BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Különeljárási díj kiírása


A 17 / 2007. (XII.12.) Rektori Utasítás (a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról) szerint:

A hallgatótól kötelezettségei elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén különeljárási díj szedhető

  • a TVSZ 16.§ 2.) bekezdése szerinti otthoni feladat késedelmes leadása, a különeljárási díj mértéke a hallgatói normatíva 1%-ának száz forintra kerekített összege;
  • A TVSZ 16.§ 3.) bekezdése szerinti zárthelyi dolgozat újbóli pótlása, a különeljárási díj mértéke a hallgatói normatíva 2,5%-ának száz forintra felkerekített összege...

Ezekben az esetekben a térítési kötelezettség kirovója a tantárgyat oktató kar dékáni hivatala.

 

A tanszékek az itt leírtak szerint (az oktatói teendők a leírás 2. oldalán) tudják felvinni a Neptunba a hallgatóknak a különeljárási díjakat. Ezt a pótlási hetet követő napokban kell megtegyék, majd jelezniük kell a Dékáni Hivatalnak, ha végeztek a felvitellel.

 

Az összes kari tanszék visszajelzése után a Dékáni Hivatal az itt leírtak szerint a Neptunban a különeljárási díjak beolvasófájlját előállító "DH-010_Tanszéki KED lista beolvasáshoz..." lekérdezést lefuttava az eredményt Excel táblázatba menti, majd a kiírás napját (LEGKORABBITELJESITES oszlop) és a fizetési határidőt (LEGKESOBBITELJESITES oszlop) kitöltve beolvassa a Neptunba a kiírt tételeket.