BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. május 26. vasárnap   ·   2023/2024 II. félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2021/22/2 FÉLÉVZÁRÁSRÓL – VIZSGAJELENTKEZÉS, PÓTLÁSI- ÉS VIZSGAIDŐSZAK

2022. május 13. péntek

Kedves Hallgató!

Annak érdekében, hogy a félévzárást megkönnyítsük, hírlevelünkben összefoglaltuk az aktuális határidőket, időszakokat, teendőket és tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. A LEGFONTOSABB IDŐSZAKOK ÉS HATÁRIDŐK:

időszak, esemény, feladat neve

időtartam, határidő

vizsgajelentkezési időszak

2022.05.17. 18:00 – 2022.06.27. 23:59

pótlási időszak

2022.05.23. – 2022.05.27.

vizsgaidőszak

2022.05.30. – 2022.06.27.

bejelentkezési időszak

2022.06.28. 06:00 – 2022.09.01. 23:59

előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2022.08.23 – 2022.08.27.

regisztrációs időszak

2022.08.29. – 2022.09.01. (csütörtök éjfél!)

végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2022.08.29. 18:00 – 2022.09.01. 23:59

 

2. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2022. május 23 – 27.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére, vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról: GYIK

 

3. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL:

időszaka: 2022. május 17. 18 órától – június 27. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye.

 

4. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2022. május 30. – június 27.

  

4.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓ VIZSGÁK:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni (alapértelmezetten) a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 3 napos befizetési határidővel.

 

4.2. HALASZTOTT VIZSGÁK:

A hallgató a kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani.

Fontos változás, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2022. február 2-től hatályos módosítása alapján halasztott vizsgát kizárólag vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül lehet tenni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2022.05.30. 06:00

2022.06.27. 23:59

 

4.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2022.05.30. 06:00

2022.07.05. 23:59


5. AKTUÁLIS NEPTUN KÉRVÉNYEK:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2022.05.09. 00:00

2022.07.15. 23:59*

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2022.05.30. 06:00

2022.09.01. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2022.05.30. 06:00

2022.06.27. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2022.03.16. 06:00

2022. 07. 15. 23:59

 *A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont. Javasolt a kérvényt a félév átlagolása után leadni. Az utolsó jegy beírását követően emailben kérheti ügyintézőjétől a félév soron kívüli átlagolását.

 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

6.1. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE:

A tanszékek 2022. június 29-én 14 óráig jegyezhetik be a 2021/22/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben élhet kifogással.

A kérvénybenyújtási határidő jogvesztő, utána kizárólag a határidő önhibán kívüli elmulasztását igazolva élhet felszólalással a hallgató!

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

006 Jegyeltérés bejelentése

2022.05.30. 06:00

2022.07.14. 23:59

 

 

6.2. Elbocsátás, átsorolás és a 2021/22/2 félév:

A 2021/22/2 félév zárását követő elbocsátásokkal, átsorolásokkal, valamint a 2022/23/1 félévre való bejelentkezéssel és az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatban a június elején megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

 

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza