2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Diákigazolvány érvényesítés, jogviszony igazolás

2019. február 1. péntek

A 2018/19 tavaszi félévre

 • február 5-től lehetséges:
  • hallgatói jogviszony igazolás átvétele sorszám nélkül az aulában lévő munkahelyen
  • akik korábban passzív féléven voltak, diákigazolvány érvényesítés, sorszámmal
 • február 11-től lehetséges diákigazolvány érvényesítés, sorszámmal

KTH hallgatói hírlevél 2018/19/2 félévkezdésről

2019. január 24. csütörtök

Kedves Hallgató!

 

Bár csak a napokban ért véget a vizsgaidőszak, 2019. január 30-án (szerdán!) már kezdődik a tavaszi félév regisztrációs időszaka, február 4-én pedig az oktatás.

Arról, hogy a félév kezdete előtt, a félév első napjaiban, valamint heteiben milyen időszakokra, határidőkre kell figyelemmel lennie és milyen adminisztrációs feladatok várnak Önre, hírlevelünkben adunk tájékoztatást.1. 2018/19/2 félévi időszakok, határidők

2. 2018/19/1 félévi Neptun bejegyzések ellenőrzése

3. Félévre bejelentkezéssel, félévi státusszal kapcsolatos tudnivalók

3.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei

3.2. Amennyiben nem jelentkezik be

3.3. A 2018/19/2 félév hivatalból kerül passziválásra a KTH által

3.4. A 2018/19/2 félév utólagos aktiválása kérhető

3.5. Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonható

4. Tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók

4.1. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

4.2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel

4.2.1. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

4.2.2. A kedvezményes tantárgyfelvétel két időszaka

4.2.3. Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel

4.2.4. Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel

4.2.5. Amennyiben többszöri vizsgázást, ill. tantárgyfelvételt követően sem teljesíti a tantárgyat

5. Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk

5.1. Költségtérítés/önköltség 1. részlet (alapdíj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

5.1.1. Az 1. részlet kiírása és fizetési határideje

5.1.2. Az 1. részlet és a felvett kreditek alapján fizetendő önköltség összege

5.1.3. Az 1. részlet fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége

5.2. Költségtérítés/önköltség 2. részlet (felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

5.2.1. A 2. részlet kiírása és fizetési határideje

5.2.2. A 2. részlet csökkentésének kérelmezése, fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége

5.3. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban

6. Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezésével kapcsolatos tudnivalók

7. Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése

8. 2018/19/2 félévben potenciálisan végző hallgatóknak szóló információk


1.       2018/19/2 félévi időszakok, határidők:


Mivel a félévkezdést meghatározó teendőkhöz kapcsolódó időszakok gyors egymásutánban követik egymást, először ezeket, és a félév további részében követendő időszakokat foglaljuk össze az alábbi táblázatban:

 

időszak, esemény, feladat neve

időtartam, határidő

bejelentkezési időszak

2019.01.23. 06:00 – 2019.02.03. 23:59

2018/19/1 félévi eredmények tanszékek általi beírásának határideje

2019.01.24. 23:59

2018/19/1 félév átlagolása a KTH által

2019.01.25. délelőtt

kedvezményes tantárgyfelvétel tanulmányi eredmény alapján az ÉÖK, ÉPK és KJK Karokon

2019.01.25. 12:00 – 15:50

kedvezményes tantárgyfelvétel OMHV kérdőív kitöltés alapján

2019.01.25. 16:00 – 17:50

előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak (minden hallgatónak minden tantárgyra)

2019.01.25. 18:00 – 2019.01.29. 12:00

költségtérítés/önköltség 1. részlet kiírása

2019.01.23.

regisztrációs időszak

2019.01.30. – 2019.02.01.

végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2019.01.30. 18:00 – 2019.02.03. 23:59

az első tanítási nap

2019.02.04.

költségtérítés/önköltség 1. részlet fizetési határideje

2019.02.04. (azoknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, 2019.04.15.)

szorgalmi időszak

2019.02.04. – 2019.05.17.

a bejelentkezés esetleges visszavonásának határideje

2019.03.14.

tavaszi szünet J

2019.03.18. – 2019.03.22.

felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség kiírása

legkésőbb 2019.03.20-ig

felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség fizetési határideje

várhatóan 2019.04.15.

szigorlatok felvételének, leadásának határideje

2019.05.05. 23:59

vizsgajelentkezési időszak

2019.05.14. 18:00 – 2019.06.24. 23:59

pótlási időszak

2019.05.20. – 2019.05.24.

vizsgaidőszak

2019.05.27. – 2019.06.24.

 
[vissza]

2.       2018/19/1 félévi Neptun bejegyzések ellenőrzése:


A Tanszékek 2019. január 24-én éjfélig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti.
Amennyiben eltérést talál, január 24-ig közvetlenül a Tanszéken (oktatónál vagy a tanszéki adminisztrátornál) jelezheti, január 24-ét követően a 006 Jegyeltérés bejelentése Neptun kérvényen. A kérvény folyamatosan elérhető.

Amennyiben valamelyik tantárgyból megajánlott jegyet kapott és az még nem került bejegyzésre, szíveskedjék az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül beírásra az elfogadott jegy (Önnek kell(ett volna) feljelentkeznie egy adott vizsgaalkalomra vagy a Tanszék jelentkezteti fel (határidőn túli jelentkeztetéssel).

[vissza]


3.       Félévre bejelentkezéssel, félévi státusszal kapcsolatos tudnivalók:

3.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei:

 • időszaka: 2019. január 23. 06:00 – 2019. február 3. 23:59

  A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar alapképzésein a bejelentkezési időszak már január 16-án megnyílt, mivel a Kar a 400+ ösztöndíjhoz két nyelvi tantárgy esetében egyedi tárgyjelentkezési időszakot biztosított.  Mivel a tantárgyfelvétel csak a bejelentkezést követően lehetséges, ezért szükséges volt az időszak korábbi megnyitása. De erről csak az ősszel pályázatot benyújtott hallgatók lettek értesítve.
 • a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Bejelentkezést kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • Minden képzésen, ahol jogviszonnyal rendelkezik, el kell végezni a bejelentkezést. A képzések között vál(asz)tani a Neptun ablak bal felső sarkában található Képzés menüpontra kattintva megjelenő Képzésválasztás ablakban tud.
 • Aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül jelentkezhet be.
 • Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be. Amennyiben egybefüggő két passzív félévet követően ismét passzív félévi státuszról szeretne nyilatkozni a Neptunban, a rendszer nem teszi lehetővé a bejelentkezést, és a következő hibaüzenetet jelzi vissza: „A bejelentkezés feltétele nem teljesült! A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. …”

  A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2019.01.25. 06:00

2019.02.03. 23:59

nem

 • A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján a passzív félévek összesített száma korlátozott az alábbiak szerint: alapképzésen 4, mesterképzésen 4, osztatlan képzésen 6 passzív féléve lehet összesen. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek összesített száma elérte a szabályzat szerint engedélyezettet és a 2018/19/2 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére.

[vissza]

3.2. Amennyiben nem jelentkezik be, …

 • az első oktatási héten a KTH jelentkezteti be passzív félévre, ugyanis a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (BME TVSZ) alapján ebben az esetben a félévet passzív félévként kell nyilvántartani.
 • Ha a félévre bejelentkezést egymást követően harmadik alkalommal mulasztja el, vagyis nem jelenti be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését, hallgatói jogviszonya a regisztrációs időszak utolsó napjával megszüntetésre kerül.
 • Hallgatói jogviszonya a bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása miatt abban az esetben is megszüntetésre kerül, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésének két féléves időtartamát követően sem regisztrálja magát.

[vissza]

3.3. A 2018/19/2 félév hivatalból kerül passziválásra a KTH által, …

 • ha bejelentkezett aktív félévre és a tantárgya(ka)t is felvette, de a bejelentkezést követően lejárt határidejű fizetési kötelezettségét 2019. január 31-én 23:59-ig nem egyenlíti ki, ill. január 31-ig nem nyújt be a fizetés halasztására vonatkozó kérelmet, amit a Kari Tanulmányi Bizottság elfogad(ott).

  Felhívjuk a figyelmét, hogy halasztás csak az önköltség/költségtérítés típusú kiírásra kérhető, a BME TJSZ 30. § (3) bekezdése alapján a különeljárási (pl. tantárgyak ismételt felvételéért, vizsgáról távolmaradásért, második pótlásért vagy késedelmes feladatleadásért kiírt fizetési kötelezettségek) és a szolgáltatási díjak megfizetésére nem adható halasztás.
  Annak érdekében, hogy a tartozás miatti passziválást elkerülje, a KTH a bejelentkezési időszak előtt és az időszakban is többször automatikus rendszerüzenetben értesíti a lejárt/lejáró fizetési határidejű tartozásról és a tartozás nem rendezése esetén státuszának passzívra módosításáról.
  A tartozás ellenőrzésére a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén van lehetőség a Félévek mezőben a Minden félév, a Státusz mezőben az Aktív opciót választva, majd a Listázás gombra kattintva.
 • ha az önköltséges finanszírozású képzésre átsorolt hallgató a regisztrációs időszak végéig nem írja alá a képzési szerződést és nem adja le azt a KTH-ban, továbbá ezáltal nem nyilatkozik tanulmányai önköltséges formában történő folytatásáról. A képzési szerződések (2 példányban) 2019. február 4-én (hétfőn) ügyfélfogadási idő végéig (15:30-ig) adhatók le a KTH-ban.

[vissza]

3.4. A 2018/19/2 félév utólagos aktiválása kérhető, …

 • amennyiben a regisztrációs hetet követően bármilyen okból passzív a státusza, és eleget tesz az aktív félévre bejelentkezés minden feltételének.


Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

102/1 Kérvény félév utólagos aktíválására

2019.02.04. 06:00

2019.02.17. 23:59

igen (5500 Ft)

102/2 Kérvény félév utólagos aktiválására DIÁKHITEL szerződés alapján

2019.02.04. 06:00

2019.02.17. 23:59

igen (5500 Ft)

 

A kérvényt csak akkor tudja leadni, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll a gyűjtőszámláján. A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.

[vissza]

3.5. Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonható,

 • 2019. március 14-ig külön indokolás nélkül.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

031/A Bejelentkezés visszavonása

2019.02.04. 06:00

2019.03.14. 23:59

nem

 

 • 2019. március 15-től 2019. június 24-ig csak rendkívüli, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben (szülés, baleset, betegség, vagy más, önhibán kívüli váratlan ok).

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

031 Utólagos passzív félév kérése

2019.03.15. 06:00

2019.06.24. 23:59

nem

 

A váratlan ok igazolására szolgáló dokumentumot csatolni szükséges a kérelemhez. A kérelemben döntést hozó Kari Tanulmányi Bizottság döntésében rendelkezik a hallgató által esetlegesen befizetett költségtérítés, illetve önköltség, valamint a hallgató részére kifizetett ösztöndíjak és egyéb juttatások visszafizetésének mértékéről és módjáról is.


4.       Tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók:

4.1. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • A tantárgyfelvételhez a Neptun hallgatói web Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a Csak a meghirdetett tárgyak jelölőnégyzet bepipálását követően a féléveknél a 2018/19/2 félévet kiválasztva, a tárgytípusnál a mintatanterv tárgyait bejelölve, majd a mintatantervek közül a megfelelőt kiválasztva listázhatók a meghirdetett tantárgyak. A + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. A felvenni kívánt kurzusok kiválasztása után a Mentés gombra kattintva felvételre kerül a tantárgy a megjelölt kurzusokkal.

  A tantárgyleadáshoz a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen a 2018/19/2 félévre felvett tantárgyak listázását követően a leadni kívánt tantárgynál a + (Lehetőségek) opción belül a Tárgyleadást választjuk.
 • A tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozása és a tantárgy felvételi követelményét, esetlegesen a kurzushoz beállított követelményt is teljesíteni szükséges. A kurzushoz beállított jelentkezési követelményt az alábbiak szerint nézheti meg: a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen kiválasztott tantárgy sorára állva a + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjeleníthetők a meghirdetett kurzusok, majd adott kurzusra kattintva a Kurzus adatok ablak Alapadatok fülén az Előkövetelmény mezőben látszik a jelentkezési követelmény (pl. a tantárgyat oktató Tanszék ebben a mezőben állítja be feltételként, hogy adott kurzust csak adott specializáció hallgatói vehetnek fel). 
 • A kurzusok Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, a létszám nem emelhető a terem kapacitása miatt, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt szíveskedjék ellenőrizni az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, de a tantárgykövetelmény rendelkezhet ettől eltérően. Ha a tantárgykövetelmény nem tartalmaz eltérő rendelkezést, akkor a 2018/19/2 félévben a 2015/16/2 félévben, vagy azután megszerzett aláírások lesznek érvényesek.
 • Amennyiben a hallgató több szakon (képzésen) is folytat tanulmányokat, az adott szak mintatantervéhez tartozó kurzusokat a másik szak (képzés) irányából kizárólag az anyakar és a másik érintett kar Kari Tanulmányi Bizottságának együttes engedélye alapján veheti fel. Az ilyen irányú kérelem a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések Neptun kérvényen nyújtható be.
 • Sikertelen tantárgyfelvétel esetén
  • a tantárgyat oktató Tanszéktől szíveskedjék segítséget kérni, ha kurzuslétszám bővítése szükséges.
  • problémáját Neptun kérvényen jelezheti, ha a tantárgy végleges követelményének teljesítése ellenére a rendszer nem teszi lehetővé a tantárgyfelvételt.


Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt

2019.01.25. 12:00

2019.02.03. 23:59

nem

  • a neptun@bme.hu címre küldött levélben tudja jelezni, ha a Neptun működési hibája okozza a tantárgyfelvétel sikertelenségét. Ebben az esetben szíveskedjék leveléhez pl. a hibaüzenetet tartalmazó képernyőképet is csatolni.
 • A 2012. szeptember 1-jétől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak a korábbi félévekben felvett, de nem teljesített tantárgyak ismételt felvétele esetén 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetniük kurzusonként. A különeljárási díj 2019. március 15-ig kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel. Nem díjkötelesek azok a kurzusok, amelyek nem igényelnek oktatási erőforrást, így a szakmai gyakorlat, a szigorlat, és TVSZ 34. § (8) bekezdés c) pont szerinti vizsgakurzus (a laboratóriumi gyakorlat típusú kurzussal rendelkező, félévközi érdemjeggyel záruló tantárgy vizsgakurzusa).
 • A 2012. szeptember 1-je előtt jogviszonyt létesített hallgatók a tantárgy 2018/19/1 félévi nem teljesítéséért fizetnek különeljárási díjat, aminek mértéke szintén 4500 Ft kurzusonként. A tétel kiírása az ismételt felvételért fizetendő különeljárási díjjal azonosan történik.
 • A korábban legalább elégséges (2) eredménnyel teljesített tantárgy javító célú ismételt felvétele is kérelembeadáshoz, valamint különeljárási díj megfizetéséhez kötött.


Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre/javító célú újrateljesítésre korábban már teljesített tárgyból

2019.01.14. 08:00

2019.02.03. 23:59

igen (4500 Ft)


A kérvényt csak akkor tudja leadni, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll a gyűjtőszámláján.
A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.

A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. A kérvény elfogadása esetén a 2018/19/2 félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történik, a KTH az engedélyről határozatot állít ki, amit a hallgatónak a tantárgyat oktató Tanszéken le kell adnia. A félév végén a Tanszék az eredményt a határozaton rögzíti és megküldi a KTH-nak. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre. A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. Amennyiben nem teljesíti, vagy rosszabb eredménnyel teljesíti a tantárgyat, korábbi eredménye marad érvényben. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.

[vissza]


4.2.
Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:

4.2.1.       Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

2019. január 25-én 18 órától 2019. január 29-én 12 óráig tart.

4.2.2.       A kedvezményes tantárgyfelvétel két időszaka:

Első  időszakban: 2019. január 25-én 12:00 és 15:50 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azokat a BSc-s és MSc-s hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/1 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,50.

azokat a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/1 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azokat a hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/1 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 

Második időszakban: 2019. január 25-én 16:00 és 17:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat,

 • akinek a 2018/19/1 félévi  tanulmányi státusza aktív, és a félévben minden, az OMHV szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte,
 • akinek 2018/19/1 félévi tanulmányi státusza aktív, és nem volt előző félévi OMHV kérdőíve,
 • akinek 2018/19/1 félévi tanulmányi státusza passzív.

A kitöltendő OMHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OMHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve (mert pl. a tantárgyat nem teljesítette), akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH január 25-én délelőtt Neptun üzenetben értesíti.

[vissza]

4.2.3.       Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel:

 • Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2019. január 29-én délben lezárul. Rövid szünetet követően – már másnap – január 30-án 18 órától ismét lehetőség lesz a tantárgyfelvételre. Órarendjét véglegesíteni február 3-án 23:59-ig tudja.
  Ha már az előzetes tantárgyfelvételi időszakban felvette a tantárgyait, akkor ebben az időszakban csak a tantárgyfelvétel ellenőrzése szükséges.
 • A kurzusok indítását érintő szabályzati rendelkezések:  A tantárgy kurzusát el kell indítani, ha

a) az előzetes tantárgyfelvételi időszak végén az arra jelentkezők száma a meghirdetésekor előírt minimumot eléri vagy meghaladja, vagy

b) a kurzus kötelező tantárgynak a mintatanterv szerinti félévében meghirdetett olyan kurzusa, melynek felvétele és teljesítése a tantárgy teljesítése érdekében kötelező és arra legalább egy hallgató jelentkezett.

Ha egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, vagy a kurzus nem kötelezően teljesítendő tantárgy kurzusa, akkor a tanszék dönthet úgy, hogy a kurzus nem indul, vagy a kurzus indulásáról későbbre halaszthatja a döntést. Amennyiben a kurzus a tanszék döntése alapján nem indul el, a tanszéki adminisztrátor törli a hallgatókat a kurzusról, és a tantárgyról, majd a hallgatókat Neptun üzenetben valamint e-mailben értesíti a törlésről. (Amennyiben a tantárgyról nem jelentkeztetné le a Tanszék, szíveskedjen a tantárgyleadást elvégezni, vagy azt kezdeményezni.) Amennyiben a kurzus indításáról a tanszék a regisztrációs héten később hoz döntést, a hallgatókat a döntés elhalasztásáról értesíti. A halasztott döntés legkésőbbi időpontja a regisztrációs időszak utolsó előtti munkanap 14:00 óra.

A tanszék a kurzusról lejelentkezést korlátozhatja, amennyiben a hallgatókat erről előzetesen tájékoztatja.

 • Amennyiben a kurzus várólistáján vannak jelentkezők, úgy

a) a mintatanterv szerint az adott félévben kötelezően meghirdetendő tantárgy esetében a kurzuslétszám(ok) emelésével vagy új kurzus(ok) indításával minden olyan hallgató számára lehetővé kell tenni a tantárgy kurzusainak felvételét, akik esetében ezt a mintatanterv előírja,

b) kötelezően választható, illetve szabadon választható tantárgyak esetében a Tanszék szabadon dönt a kurzuslétszámok emeléséről, illetve új kurzusok indításáról.

[vissza]4.2.4. Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel:

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !)

2019.02.04. 06:00

2019.02.11. 23:59

nem

019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL)

2019.02.04. 06:00

2019.02.11. 23:59

5500 Ft/felvett kurzus

Egy kurzus díja a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül, majd a KTH a felvett/leadott tantárgy kurzusainak számától függően további 5500 Ft összegű különeljárási díja(ka)t fog kiírni a feldolgozás során.

A 018 sz. Neptun kérvény beadása javasolt, amennyiben a kérvény beadásának indoka valamilyen adminisztratív/tanszéki hiba (pl. az elfogadott tantárgyai még nem kerültek átvezetésre/akkreditálásra, vagy a 2018/19/1 félévi eredménye nem került bejegyzésre a Neptunba, stb.).

A 019 sz. Neptun kérvény beadása szükséges, ha pl. elmulasztotta a tantárgyfelvételt, ill. -leadást, vagy korábbi tartozás miatt a regisztrációs hét végéig nem tudta felvenni a tantárgyait és passzív félévre jelentkezett/jelentkeztették be, de a 102/1 vagy 102/2 sz. Neptun kérvényen kérelmezte a félév aktiválását, stb. A kérvényt csak akkor tudja leadni, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll a gyűjtőszámláján. A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.


Nem kell Neptun kérvényt beadnia,

 • ha a regisztrációs időszak után kurzuscserét szeretne. Kérését írásban a tantárgyat oktató Tanszéken szíveskedjék benyújtani.
 • ha a kurzus várólistáján maradt, vagy ha a tantárgy párhuzamos előkövetelményét nem teljesítette. Ezekben az esetekben az első oktatási hét első munkanapján a Tanszék tanulmányi adminisztrátora törli a tantárgy- és kurzusjelentkezést
 •  ha szigorlatot szeretne felvenni vagy leadni 2019. május 5-ig, hiszen ezt addig Ön is megteheti.
 • ha van felvett tantárgya és a státusza pl. hivatalból történő passziválás miatt 2019. február 17-ét követően is passzív marad, és nem kérte a félév utólagos aktiválását. Ebben az esetben a KTH központilag törli a tantárgyfelvételeit.

[vissza]

4.2.5. Amennyiben többszöri vizsgázást, ill. tantárgyfelvételt követően sem teljesíti a tantárgyat:

A tantárgyak felvétele során érdemes figyelemmel lenni a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat azon rendelkezésére, hogy az Egyetem tanulmányi okból történő elbocsátással megszünteti a hallgatói jogviszonyát az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjával, ha azonos szakon, képzésen belül ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg (BME TVSZ 64. § (1) c)). Ez a szabály csak a kredites (évközi jegyes, vizsgás) tantárgyakra vonatkozik, a 0 kredites szigorlatokra például nem.

A tantárgyak teljesítéséhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy szintén elbocsátással jár, ha azonos szakon, képzésen belül ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen [elégtelen eredményű] vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (BME TVSZ 64. § (1) b)). Ez a szabály a vizsgás tantárgyakra, valamint a szigorlatokra vonatkozik. Sikertelennek az a vizsga, szigorlat számít, amihez elégtelen (1) jegyet rögzít(ett) a tanszék. A vizsgáról távolmaradás nem számít bele a sikertelen vizsgák számába.

 

[vissza]

5.       Költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk:

5.1. Költségtérítés/önköltség 1. részlet (alapdíj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények:

5.1.1.       Az 1. részlet kiírása és fizetési határideje:

 • A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő, valamint a 2018/19/2 félévtől költségtérítéses/önköltséges képzésre átsorolt hallgatóknak 2019. január 23-án kiírásra került a költségtérítés/önköltség 1. részlete 2019. február 4-i fizetési határidővel. A 2018/19/2 félévtől felvetteknek január 29-én írja ki a KTH az 1. részletet.  
 • Azoknak a hallgatóknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, 2019. április 15-i fizetési határidővel írta ki a KTH az alapdíjat.

5.1.2.       Az 1. részlet és a felvett kreditek alapján fizetendő önköltség összege:

A fizetendő költségtérítés/önköltség összege a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felület Pénzügyek/Mennyi költségtérítést kell fizetnem? menüpontján belül a 2018/2019 tanév alatti Költségtérítés-önköltség táblázat (http://www.kth.bme.hu/document/2062/original/Koltsegterites_adattabla_2018_19_tanev.pdf) alapján kerül meghatározásra. A táblázatban a képzés és a beiratkozás éve alapján nézhető meg a fizetendő költség(ek) összege.

[vissza]

5.1.3.       Az 1. részlet fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége:

A költségtérítés/önköltség 1. részletéből csökkentés, kedvezmény nem adható, fizetési határidő módosítása vagy részletfizetés viszont kérelmezhető.

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására.

2019.01.25. 06:00

2019.04.14. 23:59

nem

101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására

már elérhető

2019.07.01. 23:59

nem

Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési határidő módosítást, valamint részletfizetést csak még nem lejárt fizetési kötelezettség esetén lehet igénybe venni.

[vissza]

5.2. Költségtérítés/önköltség 2. részlet (felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények:

5.2.1.       A 2. részlet kiírása és fizetési határideje:

A felvett kreditek alapján fizetendő önköltség, vagyis a 2. részlet várhatóan 2019. március 20-ig kerül kiírásra 2019. április 15-i fizetési határidővel.

[vissza]

5.2.2.       A 2. részlet csökkentésének kérelmezése, fizetési határidejének módosítása, részletfizetés lehetősége:

                       Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, szolgáltatási díj összege Ft-ban)

010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból

2019.01.28. 06:00

2019.02.17. 23:59

nem

Felhívjuk figyelmét, hogy költségtérítés-/önköltségcsökkentést csak a 010/A sz. Neptun kérvényen kérelmezhet.

A 010/A Neptun kérvény elfogadása esetén a Kari Tanulmányi Bizottság döntése szerinti kedvezményben részesül a hallgató. Kedvezményt kiemelkedő tanulmányi eredmény, vagy a szociális helyzete alapján kaphat. Az önköltség (költségtérítés) csökkentés iránti kérelmek egységes kezeléséről és az adható kedvezményekről általában külön Kari szabályzat rendelkezik, ami elérhető a Karok honlapján. A tanulmányi eredmény a Neptun alapján ellenőrizhető, a szociális helyzetet igazolni szükséges. Az igazolásokkal kapcsolatban a Kari Hallgatói Képviseletek tudnak tájékoztatást adni.

A költségtérítéses és az önköltséges finanszírozású hallgatók vizsgakurzus felvételekor automatikusan kedvezményben részesülnek, az adott tantárgy kreditalapon kalkulált önköltségi díjának 25%-át kell a tantárgyra megfizetniük. Kérvényt nem kell beadni, a kedvezmény alanyi jogon jár.

Kedvezmény esetén a fizetendő költségtérítés/önköltség már a kedvezménnyel csökkentett összeggel kerül kiírásra.

A felvett kreditek alapján fizetendő költségtérítés/önköltség tekintetében 2019. április 14-ig kérhető fizetési határidő módosítás vagy részletfizetés a 101/1 sz. Neptun kérvényen.

[vissza]

5.3. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése alapján az önköltség (költségtérítés) fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A 2018/19/2 félévtől önköltséges képzésre felvett vagy önköltséges képzésre átsorolt hallgatók a képzési szerződést saját maguk nyomtatják ki 2 példányban a hallgatói Neptun web Információ/Általános nyomtatványok felületén a Képzési szerződés önköltséges hallgatók részére nyomtatványt kiválasztva és a sorvégi + (Lehetőségek) közül a Nyomtatásra kattintva. A rendszer pdf-ben generálja le a képzési szerződést, ami megnyitást követően nyomtatható. A kinyomtatott képzési szerződést elolvasást és aláírást követően a felvetteknek a beiratkozáson, az átsorolt hallgatóknak a regisztrációs időszak végéig, legkésőbb 2019. február 4-én az ügyfélfogadási idő végéig a KTH (R. ép. aulában található) információs pultjánál vagy a sorszámkiadó automatán Egyéb menüpontot választva kell leadniuk a KTH-ban. Amennyiben a képzési szerződés leadását elmulasztja, akkor a most felvett hallgatókkal a BME nem létesít hallgatói jogviszonyt (nem iratkozhat be), a most átsorolt hallgatóknak az aktív félévre bejelentkezését érvénytelenítik, vagyis státuszát passzívra módosítják (lásd még 3.3. bekezdés).

[vissza]

6.       Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezésével kapcsolatos tudnivalók:

Kapcsolódó Neptun kérvény:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

a kérvény folyamatosan elérhető, a beadási határidőről szóló tájékoztatást lásd az alábbiakban

nem

 

A kedvezményes tanulmányi rend a beadási indoktól függően az alábbi határidőkkel kérelmezhető:

a regisztrációs hét végéig (2019. február 3. 23:59) adható be az alábbi indokok esetében:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve tehetséggondozási programban való részvétel,
 • párhuzamos képzésben – ide értve a nemzetközi csereprogramokat, mobilitási programokat és más ösztöndíjas képzéseket is – való részvétel,
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, illetve közösségi tevékenység vagy közfeladat ellátása,
 • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység,

 

a félév során bármikor beadható az alábbi indokok esetében:

 • szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság,
 • szociális, illetve egészségügyi helyzet megváltozása.

A kérelemhez kötelezően csatolandó egy Excel fájl, amiben a hallgató megadja a kedvezménnyel érintett tantárgyak nevét, tárgykódját és a kedvezmény típusát. További mellékletként csatolandó a kérelemben megadott indokot alátámasztó dokumentum. A benyújtandó igazolásokat részletesen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 131. § (3) bekezdése tartalmazza.

A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) dönt. A KTB engedélyét a KTH határozatban rögzíti. A határozat ügyfélfogadási időben vehető át a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában.

A hallgató a kedvezményes tanulmányi rendről kapott engedélyről és az abban foglaltakról köteles az érintett tantárgyak és kurzusok oktatóit tizenöt napon belül tájékoztatni, valamint a követelmények egyéni teljesítési módját és ütemezését előzetesen egyeztetni. A tájékoztatás és egyeztetés elmulasztása esetén a kedvezmény nem érvényesíthető. Az egyeztetés módjában Karonként eltérés lehet, amiről előzetesen a Kari Hallgatói Képviseleteknél tájékozódhat.

[vissza]

7.       Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése:

A 2018/19/2 félévről hallgatói jogviszony igazolást előreláthatólag 2019. február 5-től kérhet megnövelt ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információs pultnál található munkahelyeken, amennyiben a bejelentkezési kötelezettségének a regisztrációs hét végéig eleget tesz. 

A 2018/19/1 félévi diákigazolvány matricák 2019. március 31-ig érvényesek. A 2018/19/2 félévi érvényesítés kezdetéről honlapunkon (http://www.kth.bme.hu/) tájékoztatjuk. Azok számára, akik a 2018/19/1 félévben passzív féléven voltak, és a 2018/19/2 félévben aktív félévre jelentkeznek be, várhatóan 2019. február 5-től lesz lehetséges a diákigazolvány érvényesítése.

[vissza]

8.       2018/19/2 félévben potenciálisan végző hallgatóknak szóló információk:

 • A tantárgyfelvételi időszakban javasolt ellenőrizni, hogy a félévre felvett tantárgyak teljesítése esetén rendelkezni fog-e a félév végén a képzésen előírt kreditszámmal, valamennyi tantárgy- és vizsgakövetelmény teljesítésre kerül-e, ill. amennyiben szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a képzésen, a teljesítés igazolásához szükséges aláírás bejegyzéséhez felvette-e, ill. korábbi félévben teljesítette-e a Szakmai gyakorlat tantárgyat.
  • Amennyiben még nem rendelkezik az oklevélhez szükséges, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgával és a nyelvvizsga letételét az utolsó félévben a záróvizsga előtt tervezi, javasoljuk a nyelvvizsgára jelentkezésnél figyelemmel lenni arra, hogy a nyelvvizsga letételét igazoló nyomdai úton előállított – keményfedeles – nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítására és a nyelvvizsgaközpont általi hitelesítésére legkésőbb a vizsgától számított 60. napig kerül sor. A KTH csak az oklevélhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően tudja kiállítani Önnek azt az oklevél-igazolás formanyomtatványt, amely igazolja, hogy teljesítette a záróvizsgáit és rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. Az oklevél kiállítására és kiadására pedig a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásától számított 30 napon belül kerül sor. A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a felvételi jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok feltöltésének határideje 2019. július 10., vagyis mesterképzésre jelentkezés esetén ezen határidőig kell feltöltenie a felvételi jelentkezéshez a KTH által kiállítandó oklevéligazolást, és a felvételi jelentkezésnél az ügyintézés során megadni a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma).

Lényeges, hogy a nyelvvizsgaközpont vagy nyelvvizsgahely igazolása a sikeres nyelvvizsgáról nem fogadható el nyelvvizsga-bizonyítványként, továbbá az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a bizonyítvány nyomtatása előtt nem állít ki sikeres nyelvvizsgáról szóló igazolást.


Amennyiben a hírlevélben leírtakkal kapcsolatban, vagy egyéb kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken:

 • e-mailben: info@kth.bme.hu;
 • telefonon: +36-1-463-4242;
 • személyes ügyfélfogadás során: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszintjén a KTH-ban a honlapon (http://www.kth.bme.hu/) közzétett ügyfélfogadási időben.

 

Jó tanulást és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 117.   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. február 17. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 3. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Hírarchívum


Az oldal elavult, archív híreket tartalmazhat!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2018/19/2. félévi tantárgyfelvétel időszaka

2019. január 25. péntek

Ebben a félévben is érvényes a szabály, hogy az előző félévi OHV kérdőívek kitöltése lapján kedvezményben részesülhetnek a hallgatók, a már korábban is alkalmazott kari szintű, szakmai alapon történő kedvezményes tantárgyfelvétel mellett...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2018.12.11. kedd)

2018. december 7. péntek

Frissítés: 9:00-tól ismét elérhető a NEPTUN.

2018. december 11-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2018. december 4. kedd

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2018/19/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

KTH hallgatói hírlevél 2018/19/1 félévzárásról – vizsgajelentkezés, pótlási- és vizsgaidőszak

2018. december 3. hétfő

Vizsgajelentkezés dec. 4. kedd 18 órától és további fontos információk.

Bővebben »

Adatbázis karbantartás a NEPTUN-ban ma (október 11. csütörtök)

2018. október 11. csütörtök

MA (2018. október 11. csütörtök) halaszthatatlan adatbázis karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 18:00 és 20:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun üzemszünet 2018. szeptember 22-én (szombaton).

2018. szeptember 19. szerda

2018. szeptember 22-én (szombaton) adatbázis karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 14:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN, és az azt használó szolgáltatások.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2018.07.25. szerda)

2018. július 20. péntek

2018. július 25-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Áramszünet az R épületben 2018. július 14-én

2018. július 12. csütörtök

Tisztelt Felhasználóink!

2018. július 14-én (szombaton) 08:00 és 17:00 óra között áramszünet lesz a BME R épületében.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2018.07.07. szombat)

2018. július 9. hétfő

FRISSÍTÉS: A Neptun és a KTH egyéb rendszerei 2018.07.09. 16:00-tól újra elérhetőek!

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2018. július 7-én, szombaton a hajnali óráktól a BME campus valamennyi épületében teljes áramszünet lesz.

Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 2018. július 7. (szombat) 04:00 és 21:00 óra között nem lesznek elérhetőek. ... 

Bővebben »

Ügyfélfogadás június 6-án délelőtt.

2018. június 5. kedd

Tisztet Hallgatók!

A rendkívüli áramszünet miatt június 6-án (szerdán) a Tanulmányi Hivatalban az ügyfélfogadás 9:00 órakor kezdődik.


Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2018. május 15. kedd

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

Miért nem tudok tárgyat felvenni?

2018. január 30. kedd

A tantárgyfelvételi időszakok....

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/2. félévi tantárgyfelvétel időszaka.

2018. január 25. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

A mai lesz az első alkalom, amelynél az előző félévi OHV kérdőívek kitöltése alapján kedvezményben részesülhetnek a hallgatók, a már korábban is alkalmazott kari szintű, szakmai alapon történő kedvezményes tantárgyfelvétel mellett. (A részleteket ld. a KTH Portálon olvasható hírben!)

Bővebben »

Kedvezményes tantárgyfelvétel az OHV kérdőívek kitöltése alapján

2018. január 16. kedd

A 2017/18 tanév 2. félévére vonatkozó, 2018.01.25. csütörtökön induló tantárgyfelvétel lesz az első, amelynél az előző félévi OHV kérdőívek kitöltése alapján kedvezményben részesülhetnek a hallgatók.

Bővebben »

Neptun - pénzügyi műveletek

2017. december 27. szerda

2017. december 27. délelőtt 10:30 órától...

Bővebben »

Váratlan áramszünet ma reggel (december 20.)...

2017. december 20. szerda

Ma hajnalban 5:30-kor váratlan áramszünet történt, mely a teljes északi campus területét érintette.

Bővebben »

Vizsganévsor a 2017. december 18-án reggel vizsgáztató oktatók számára

2017. december 17. vasárnap

A 2017. december 18-án (hétfőn) reggel vizsgáztató oktatók számára vizsganévsort készítettünk és küldtünk ki E-mail útján, hogy ne legyenek fennakadások a vizsgákban a korábban bejelentett Neptun frissítés / üzemszünet miatt.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.12.18. hétfő)

2017. december 15. péntek

A Neptun alkalmazás 2017. december 18. (hétfő) 08:05 órától újra elérhető!

2017. december 18-án (hétfőn)
 verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN. Új információk!

Bővebben »

Adatbázis karbantartás a NEPTUN-ban december 8-án (pénteken).

2017. december 7. csütörtök

2017. december 8-án (pénteken) az egyetemi szintű Poszeidon migrációval, és a január 1-jei Poszeidon átállással kapcsolatos halaszthatatlan adatbázis karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 06:00 és 09:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A fenti okok miatt a Központi Tanulmányi Hivatal nyitvatartása 09:00 – 12:00 között lesz.

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2017. december 4. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2017.12.03-04. vasárnap, hétfő)

2017. november 30. csütörtök

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2017. december 3-án, vasárnap az éjszakai órákban a BME északi campus valamennyi épületében teljes áramszünet lesz.

Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 2017. december 3. (vasárnap) 18:00 és december 4. (hétfő) 09:00 óra között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Adatbázis konfiguráció módosítás (2017.09.12. kedd)

2017. szeptember 7. csütörtök

Halaszhatatlan adatbázis konfiguráció módosítás miatt 2017. szeptember 12-én (kedd) 02:00 és 12:00 óra között NEPTUN üzemszünet lesz.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.07.27. csütörtök)

2017. július 26. szerda

2017. július 27-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2017.07.09.)

2017. július 6. csütörtök

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2017. július 9-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R épületben, az Egyetem egyéb más épületeivel együtt.

Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 2017. július 9. (vasárnap) 06:00 és 20:00 óra között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

KTH Telefon

2017. június 26. hétfő

Műszaki hiba miatt a KTH telefonszámainak többsége időszakosan nem érhető el.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2017.06.25.)

2017. június 23. péntek

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2017. június 25-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R épületben, az Egyetem egyéb más épületeivel együtt.

Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 2017. június 25. (vasárnap) 06:00 és 20:00 óra között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

2017. június 22-én (csütörtök) 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2017. június 22. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

2017. június22-én (csütörtök) 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között.
Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH 2. hallgatói hírlevél a 2016/17/2 félévzárásról

2017. június 21. szerda

Bejelentkezés, előzetes tantárgyfelvétel az őszi félévre, átsorolások, elbocsátások, nyári ügyintézés

Bővebben »

Neptun üzemszünet - adatbázis karbantartás (2017.06.15. csütörtök) - VÁLTOZÁS!

2017. június 14. szerda

VÁLTOZÁS! 

Mivel 2017. június 15-én (csütörtökön) reggel több karon számos záróvizsga indul, a sürgős adatbázis karbantartást (egyes mentési lépések kihagyásával) csütörtök hajnali 4 és 6 óra között végezzük el. A NEPTUN rendszer így előreláthatólag 6:00 órakor, a megszokott módon fog újraindulni!

2017. június 15-én (csütörtökön) halaszthatatlan adatbázis karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszer kapcsán, így előreláthatólag 6:00 és 09:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ismételt vizsga díj

2017. június 9. péntek

A javító- és ismétlő javító vizsgák díjáról

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2017. május 8. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.05.11. csütörtök)

2017. május 5. péntek

2017. május 11-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - adatbázis karbantartás (2017.03.11. szombat)

2017. március 10. péntek

2017. március 11-én (szombaton) karbantartást végzünk a Neptun adatbázis szerveren, ezért előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.02.07. kedd)

2017. február 3. péntek

2017. február 7-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN...

Bővebben »

2017. január 24-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2017. január 24. kedd

Tisztelt Hallgató!

2017. január 24-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH év vége - fontosabb tudnivalók

2016. december 20. kedd

Gyűjtőszámla, diákigazolvány, nyitvatartás

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2016. december 5. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

OHV kitöltés

2016. augusztus 26. péntek

Még 2016. szeptember 14-én 8:00 óráig van módja, hogy kitöltse a 2015/16/2 félévre vonatkozó OHV kérdőíveket. Ezzel tud hozzájárulni a BME-n folyó oktatás minőségének javításához. Kérjünk, éljen ezzel a lehetőséggel! (OHV kérdőíveit a Neptun hallgatói web alkalmazás Ügyintézés / Kérdőívek felületén éri el.)

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Adatbázis karbantartás (2016.08.12-14.)

2016. augusztus 8. hétfő

A NEPTUN adatbázis (lemezhely hiány miatti) karbantartása vált szükségessé, amit 2016. augusztus 12-14-én (péntek - vasárnap) végzünk el. A művelet NEPTUN leállással fog járni. FIGYELEM! VÁLTOZÁS!

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2016.07.27. szerda)

2016. július 25. hétfő

2016. július 27-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Új TVSZ szeptember 1-től

2016. július 12. kedd

A BME Szenátusa...

Bővebben »

Neptun üzemszünet – Poszeidon leválasztás (2016.07.11-13.)

2016. július 5. kedd

A KTH által használt Poszeidon irat és dokumentumkezelő rendszer a Neptun rendszerrel integrált módon működik. A rendszerfejlesztő ezt az integrációt most átalakítja, amihez a Neptun rendszert is le kell állítani.

Bővebben »

2016. június 27-én (hétfő) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2016. június 27. hétfő

Tisztelt Hallgató!

2016. június 27-én (hétfő) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2016.06.12.)

2016. június 6. hétfő

A NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 2016. június 12. 06:00 és 2016. június 13. 06:00 óra között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun kliens üzenetküldés hiba

2016. május 23. hétfő

Kedves Felhasználók!

A Neptun kliensben jelenleg fennálló hiba miatt az elküldött üzenetek szövege törlődik, így a címzett Neptun üzenetében és e-mailjében sem jelenik meg.

Jeleztük a fejlesztőknek a hibát, nagyon sürgős javítást kérve, ez folyamatban van. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önöket.

Addigis kérjük szíves megértésüket!


Üdvözlettel: Neptun Üzemeltetés

Bővebben »

Vélemény a KTH-ról

2016. február 18. csütörtök

Kérjük, segítse munkánkat véleményével!

Bővebben »

Neptun éles adatbázis migrálás 2016. február 6-7-én.

2016. február 2. kedd

A NEPTUN adatbázis kinőtte a rendelkezésre álló lemezterületet, ezért teszt adatbázisokat kellett törölnünk, és az éles adatbázist teljesen újra kellett telepítenünk. Az adatok migrálását 2016. február 6-7-én végezzük el.

Bővebben »

Neptun BEJELENTKEZÉSI PROBLÉMA

2016. január 29. péntek

A hiba elhárítása folyamatban van, türelmet kérünk.

Bővebben »

2016. január 29-én (péntek) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2016. január 28. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

2016. január 29-én (péntek) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH hallgatói hírlevél az év végével kapcsolatos tudnivalókról

2015. december 19. szombat

A gyűjtőszámlára utalás és a diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylésének év végi rendjéről, valamint a KTH év végi nyitva tartásáról 

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2015.12.04. péntek)

2015. december 2. szerda

2015. december 4-én (pénteken) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 8:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2015. november 30. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet 2015. október 9-10-én (péntek, szombat)

2015. október 5. hétfő

A Neptun adatbázis kinőtte a rendelkezésre álló lemezterületet, mert az idénre tervezett beruházások sajnos késlekednek. Ezért teszt adatbázisok törlésére, és az éles adatbázis teljes újratelepítésére kényszerülünk. Ennek egyik lépéseként NEPTUN leállás lesz 2015. október 9-10-én.

Bővebben »

Neptun elérési problémák...

2015. szeptember 29. kedd

Tisztelt Felhasználóink!

A Neptun rendszer elérésében időszakosan problémák vannak.
Folyamatosan a hiba kijavításán dolgozunk.

Kérjük türelmüket és megértésüket.

2015.09.29. (kedd)

BME KTH
Informatikai csoport

Bővebben »

KTH telefon

2015. szeptember 28. hétfő

Műszaki hiba miatt a KTH telefonszámainak többsége időszakosan nem érhető el.

Bővebben »

Munkatársat keresünk

2015. szeptember 18. péntek

Tanulmányi ügyintézői munkakör betöltésére hirdetünk pályázatot...

Bővebben »

Beiratkozási sablon nyomtatás - átmeneti szünet

2015. augusztus 14. péntek

A most felvett hallgatók beiratkozási lapjának nyomtatása átmenetileg nem lehetséges, a türelmüket kérjük.

Bővebben »

2015. július 22-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben

2015. július 21. kedd

2015. július 22-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.
A frissítés kötelező törvénykövetést, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket tartalmaz.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.07.12.)

2015. július 7. kedd

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2015. július 12-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben, az egyetem egyéb más épületeivel együtt. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 15:00 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

2015. június 24-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2015. június 24. szerda

Tisztelt Hallgató!

2015. június 24-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.06.14.) kiegészítés

2015. június 14. vasárnap

A Neptun rendszerben a szombati napon és vasárnap 20 óráig nem volt lehetséges pénzügyi műveleteket végezni. Jelenleg már elérhető a Neptunból az MGR rendszer, így lehet gyűjtőszámlás műveleteket végezni. A kiesések miatt a hétfői vizsgára történő vizsgajelentkezési határidőt vasárnap éjfélig meghosszabítottuk...

Bővebben »

Neptun gyűjtőszámlás befizetések (2015.06.13.)

2015. június 13. szombat

A Neptun (Hallgató Web alkalmazás) gyűjtőszámlás befizetés funkciója jelenleg nem érhető el...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.06.14.)

2015. június 8. hétfő

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2015. június 14-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Neptun lassulás lemez hiba miatt

2015. május 13. szerda

Ma reggel többszörös lemezhiba történt a Neptun adattárolási rendszerében.

Emiatt a Neptun alkalmazás erősen lelassult.

A hiba javítása folyamatban van.

Bővebben »

A gyűjtőszámláról történő teljesítésekor jelentkező adatbázis hiba elhárítása

2015. május 6. szerda

Neptun HWEB-en a kiírt tételek gyűjtőszámláról történő teljesítésekor jelentkező adatbázis hibát sikerült elhárítani. A továbbiakban a szokott ügymenet szerint történik a hallgatók gyűjtőszámláról történő utalása.

Bővebben »

Neptun gyűjtőszámla: kiírt tétel teljesítési hiba

2015. május 4. hétfő

Ma délelőttől ismétlődő hibajelzéseket kaptunk a hallgatóktól. Neptun HWEB-en a kiírt tételek gyűjtőszámláról történő teljesítésekor adatbázishibát jelez a rendszer...

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2015. május 4. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

Munkatársakat keresünk

2015. április 27. hétfő

A KTH pályázatot hirdet...

Bővebben »

2015. április 14-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben

2015. április 10. péntek

2015. április 14-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.
A frissítés kötelező törvénykövetést, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket tartalmaz.

Bővebben »

Költségtérítés/önköltség kiírás - hibás dátum

2015. március 19. csütörtök

Megtörtént a 2014/15/2 félévi költségtérítés/önköltség 2. részlet kiírása. Egy technikai hiba miatt...

Bővebben »

KTH és NEPTUN üzemszünet - karbantartás (2015.02.20. péntek)

2015. február 16. hétfő

Karbantartás miatt 2015. február 20. péntek 15:00 és előreláthatólag 18:00 óra között szünetelni fog a KTH összes szolgáltatása, így elsősorban a NEPTUN rendszer...

Bővebben »

Vélemények a KTH-ról

2015. február 13. péntek

Kérjük Kolléganőinket, Kollégáinkat, segítsék véleményükkel munkánkat...

Bővebben »

2015. január 27-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka.

2015. január 27. kedd

Tisztelt Hallgató!

2015. január 27-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:30 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH hírlevél 2014/15/2 félévi bejelentkezésről és előzetes tantárgyfelvételről

2015. január 23. péntek

Bejelentkezés, előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés, órarendtervezés, önköltség/költségtérítés 1. részlet

Bővebben »

Neptun hallgatói web órarend tervező

2015. január 23. péntek

Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en...

Bővebben »

Neptun üzemszünet elmarad!

2015. január 23. péntek

A korábban megjelent hírünkkel ellentétben a szombatra (január 24.) előre jelzett karbantartás miatti Neptun üzemszünet a GMF Gazdasági Osztály kérésére elmarad.
Új időpont még nincs, de a félévkezdés miatt legalább 3 héttel tolódik el a karbantartás.
 

Bővebben »

BME gyűjtőszámlára utalás az ünnepek alatt

2014. december 16. kedd

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t az év végéig 2014. december 17 és 19 között naponta, azt követően 2014. december 22-én és 29-én lesz lehetőségünk érkeztetni a gyűjtőszámlára...

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2014. december 1. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Bővebben »

NEPTUN verzió frissítés 2014. november 25-én (kedden)

2014. november 24. hétfő

2014. november 25-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH felújítás - félfogadás

2014. október 3. péntek

Az aulai munkahely felújítása miatt igazolás- és iratkiadás (fogadási időben) a 4-es szobában.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Áramszünet

2014. szeptember 22. hétfő

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. szeptember 27-e szombat estétől 28-a vasárnap reggelig áramszünet lesz az R épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, az OHV és Alfa portálok, továbbá a Neptun - MGR interfész szombat 17 óra és vasárnap 10 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - áramszünet

2014. szeptember 11. csütörtök

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. szeptember 19-e péntek estétől 20-a szombat reggelig áramszünet lesz az R épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész péntek 17 óra és szombat 10 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

NEPTUN verzió frissítés 2014. július 24-én (csütörtökön)

2014. július 23. szerda

2014. július 24-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 08:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun verziófrissítés a héten

2014. július 22. kedd

Az eredetileg 2014. július 22-re tervezett, majd 23-ra áttett Neptun verziófrissítés tovább tolódik...

Bővebben »

Elnézést kérünk a balul sikerült tantárgyfelvételért!

2014. június 25. szerda

Bár több hónapos munkánk fekszik benne, ezúttal sem sikerült a tantárgyfelvételt úgy levezényelnünk, ahogy azt elgondoltuk.

Bővebben »

Június 25-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2014/15/1. félévre

2014. június 24. kedd

Tisztelt Hallgató!

Június 25-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Bővebben »

Rendkívüli Neptun üzemszünet

2014. június 24. kedd

Kedves Látogatóink!

A mai napon 8:00-tól 9:00-ig rendkívüli Neptun üzemszünet lesz, halaszthatatlan szoftver karbantartás miatt.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2014. június 11. szerda

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. június 15-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Gyűjtőszámlás befizetés

2014. május 10. szombat

A KTH-n kívülálló okok miatt problémák vannak a banki és a Neptun rendszer közötti kapcsolattal. 

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka

2014. május 5. hétfő

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére...

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2014.04.18. péntek)

2014. április 15. kedd

Hálózat karbantartás miatt 2014. április 18-án pénteken, 15:00 és 20:00 óra között fennakadások várhatóak a KTH hálózati elérhetőségében.

Bővebben »

Neptun pénzügyi műveletek felfüggesztése 2014.04.11. (péntek) 14 órától 2014.04.14. (hétfő) 06 óráig

2014. április 11. péntek

A Neptun rendszer pénzügyi része összeköttetésben áll az MGR gazdasági rendszerrel, amelynek migrációja a hét végén fog megtörténni...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés

2014. április 8. kedd

2014. április 10-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor, így előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2014.02.21. péntek)

2014. február 19. szerda

Hálózat karbantartás miatt 2014. február 21-én pénteken, előreláthatólag 16:00 és 20:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2013/14/2. félévre

2014. január 30. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2013.11.25)

2013. november 21. csütörtök

2013. november 25-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 17:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ma (2013.11.08. péntek) 15:00-tól szünetelnek a hallgatói befizetések a Neptunban!!

2013. november 8. péntek

Ma reggel kaptuk az alábbi értesítést a BME GO-tól:

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2013.11.08 - péntek)

2013. november 4. hétfő

Hálózat karbantartás miatt 2013. november 8. péntek 16:00 és előreláthatólag 2013. november 9. szombat 02:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2013.10.25 - péntek)

2013. október 18. péntek

Hálózat karbantartás miatt 2013. október 25. péntek 14:00 és előreláthatólag 2013. október 26. szombat 02:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

Neptun jogosultságok ideiglenes korlátozása

2013. október 10. csütörtök

A jogosultságok visszaállítása megtörtént, köszönjük az érintettek türelmét!

A Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő adattovábbítás érdekében a napokban a Neptunba nagy számban kerülnek be személyes adatok, amelyeket a felhasználók a munkavégzéshez szükségesnél szélesebb körben tekinthetnek meg, és ez többekben aggályokat vetett fel...

Bővebben »

Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz

2013. október 7. hétfő

„Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz” címmel oktatásokat tartunk a kari és tanszéki dolgozóknak az alábbi időpontokban:

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés problémákkal

2013. augusztus 17. szombat

A Neptun adatbázis migrációja során számos probléma adódott, amelyek megoldásán még dolgozunk. Ezért a NEPTUN rendszer üzemszünete a tervezettnél jóval hosszabb lesz, az alábbiak szerint...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés

2013. augusztus 12. hétfő

2013. augusztus 16-án (pénteken) a Neptun adatbázist új szerverre helyezzük át, és egyúttal verziót frissítünk rajta. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Pályázat tanulmányi előadó munkakör betöltésére

2013. augusztus 7. szerda

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Tanulmányi Hivatala pályázatot hirdet tanulmányi előadó munkakör betöltésére.

Bővebben »

Konzultáció Neptun adminisztrátoroknak, új felhasználóknak

2013. július 26. péntek

Felhívjuk a BME Neptun adminisztrátorok figyelmét, hogy 2013. július 30-tól lehetőséget biztosítunk a Neptun használatával kapcsolatos általános és BME specifikus kérdések tisztázására személyes és telefonos konzultáció keretében.

Bővebben »

Neptun verzió frissítés

2013. július 17. szerda

2013. július 18-án (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés törvényileg előírt fejlesztéseket, továbbá fontos hibajavításokat tartalmaz, ezért az upgrade tovább nem halasztható.

Bővebben »

Neptun - kérvények hiba

2013. június 25. kedd

A Neptunban a kitöltött kérvények megnyitásánál előfordul, hogy bizonyos mezők üresnek látszanak. A hiba javítása folyamatban van, a kérvényt emiatt nem kell újra leadni.

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2013/14/1. félévre

2013. június 24. hétfő

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni hétfőn délelőtt.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2013. május 24. péntek

A GMF-től kapott értesítés szerint 2013. június 1-én, szombaton (éves karbantartás miatt) részleges áramszünet lesz a régi campus területén, ami érinti az R épületet is. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2013. május 6. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verzió frissítés (2013.03.25)

2013. március 20. szerda

2013. március 25-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00 órától

2013. január 24. csütörtök

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/2. félévi tantárgyak felvételi időszaka. FONTOS TUDNIVALÓK...

Bővebben »

Neptun verzió frissítés

2012. november 19. hétfő

2012. november 21-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ma 15:45 és 17:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége

2012. augusztus 27. hétfő

Tisztelt Látogatóink!

A mai napon 15:45 és 17:00zött korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2012.07.19)

2012. július 18. szerda

2012. július 19-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH és Neptun újra elérhető

2012. július 14. szombat

A hálózat karbantartással végeztünk, a KTH számítástechnikai infrastruktúrája újraindult.

Bővebben »

Neptun dokumentációk letöltése

2012. július 5. csütörtök

A régi Neptun weboldaltól eltérő helyen és módon tölthetők le a Neptun dokumentációk.

Bővebben »

Elindult a KTH új portálja

2012. június 29. péntek

Üdvözöljük a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) új portálján!

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2012. június 28. csütörtök

A GMF-től kapott értesítés szerint 2012. július 1-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz a teljes régi campus területén. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 17:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Pénzügyi funkciók szünetelése a hallgatói Neptun alkalmazásban

2019. február 3. vasárnap

Pénzügyi funkciók szünetelése a hallgatói Neptun alkalmazásban...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Adatbázis konfiguráció módosítás (2017.10.20 - 21.)

2017. október 13. péntek

Jelentős adatbázis konfiguráció módosítás miatt 2017. október 20. (péntek) 16:00 és 21-e (szombat) 18:00 óra között NEPTUN üzemszünet lesz.

Bővebben »

Neptun elérési probléma a mai napon...

2017. május 31. szerda

Tisztelt Felhasználóink!

A mai napon 13 órától fennakadások voltak a Neptun rendszer elérésében.

Bővebben »

OHV kitöltés

2016. szeptember 11. vasárnap

Még 2016. szeptember 25-én 23:59:59 óráig van módja, hogy kitöltse a 2015/16/2 félévre vonatkozó OHV kérdőíveket. Ezzel tud hozzájárulni a BME-n folyó oktatás minőségének javításához. Kérjünk, éljen ezzel a lehetőséggel! (OHV kérdőíveit a Neptun hallgatói web alkalmazás Ügyintézés / Kérdőívek felületén éri el.)

Bővebben »

Neptun WEB hiba

2016. április 11. hétfő

Kedves Felhasználók!


A Neptun WEB egyes menüpontjain felületi hibák tapasztalhatók.
Átmeneti megoldásként a böngésző előzményeinek törlésével, illetve másik böngésző használatával áthidalható a probléma.
A fejlesztőknek már jeleztük a hibát, kértük annak javítását, ez folyamatban van. Addigis kérjük szíves türelmüket és megértésüket!


Üdvözlettel: KTH Neptun Üzemeltetés

Bővebben »

025 kérvény probléma

2015. szeptember 2. szerda

Kedves Hallgatók!

A "025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén" nevű kérvény hibára fut. A probléma elhárítása folyamatban van, addigis szíves türelmüket kérjük!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Bővebben »

Neptun üzemszünet és funkciókorlátozás

2014. november 14. péntek

A BME gyűjtöszámla átállás miatt ma (2014. november 14-én) rövid üzemszünetek és funkciókorlátozások lesznek a Neptun hallgatói weben...

Bővebben »

Neptun üzemidő hosszabbítás

2014. szeptember 1. hétfő

2014. szeptember 1-től éjszaka 2 helyett 4 órakor állítjuk le a szolgáltatást. Így az eddiginél 2 órával hosszabb, vagyis napi 22 óra lesz a Neptun üzemideje...

Bővebben »

Informatikai szakértői állás

2014. szeptember 1. hétfő

A BME Központi Tanulmányi Hivatal főállású informatikai szakértőt keres napi 8 órás munkaidőre az Informatikai Csoportba...

Bővebben »

Hallgatóink jobb kiszolgálása érdekében...

2014. április 6. vasárnap

Hallgatóink jobb kiszolgálása érdekében egy kérés és a tanulmányokhoz kapcsolódó információk olvashatók a hírben. 

Bővebben »

OHV - tájékoztatás oktatóknak

2014. február 12. szerda

Az OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) kérdőívek kitöltése ettől a szemesztertől új technikai alapokra helyeződött...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés (2014.01.18)

2014. január 13. hétfő

2014. január 18-án (szombaton) a Neptun adatbázist új háttértárolóra helyezzük át, továbbá bővítjük szervereink memóriáját. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások és a Neptun - MGR interfész nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

2013. december 2. hétfő

Tisztelt Hallgató!
Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

Bővebben »

Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz

2013. július 26. péntek

„Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz” címmel oktatásokat tartunk a kari és tanszéki dolgozóknak az alábbi időpontokban:

Bővebben »

Hírlevél a hallgatóknak a 2012/13/1 félév zárásáról

2012. november 27. kedd

A közelgő vizsgaidőszak előtti legfontosabb határidőket, teendőket foglalja össze a hírlevél.

Bővebben »

Ma 17:30 és 19:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége

2012. november 26. hétfő

Tisztelt Látogatóink!

A mai napon 17:30 és 19:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége, a vizsgajelentkezés indulásával kapcsolatos terhelésnövekedés miatt.


Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

Bővebben »

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2012. november 26. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/1. félévi (téli) vizsgaidőszakra való jelentkezés. FONTOS TUDNIVALÓK...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2012.09.10)

2012. szeptember 6. csütörtök

2012. szeptember 10-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Tanulmányi ügyekkel és Neptunnal kapcsolatos információk....

2012. augusztus 29. szerda

Kedves Látogatóink!

Amennyiben tanulmányi ügyekkel, illetve a Neptun használatával kepcsolatos információkat keresnek ....

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2012.08.16)

2012. augusztus 14. kedd

Hálózat karbantartás miatt 2012. augusztus 16. csütörtök 16:30 és előreláthatólag 17:30 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet

2012. július 11. szerda

Hálózat karbantartás miatt 2012. július 13. péntek 11:00 és előreláthatólag július 15. vasárnap 06:00 óra között leáll a KTH teljes számítástechnikai infrastruktúrája.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel - problémákkal

2012. június 28. csütörtök

A 2012. június 20-án 18:00-kor indult tantárgyfelvétel során eddig soha nem tapasztalt, az elmúlt hetekben lefolytatott számtalan terhelési teszt során egyetlen alkalommal sem észlelt, komoly probléma lépett fel a Neptun infrastruktúrájában.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00 órától

2012. június 20. szerda

Ma 18:00-kor kezdődik a Neptunban a 2012/13/1 félévre szóló tantárgyfelvétel. Az Építőmérnöki és az Építészmérnöki karon a hallgatók egy-egy csoportjának a tárgyfelvétel néhány órával korábban kezdődik. Az ezzel kapcsolatos részletek a KTH honlapján olvashatók.

Bővebben »

Váratlan áramszünet

2012. május 29. kedd

2012. május 28-án (hétfőn) hajnalban váratlan (részleges) áramszünet volt a BME terültén. Ez a Neptun infrastruktúráját is érintette. Ezért 6:00 és 11:45 között nem volt elérhető a Neptun rendszer.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Bővebben »

Neptun automatikus üzenet küldési hiba jegybeírásnál

2012. május 14. hétfő

A hallgató nem kap automatikus üzenetet a Neptunban, valamint E-mail-t sem, az utóbbi időben a tárgyaihoz beírt eredményeiről, hiába pipálja be az automatikus értesítéseknél a jegybeírással kapcsolatos üzeneteket.

Sajnos nem tudjuk megmondani, hogy ez a más oktatási intézményeknél is fennálló hiba mikor kerül javításra.

Addig is szeretnénk kérni hallgatóinkat, hogy a Neptunban a Tanulmányok-leckekönyv menüponton ellenőrizzék jegyeik helyességét.

A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2012. május 2. szerda

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 5-10 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A Neptun belépő oldal megjelenése, és a rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel. (Miután bejutott, már lényegesen rövidebbek lesznek a válaszidők.)
 • Előfordulhat, hogy a csúcs indulásakor nem fér be rögtön a Neptunba. Ugyanis az összeomlás elkerülése érdekében viszonylag alacsonyabb felhasználói limittel indítjuk a rendszert, amely limitet azonban fokozatosan, pár perc alatt felemelünk úgy, hogy mindenki be tudjon lépni. Ilyenkor egy felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet az időleges helyhiányra, és minden felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan beléptet, amint hely adódik a hallgatói webszervereken.
 • Ezúttal 5 perces tétlenségi időt állítottunk be a rendszerben.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert, különösen akkor, ha a tétlenségi idő hosszabbra van állítva!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal tényleg gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

2012. május 2. szerda

KTH Hallgatói hírlevél a 2011/12/2 félév zárásáról

2012. április 30. hétfő

Kedves Hallgató!

A 2011/12/2 félév zárásáról szóló, a Neptun hallgatói web belépési felületén és a KTH honlapján elhelyezett hírlevélben tájékoztattuk a vizsgaidőszakot, vizsgajelentkezést érintő legfontosabb szabályokról és határidőkről. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket elolvasni.

Ha a hírlevél elolvasása után kérdése merül fel, azt a KTH információs e-mail címére küldött levélben teheti fel.

Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2012. április 6. péntek

2012. április 12-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés olyan hibajavításokat, fejlesztéseket tartalmaz, amelyek kihelyezésével tovább nem várhatunk.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 12-én, csütörtökön terv szerint így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2012. április 6.

Neptun regisztráció ma 16:00-tól

2012. január 30. hétfő

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 10-15 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A Neptun belépő oldal megjelenése, és a rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel. (Miután bejutott, már lényegesen rövidebbek lesznek a válaszidők.)
 • Előfordulhat, hogy a csúcs indulásakor nem fér be rögtön a Neptunba. Ugyanis az összeomlás elkerülése érdekében viszonylag alacsonyabb felhasználói limittel indítjuk a rendszert, amely limitet azonban fokozatosan, pár perc alatt felemelünk úgy, hogy mindenki be tudjon lépni. Ilyenkor egy felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet az időleges helyhiányra, és minden felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan beléptet, amint hely adódik a hallgatói webszervereken.
 • Ezúttal 30 perces tétlenségi időt állítottunk be a rendszerben.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert, különösen akkor, ha a tétlenségi idő hosszabbra van állítva!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal tényleg gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

2012. január 30. hétfő

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00-tól

2012. január 16. hétfő

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 10-15 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel.
 • Csúcs idején szándékosan rövid (5 perc) a tétlenségi idő. Ezért legkevesebb 5 percenként kattintson egyet a felületen. Különben kilépteti az alkalmazás.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

Neptun vizsgajelentkezés zökkenővel

2011. november 28. hétfő

Sajnos szinte egy az egyben a 2011. június 7-i tárgyfelvétel után született közleményünket kell megismételnünk...

A hallgatói kéréseket fogadó terheléselosztó, a hallgatói webszerverek minden eddiginél jobban teljesítettek. Ennek következtében viszont példa nélküli terhelés érte az adatbázisszerverünket. Most elegendő volt a nyáron felbővített memória, a tárgyfelvételkor megemelt rendszerlimitek. Viszont adódott további két rendszerparaméter, amelyek miatt összeroggyant az adatbázisszerver. Ezeket megemelve, majd az adatbázisszervert és a Neptun webes alkalmazást újraindítva (ezen folyamatok lassúsága miatt 19:13 óra körül) helyreállt a rend: immáron a teljes infrastruktúra hibátlanul működött.

Az első körben 18:02-kor láttuk a legmagasabb egyidejű felhasználószámot: 4897 főt. A második körben 19:22-kor regisztráltuk a legtöbb egyidejű user-t: 3913 főt. 18:00 és 18:03 között 7496 vizsgát, 19:13 és 19:23 között pedig 14366 vizsgát vettek fel a hallgatók. Jelen sorok írásának időpontjáig 37496 vizsgajelentkezés történt.

Mentségünkre annyit tudunk felhozni, hogy ezt a mostani induláskor lökésszerűen jelentkezett terhelést a feldolgozási lánc végét képező adatbázisszerveren (a rendelkezésünkre álló eszközökkel, minden ráfordított munka ellenére) sem tudjuk szimulálni. Csak az éles roham során derülhetett ki az újabb szűk keresztmetszet, amelynek korrigálása bő egy órába tellett.

Az okozott kellemetlenségért ismételten kérjük a tisztelt felhasználók elnézését!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. november 28. (hétfő) 22:40

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. november 18. péntek

2011. november 23-án (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés olyan hibajavításokat, fejlesztéseket tartalmaz, amelyek kihelyezésével tovább nem várhatunk.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje november 23-án, szerdán így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. november 18.

Neptun üzemszünet - karbantartás

2011. október 27. csütörtök

Hardver karbantartás miatt 2011. október 28-án (pénteken) 14:00 és 20:00 óra között a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak csak szakaszosan lesznek elérhetőek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. október 27.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2011. október 20. csütörtök

Hardver karbantartás miatt 2011. október 21-én (pénteken) 14:00 és 20:00 óra között a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak csak szakaszosan lesznek elérhetőek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. október 20.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2011. augusztus 9. kedd

A GMF-től ma kaptuk az értesítést, hogy 2011. augusztus 13-án, szombaton (az érintésvédelmi hálózat ellenőrzése miatt) rendkívüli áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá az MGR rendszer előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesznek elérhetőek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 13-án szombaton terv szerint így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 12:00 üzemszünet (áramszünet)
12:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. augusztus 9. kedd

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. július 15. péntek

2011. július 18-án, hétfőn verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje július 18-án, hétfőn így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. július 15.

Neptun tárgyfelvétel zökkenővel

2011. június 7. kedd

Miután az elmúlt hónapok során nagyszámú és beható terhelési teszttel optimalizáltuk a hallgatótól a Neptun webszerverekig (alkalmazásig) terjedő bonyolult lánc minden elemét, a tárgyfelvételi roham 18 órai indulásakor a lánc legutolsó eleme, az adatbázisszerver rogyott meg a minden eddiginél nagyobb igénybevétel (kb. 6000 egyidejű felhasználó) alatt. Ennek a szituációnak a tesztelésére nem volt módunk, mert a Neptunban ma este 6-ig nem volt tárgy- és kurzusfelvétel időszak. Amint megindult a tényleges tárgyfelvétel (vagyis sorok tömeges beszúrása az adattáblákba), az adatbázisszerver memóriája percek alatt betelt. A probléma kiküszöböléséhez le kellett állítani a webszervereket, újra kellett indítani és át kellett paraméterezni az adatbázisszervert, majd visszaindítani a webszervereket. Mindez (a rendszer komplexitása miatt) eltartott úgy 19:15-ig. Az így átkonfigurált infrastruktúra már tökéletesen működött: szűk 10 perc alatt közel 6000 hallgató tudott gyorsan belépni a Neptunba és csaknem 25000 tárgyat felvenni. Szerettük volna, ha mindez egy órával korábban történik, de ahogy az már lenni szokott: ezt a leckét is a felhasználókkal együtt kellett megtanuljuk…

Az okozott kellemetlenségért kérjük a tisztelt felhasználók elnézését!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. június 7. 22:25

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2011. május 16. hétfő

2011. május 21-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem lesznek elérhetőek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 21-én szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. május 16.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. április 11. hétfő

2011. április 14-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 14-én, csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. április 11.

NEPTUN üzemszünet - adatbázis problémák továbbra is

2011. február 25. péntek

A Neptun adatbázis csütörtöki javítása sajnos csak részlegesen sikerült. Ezért elkerülhetetlen egy hosszabb, általános leállás, amelynek során lementjük az összes adatbázisunkat, újraformázzuk a lemezterületet, végül visszatöltünk mindent. Ebből kifolyólag a Neptun rendszer nem lesz elérhető

2011. február 28. hétfő 5:55 óra

és várhatóan

2011. március 2. szerda 5:55 óra

közötti időintervallumban.

A fenti műveletek miatt a KTH és Neptun weboldalak elérése sem lesz folyamatos.

Adatvesztést ezek a lépések értelemszerűen nem fognak okozni (mint ahogy csütörtökön sem okoztak).

Kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy munkáikat (a lehetőségekhez mérten) eszerint ütemezzék.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 25. péntek

NEPTUN üzemszünet - adatbázis problémák

2011. február 23. szerda

A Neptun adatbázisnál az elmúlt napokban észlelt hibák helyreállításával az adatok biztonsága érdekében nem várhatunk a hétvégéig. Ezért a Neptun rendszer nem lesz elérhető a

2011. február 24. csütörtök 5:55 óra

és

2011. február 25. péntek 5:55 óra

közötti időintervallumban.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 23.

NEPTUN pénzügyek

2011. február 18. péntek

A Neptunnal integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) karbantartása miatt a pénzügyi műveletek (köztük a gyűjtőszámlás befizetések) nem fognak működni a Neptun alkalmazásban 2011. február 20-án, vasárnap 14:00 órától 2011. február 21-én, hétfő reggel 8:00 óráig.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 18.

NEPTUN admin kliens problémák

2011. február 15. kedd

Sikerült megtalálni a Neptun alkalmazás bizonytalánságát okozó problémát. Egy gyors beavatkozással az SDA elhárította a hibát, de készül egy hosszú távú javítás is a hasonló jelenségek megelőzésére.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 15.

NEPTUN admin kliens problémák

2011. február 10. csütörtök

Tegnap óta gondojaink vannak a Neptun klienseket kiszolgáló alkalmazással. A hiba felderítését az SDA segítségével megkezdtük. Rögtön jelezzük, amint megnyugtató megoldás születik a problémára. Addig kérjük a kollégákat, hogy "óvatosan" használják a Neptun admin klienst.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 10.

NEPTUN és KTH üzemszünet

2011. február 4. péntek

Hálózatkarbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a NEPTUN és KTH weboldalak nem lesznek elérhetőek 2011. február 5-én (szombaton) 14 és 15 óra között.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 4.

NEPTUN és KTH üzemszünet

2011. január 14. péntek

Hálózatkarbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a NEPTUN és KTH weboldalak nem lesznek elérhetőek 2011. január 15-én (szombaton) délelőtt 9 és 11 óra között.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. január 14.

NEPTUN üzemszünet

2011. január 12. szerda

Technikai okokból ma 17 és 18 óra között a Neptun rendszer oktatói és hallgatói felülete nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. január 12.

Év vége a Neptunban

2010. december 15. szerda

A Neptun üzeme (a szokásos napi menetrend szerint, ld. lent jobbra) folyamatos lesz. A BME zárvatartása idején, 2010. december 24. és 2011. január 2. között távfelügyelettel biztosítjuk a rendszer zavarmentes működését. Ezen időszakban nem tartunk telefonos ügyeletet.

A gyűjtőszámlás utalások beolvasása a Neptunba a BME zárvatartása idején is megtörténik. A hibásan, rosszul kitöltött, a rendszer által fel nem ismert utalások pedig hetente egyszer kerülnek visszafordításra az Erste Electra rendszerén keresztül.

A neptun@bme.hu tanácsadás és a rendszerrel kapcsolatos bejelentések feldolgozása a zárvatartás alatt korlátozott.

Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. december 15.

Tantárgyfelvétel

2010. december 14. kedd

A karok oktatási délkánhelyettesei és az Egyetemi Hallgató Képviselet egyetértésével a 2010/2011/2-es félévre vonatkozó tantárgy- és kurzusfelvételi időszak (kísérleti jelleggel) a megszokotthoz képest később indul.

A tantárgyfelvétel kezdete: 2011. január 10. hétfő 18 óra.

Az Építőmérnöki Kar dékánjának kezdeményezésére a korábbi tájékoztatással ellentétben a Kar hallgatói számára a 2010/2011/2-es félévre a tantárgyfelvétel 2010. december 22-én 6.00 órakor indul.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. december 14 - 21.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. december 8. szerda

2010. december 9-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 9-én, csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a vizsgaidőszakban nélkülözhetetlen funkciók miatt sajnos nem halasztható későbbre.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

Az átállásig is javasoljuk az új NEPTUN változattal való ismerkedés lehetőségét itt:

Hallgatói TESZT:
https://frame.neptun.bme.hu/teszthallgatoi

Oktatói TESZT:
https://frame.neptun.bme.hu/tesztoktatoi

FIGYELEM! A teszt rendszerben található adatok nem azonosak az éles rendszer adataival, annál régebbiek, tehát a hiányzó vizsgajelentkezések, stb. nem az új programverzió hibái. A tesztben végzett műveletek NEM kerülnek át az éles rendszerbe, a próbaidőszak végével törlésre kerülnek.

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. december 8.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 27. szerda

2010. október 29-én (pénteken) 14 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 27.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 21. csütörtök

2010. október 22-én (pénteken) 14 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR).

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 21.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 18. hétfő

2010. október 19-én (kedden) 17 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR).

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 18.

Rendkívüli Neptun üzemszünet

2010. október 4. hétfő

Ma 11:55-kor rendkívüli módon le kellett állítsuk a Neptun rendszert, hogy az ösztöndíj kifizetések határidejét tartani tudjuk a fejlesztőtől ma 10:56-kor kapott (a pénzügyi funkcionalitást) javító csomag élesítésével.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 4.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. augusztus 26. csütörtök

2010. augusztus 27-én, pénteken verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 27-én, pénteken így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a regisztrációs héten és az azt követő hetekben nélkülözhetetlen funkcionalitások miatt nem halasztható későbbre.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. augusztus 26.

NEPTUN üzemszünet

2010. július 12. hétfő

2010. július 15-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a Neptunban, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszerben (MGR). Így előreláthatólag 5:55 és 11:00 között nem lesz elérhető a Neptun.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje 2010. július 15-én (csütörtökön) így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

A frissítés miatt a KTH félfogadása 2010. július 15-én (csütörtökön) kivételesen az alábbiak szerinti lesz:

08:30 - 11:30 ügyelet az aulában lévő munkahelyen (Neptun nélkül intézhető ügyek)
12:30 - 15:15 rendes félfogadás

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. július 12.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2010. június 8. kedd

2010. június 13-án, vasárnap az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje június 13-án vasárnap:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. június 8.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2010. május 7. péntek

2010. május 15-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 15-én szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. május 7.

Vizsgajelentkezés

2010. május 3. hétfő

A Neptun új verziójának pénzügyi funkcióit csak a Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer) tesztkörnyezetének 1-2 nappal megkésett aktualizálását követően volt lehetőség kipróbálni. Ez az MGR miatti csúszás veszélyeztette volna a vizsgajelentkezés biztonságos kezdését. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet hozzájárulásával ezért a vizsgajelentkezés kezdete két nappal később, május 5-én, szerdán 18:00-kor lesz.

NEPTUN üzemszünet

2010. május 1. szombat

Az MGR (Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer) adatbázis és egyéb műveletei miatt 2010. május 2-án, vasárnap este a Neptun rendszert előreláthatólag a szokásosnál korábban, 18:00-kor le kell állítanunk.

A leállás miatt a NEPTUN rendszer üzemideje (vasárnap - hétfőn) az alábbi lesz:

18:00 - 01:55 üzemszünet (az MGR miatt)
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. május 1.

NEPTUN üzemszünet

2010. május 1. szombat

A Neptunnal integrált új Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszerrel (MGR) kapcsolatos bonyodalmak miatt a Neptun rendszer frissítésére az eredetileg tervezetthez képest 1 nappal később, 2010. április 29-én (csütörtökön) reggel kerül sor. A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje 2010. április 29-én csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. április 28.

NEPTUN üzemszünetek

2010. április 23. péntek

1. A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) frissítése miatt a Neptun rendszer 2010. április 25-én (vasárnap) kivételesen hamarabb, 21:00 órakor zár. Másnap, 2010. április 26-án (hétfőn) a szokásos időben, 5:55 órakor indul újra a Neptun.

2. 2010. április 28-án (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a Neptun rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem lesz elérhető a Neptun.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. április 23.

NEPTUN üzemszünet

2010. február 17. szerda

A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) karbantartása miatt a Neptun rendszer holnap, 2010. február 18-án (csütörtökön) reggel kivételesen később, 5:55 óra helyett csak 8:00 órakor indul el.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 17.

NEPTUN üzemszünet

2010. február 15. hétfő

A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) frissítése miatt a Neptun rendszer ma, 2010. február 15-én (hétfőn) kivételesen hamarabb, 21:30 órakor zár. Holnap, 2010. február 16-án (kedden) a szokásos időben, 5:55 órakor indul újra a Neptun.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 15.

NEPTUN vakbarát gondok

2010. február 1. hétfő

Azon hallgatók, aki az előző Neptun verzióban vakbarát (Kontraszt) beállítást választottak, és most meg szeretnének szabadulni ettől az opciótól, azok a Neptunba való belépés után válasszák ki az "Odaltérkép" funkciót (baloldalt legalul), azon belül meg a Saját adatok / Beállítások menüpontot. Itt a "Téma" fülre kattintva némi ügyeskedéssel átállítható a skin valami más, jól olvasható változatra.

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 1.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. január 25. hétfő

2010. január 26-án, kedden verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje január 26-án kedden:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a törvényi előírások követése (pl. adóigazolások kiadása), és a regisztrációs héten elengedhetetlen funkcionalitások miatt tovább nem halasztható.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. január 25.

Neptun korlátozások, pénzügyek

2009. december 31. csütörtök

A 2010. januárban bevezetésre kerülő egyetemi gazdaságirányítási rendszerre való áttérés miatt a Neptun rendszer üzemében az alábbi változások, korlátozások lesznek:

 • 2009. december 31-én, csütörtökön 23:55-kor, a szokásosnál korábban áll le a Neptun;
 • 2010. január 1-én, pénteken 5:55-kor, a megszokott időben indul újra a Neptun, de az összes pénzügyi funkció le lesz tiltva;
 • 2010. január 2-án, szombaton 15:00 és előreláthatólag 18:00 között az új gazdaságirányítási rendszerrel történő összekötés miatt Neptun üzemszünet lesz;
 • 2010. január 4-én, hétfőn 5:55-kor, a megszokott időben úgy indul a Neptun, hogy előreláthatólag az összes pézügyi funkció elérhető lesz.

Amennyiben az ismertetett ütemtervben bármilyen változás történik, arról honlapunkon adunk tájékoztatást.

Kérjük, hogy a kiírt tételek rendezésénél, a vizsgajelentkezésnél, a tárgyfelvételnél szíveskedjenek a fentieket figyelembe venni.

(Néhány korábban kiírt, de 2010-es határidejű tétel törlésre került. Ezek az új pézügyi rendszer bevezetését követően lesznek újra kiírva és ekkor lesz lehetőség a befizetésükre.)

Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk!

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. december 4. péntek

2009. december 7-én, hétfőn verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 7-én hétfőn:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2009. december 4.

Záróvizsga lebonyolító program ismertetése

2009. december 3. csütörtök

Tisztelt Tanszékek!

A záróvizsga lebonyolítására készült Access program kezelését négy szabadon választható időpontban ismertetjük a Zf04 teremben. Kérjük az érintett jegyzőkönyvvezetőket, hogy az itt található jelentkezési lapon válasszák ki a számukra megfelelő időpontot.

Neptun és KTH üzemszünet

2009. november 9. hétfő

Karbantartás miatt a NEPTUN rendszer és a KTH POSZEIDON rendszere egyáltalán, a NEPTUN és KTH weboldalak időszakosan nem lesznek elérhetőek a

2009.11.13 péntek 05:55

és legkésőbb

2009.11.16 hétfő 05:55

közötti időszakban.

Az informatikai rendszerek karbantartása miatt 2009.11.13-án, pénteken a KTH zárva lesz, a félfogadás szünetel.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

KTH Neptun Üzemeltetés

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. október 12. hétfő

Karbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a KTH POSZEIDON rendszere, a NEPTUN és KTH weboldalak, a KTH-s levelezés és a KTH IP telefonhálózata nem lesznek elérhetőek

 • 2009.10.16 péntek 05:55
 • 2009.10.17 szombat 05:55

közötti időszakban.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. október 12.

NEPTUN Admin kliens konfigurációs hiba

2009. szeptember 1. kedd

Az adminisztrációs klienst futtató új szerveren konfigurációs hibát követtünk el. Emiatt bizonyos munkaállomásokon "hálózati kommunikációs hiba" üzenetet kaptak a felhasználók. A hiba javítható, ha az illetékes kari/tanszéki rendszergazda letölti és telepíti a honlapunkról az Admin klienst. Telepítés az Admin csomagban található részletes leírás szerint.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. augusztus 26. szerda

2009. augusztus 27-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 27-én csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. augusztus 26.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. augusztus 5. szerda

2009. augusztus 6-án, csütörtökön karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 16:00 és 19:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH weboldala.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. augusztus 5.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. június 29. hétfő

2009. július 2-án, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje július 2-án csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. június 29.

NEPTUN Hallgatói web - OHV probléma

2009. május 28. csütörtök

2009. május 25-től elérhetővé tettük a 2008/09/2 félévre szóló OHV kérdőíveket a Hallgatói weben.

Sajnos a kérdőívek kitöltése jelenleg csak FireFox 3 böngészővel lehetséges. Internet Explorer 7 és 8 esetében a kérdőívre kattintva hibára fut az alkalmazás.

A probléma elhárításán dolgozunk, addig is kérjük a felhasználók türelmét.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 28.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2009. május 14. csütörtök

2009. május 16-án, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 16-án szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 14.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. május 13. szerda

2009. május 14-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 09:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 14-én csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 13.

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 20. hétfő

A NEPTUN rendszer újraindult!

A késésért és az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 20. 10:45

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 20. hétfő

Az átalakítások után a NEPTUN rendszert sajnos nem sikerült a tervezett időben újraindítanunk.

Kis türelmet kérünk még a tisztelt felhasználóktól!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 20.

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 12. vasárnap

A Központi Tanulmányi Hivatal informatikai infrastruktúrájának jelentős átalakítása miatt a 2009. április 16. csütörtök 02:00 és 2009. április 20. hétfő 06:00 közti időszakban NEM LESZNEK ELÉRHETŐEK a NEPTUN rendszer, a KTH-s levelezés, továbbá a KTH és NEPTUN honlapok.

Kérjük, hogy a NEPTUN-ban elvégzendő műveleteiket (vizsgajelentkezések, pénzátutalások, vizsgakiírások stb.) ennek megfelelően ütemezni szíveskedjenek!

Az okozott kellemetlenségért előre is elnézésüket kérjük.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 12.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. április 9. csütörtök

2009. április 10-én, pénteken rövid karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 15:00 és 16:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. április 9.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. április 6. hétfő

2009. április 8-án, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 09:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 8-án szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. április 6.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. március 25. szerda

2009. március 27-én, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 14:00 és 18:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. március 25.

NEPTUN üzemszünetek - áramszünetek

2009. február 19. csütörtök

2009. február 16-án, hétfőn hajnali 3 óra körül, illetve 2009. február 19-én 13:17 perckor bekövetkezett áramszünetek miatt a rendszer elérhetetlen volt.

A kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN ismét elérhető

2009. február 13. péntek

A Neptun adatbázis 2009. február 12-én (csütörtökön) 18:20 körül bekövetkezett sérülését sikerült helyreállítanunk. A Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak ismét elérhetők.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. február 13. péntek 16:00

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. február 10. kedd

2009. február 11-én, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje február 11-én szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. december 22. hétfő

2008. december 23-án, kedden verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés elsősorban az Oktatói web alkalmazásnál nagy számban fellépett problémát hivatott orvosolni.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 23-án kedden:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN Oktatói web problémák

2008. december 22. hétfő

Az 2008. december 12-én bevezetett új (3-as) Oktatói web alkalmazással sajnálatos módon nagyon sok probléma, hiba jött elő, amiért a tisztelt oktató kollégák elnézését és megértését kérjük. A felmerült hibákat bejelentettük és folyamatosan jelentjük a Neptunt fejlesztő cégnek.

Sajnos ennek a verziónak a bevezetését nem halaszthattuk tovább, mert a Neptun más funkcióinak, adatkapcsolatainak frissítése már elengedhetetlen volt. Felmerült ugyan, hogy az Oktatói web esetében maradjunk a régi (2-es) változatnál, de ezzel a vegyes megoldással (új adatbázis, régi webalkalmazás) novemberben gondjaink voltak (nem volt teljes a kompatibilitás).

Ami bíztató: pár napja kaptunk egy újabb Neptun verziót, teli az Oktatói webre vonatkozó hibajavítással, fejlesztéssel. Ezeket most teszteljük, és pozitív tapasztalatok esetén rövidesen kiélesítjük ezt a friss Neptun változatot.

Az okozott kellemetlenségért ismételten elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. december 11. csütörtök

2008. december 12-én, pénteken (sajnos elkerülhetetlen) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 12-én pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN - vizsgajelentkezés

2008. december 2. kedd

A Neptun október - november hónapban futott változatain végzett több hetes éjjel-nappalos kemény előkészület és finomhangolás után megkaptuk a 372.2-es verziót, amelyet a benne levő hibajavítások és fejlesztések miatt kénytelenek voltunk kiélesíteni 2008. november 26-án (szerdán). Erről a változatról viszont hamar kiderült, hogy drasztikusan csökkent benne a Hallgatói web alkalmazás performanciája. Volt rá 3 napunk meg egy hétvégénk, hogy valamit kipréseljünk az alkalmazásból. A fejlesztőtől kaptunk még valami javítást és instrukciót a vizsgajelentkezés indulása előtt 6 órával. De ez sem segített: ahogy mindenki tapasztalhatta, a vizsgajelentkezés első két órájában gyakorlatilag elérhetetlen, utána meg bizonytalan volt a Neptun. A rendszer most sem működik: dolgozunk a felélesztésén.

A folyamatos próbálkozás miatti túlterhelés alatt a www.neptun.bme.hu és www.kth.bme.hu weboldalak sem voltak elérhetőek. Mivel ez a jövőben is előfordulhat, célszerű a Neptunt közvetlenül meghívni az alábbi címek valamelyikén:

https://frame.neptun.bme.hu

https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi

https://frame.neptun.bme.hu/oktatoi

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk minden felhasználótól, noha nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk: ez nem a mi dolgunk lenne!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. november 25. kedd

2008. november 26-án, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 11:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje november 26-án szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 24. hétfő

Az adatbázisszerver újrakonfigurálásával, beállításával végeztünk.

A Neptun újraindult, használható!

Az okozott késésrét elnézést kérünk a felhasználóktól.

Kérjük, ha hibát észlelnek, akkor azt jelezzék az alábbi e-mail címen:

neptun kukac bme.hu

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 24.

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 23. vasárnap

Az adatbázisszerver újrakonfigurálásával,

beállításával ma jól haladtunk, de holnapra is maradt még néhány tennivaló.

Ezért a Neptunt várhatóan 2008. november 24-én hétfőn, a délelőtt folyamán tudjuk csak újraindítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Honlapunkon továbbra is folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 23.

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 22. szombat

Az adatbázisszerver mentése, de különösen visszatöltése a vártnál nagyságrenddel hosszabb időt vett igénybe.

Következésképp a halaszthatatlan (és a vizsgajelentkezés 2008. december 1-i indulása előtt feltételnül elvégzendő) karbantartási munkálatokkal csúszunk.

Így a Neptunt várhatóan csak 2008. november 24-én hétfőn reggel tudjuk majd újraindítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Honlapunkon továbbra is folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 22.

NEPTUN üzemszünet - adatbázisszerver karbantartás

2008. november 18. kedd

Az adatbázisszerver karbantartása miatt Neptun üzemszünet lesz 2008. november 21-én pénteken reggel 5:55 órától.

A Neptun legrosszabb esetben 2008. november 24-én hétfőn reggel 5:55 órakor indul újra. Amennyiben nem adódik rendkívüli esemény, és jó ütemben haladunk a munkával, elképzelhető, hogy már 2008. november 22-én szombaton visszatérhet a rendes üzem.

Honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. október 27. hétfő

2008. október 29-én, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje október 29-én szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - technikai karbantartás

2008. október 9. csütörtök

2008. október 10-én, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 15:50 és 17:00 óra között fennakadásokra lehet számítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

Páros-páratlan hetek immár jól jelennek meg az Összevont órarendben

2008. szeptember 11. csütörtök

Hallgatók figyelem!

A hiba javítása után immár jól jelennek meg a páros-páratlan hetek az Összevont órarendben a Hallgatói Weben (366 2008.08.27 verzió).

Mostantól tehát tetszés szerint lehet választani az Összevont, a Heti, vagy a Teljes féléves órarend közül.

Az elcsúszással okozott esetleges kellemetlenségért kérjük a hallgatók elnézését!

NEPTUN Üzemeltetés

Páros-páratlan hetek hibásan jelennek meg az Összevont órarendben

2008. szeptember 8. hétfő

Hallgatók figyelem!

A jelenlegi (366 2008.08.27) verziójú Hallgatói Weben a páros-páratlan hetek hibásan, felcserélve jelennek meg az Összevont órarendben.

A hiba javításáig mindenképp tanácsos a Heti, vagy Teljes féléves órarend használata, amelyben az adatok helyesen jelennek meg.

Az okozott kellemetlenségért (a Neptun fejlesztője nevében) kérjük a hallgatók elnézését!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. szeptember 2. kedd

A Neptun adatbázisszerver merevlemezeinél felmerült probléma a vártnál komolyabbnak bizonyult, ezért a rendkívüli Neptun üzemszünet 2008. szeptember 2-án kedden 17:00 órától előreláthatólag 2008. szeptember 3-án szerdán 06:00 óráig fog tartani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

Ügyintézőknek: Neptun listák kezelésének változása

2008. szeptember 1. hétfő

Amennyiben a Neptunból exportált listák megnyitásával probléma adódik, akkor az exportálási formátumot állítsák át (így) Excel 97-2003-ra.

Másik lehetőség a Microsoft Office kompatibilitási csomag a 2007-es Word, Excel és PowerPoint fájlformátumokhoz letöltése és telepítése. A csomag innen tölthető le.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. szeptember 1. hétfő

2008. szeptember 1-én hétfőn a Neptun rendszer nem lesz elérhető:

 • 5:55-től 8:00-ig mindenkinek (Neptun karbantartás miatt)
 • 8:00-tól 16:00-ig a hallgatóknak (ld. A tantárgyfelvétel véglegesítése, bejelentkezés a 2008/09/1 félévre)

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - technikai karbantartás

2008. augusztus 5. kedd

2008. augusztus 8-án, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így előreláthatólag 5:55 és 12:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje augusztus 8-án pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 11:55 üzemszünet (karbantartás)
12:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - rendkívüli áramszünet

2008. július 17. csütörtök

2008. július 17-én, csütörtökön az egyetem szervertermének elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 16:00-tól holnap 9:00 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. július 16. szerda

2008. július 18-án, pénteken verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje július 18-án pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2008. július 3. csütörtök

2008. július 6-án, vasárnap az egyetem elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 5:55 és 12:00 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2008. július 1. kedd

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy 2008. július 14-től 25-ig, illetve 2008. augusztus 4-től 15-ig a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára érkező utalásaikat, illetve a gyűjtőszámláról a saját számlára történő visszautalásaikat a Neptun nem fogadja, ezért pénzműveleteiket időben rendezzék.

Ha mégis a jelzett időszakokban utalnak, akkor az utalás meg fog érkezni a gyűjtőszámlára, de csak július 25-e, illetve augusztus 15-e után.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. június 18. szerda

A Kari Neptun alkalmazást ma 17:30-kor leállítjuk maximum egy óra hosszára. Ezen idő alatt visszaköltözünk az eredeti, erősebb szerverre. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. június 18.

Windows 2000 munkaállomások frissítése

2008. június 9. hétfő

Amennyiben Windows 2000-es gépen futtatjuk az új kari ill. tanszéki klienst, feltétlenül szükséges a Frissítés letöltése linken található program telepítése!

Ehhez az adott gépen rendszergazdai jog szükséges.

Telepítés lépései:

1. Másoljuk be a gdiplus.dll-t a Neptun kliens könyvtárába a Neptun_reloaded.exe mellé.

2. A gdiplus.dll-t másoljuk be a telepített Windows System32 könyvtárába. Például: C:\Winnt\System32 könyvtárba.

Már most felhívta figyelmünket a Neptunt fejlesztő cég, hogy a Neptun következő verzióira már nem garantálják, hogy Windows 2000 munkaállomáson futni fognak. (Windows XP a preferált platform.)

NEPTUN Üzemeltetés

Frissítés letöltése

Június 10-i vizsgákra le illetve feljelentkezés

2008. június 9. hétfő

A holnapi(június 10-i) vizsgákra való le illetve feljelentkezéssel kapcsolatban a hallgatók tájékozódjanak az illetékes tanszékektől, oktatóktól.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

NEPTUN Üzemeltetés

Hallgatói Web 3

2008. június 6. péntek

2008. június 9-én áttérünk a Neptun Hallgatói Web 3-as verziójára. Ennek külső megjelenése alapvetően eltér a régitől, továbbá számos funkcionális újdonsággal is rendelkezik. Ezért készítettünk egy rövid leírást róla, amely itt olvasható:

Hallgatói Web 3 fontos változások

Továbbá itt a lapon, a Kapcsolatok alatt olvasható a Hallgató Web 3 felhasználói dokumentációja, és egy összefoglaló az újdonságokról.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. június 5. csütörtök

2008. június 9-én kerül sor a Neptun következő verziófrissítésére.

Ehhez előzetesen szükséges

 • a "Neptun kliens" frissítése
 • a hallgatói web használatához pedig az Internet Explorer 7.x, vagy a Firefox (és klónjai) 2.x böngésző telepítése.

A verziófriisítés miatt a Neptun rendszer üzemideje június 9-én hétfőn:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Kérjük, hogy a vizsgajelentkezéseknél, a vizsgák előkészítésénél vegyék figyelembe, hogy a Neptun rendszer hétfőn előreláthatólag 11 óráig nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

NEPTUN Üzemeltetés

Rövidesen verziófrissítés (360.x)

2008. május 30. péntek

Kedves Kollegák!

Rövidesen esedékes a Neptun rendszer verziófrissítése. Az új (360.x) változat sok funkcionális újdonságot tartalmaz. Most csak a rendszergazdákat érintő, igen lényeges változásokra hívjuk fel a figyelmet.

Bővebben »

Tárgyfelvétel - helyzet

2008. május 23. péntek

A Neptun gyakorlatilag elszállás nélkül bírta a tegnapi tárgyfelvételi rohamot, a 18:30-kor észlelt maximum 2400 egyidejű felhasználóval. Az előző, május 6-án 18 órától zajlott rohamnál még csak maximum 1600 egyidejű felhasználót bírtunk fogadni.

Az előrelépés a kölcsön kapott hálózati eszközöknek, az EIK-tól kapott segítségnek, és a több napos, az új rendszergazda kollégákkal közösen (a hálózaton, webszervereken, Neptun alkalmazáson) végzett finomhangolásnak köszönhető. Mindezt az eredményt az adatbázisszerver 90 százalékos, a webszerverek 95-100 százalékos kihasználtsága mellett sikerült hozni.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. május 15. csütörtök

2008. május 17-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 8:00 és 17:30 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

Neptun SSL tanúsítvány

2008. május 13. kedd

A böngészőkben eddig tanúsítványproblémák voltak. Ezt elkerülendő kérjük, hogy mindenki, aki problémamentesen kívánja használni a Neptunt, az az általunk kiállított hitelesítő tanúsítványt importálja a böngészőjébe. Ezután minden általunk kiadott tanúsítványt a böngészők hitelesnek fognak elfogadni.

NEPTUN Üzemeltetés

Hitelesítő tanúsítvány letöltése

NEPTUN üzemszünet

2008. április 2. szerda

Verziófrissítés miatt 2008.04.03-án csütörtökön 05:55 órától 09:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN ismét működik

2008. január 19. szombat

Az áramszünet után újraindult és használható a NEPTUN rendszer.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. január 19. szombat 11:00

NEPTUN üzemszünet

2008. január 19. szombat

Az egész egyetmere kiterjedő áramszünet miatt 2008.01.18-án pénteken 22:30-tól nem érhető el a NEPTUN.

Az áram visszajötte után a szerverek és alkalmazások újraindításán dolgozunk, így rövidesen újra elérhető lesz a NEPTUN.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. január 19. szombat 10:30

NEPTUN üzemszünet

2008. január 15. kedd

Verziófrissítés miatt 2008.01.16-án szerdán 05:55 órától 09:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Személyes konzultáció az egyetemi dolgozóknak

2008. január 14. hétfő

A Neptun üzemeltetés személyes konzultációt tart február 1-ig minden kedden 10:00-12:00-ig az egyetemi dolgozóknak.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy a munka megkönnyítéséhez kérdéseit küldje el a neptun@bme.hu e-mail címre, lehetőleg 2 nappal a konzultáció előtt!

Neptun üzemeltetés

A TÁRGYFELVÉTEL SZÜNETEL

2008. január 6. vasárnap

A Neptun rendszer túlterheltsége miatt 2008. január 7-én hétfőn 12:00 és 16:00 között a hallgatói hozzáférés szünetelni fog. Ebben az időben csak a tanszékeknek lesz lehetőségük jegybeírásra és egyéb adminisztrációra.

A TÁRGYFELVÉTEL SZÜNETEL

2008. január 3. csütörtök

A Neptun rendszer túlterheltsége miatt 2008. január 4-én pénteken 12:00 és 16:00 között a hallgatói hozzáférés szünetelni fog. Ebben az időben csak a tanszékeknek lesz lehetőségük jegybeírásra és egyéb adminisztrációra.

NEPTUN évelejei üzemideje

2008. január 1. kedd

Tekintettel az előzetes tárgyjelentkezés indulására (2008. január 2. szerda 00:00), a NEPTUN évelejei üzemideje az alábbiak szerint módosul.

2008.01.01 22:30 - 24:00: üzemszünet (mentés)

2008.01.02 00:00 - 24:00: rendes üzem

2008.01.03 00:00 - 01:55: rendes üzem

2008.01.03 01:55 - 05:55: üzemszünet (mentés)

Utána meg visszaáll a szokásos üzemrend. (Ld. az oldal jobb alsó sarkában!)

NEPTUN üzemeltetés

NEPTUN ismét működik

2007. december 31. hétfő

Az adatbázis hibájának elhárítása után a NEPTUN rendszer újra elérhető.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2007. december 31. 15:50

NEPTUN üzemszünet

2007. december 31. hétfő

Az adatbázis hibája miatt jelenleg nem érhető el a NEPTUN rendszer. A probléma megoldásán dolgozunk.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2007. december 31. 06:00

NEPTUN üzemszünet

2007. december 12. szerda

Verziófrissítés miatt 2007.12.13-án csütörtökön 05:55 órától 08:30 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2007. december 4. kedd

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy 2007. december 21-től a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára érkező utalásaikat, illetve a gyűjtőszámláról a saját számlára történő visszautalásaikat 2008. január 3-ig a rendszer nem fogadja, ezért pénzműveleteiket időben rendezzék.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN hétvégi üzemideje

2007. november 30. péntek

Tekintettel a vizsgajelentekzések indulására (2007. december 1. szombat 00:00), a NEPTUN üzemideje a hétvégén az alábbiak szerint módosul.

2007.11.30 21:00 - 24:00: üzemszünet (mentés)

2007.12.01 00:00 - 24:00: rendes üzem

2007.12.02 00:00 - 01:55: rendes üzem

2007.12.02 01:55 - 05:55: üzemszünet (mentés)

Utána meg visszaáll a szokásos üzemrend. (Ld. az oldal jobb alsó sarkában!)

NEPTUN üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 30. kedd

Hirtelen szükségessé vált, és a vártnál hosszadalmasabb verziófrissítés miatt 2007.10.30-án kedden 05:55 órától 12:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 9. kedd

Verziófrissítés miatt 2007.10.10-én szerdán 05:55 órától 08:30 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 4. csütörtök

Hardverkarbantartás miatt 2007.10.05-én pénteken 14:00 és 21:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN tanszéki alkalmazás

2007. szeptember 24. hétfő

A NEPTUN verziófrissítés 2007.09.23-án, vasárnap megtörtént.

A tanszéki alkalmazást sajnos nem tudtuk újraindítani, mert hibás frissítő csomagot kaptunk a fejlesztőtől. A javítás várhatóan ma (2007.09.24 hétfő) 10 óráig megérkezik, és utána ismét elérhető lesz a tanszéki NEPTUN.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. szeptember 22. szombat

Verziófrissítés miatt 2007.09.23. vasárnap 05:55 órától 10:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

E-mail küldés a NEPTUN-ban

2007. szeptember 13. csütörtök

Mostantól a NEPTUN az automatikus üzeneteket a Hallgatói (webes) alkalmazáson túl E-mail-ben is kiküldi a hallgató által megadott hivatalos drótposta címre.

A kiküldött levél feladója mindig:

no-reply@frame1.eik.bme.hu

lesz.

Az üzenetek körét mindenki maga állíthatja be igénye szerint a Hallgatói (webes) alkalmazás Üzenetek > Üzenetszabályok menüpontjában.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. július 26. csütörtök

Verziófrissítés miatt 2007.07.26. csütörtökök 21:00 órától 2007.07.27. péntek 07:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2007. június 27. szerda

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy a vizsgaidőszak befejezésével gyűjtőszámlás pénzműveleteiket rendezzék - gyűjtőszámlára utalás, pénzvisszautalás - mert 2007. július 6-tól a nyári időszakra való tekintettel a Neptun.net-ben a szorgalmi időszakhoz képest az utalási időszakok meghosszabbodnak.

Neptun Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. június 20. szerda

Áramszünet miatt 2007.06.20-án szerdán 05:55 és 09:15 óra között nem volt elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. június 12. kedd

Verziófrissítés miatt 2007.06.13-án szerdán 05:55 és 10:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. május 18. péntek

Áramszünet miatt 2007.05.19-én szombaton 08:00 és 18:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 29. csütörtök

Szerverhiba miatt a NEPTUN rendszer jelenleg nem érhető el. A hiba elhárítását követően, feltehetően 2007. március 29-én (csütörtökön) délelőtt lesz ismét használható a NEPTUN.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 26. hétfő

Hardverkarbantartás miatt 2007.03.27-én kedden 15:00 és 21:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 23. péntek

Az adatbázisszerver hibáját sikerült elhárítani: A NEPTUN rendszer ismét használható.

Aki a meghibásodás idején, 2007. március 22. csütörtök este 23 óra körül dolgozott a NEPTUN-ban, ellenőrizze, hogy minden változtatott adata rendben van-e!

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 7. szerda

Hardverkarbantartás miatt most szombaton, 2007.03.10-én 08:30 és 15:00 óra között nem lesz elérhetó a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 5. hétfő

Az adatbázisszerver hibája miatt ma csak kb. 11 órától lesz elérhető a NEPTUN rendszer. A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 2. péntek

Az adatbázisszerver hibája miatt ma 6 órától 10:40 óráig kényszerű NEPTUN üzemszünet volt, amiért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

Hónap végi utalások

2007. március 2. péntek

Tisztelt Hallgatók!

Az ERSTE Bank tájékoztatója szerint a hónapok végén rendszeresen lassabban fognak megérkezni a gyűjtőszámlára utalt összegek, mivel ilyenkor akár több napot is igénybe vehet az ERSTE banki összesítő programok futása.

A 2007.02.28, 03.01 és 03.02-i gyűjtőszámlára történő utalások várhatóan hétfőre jelennek meg a Neptunban.

Az ERSTE BANK tájékoztatása alapján kérjük a hallgatókat, hogy hónap végén vegyék figyelembe fentieket, és időben utaljanak a gyűjtőszámlára.

Neptun + VBuster kölcsönhatás

2007. január 26. péntek

Egy ideje problémák adódtak a Neptun.Net automatikus frissítésével azokon a munkaállomásokon, amelyeken VirusBuster vírusvédő szoftver van telepítve.

A jelek szerint sikerült a hibát elhárítani. Új központi programfrissítésig a mellékelt DLL fájlt kell letölteni és (mentés után) felülírni vele a régit a VirusBuster\bin mappában.

Itt a Neptun üzemeltetésen teszteltük: tökéletesen működik, akkor is, ha a Content Filter komponens telepítve van.

VBLsp.dll

Gesztor bizottsági ülés

2007. január 9. kedd

A következő gesztor bizottsági ülés időpontja 2007. jan. 18. (csütörtök). A megfhívókat és programot jan 12-én küldjük.

Fő témák:

 • Adóigazolások kiadása mindkét rendszerben
 • Oklevélmellékletek
 • Áttérés 3R-re.