BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. május 30. kedd   ·   2022/2023 II. félév 14. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 11:00–15:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2022/23/1 FÉLÉVZÁRÁSRÓL – VIZSGAJELENTKEZÉS, PÓTLÁSI- ÉS VIZSGAIDŐSZAK

2022. december 2. péntek

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben a vizsgajelentkezést, a pótlási- és vizsgaidőszakokat meghatározó teendőkről, valamint a félév- és az évvégét érintő egyéb tudnivalókról olvashat részletesen.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2022. december 12 – 16.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére, vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról: GYIK

 

2. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL:

időszaka: 2022. december 6. 18 órától – 2023. január 27. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye.

 

3. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL:

1. rész időszaka: 2022. december 19. – december 23.

2. rész időszaka: 2023. január 9. – január 27.

 

A 2022/2023-as tanév őszi félévében a 2022. december 27. – 2023. január 6. közötti időszak téli szünet. Ebben az időszakban vizsga, szigorlat vagy más tanulmányi teljesítményértékelés nem tartható.

Javasoljuk, hogy az energiatakarékossági intézkedések miatti, a tanulmányi teljesítményértékelések szervezését érintő esetleges változásokat kövessék nyomon a BME honlapján közzétett tájékoztatóban, valamint figyelmesen olvassák el a tanszékek és az oktatók által küldött információkat.

 

3.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓ VIZSGÁK:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva (azonban a TVSZ 64. § (1) b) pontjában meghatározottak szerint ugyanazon szakon, ugyanazon tantárgyból a hatodik sikertelen vizsga esetén a vizsgaidőszak végén elbocsátásra kerül a hallgató).

Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

 

3.2. HALASZTOTT VIZSGÁK:

A hallgató a kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani.

Fontos változás, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2022. február 2-től hatályos módosítása alapján halasztott vizsgát kizárólag vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül lehet tenni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2022.12.06. 06:00

2023.01.27. 23:59

 

3.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

folyamatosan elérhető

folyamatosan elérhető

 

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

4.1. AKTUÁLIS NEPTUN KÉRVÉNYEK:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2023.01.06. 06:00

2023.01.30. 23:59*

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2022.12.12. 06:00

2023.02.23. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2023.01.09. 06:00

2023.01.27. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2022.10.16. 06:00

2023. 01. 31. 23:59

 *A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont. Javasolt a kérvényt a félév átlagolása után leadni. Az utolsó jegy beírását követően emailben kérheti ügyintézőjétől a félév soron kívüli átlagolását.

 

4.2. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE:

A tanszékek 2023. január 31-én 14 óráig jegyezhetik be a 2022/23/1 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben élhet kifogással.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

006 Jegyeltérés bejelentése

folyamatosan elérhető

folyamatosan elérhető

 

4.3. DIÁKIGAZOLVÁNYT HELYETTESÍTŐ IGAZOLÁSOK IGÉNYLÉSE:

A 066 Diákigazolvány igazolás kérése Neptun kérvényeken 2022. december 21-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2022. december 21. és 2023. január 9. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni.

 

4.4. KTH ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA:

A KTH ügyfélfogadási rendje 2022. december 23-ig a honlapon meghirdetett rend szerint alakul. A 2022. december 24. és 2023. január 6. közötti időszakban zárva tartunk. Az újévben január 9-én lesz először ügyfélfogadás.

 

4.5. NEPTUN – PÉNZÜGYI MŰVELETEK AZ ÉV VÉGÉN

A Neptunban a gyűjtőszámláról , illetve a Simple Pay-jel történő befizetési lehetőség folyamatos az ünnepek alatt is. A BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t kizárólag munkanapokon érkeztetjük, kérjük ennek figyelembe vételét fennálló tartozásaik rendezésekor!

 

A következő időszakra jó tanulást, valamint Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza