BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. május 26. csütörtök   ·   2021/2022 II. félév 16. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Szabályzatok, rektori utasítások, körlevelek

Az egyes egyetemi szabályzatok, utasítások elérhetosége: (az azokat "gondozó" szervezeti egység web lapján)

A KTH Szervezeti és Működési Szabályzata

 


 

A BME Felvételi Szabályzata (Hatályos: 2022.02.02.től.)

 

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ) (Hatályos: 2022.02.02.től.)

 


 

1/2020. (VIII.24.) számú KTH Igazgatói Utasítás a hallgatók beiratkoztatásáról


A BME TVSZ
magyarázó prezentációja (összeállította: dr. Bihari Péter)

 

A hallgatói fizetési kötelezettségek esetén nyújtható kedvezményekkel kapcsolatos eljárásrend (9/2019. (VIII. 15.) számú Rektori és Kancellári Közös Utasítás)


Tájékoztató a tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendjéről (2017.03.13.)

Code of Studies (CoS, TVSz)

 

BME TJSZ (Térítések juttatások szabályzat) (HSZI portálon)


BME Pénzügyi ügyrend (Rektori utasítás a hallgatói pénzügyek kezeléséről) (HSZI portálon)


17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól (a szabályzat elérhető a GTK Idegennyelvi Központ web lapján)


BME Tudományos Diákköri Szabályzat

6/2015. (X. 29.) számú Rektori-Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről

BME Képzési kódex, Szabályzat a képzések minőségbiztosítására (Hatályos: 2022.02.02-től.)

 

A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési jogorvoslati szabályzata

6/2012. (VII.05) sz. Rektori Utasítás a testnevelés kurzusainak meghirdetéséről. (A BME Testnevelési Központ web lapján érhető el)

A Szenátus III./2./2017-2018. (2017. XI. 27.) számú határozata az oktatói munka hallgatói véleményezésési rendszeréről. A BME OHV portálon érhető el, bejelentkezés után.)

1/2014. (IV. 24.) számú Rektori Körlevél az MTA támogatott kutatócsoportokról, a körlevél melléklete.

4/2014. (VII.01.) számú Rektori Körlevél a BME Tehetségsegítő Tanácsról


A Stipendium Hungaricum programot a 81/2015.(III.31.) Kormányrendelettel módosított 285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. A szabályozás alapját képezik:

a)     A Stipendium Hungaricum Program Működési Szabályzata

b)     A Stipendium Hungaricum Program intézményi megvalósítását szolgáló végrehajtási rendelet

 


Archívum (NEM aktuális szabályzatok)

 

Tanulmányi és vizsgaszabályzatok

A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata  (BME TVSZ) Hatálytalan: 2016. szeptember 1-től 
A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata  (BME TVSZ) 2016. szeptember 1-től október 31-ig

A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata  (BME TVSZ) 2016. november 1-től 2017. január 31-ig
A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata  (BME TVSZ2017. február 1-től 

A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata  (BME TVSZmódosításokkal egybeszerkesztett változat  [2018. január 31-ig hatályos szöveg] 

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata  (BME TVSZ), módosításokkal egybeszerkesztett változat  [2018. július 31-ig hatályos szöveg]

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata  (BME TVSZ), módosításokkal egybeszerkesztett változat  [2018. augusztus 1-től hatályos szöveg]

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ), módosításokkal egybeszerkesztett változat (Elfogadta a BME Szenátusa: 2019. június 24-én, hatályos: 2019. július 1-től, illetve augusztus 15-től.)

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ), módosításokkal egybeszerkesztett változat (Hatályos: 2020. február 1-től 2020. október 31-ig)

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ), módosításokkal egybeszerkesztett változat (Hatályos: 2020. november 1-től)

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ) (Elfogadta a BME Szenátusa: 2021. január 25-én, hatályos: 2021. január 27-től)

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (BME TVSZ) (Hatályos: 2021.06.29-től.)

Irányelvek a távolléti oktatás kapcsán a TVSz egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban (hatálytalan 2020. november 17. napjától)

Irányelvek a távolléti oktatás kapcsán a TVSz egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban (hatályos 2020. november 18. napjától)

Irányelvek a jelenléti oktatásra történő esetleges áttérés koordinált végrehajtásához (hatályos: 2021. március 23. napjától)Code of studies and exams (BME TVSZ) 2015.09.28

Code of Studies (in force as of 1 December 2017)

Code of Studies (in force as of 1 Sept 2018); 3_2018_RU

Code of Studies (in force until 31 Oct 2020)

Code of Studies (CoS, TVSZ)

 


Tanulmámyi ügyrendek


Felvételi szabályzatok


BME Képzési kódex, Szabályzat a képzések minőségbiztosítására 2010. (Elfogadta a Szenátus 2010. február 22-i ülésén)


BME Képzési kódex, Szabályzat a képzések minőségbiztosítására 2014. (Elfogadta a Szenátus 2010. február 22-i ülésén. Egységes szerkezetben a Szenátus 2014. március 31-én hozott módosító határozatával együtt.)

 

BME Képzési kódex, Szabályzat a képzések minőségbiztosítására 2014. (Elfogadta a Szenátus 2010. február 22-i ülésén. Egységes szerkezetben a Szenátus 2014. március 31-én, valamint 2014. június 30-án hozott módosító határozatával együtt.)


A BME Hallgatói Átvételi Szabályzata (2002. szeptember)

Demonstrátori szabályzat (2003. május 26.)

Demonstrátori Szabályzat 

Ideiglenes szabályzat a diákigazolványok kezelésével összefüggő feladatokról (2003. június)

Számítógépes tanulmányi rendszer és szerződések adatvédelmi szabályzata (2000. március 1.)

Egyetemi és karközi képzés ideiglenes szabályzata (1994. november 28.)

Képzési kódex (2002. április 29.)

A hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata

Szabályzat a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségét biztosító feltételekről (2003. 03. 24.)

Sportszabályzat (2002. november 24.)

A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról kiadott 2/2013. (I. 31.) Rektori Utasítás 
értelmezése

4/2017. (I.16.) Kancellári Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról (Az utasítást a HSZI gondozza)


6/2010. (III.03) Rektori Utasítás a 02 / 2010. (02.01.) Rektori Utasítás módosításáról (egységes szerkezetben) a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról- A hallgatók által fizetendő egyéb díjak táblázatos összefoglalója (2017.05.02).

- A hallgatók által fizetendő egyéb díjak utasitáshoz kiadott értelmezés (2017.05.15.)12/2009. (VII.20.) Rektori Utasítás a BME fogyatékkal élő hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét biztosító feltételekről

20/2010. (2010.XII.22.) sz. Rektori Utasítás a 2011/2012-es tanév időbeosztásáról (Ehhez kapcsolódik a 39/2011. NGM Rendelet a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, ennek alapján 2012. március 24-én pénteki, április 21-én hétfői órarend szerint lesz tanítás.)

1/2014. (I.7.) Rektori Utasítás az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzata végrehajtásáról (OHV ügyrend)

Az angol nyelven folyó képzés felvételi ügyrendje (10/2011. (VI.28.) sz. Rektori Utasítás) (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

Tanulmányi ügyrend 3. füzet      Oktatásszervezés    (12/2013. (VI.24.) számú Rektori Utasítás) (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

A hallgatók finanszírozási státuszának megváltoztatásáról (11/2011. (VI.29.) számú Rektori Utasítás) (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

BME Doktorjelölti ösztöndíj (8/2009. (V.8.) számú Rektori Utasítás) (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

14/2010 (X.01.) sz. Rektori Utasítás a diákigazolványok kezeléséről (2020. december 1. napján hatályát vesztette)


3/2011. (2011. III. 23.) sz. Rektori Utasítás: A tanulmányi- és vizsgaügyekkel összefüggő szabálytalanságok egységes kezeléséről.
 (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

 

10/2014. ((VII.4.) számú Rektori Utasítás  a „Science Without Borders" program keretében a 2013/2014-es tanév második szemeszterében a BME-re érkező brazil hallgatókkal kapcsolatos feladatokról. (2020. december 1. napján hatályát vesztette)

14/2013. (VIII.28.) számú Rektori Utasitás a „Science Without Borders" program keretében a BME-re érkező brazil hallgatókkal kapcsolatos feladatokról
 (2020. december 1. napján hatályát vesztette)