BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. január 27. péntek   ·   2022/2023 I. félév 22. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Beiratkozási tudnivalók, 2019/2020-as tanév őszi félév

Teendők a beiratkozásig

Kérjük, hogy az itt leírtakat legkésőbb 2019. augusztus 30. (pénteken) reggel 8 óráig végezze el, a sorrend fontos!

(Az Építőmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar esetében különösen fontos, hogy a BME-s múlttal nem rendelkező felvett hallgatók aktívra bejelentkezése a fenti határidőig megtörténjen, ugyanis csak így tudja az érintett Kar a központi tárgyfelvételt végrehajtani. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatóinak esetében ez a határidő 2019. augusztus 21. éjfél!)

 

Adóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

Belépés a Neptun rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre

Beiratkozási lap nyomtatása

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)


Beiratkozás

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken

Pótbeiratkozás helye és ideje

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Sportközpont belépő nyomtatás

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismerése

ElérhetőségünkAdóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése | [vissza]

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni.
Külföldi hallgatók <<itt>> találnak további információt.

 

Belépés a Neptun rendszerbe | [vissza]

 • A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál bal oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges. A kezelésről leírás a Tanulmányi Tájékoztatóban található.
 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: a mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényen.
  • Fontos: Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.

Adatok ellenőrzése | [vissza]

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését  (pl. TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Fontos: A módosítások egy része nem fog azonnal látszani, csak ügyintézői jóváhagyás után. A kinyomtatandó beiratkozási lapra a legutolsó módosítás adatai kerülnek, a jóváhagyástól függetlenül.

Beiratkozáskor fontos ellenőrizni, hogy az esetleges korábbi felsőfokú tanulmányai során felhasznált támogatási idő megfelelően van-e nyilvántartva a FIR-ben. Eltérés esetén a megfelelő igazoló dokumentummal fel kell keresnie a lejelentést küldő felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatalát/osztályát, mivel a hibát vagy a hiányosságot ott tudják javítani. Az ellenőrzést a magyarorszag.hu portálon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével tudja megtenni.

 

Bejelentkezés a félévre | [vissza]

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.

 

Beiratkozási lap nyomtatása | [vissza] 

A bejelentkezést követően (előre láthatólag július 28. augusztus 26. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási lapot.

A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok  >> Beiratkozási lap >>  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás >> a megjelenő/letöltődő "pdf" nyomtatása

Fontos: ha valamelyik adat hibás, akkor a Neptunban a megfelelő helyen kell javítani, majd a beiratkozási lapot újra generálni és nyomtatni.

 

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája) | [vissza]

Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően (előre láthatólag július 28. augusztus 26. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a képzési szerződést.

A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás


 

Beiratkozás | [vissza] 

Fontos: A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2019/2020-as tanév őszi félévének elején be kell iratkoznia, különben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie.

A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyintézés” menünél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.

Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonatkozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a felvett hallgatót terhelik.

A (díjköteles) pótbeiratkozás időpontjáról és módjáról a KTH portál "Tanulmányi hírek"-nél fogunk tájékoztatást adni.

 

 

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken: | [vissza] 

 • Építőmérnöki Kar: szeptember 4. (Sze); 14:00; E ép. E1B terem
 • Építészmérnöki Kar: szeptember 3. (K); 14:00; E ép. E1B terem ;
 • Gépészmérnöki Kar
  • gépészmérnöki szak: szeptember 3. (K); 14:00; Q ép. Q I. terem;
  • valamennyi nem gépészmérnöki szak: szeptember 3. (K); 14:00; Q ép.Q II. terem;
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdazdálkodás szak: szeptember 3. (K); 9:00; Q ép. Q I. terem, kari tájékoztató: 12:00...13:40 között (a szaktájékoztatók helyszínei a kari tájékoztatón kerülnek meghirdetésre);
  • kommunikáció és médiatudomány, pénzügy és számvitel, műszaki menedzser szak: szeptember 3. (K); 9:00; Q ép. Q II. terem, kari tájékoztató: 12:00...13:40 között (a szaktájékoztatók helyszínei a kari tájékoztatón kerülnek meghirdetésre);
  • műszaki szakoktató szak: szeptember 3. (K); 9:00; Q ép. Q I terem, kari tájékoztató: 12:00...13:40 között; a szaktájékoztató az első konzultáción kerül megtartásra;
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: szeptember 2. (H); 9:00; K ép. KF51 terem;
 • Természettudományi Kar: szeptember 3. (K); 14:00; E ép. E1B terem ;
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: szeptember 2. (H); 14:00; E ép. E1B terem;
  • kari tájékoztató: 13:00 és 14:00 között;
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  • villamosm. szak: szeptember 2. (H); 9:00; Q ép. Q I. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páratlan: szeptember 2. (H); 14:00; Q ép. Q I. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páros: szeptember 2. (H); 14:00; Q ép. Q II. terem
  • üzemmérnök-inf. szak: szeptember 2. (H); 9:00; Q ép. Q II. terem

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken: | [vissza]

 • Építőmérnöki Kar: szeptember 4. (Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Építészmérnöki Kar: szeptember 4. (Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Gépészmérnöki Kar: szeptember 4. (Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • valamennyi szak, kivéve: marketing, MBA és számvitel: szeptember 5. (Cs); 14:00; Q ép. Q I. terem
   • előtte kari tájékoztató: 12:15 és 13:45 között, Q ép. Q I. terem, szaktájékoztatók helyszínei a kari tájékoztatón kerülnek meghirdetésre;
   • marketing, MBA és számvitel szak: szeptember 6. (P) 8:00 Q ép. Q/B 402. terem és szeptember 7. (Szo) 8:00 Q ép. Q/B 402. terem (kari tájékoztató közvetlenül a beiratkozás után: marketing szak Q ép. Q/B 402. terem, MBA és számvitel szak Q ép. Q/A 407. terem) Az oktatás 9:30-kor kezdődik ugyanezekben a termekben!
   • angol nyelven induló szakok szaktájékoztatója (pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, valamint vezetés és szervezés mesterszak): szeptember 9.  (H); 11:00; Q ép. Q/A 404. terem
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: szeptember 5. (Cs); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Természettudományi Kar: szeptember 5. (Cs); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: szeptember 5. (Cs); 14:00; Q ép. Q II. terem
  • kari tájékoztató: 13:00 és 14:00 között;
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: szeptember 4. (Sze); 14:00; Q ép. Q I. terem,
  • előtte kari tájékoztató:
   • egészségügyi mérnök: 12:00 Q ép. BF13 terem,
   • valamennyi szak: 13:00 Q ép. Q I. terem.

 

Pótbeiratkozás helye és ideje

A kari beiratkozási időpontokon részt nem vevő hallgatók részére egy ingyenes pótbeiratkozási alkalmat biztosítunk 2019. szeptember 6-án, pénteken 8:30-tól az E ép. E1A teremben. Ugyanekkor tudnak beiratkozni a pótfelvételi jelentkezéssel, a jogorvoslati vagy átvételi eljárással felvett hallgatók is.

 

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával: | [vissza] 

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél) és lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldalának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát,
  • kivéve:
   • a mester képzés felvételin korábban bemutatott okmányok 
 • kék színű tollat.
 • Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát:
   • mesterképzésnél felsőfokú oklevél, vagy érvényes igazolása (ezek későbbi bemutatatása külföldi végzettség esetén sem lehetséges)
   • nyelvvizsgák bizonyítványai (ezek másolatát kérjük, hozza magával);
  • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát (ezekről nem kell másolat);

Fontos: Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel, stb.)


 

Oktatás, tantárgyfelvétel | [vissza] 

 • A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2019. szeptember 2-től szeptember 6-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2019. szeptember 9-én kezdődik. További információt olvashat a félévkezdésről szóló KTH Hírlevélben. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, illetve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást.

 

Felmérő dolgozatok: | [vissza] 

 

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2019. szeptember 13-án, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. A nulladik zh-ra személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján (http://www.ttdh.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/) olvashatók. Gyakorlásra igénybe vehető pl. a BME Alfa (https://alfa.bme.hu/ ) interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján http://math.bme.hu/kecsap  találhatók.

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2019. szeptember 4. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon.)

 

A biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2019. szeptember 4. (szerda) 10:00 óra (CHMax terem, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.). A helyszíneket a Kar honlapján is közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)

 


Hallgatói jogviszony-igazolás: | [vissza] 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2019. szeptember 10-től.

 

Diákigazolvány: | [vissza] 

Részletes információ <<itt>> olvasható.

 

Sportközpont belépő nyomtatás: | [vissza] 

Részletes információ <<itt>> olvasható.

 

Diákhitel: | [vissza] 

 • Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható.
 • Az igénylés leadható elektronikusan is, (magyarorszag.hu) "ügyfélkapu” segítségével, vagy (lényegesen hosszabb várakozási idővel) pénteki napokon fogadási időben a KTH-ban.

Az önköltség diákhitelből történő fizetésével kapcsolatos információkat a félév kezdéssel kapcsolatos KTH Hírlevélben olvashat.

 

Költségviselési forma: | [vissza] 

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu >> Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. (Az első részlet befizetési határideje előre láthatólag szeptember 9.)

 

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: | [vissza] 

 • Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe, előre láthatólag július 31. után.
 • A tantárgy befogadáshoz a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024 számú elektronikus kérelmet kell beadnia. A kérvény beadás határideje, ha kíván a befogadott tárgyra épülő tárgyat felvenni 2019. augusztus 18-án 23:59-ig, ha NEM kíván arra épülő tárgyat felvenni 2019. szeptember 8-án 23:59-ig.(Tantárgybefogadás a későbbi félévekben is kérhető.)
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy átvezetése, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)
 • Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor
  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 033-as Neptun kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni
  • a tantárgyak átvezetését, befogadását a fentiek szerint kérheti,
  • tanterv-változás esetén a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi tantervre visszakerülést, kivéve: VIK
  • a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi szakirányra, specializációra visszasorolást, kivéve: VIK
  • CSAK A VIK esetében a korábbi tantervére és/vagy specializációjára való visszasorolást is a tárgybefogadási vagy átvezetési kérelem „Egyéb megjegyzés” mezőjében kell kérnie.
 • Ha „újra felvételizett” más szakra és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor
  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti legkésőbb augusztus 31-ig, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni. (Állami ösztöndíjas hallgatók esetében kizárólag ebben az esetben valósulhat meg a régi és új képzés összevonása magyar állami ösztöndíjas szempontból.)

Elérhetőségünk: | [vissza] 

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén található, az ügyintézés módjáról  <<itt>> talál információt.

E posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu ; kapcsolat: <<itt>>

 


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!