BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 22. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 26. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Ügyintézés rendje

2024/2025

Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) az Egyetem átfogó szervezeti egysége. Fő feladata az alap-, mester és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH tartja nyilván az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet.

dékáni hivatalok a felelősek a tantervekért, a tantárgyak programjáért, követelményeiért, a tantárgyak meghirdetéséért, az órarend készítésért. A KTH-ban beadott hallgatói kérelmekről a dékán, dékán-helyettes, vagy a Kari Tanulmányi Bizottság dönt és erről a KTH értesíti a hallgatót.

Az Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság (Kancellária) - elsősorban - életviteli tanácsadással, karriertanácsadással, a hallgatói juttatásokkal, illetve a hallgatói közélettel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

FONTOS: A KTH jogszabályok, szabályzatok, ügyrendek alapján végzi munkáját, nem hoz döntést, csak végrehajtja azokat.

KTH portálja (www.kth.bme.hu) nyújt segítséget az ügyintézéshez. Ezen többek között megtalálhatók:

  • a nyitvatartási idő, amely időszakonként változik;

  • Neptun belépési lehetőség, kezelési leírás;

  • a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszok;

  • az ügyleírások;

  • az ügyintézéshez használható űrlapok, megjelölve az elektronikus kérvényeket.

Személyes ügyintézésre akkor van szükség, amikor valamilyen dokumentum átadására, átvételére kerül sor. (Például a diákigazolvány átvétel, érvényesítés.)

  • Célszerű elsőként a KTH portálon megnézni a nyitva tartást, az adott ügyhöz kapcsolódó információkat. Az aulában elhelyezett terminálból kell sorszámot húzni az ügyintézéshez. (A menürendszer leírása megtalálható a KTH portálon.)

  • A „személyesen intézhető” ügyeket a KTH portálról letölthető meghatalmazás használatával más is intézheti.

Az elektronikusan intézhető ügyek száma folyamatosan bővül. Kérjük, mielőtt bejönne a hivatalba a honlapunkon (www.kth.bme.hu) tájékozódjon, van-e az adott ügyben elektronikusan leadható kérvény.

HA KÉRDÉSE VAN, akkor elsősorban e-mailben tegye fel:

  • személyes probléma, (például: beadott kérvényre nem kapott választ, nem érkezett meg az átutalás a gyűjtőszámlára, észrevétele van a KTH munkájával, munkatársaival kapcsolatban stb.), vagyis minden olyan esetben, ami „egy adott hallgató” kérdése lehet, írjon az kth-info@bme.hu címre;

  • olyan esetben, ami „több hallgató” kérdése lehet (például: TVSZ értelmezése, tantervi kérdések, szakosodás feltételei, Neptun kezelés stb.) a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársai, a Dékáni Hivatalok tanulmányi ügyintézői, illetve a tanulmányi tanácsadók válaszolhatnak.