BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. december 7. kedd   ·   2021/2022 I. félév 15. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

E-ügyintézés - Neptun kérvények (Ügyintézéshez használható űrlapok)

Ügyeit nem szükséges személyesen intéznie, amennyiben a képviseletében eljáró személy rendelkezik (az innen letölthető, vagy ezzel azonos adattartalmú) MEGHATALMAZÁS -sal.

 

Az ügyintézéséshez használható űrlapokat a Neptun hozzáféréssel:

 • nem rendelkezők a KTH portál "űrlapok" menüpontjában tudják kitölteni, a jelenleg elérhető űrlapokról itt talál információt; 
 • rendelkezők a Neptun rendszerben küldhetik. Az űrlapok csak abban az időszakban láthatók és küldhetők, amikor a szabályzatok lehetővé teszik. Kérjük, hogy a korábbi, papír alapú nyomtatványokat ne használják, azokat már nem dolgozzuk fel.

 

A Neptunban a kérvények max. 500 karakter terjedelmű indoklást tartalmazhatnak. Ennél hosszabb indoklás, illetve mellékletek a kérvények többségéhez a mentésüket követően, elektronikusan, a Neptunban csatolhatók. Amikor erre nincs lehetőség, akkor a melléklet A4 formátumú, egyoldalas lapokon adhatók be a KTH-ban, a kérvény azonosítójára hivatkozva. Ha a beadott melléklet meghaladja a három oldalt, akkor külön kell választani a legfontosabb adatokat, információkat, ezeket elektronikusan rögzítjük. A negyedik és további oldalak irattárba kerülnek, ahol a kérvény elbírálói megtekinthetik azokat.

 

Igazolás, leckekönyv:

 • 027 Igazolás kérése
 • 028/C Oklevél kiadásának kérése a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján
  (028/C kérvény kitöltési útmutatója >>ITT<< olvasható)
 • 066 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" kérése
 • 066sz Vidéki helyszínű oktatás, szakmai gyakorlat miatti igazolás kérése

Hallgatói jogviszony

 • 031 Utólagos passzív félév kérése (tavaszi félévben 03.16-tól, őszi félévben 10.16-tól rendkívüli esetben (pl. szülés, baleset, betegség, egyéb váratlan ok), KTB dönt)
 • 031/A Bejelentkezés visszavonása (tavaszi félévben 03.14-ig, őszi félévben 10.14-ig félév passziválása díjmentesen)
 • 032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát)
 • 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás
 • 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére
 • 100 Beiratkozási kérelem
 • 102 Kérvény félév utólagos aktíválására

Tárgyfelvétel

 • 008 Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal a képzésen már teljesített tárgyból
 • 018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁS) (ha tanszéki, vagy egyéb oktatás szervezési hiba miatt kéri, a második oktatási hét első napjáig adható be)
Indokok:
 • a tantárgy felvételére a mintatanterv szerint jogosult lennék, de a tanulmányi rendszer nem engedélyezi a tárgy felvételét,
 • a tárgyat az előző képzésemen teljesítettem, jelenlegi képzésemen nem szeretném elismertetni, hanem kérem a tantárgy felvételét,
 • még nem lett átvezetve/akkreditálva a tantárgy előkövetelményét teljesítő tantárgyam,
 • a kreditpótló határozatban szereplő tárgyat nem tudom felvenni,
 • a kurzus időpont megváltozott, ezért kell leadnom a tárgyat,
 • a specializáció/szakirány késői bejegyzése miatt nem tudtam felvenni a specializációs/szakirányos tárgyat,
 • mintatantervemben szabadon választhatóként sem szereplő tárgy felvétele,
 • tantárgy a félévre nem került meghirdetésre 93. § (3) bekezdés szerint,
 • tantárgyra vizsgakurzus nem került meghirdetésre 93. § (8) bekezdés szerint,
 • Egyéb
 • 019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁS) (a második oktatási hét első napjáig adható be, szolgáltatási díj köteles)
 • 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Vizsga, jegybeírás

 • 006 Jegyeltérés bejelentése (ha hibás a Neptunban lévő bejegyzés, az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles, a kérvény nem minősül ösztöndíj reklamációnak)
 • 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára
 • 052 Vizsgáról távollét igazolása
 • ZV0__ Záróvizsga jelentkezés (karonként, szakonként eltérő)

Pénzügyek

 • 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen
 • 007/2 Pénzügyi korrekciós kérvény
 • 010 Önköltség mérséklési kérelem
 • 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba
 • 026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem
 • 034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése
 • 070-KOLL  Felszólalás kollégiumi fizetési kötelezettség kirovása ellen
 • 070A - Részletfizetési/Halasztási kérelem kollégiumi fizetési kötelezettség(ek)re
 • 076 Részletfizetési kérelem – az aktuális félévet megelőzően kiírt, lejárt kintlévőségekre
 • 101/1 Kérelem önköltségi díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására
 • 103 Adategyeztetés az egyéni és a képzéshez rendelkezésre álló támogatási idővel kapcsolatban
 • 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra
 • 111 Gyűjtőszámla feltöltés vizsgálat kérése
 • 903 Fellebbezés rendszeres szociális ösztöndíj, illetve alaptámogatás pályázat elutasítása ellen
 • 906 Kérelem - lejárt kintlévőség esetén
 • 907 Külügyi Ösztöndíj
 • 908 Műegyetemi Versenycsapat Ösztöndíj
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj:
  • 904 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat
  • 904B Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat visszavonása
  • 905 Jogorvoslati kérelem Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatban

Jogorvoslati kérelem

 • 001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt
 • 002 Méltányossági kérelem
 • 014 Képzési idő hosszabbítási kérelem
 • 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen
 • 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

Intézmény, szak változtatás (átvétel), tárgybefogadás

 • 011 Átvételi kérelem: a BME-n belül egyik karról/szakról másikra átjelentkezni díjmentesen lehet.
  • Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel. (Kérjük, átvételi kérelme beadása előtt szíveskedjék tájékozódni a www.felvi.hu honlapon.) 
  • Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető (kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe).
  • Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást
  • Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.” Kérjük, a hivatkozott előírásra figyelemmel átvétel esetén, az új képzésre történő beiratkozásig ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését. Beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal elvégzi jogviszonya lezárását az előző képzésen, melyről határozat készít (Hivatalos bejegyzés melléklete). 
  • Az átvételi kérelem a 2021/22 tanév tavaszi félévre, 2022. január 6. – január 30. között nyújtható be. Jelen félév tárgyaink teljesítése és átlagszámítás (kérhető, ha minden tárgyból beírásra került az érdemjegy/bejegyzés) után javasolt a kérelmet mielőbb beadni.
   Amennyiben RAJZI ALKALMASSÁGI VIZSGA is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 10 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.
  • A kérelemhez nem csatolható melléklet. Engedélyezett képzésváltás esetén, a korábban teljesített tárgyak elfogadására, az új (átvett) képzésen kell beadnia a 024 Tárgyekvivalencia (ha másik BME szakon, másik intézményben teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni) és/vagy 025 Tárgyátvezetési (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén) kérelmet.
 • 024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)
 • 024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)
  A kérvényekhez kötelezően csatolandó táblázat.

 • 025/A Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén)
 • 025/B Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén)
  A kérvényekhez kötelezően csatolandó Tantárgyak-aláírások átvezetése táblázat

 • 049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata
 • 049B ERASMUS szakmai gyakorlat ekvivalencia vizsgálata
 • 050 Részképzésről (kivéve: ERASMUS) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata
  A kérvényekhez csatolható táblázat, ha több tárgyat kér.

Egyéb

 • 055 A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van
 • 064 Jelentkezési lap Erasmus tanulmányi ösztöndíjra pályázat 
 • 065 Fellebbezés Erasmus ösztöndíj pályázat eredménye ellen
 • 071 Adatok Erasmus támogatási szerződéshez
 • 075 Erasmus dokumentum feltöltés
 • 075B Erasmus záró dokumentum feltöltés
 • 902 Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt felsőbbéves hallgatóknak
 • 902B Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt gólyáknak
 • 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések (olyan kérésekre, amelyekre speciális kérvény nem vonatkozik)


Fogyatékosság bejelentése a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságnál szükséges, kérjük vegye fel a kapcsolatot a HSZI esélyegyenlőségi koordinátorával!