BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. április 23. kedd   ·   2023/2024 II. félév 13. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 11:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2022/23/2 FÉLÉVZÁRÁSRÓL – VIZSGAJELENTKEZÉS, PÓTLÁSI- ÉS VIZSGAIDŐSZAK

2023. május 15. hétfő

 

Kedves Hallgató!

Annak érdekében, hogy a félévzárást megkönnyítsük, hírlevelünkben összefoglaltuk az aktuális határidőket, időszakokat, teendőket és tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

A LEGFONTOSABB IDŐSZAKOK ÉS HATÁRIDŐK:

Időszak, esemény, feladat neve

Időtartam, határidő

 Vizsgajelentkezési időszak

2023.05.31. 18:00 – 2023.07.07. 23:59

 Pótlási időszak

2023.06.05. – 2023.06.09.

 Vizsgaidőszak

2023.06.12. – 2023.07.07.

 Bejelentkezési időszak

2023.07.01. 06:00 – 2023.08.31. 23:59

 Előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2023.08.22 – 2023.08.27.

 Regisztrációs időszak

2023.08.28. – 2023.08.31.
(csütörtök éjfél!)

 Végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2023.08.28. 18:00 – 2023.08.31. 23:59

  

1. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2023. június 5 – 9.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére, vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról: GYIK

 

2. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL:

időszaka: 2023. május 31. 18 órától – július 7. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye.

 

3. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2023. június 12. – július 7.

 

3.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓ VIZSGÁK:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni (alapértelmezetten) a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 15 napos befizetési határidővel.

 

3.2. HALASZTOTT VIZSGÁK:

A hallgató a kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani.

Fontos változás, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2022. február 2-től hatályos módosítása alapján halasztott vizsgát kizárólag vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül lehet tenni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2023.06.12. 06:00

2023.07.07. 23:59

 

3.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása*

folyamatosan elérhető

folyamatosan elérhető

*ZH-ról távollét igazolása szintén.

 

4. AKTUÁLIS NEPTUN KÉRVÉNYEK:

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2023.05.08. 00:00

2023.07.15. 23:59*

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2023.05.31. 06:00

2023.08.31. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2023.05.31. 06:00

2023.07.14. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2023.03.16. 06:00

2023. 07. 15. 23:59

*A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont.

 

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5.1. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE:

A tanszékek 2023. július 11-én 14 óráig jegyezhetik be a 2022/23/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben élhet kifogással.

A kérvénybenyújtási határidő jogvesztő, utána kizárólag a határidő önhibán kívüli elmulasztását igazolva élhet felszólalással a hallgató!

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

006 Jegyeltérés bejelentése

2023.05.31. 06:00

2023.07.14. 23:59

 

5.2. Elbocsátás, átsorolás és a 2023/24/1 félévkezdésről:

A 2022/23/2 félév zárását követő elbocsátásokkal, átsorolásokkal, valamint a 2023/24/1 félévre való bejelentkezéssel és az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatban a június elején megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

 

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza