BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Vezető a műszaki felsőoktatásban

 
        

Kedves Elsőéves Hallgatónk!


Nagy öröm számomra, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 240. tanévében Önt is az intézmény polgárai között köszönthetem.
Kívánom, hogy találja meg a Műegyetemen azokat a lehetőségeket, barátságokat és inspiráló feladatokat, amelyek – sokunkhoz hasonlóan – az Ön életpályáját is megalapozhatják.
Az évfolyamtársak és a kollégiumi közösség mellett, számos szakmai és kulturális kezdeményezéshez kapcsolódhat már az első egyetemi évben. A szakkollégiumok, a tudományos diákkörök, az egyetemi öntevékeny körök várják a Műegyetem új tagjait. Értékes tapasztalatszerzésként szolgálnak a kutatócsoportok és az üzleti ötletversenyek, valamint az ipari-egyetemi együttműködési projektek, amelyek akár startup vállalkozás alapítását is ösztönözhetik.
Képzéseink kaput nyitnak a világ vezető egyetemeire, a külföldi tanulmányok új perspektívákat nyithatnak az Ön számára is, hiszen jelenleg a műegyetemi hallgatók hetvennél több ország felsőoktatási intézményeiben vehetnek részt részképzéseken és kettős diplomát adó programokon. A BME 2020-tól tagja az EELISA nemzetközi együttműködésnek, amelynek keretében hét ország kilenc vezető egyetemével dolgozik az egységes európai mérnöki diploma megteremtésén.
Éljen a felsorolt lehetőségekkel, hogy ezeknek köszönhetően lendületet kapjon tehetségének kibontakoztatása!
Az egyetemi légkör ugyan a középiskolákban megszokottól jelentősen eltérő, de a két közösség fontos elemeiben nagyon hasonló: a hallgatók lelkesedése és kitartó szorgalma mellett a sikerhez az oktatók odaadó munkája is elengedhetetlen. A Műegyetem kiválóságának folytonosságát is az oktatók és hallgatók együttműködése biztosítja, mind a képzésben, mind a tudományos kutatásban és technológiai fejlesztőmunkában. Idén szeptemberben a 240. műegyetemi tanévet, 2022-ben pedig a BME első elődintézménye, az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum 1782-es alapításának évfordulóját ünnepeljük. Számos eseménnyel, közösségi kezdeményezéssel emlékezünk az elmúlt évszázadok hallgatóinak és oktatóinak közös sikereire. Kérem, hogy Ön is legyen aktív résztvevője az évfordulós programsorozatnak!
Büszkén készülhetünk a jubileumi tanévre, hiszen egyetemünk Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézménye, működése és színvonala nemzetgazdasági jelentőségű, mivel itt végzik tanulmányaikat azok a mérnökök, gazdasági és természettudományos szakemberek, akik az ország iparvállalatai, és innovációs szervezetei jelenének és jövőjének letéteményesei.
Tanulmányaik befejeztével Ön és diáktársai lesznek a jövő mérnökei, menedzserei, gazdasági és társadalomtudományi szakemberei, az ország vezető vállalatainak meghatározó szakértői. Ehhez kívánok eredményes és jó hangulatú műegyetemi éveket!

Budapest, 2021. július

Dr. Czigány Tibor
rektor