BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. október 2. hétfő   ·   2023/2024 I. félév 6. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2020/21/2 FÉLÉVZÁRÁSRÓL 2. – Előzetes Tárgyfelvétel, ELBOCSÁTÁSOK, ÁTSOROLÁSOK

2021. június 22. kedd

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben összefoglaltuk a bejelentkezéssel, az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatos teendőket, valamint az átsorolást és az elbocsátást érintő tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. Bejelentkezés a 2021/22/1 félévre:

2021. június 21. 06:00 – 2021. szeptember 3. 23:59

 

A GTK-n a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése. A 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény elérhető 2021. június 15. 06:00 – 2021. szeptember 3. 23:59 között.

Passzív félévre egybefüggően csak két félévben tud bejelentkezni. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek egybefüggő vagy összesített száma elérte a TVSZ szerint engedélyezettet és a 2021/22/1 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére. A passzív félévek megengedett számának emelését, a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti. A regisztrációs időszak után passzív félévre kerül, aki nem jelentkezett be, vagy lejárt határidejű tartozása van a regisztrációs időszak végén.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2021.06.21. 06:00

2021.09.03. 23:59

 

2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:

2.1. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató* számára

2021. augusztus 25-én 19 órától 2021. augusztus 27-én 12 óráig tart.

Tantárgyfelvételi probléma esetén a 018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁS) kérvény leadásával kérhet kivizsgálást 2021.08.25. 14 órától.

 

2.1.1. A kedvezményes tantárgyfelvételi időszak:

két részidőszakból áll az alábbiak szerint:

1.     2021. augusztus 25-én 14:00 és 16:30 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azok a BSc-s és MSc-s hallgatók, akiknek a 2020/21/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 4,00.

azok a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatók, akiknek a 2020/21/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azok a hallgatók, akiknek a 2020/21/2 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a KTB által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 

2.     2021. augusztus 25-én 17:00 és 18:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat,

  • akinek 2020/21/2 félévi  tanulmányi státusza aktív, és a félévben minden, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (továbbiakban OHV) szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte, vagy nem volt kitöltendő OHV kérdőíve,
  • akinek 2020/21/2 félévi tanulmányi státusza passzív volt.

A kitöltendő OHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve (mert pl. a tantárgyat nem teljesítette), akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

Az OHV kérdőívek kitöltési határideje 2021. június 27 2021.július 25-e éjfél. A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH 2021. augusztus 24-én Neptun üzenetben értesíti.

 

 

3. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTSOROLÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK

A 2020/21/2 félév átlagolása június 23-án és július 19-én (nyári összevont laborok miatt) történik a féléves és kumulált tanulmányi eredmények megállapítása miatt. Ezen adatok alapján július 21-ig a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban és az elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.  

 

3.1.        ÁTSOROLÁSOK

3.1.1.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TANULMÁNYI EREDMÉNY ALAPJÁN

A KTH honlap Szabályzatok felületén elérhető a tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendjéről szóló tájékoztató, ami a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesített hallgatók tekintetében tartalmazza az átsorolási szabályokat (a minimálisan teljesítendő krediteket a felvétel tanéve szerinti, az átlagkövetelményt az átsorolási időszak időpontja szerinti bontásban. A tájékoztató részletesen ismerteti a jogszabályi előírásokat és azok változásait, továbbá példákkal is magyarázza az előírásokat. 

3.1.2. ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÁMOGATÁSI IDŐ LEJÁRTA ALAPJÁN

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2020/21/2 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

A felhasználható támogatási időt más felsőoktatási intézményben felhasznált támogatott félévek is csökkenthetik, ezért az << itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretükre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő számításánál az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is figyelembe kell venni.

Az átsoroló határozat visszavonására (felmentésre) csak a 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen benyújtása esetén kerülhet sor (más kérvényben kért felmentés el lesz utasítva). A támogatott félévek számát csak Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat alapján lehet növelni (max. 4 félévvel). Szociális, vagy méltányossági alapon nem adható felmentés az átsorolás alól.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

2021.07.21. 06:00

2021.08.05. 23:59

 

3.1.3.  ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE HALLGATÓI KÉRELEM ALAPJÁN

Ha a 2021/22/1 félévtől önköltséges költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni, kérését 2021. szeptember 03-ig nyújthatja be Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

Az új önköltséges hallgatóknak a képzési szerződést 2021. szeptember 3-ig

040_Dokumentum bemutatás kérvényben AVDH-val hitelesítve, vagy

-  két példányban kinyomtatva, a hallgató által aláírva személyesen a KTH-ban kell leadni a KTH honlapján olvasható fogadási időben,

különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni.)

Önköltséges hallgatóknak a regisztrációs időszak előtt kiírásra kerül az önköltségi alapdíj, és október 20-ig kerül kiírásra az önköltségi kreditdíj, mindkettőnél 30 napos fizetési határidővel.  A KTH honlapján megtekinthető, hogy mennyi önköltséget kell fizetni (képzéskód és felvétel éve alapján kereshető ki az aktuális tanévre vonatkozó táblázatból).

Azoknak a  diákhiteleseknek, akinek a tandíját a tavaszi félévben a DHK Diákhitel2-ből finanszírozta, és azoknak a hallgatóknak, akiknek nem lett kiírva az alapdíj (pl. később aktiválták a félévüket) az alapdíj az önköltségi kreditdíjjal együtt lesz kiírva. A kiírt önköltségi díjakra a befizetési határidőig lehet kérni részletfizetést és befizetési határidő módosítást (101/1 Kérelem önköltségi díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására). Az önköltségmérséklést az 010 Önköltség mérséklési kérelem-ben lehet kérni. A hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről a kari dékáni utasításokban tájékozódjon. Az információk figyelmen kívül hagyásából fakadó következmények a hallgatót terhelik, és nem képezhetik felszólalás vagy jogorvoslat alapját.

 

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

010 Önköltség mérséklési kérelem

2021.09.20. 06:00

2021.10.03. 23:59

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2021.05.20. 06:00

2021.09.03. 23:59

 

3.2. ELBOCSÁTÁSOK 

3.2.1.TANULMÁNYI OKBÓL

A BME tanulmányi okból a 2020/21/2 félévre július 19-ig beírt tanulmányi eredményei alapján bocsátja el a hallgatókat. Az elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2021. június 21-i dátummal szűnik meg.

Az elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen benyújtása esetén kerülhet sor. A hat elégtelen miatti elbocsátás kivételével a KTB adhat felmentést, így az első körben a KTB-k véleményét kérjük ki. Más kérvényben kapott felmentések esetében is be kell adni a 015-ös kérvényt és az indoklásban hivatkozni kell arra a kérvényre, amiben a felmentést megkapta. Halasztott vizsga eredménye alapján is kapható felmentés, de ebben az esetben is a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvényt kell beadni a jegy beírását követően (előtte beadott kérvények el lesznek utasítva), amennyiben a jegy(ek) alapján már nem áll fenn az elbocsátás feltétele (elbocsátási határozatot kapott hallgató a jegybeírást követően be fogja tudni adni a kérvényt).

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2021.05.25. 06:00

2021.07.15. 23:59

015 Jogorvoslat elbocsátás ellen

2021.07.21. 06:00

2021.08.05. 23:59

 

3.2.2. SAJÁT KÉRÉSRE

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetnikérését a 032 Elbocsátás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban Hivatalos bejegyzés és annak mellékleteként elbocsátó határozat kerül bejegyzésre.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

 

Átvétel (BME-n belüli szakváltás, képzési hely, nyelv és munkarend váltás, vagy intézményváltás) esetén ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését.
BME-n belüli átvételnél: beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal végzi el jogviszony lezárását a korábbi képzésen.

Intézményváltásnál: beiratkozást követően, az átvevő intézmény értesíti az átadó intézményt az átvételről, a beiratkozásról, kérve a jogviszony megszüntetését.

 

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe és a BME másik képzésére vagy másik intézménybe felvétel miatt szeretné megszüntetni hallgatói jogviszonyát, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

 

 

« Vissza