BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. december 10. szombat   ·   2022/2023 I. félév 15. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

DIÁKHITEL

 

A diákhitel finanszírozása és a BME pénzügyi rendszere 2021-ben sok változáson ment keresztül, és a 2021/22 tanévben még lehetnek változások.

Kérjük, kövesse figyelemmel a KTH által készített tájékoztatóinkat honlapunkon!


Szerződéskötés

Javasoljuk a Neptunból elindítva az ügyfélkapun keresztül történő szerződéskötést a felvételi vagy az átsorolási határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, hogy a tandíjkiírás már a Felsőoktatási Információs Rendszertől (FIR) kapott adatok alapján, egy részletben történhessen meg. További részletek a Díjkiírás a Neptunban-nál olvashatók.

A KTH-ban személyes szerződéskötésre jelenleg nincs lehetőség.

18 éven aluliak szerződéskötése

Kiskorú hitelfelvevő az alábbi nyilatkozat kitöltésével igényelhet a szerződéskötési helyeken diákhitel szerződést:

Hozzájáruló nyilatkozat hallgatói hitelszerződés megkötéséhez kiskorú hitelfelvevő esetén

Adategyeztetés a BME-vel

Szerződéskötést követően a szerződésszámot nem kell bejelenteni a BME-nek, azokat az intézmény a FIR-től kapja meg.

A hallgatói adatokat a Diákhitel Központ (DHK) a FIR-től kapja, a BME-vel a külön intézményi adategyeztetés (státusz, tandíj) megszűnt. 

Szerződéskötéssel kapcsolatos elutasító határozatot a DHK küld, ahhoz a KTH-nak nincs köze. Az elutasító határozatban foglaltakról a DHK tud felvilágosítást adni, a KTH nem!

A FIR-es adatcsere rendszeresen történik, de a Neptunban végrehajtott státuszváltozások nem eredményeznek azonnali adatmódosulást a FIR-ben és a DHK-nál.

Szabad felhasználású diákhitel (DH1)

A FIR adatok alapján a DHK automatikusan utalja a diákhitelt.


Kötött felhasználású diákhitel (DH2)

Díjkiírás a Neptunban

Akiknek a Diákhiteles státuszát a FIR-től már megkapta a KTH, azoknak az önköltségi díj 1. és 2. részlete, a kredit alapú tandíj kiírásakor, egyösszegben kerül kiírásra a Neptunban.

Adategyeztetés

A félév második harmadában, október/március 15 után már a kredit alapú költségtérítés is kiírásra kerül, ezt követően a KTH a hallgató státuszán kívül, a Neptunban kiírt költségtérítési díjakat (költségtérítés első és második részlet) is továbbítja a FIR-be, a DHK az átadott adatok alapján utalja át a BME-nek a tandíjakat.

Utólagos tárgyfelvétel, tárgytörlés

A KTH a diákhiteles adatok egyeztetését követően, már csak a számlázott tételek módosításával utalja vissza a DHK-nak a tandíjat.
Tárgyfelvételnél az eredetileg kiírt tandíjak csak a diákhiteles egyeztetésig kerülhetnek módosításra, ezt követően minden esetben külön tandíjrészlet kerül kiírásra. Amennyiben ennek a finanszírozását is diákhitelből szeretné megoldani, úgy a DHK-tól a hitelfelvevőnek kell pótutalást kérnie. A KTH továbbra is csak a DHK által feltett kérdésekre, adatállományokra válaszol, tandíjnövekményről sem küld külön értesítést a DHK-nak. Ha a pótutalás lehetőségével nem él, úgy fennmaradó tandíjrészletét saját magának kell finanszíroznia.

Lásd még:

Megbontott, kiírt befizetési tételek (DHK finanszírozott, mégis aktív a tétel)
Szerződésszám rögzítése kiírt tételhez
Szerződésszám törlése a Neptunból tételjóváírást megelőzően

Szerződésszám rögzítése kiírt tételhez

A DHK által küldött adatközlést kérő adatcsomagok Neptunos egyeztetését követően íródnak be a kiírt tételekhez a szerződésszámok. A szerződésszámmal rendelkező tételeket saját maguk nem tudják a Neptunon keresztül befizetni.

Szerződésszám törlése a Neptunból tételjóváírást megelőzően

A DHK által fedezett tételekről számla készül az átutalt diákhitelek jóváírásakor. Számlakészítés előtt a DHK külön adatbázist küldd azokról a tételekről, melyeket az előzetes egyeztetéstől eltérően, mégsem fog finanszírozni, pl. DHK felé fennálló törlesztéselmaradás miatt. A finanszírozás elmaradásának okáról a DHK tud felvilágosítást adni, a KTH nem!

Türelmi idő

A szerződésszám kiírt tételhez történő rögzítését követően a lejárt fizetési határidő 90 napig nem számít aktív tartozásnak, azaz a vizsgajelentkezést, tárgyfelvételt nem akadályozza meg. Ezen időn belül a DHK vagy finanszírozza a tandíjrésztételeket, vagy a szerződésszám a DHK értesítése alapján törlésre kerül a kiírt tételtől.

Tételjóváírás a Neptunban

A Diákhitel Központ várhatóan a FIR-es adatfeladást követően, legkésőbb az őszi félévben XI. a tavaszi félévben IV. hóban utalja a BME felé a kötött felhasználású diákhitelt. Az átutalás beérkezését követően adategyeztetés történik, ezt követően lehetséges a számlakészítés és a Neptunban a kiírt tétel(ek) teljesítetté tétele, legkésőbb XI. illetve IV. 30-ig.

Mivel DH2 esetén, a szerződés számok korrekciója kézzel történik, ezért lehetséges, hogy ismerős/barát tétele már rendezett a Neptunban. A részben kézi adatkorrekció miatt minden DH2 szerződéssel rendelkezőtől türelmet kérünk.

Megbontott, kiírt befizetési tételek (DHK finanszírozott, mégis aktív a tétel)

Felhívjuk figyelmét, amennyiben szerződéskötéskor a Neptunban kiírt tétel(ek)nél alacsonyabb összegre történt a szerződéskötés kötött felhasználású diákhitel esetén, úgy a Neptun rendszer automatikusan megbontja adategyeztetés során a Neptunban kiírt tételt, egy a szerződés szerinti maximum összeg és egy a még a hallgató által befizetendő tételre. A kiírt főtétel akkor válik teljesítetté, ha mind a DHK által utalt összeg jóváírásra került, mind a hallgató saját maga befizeti a Neptun rendszeren keresztül kiírt résztételt.

101/2 Kérelem, DIÁKHITELBŐL fedezendő TANDÍJ befizetési határidejének a módosítása

A kérelem a 2021/22 tanévtől nem adható be. A kérelem beadására nincs szükség a Tandíj kiírás-nál olvasható 90 napos türelmi időre tekintettel.

Mivel a szabad felhasználású diákhitel utalása felgyorsult, ezért DH1 finanszírozás esetén sem szükséges a befizetési határidő módosítás, a bankszámlára befolyt diákhitelből a tandíj befizethető.

Számlázás

A DHK által fedezett tételekről számla készül az átutalt diákhitelek jóváírásakor.

Számlázással kapcsolatban további tájékoztatók a KTH honlapján a GYIK-ben található.