BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. április 22. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 13. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2023/24/1 félévzárásról – vizsgajelentkezés, pótlási- és vizsgaidőszak

2023. november 30. csütörtök

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben a vizsgajelentkezést, a pótlási- és vizsgaidőszakokat meghatározó teendőkről, valamint a félév- és az évvégét érintő egyéb tudnivalókról olvashat részletesen.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

LEGFONTOSABB IDŐSZAKOK ÉS HATÁRIDŐK

Időszak, esemény, feladat neve

Időtartam, határidő

Vizsgajelentkezési időszak

2023.12.05. 18:00 – 2024.01.26. 23:59

Pótlási időszak

2023.12.11. – 2023.12.15.

Vizsgaidőszak

2023.12.18. – 2023.12.22.

2024.01.08. – 2024.01.26.

Bejelentkezési időszak a 2023/24/2 félévre

2023.11.15. – 2024.02.08. 23:59

Előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2024.01.31. – 2024.02.04.

Regisztrációs időszak

2024.02.05. – 2024.02.08. (csütörtök éjfél!)

Végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2024.02.05. – 2024.02.08. 23:59

 


1. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL

időszaka: 2023. 12. 11. – 15.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról (Aki „Díjköteles pótlás” típusú vizsgán vesz részt, annak a pótlási időszak végén automatikusan ki lesz írva a különeljárási díj -KED. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.): GYIK

 vissza

2. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL

időszaka: 2023.12.05. 18 órától – 2024.01.26. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni. Megajánlott jegy elfogadása esetén vizsgaalkalomra kell jelentkezni/jelent az eredmény bejegyezhetősége érdekében.

 vissza

3. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL

1. rész időszaka: 2023.12.18. – 12.22.

2. rész időszaka: 2024.01.08. – 01.26.

 

A 2023/2024-as tanév őszi félévében a 2023.12.27. – 2024.01.05. közötti időszak téli szünet. Ebben az időszakban vizsga, szigorlat vagy más tanulmányi teljesítményértékelés nem tartható.

  vissza

3.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓVIZSGÁK

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva.

(Azonban a TVSZ 64 § (1) c) pontjában meghatározottak szerint, ha a Hallgató „azonos képzésén, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg” a vizsgaidőszak végén elbocsátásra kerül).

Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

   vissza

3.2. HALASZTOTT VIZSGÁK

A hallgató a kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani.

Fontos változás, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2022. február 2-től hatályos módosítása alapján halasztott vizsgát kizárólag vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül lehet tenni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2024.01.08. 06:00

2024.01.26. 23:59

    vissza

3.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

folyamatosan elérhető

folyamatosan elérhető

 vissza

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.1. AKTUÁLIS NEPTUN-KÉRVÉNYEK

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2024.01.08. 06:00

2024.01.30. 23:59*

012 Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2023.12.12. 06:00

2024.02.08. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2024.01.08. 06:00

2024.01.26. 23:59

031 Félév utólagos passzíválása

2023.09.12. 06:00

2024.01. 31. 23:59

 *A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont.

 vissza

4.2. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A tanszékek 2024. január 30-án 14 óráig jegyezhetik be a 2023/24/1 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben élhet kifogással.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

006 Jegyeltérés bejelentése

2023.12.04. 06:00

2024.02.02. 23:59

  vissza

4.3. DIÁKIGAZOLVÁNYT HELYETTESÍTŐ IGAZOLÁSOK IGÉNYLÉSE

A 066 Diákigazolvány igazolás kérése Neptun kérvényeken 2023. december 20-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2023. december 22. és 2024. január 8. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni.

 vissza

4.4. ELBOCSÁTÁS, ÁTSOROLÁS ÉS A 2023/24/2 FÉLÉVKEZDÉSRŐL

A 2023/24/1 félév zárását követő elbocsátásokkal, átsorolásokkal, valamint a 2023/24/2 félévre való bejelentkezéssel és az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatban a december elején megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

  vissza

4.5. KTH ÉV VÉGI NYITVATARTÁSA

A KTH ügyfélfogadási rendje 2023. december 22-ig a honlapon meghirdetett rend szerint alakul. A 2023. december 23. és 2023. január 5. közötti időszakban zárva tartunk. Az újévben január 8-án lesz először ügyfélfogadás.

  vissza

4.6. NEPTUN – PÉNZÜGYI MŰVELETEK AZ ÉV VÉGÉN

A Neptunban a gyűjtőszámláról történő, illetve a Simple Pay-jel történő befizetési lehetőség folyamatos az ünnepek alatt is. A BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t kizárólag munkanapokon érkeztetjük, kérjük ennek figyelembevételét fennálló tartozásaik rendezésekor!

 

A következő időszakra jó tanulást, valamint Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 vissza

 

« Vissza