BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 15. szombat   ·   2023/2024 II. félév 20. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2022/23/1 FÉLÉVZÁRÁSRÓL 2. – BEJELENTKEZÉS, ELBOCSÁTÁSOK, ÁTSOROLÁSOK

2022. december 9. péntek

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben összefoglaltuk a bejelentkezéssel kapcsolatos teendőket, valamint az átsorolást és az elbocsátást érintő tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. Bejelentkezés a 2022/23/2 félévre:

2022. december 1. 06:00 – 2023. február 23. 23:59

 

A GTK-n a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése. A 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény elérhető 2022. december 1. 06:00 – 2023. március 31. 23:59 között.

Passzív félévre akkor tud bejelentkezni, ha nem érte el a passzív féléveinek száma az egybefüggő két félévet, illetve a képzésén az összes passzív félévek száma nem érte el a maximális passzív félévek számát vagy rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére. A passzív félévek számával kapcsolatos szabályokról részletesebben itt olvashat: GYIK

A regisztrációs időszak után passzív félévre kerül, aki nem jelentkezett be, vagy lejárt határidejű tartozása van a regisztrációs időszak végén, vagy nem adta le Hallgatói Képzési szerződését, illetve a harmadik oktatási hét második munkanapján nincs érvényes kurzusfelvétele (kivéve mobilitási bejegyzéssel rendelkezők). Amennyiben a hallgató a félév passziválásával túllépi a megengedett passzív félévszámot és nem rendelkezik engedéllyel, a félév passziválásával együtt megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya is.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2022.12.06. 06:00

2023.02.23. 23:59

 

2. 2022/23/1 FÉLÉVI BEJEGYZÉSEK ELLENŐRZÉSE

A Tanszékek 2023. január 31-én 14 óráig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál, a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényen kérvényezze a jegybeírást vagy a beírt érdemjegy módosítását.

 

3. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTSOROLÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK

A KTH munkatársai 2023. január 31-én elvégzik a 2022/23/1 félév átlagolását, aminek segítségével megállapítják a féléves és kumulált tanulmányi eredményeket. Ezután a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban és a tanulmányi okból történő elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.  

 

3.1.        ÁTSOROLÁSOK

3.1.1.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TANULMÁNYI EREDMÉNY ALAPJÁN

Tanulmányi alapú átsorolás a 2022/2023-as tanév őszi félévének végén nincs.

 

3.1.2.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÁMOGATÁSI IDŐ LEJÁRTA ALAPJÁN

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2022/23/1 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

A felhasználható támogatási időt más felsőoktatási intézményben felhasznált támogatott félévek is csökkenthetik, ezért az << itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretükre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő számításánál az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is figyelembe kell venni.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

2023.01.31. 06:00

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 

3.1.3.  ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE HALLGATÓI KÉRELEM ALAPJÁN

Ha a 2022/23/2 félévtől önköltséges költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), kérését 2023. február 23-ig nyújthatja be a 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

A kérvény leadását követően letölthetővé válik a képzési szerződés, amit legkésőbb 2023. február 23-ig a következő pontban leírtak szerint be kell nyújtania a hallgatónak.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2023.01.16. 06:00

2023.02.23. 23:59

 

3.1.4. Képzési szerződések

Az új önköltséges hallgatóknak a képzési szerződést a Neptun Információ/Általános nyomtatványok felületéről letöltve 2023. február 23-ig

040_Dokumentum bemutatás kérvényben AVDH-val hitelesítve, vagy

- két példányban kinyomtatva, a hallgató által aláírva személyesen a KTH-ban kell leadni a KTH honlapján olvasható fogadási időben,

különben a 2022/23/2-es féléve passzívra lesz állítva. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni.)

Önköltséges hallgatóknak a regisztrációs időszak előtt kiírásra kerül az önköltségi alapdíj, és március 20-ig kerül kiírásra az önköltségi kreditdíj, mindkettőnél 30 napos fizetési határidővel.  A KTH honlapján megtekinthető, hogy mennyi önköltséget kell fizetni (képzéskód és felvétel éve alapján kereshető ki a 2022/2023 tanév táblázatból).

Önköltségmérséklést az 010 Önköltség mérséklési kérelemben lehet kérni. A hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről a kari dékáni utasításokban tájékozódjon. Az információk figyelmen kívül hagyásából fakadó következmények a hallgatót terhelik, és nem képezhetik felszólalás vagy jogorvoslat alapját.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

010 Önköltség mérséklési kérelem

2023.03.01. 06:00

2023.03.06. 23:59

101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására*

a díj kiírásának dátuma

a díj fizetési határidejének dátuma

 *a kiírt tételről indítható a kérvény

 

3.2. ELBOCSÁTÁSOK 

3.2.1.TANULMÁNYI OKBÓL

A BME tanulmányi okból a 2022/23/1 félévre 2023. január 31 14 óráig beírt tanulmányi eredményei alapján bocsátja el a hallgatókat. A tanulmányi okból elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2023. január 27-i dátummal szűnik meg.

Az elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvény benyújtása esetén kerülhet sor. Elbocsátás alól a KTB adhat felmentést, így az első körben a KTB-k véleményét kérjük ki. Más kérvényben korábban kapott felmentések esetében is be kell adni a 015-ös kérvényt és az indoklásban hivatkozni kell arra a kérvényre, amiben a felmentést megkapta. Halasztott vizsga eredménye alapján is kapható felmentés, de ebben az esetben is a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvényt kell beadni a jegy beírását követően (előtte beadott kérvények el lesznek utasítva), amennyiben a jegy(ek) alapján már nem áll fenn az elbocsátás feltétele (elbocsátási határozatott kapott hallgató a jegybeírást követően be fogja tudni adni a kérvényt). A halasztott vizsgák eredménye alapján is történhet elbocsátás.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

015 Jogorvoslat elbocsátás ellen

2023.02.01. 06:00

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 

3.2.2. SAJÁT KÉRÉSRE

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetnikérését a 032 Elbocsájtás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

Az elbocsátó határozat kézhezvételét követően a teljesített tantárgyakat igazoló törzslap-kivonat a 027 Igazolások kérése Neptun kérvényen igényelhető. A törzslap-kivonat átvételének módjáról a kérvény lezárásakor küldött Neptun üzenetben értesül.

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe és a BME másik képzésére vagy másik intézménybe felvétel miatt szeretné megszüntetni hallgatói jogviszonyát, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

« Vissza