BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 22. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 26. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Kiegészítő felvételi eljárás Informatikai képzési területre

Valamely felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személy, vagy volt hallgató kérheti felvételét – a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – az Egyetemen meghirdetett, az informatikai képzési területhez tartozó valamely szakára.

Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel, és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.

Az Egyetem az elismert kreditek száma és az elismert kreditekhez tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag – egész számra kerekített – hatszorosa alapján számított felvételi pontszám alapján rangsorolja, és a felvételi pontszám csökkenő sorrendjében, a betölthető kapacitásra figyelemmel meghatározza a felvehető jelentkezők körét.

Hiányos kérelmek esetében 8 nap a pótlási határidő. Amennyiben a jelentkező a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a felvételi kérelem elutasításra kerül.

A kiegészítő felvételi eljárásra vonatkozó kérelem, őszi félévre vonatkozóan augusztus 5-ig, a tavaszi félévre január 5-ig nyújtható be a kth.bme.hu honlapon Felvételizőknek/Portál űrlapok menüpont alatt.
A kiegészítő felvételi eljárás teljes egészében elektronikus és díjmentes eljárás. 

 

A kérelemben fel kell sorolni:

  • jelentkező jelenlegi vagy volt felsőoktatási intézményének megnevezését,

  • szakjának (szakjainak) megnevezését, amelyen felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott)

  • szaknak a megnevezését, amelyen hallgatói jogviszonyt kíván létesíteni

 

A kérelemhez csatolni kell:

  • hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában

  • tantárgyak (tanegységek) leírását vagy leírásuk elérhetőségét

A BME Felvételi Szabályzata 16/B-C. § szabályozza, amely a KTH honlapján az Hallgatóknak/Szabályzatok menüponton belül érhető el.

A fizetendő önköltségről információt a Kar Dékáni Hivatalában kérhet.


Leadásához minden adat kitöltése, majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges.
A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük. 

Kérelmek beadási határideje a 2024/25 tanév őszi félévre: 2024. július 15. – augusztus 5. között.
(Beadási időszakban itt jelenik meg a jelentkezési kérelem.)