BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2019. július 16. kedd   ·   2019 nyár 4. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Pályázati felhívás ERASMUS+ oktatói és személyzeti mobilitásra 2018/2019 tanév

Oktatói mobilitás

Az oktatói mobilitási program a felsőoktatási intézmények oktatói oktatási célú tevékenységét segíti elő külföldi partnerintézményben. Céljai között szerepel elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, azon hallgatók számára is, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban; szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését; illetve a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.

Az oktatói mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A kar által támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

Minden kar 4-4 oktatót nevezhet oktatói mobilitásra, a GTK Idegennyelvi Központ munkatársai külön karként pályázhatnak. Amennyiben a fent megadottnál több fő pályázik egy karról, akkor a kar támogatása és rangsora alapján várólista születik.

A pályázatok elbírálása a karokon történik, ezért az igényt a kari koordinátorok felé kell jelezni. A kari koordinátornál a kitöltött STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT dokumentummal kell pályázni. A kari koordinátor az elfogadott pályázatokat (általa aláírt mobility agreementeket) az Erasmus Irodának továbbítja további ügyintézésre.

Személyzeti mobilitás

A személyzeti mobilitás oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett tapasztalatszerzése tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

A személyzeti mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

 

A karok munkatársain kívül a BME átfogó szervezeti egységeinek dolgozói is pályázhatnak ERASMUS+ személyzeti mobilitásra. Minden érintett egység (kar vagy átfogó szervezeti egység) 1-1 főt nevezhet. Az átfogó szervezeti egységek dolgozóinak pályázatát közvetlenül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell elküldeni, a kari munkatársak pedig a kari koordinátoruknál jelezzék igényüket a STAFF MOBILITY FOR TRAINING AGREEMENT dokumentum kitöltésével és elküldésével.

Egyéb tudnivalók

Minden kari koordinátornak 2018. október 23-ig kell jelentenie a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság felé az oktatói vagy személyzeti mobilitásban részt venni kívánó, az adott kar által támogatott kollégák nevét, lehetőség szerint a célország és a kiutazás hónapjának megjelölésével. A fenti határidőig le nem jelentett helyek már nem kari, hanem egyetemi szinten kerülnek elosztásra, figyelembe véve az esetleges várólistákat.

Az ezután esetlegesen fennmaradó mobilitási keretre kari koordinátori támogatás mellett egyedileg lehet pályázni a tanév során folyamatosan, a kari koordinátor által aláírt mobility agreement dokumentumot ez esetben is a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságnak kell eljuttatni.

Az utazások tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a mobilitásnak minden esetben véget kell érnie legkésőbb a tanévet követő szeptember 30-ig.

A pályázat lezárulta után a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság a kiutazás időpontjához igazodva felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, és tájékoztatja őket a további teendőikről.

A mobilitási formákról és a támogatási összegekről az alábbi honlapokon találnak bővebb ismertetőt (a támogatás mértékére a 2018-as pályázati felhívás vonatkozik):

- oktatói célú mobilitás

- képzési célú mobilitás

 

Az ösztöndíj utazási támogatási részének kiszámításához az Erasmus+ távolsági kalkulátor használható.

 

A megpályázható intézmények listája itt található:

ERASMUS+ kétoldalú szerződések listája (az OM Ki oszlop (J) ad információt arról, van-e szerződés oktatói mobilitásra.)

 

A kari koordinátorok elérhetőségeit ITT találja.

Az Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság oktatói és személyzeti mobilitásért felelős munkatársa: Lafferton Luca (lafferton.luca@mail.bme.hu)


>>>TOVÁBB A JELENTKEZÉSRE

Budapest, 2018. szeptember 21.


Felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására - 2018/2019-es tanév

Pályázati űrlap


Pályázati felhívás  Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében megvalósuló oktatói és személyzeti mobilitásra a 2018/2019-es tanévre

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitásban részvevő karok és megpályázható tématerületek:

Építőmérnöki Kar (ÉMK)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Building and civil engineering; Earth sciences

Information and Communication Technologies (ICTs); Software and applications development and analysis; Electricity and energy; Electronics and automation

Social sciences, journalism and information; Business administration and law

 

Jelentkezés emailben: gali.diana@mail.bme.hu

Jelentkezési haridő: 2019. április 14.


Az Erasmus+ oktatói és személyzeti mobilitás rendje - 2017/2018 tanév


Oktatói mobilitás

Az oktatói mobilitási program a felsőoktatási intézmények oktatói oktatási célú tevékenységének elősegítése külföldi partnerintézményben. Céljai között szerepel elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, azon hallgatók számára is akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban; szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését;  illetve a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.

Az oktatói mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A kar által támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, mely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

Minden kar 4-4 oktatót nevezhet oktatói mobilitásra, a GTK Idegennyelvi Központ munkatársai külön karként pályázhatnak. Amennyiben a fent megadottnál több fő pályázik egy karról, akkor a kar támogatása és rangsora alapján várólista születik.

A pályázatok elbírálása a karokon történik ezért az igényt a kari koordinátorok felé kell jelezni. A kari koordinátornál a kitöltött STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT dokumentummal kell pályázni. A kari koordinátor az elfogadott pályázatokat (általa aláírt mobility agreementeket) az Erasmus Irodának továbbítja további ügyintézésre.


Személyzeti mobilitás

A személyzeti mobilitás oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett tapasztalatszerzése tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

A személyzeti mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, mely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

 

A karok munkatársain kívül a BME átfogó szervezeti egységeinek dolgozói is pályázhatnak Erasmus+ személyzeti mobilitásra. Minden érintett egység (kar vagy nem kari egység) 1-1 főt nevezhet. A nem kari egységek dolgozóinak pályázatát egyenesen az Erasmus Irodába kell elküldeni (erasmus@kth.bme.hu), a kari munkatársak pedig a kari koordinátoruknál jelezzék igényüket a STAFF MOBILITY FOR TRAINING AGREEMENT dokumentum kitöltésével és elküldésével.


Egyéb fontos tudnivalók

Minden kari koordinátornak 2017. szeptember 29-ig kell jelentenie az Erasmus Iroda felé az oktatói vagy személyzeti mobilitásban utazni kívánó, kar által támogatott kollégák nevét. A fenti határidőig le nem jelentett helyek már nem kari, hanem egyetemi szinten kerülnek elosztásra, figyelembe véve az esetleges várólistákat.

Az ezután esetlegesen fennmaradó mobilitási keretre kari koordinátori támogatás mellett egyedileg lehet pályázni a tanév során folyamatosan, a kari koordinátor által aláírt mobility agreement dokumentumot ez esetben is az Erasmus Irodának kell eljuttatni.

A pályázat lezárulta után az Erasmus Iroda a kiutazás időpontjához igazodva felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, és tájékoztatja a teendőikről.

Az Erasmus Iroda személyzeti mobilitásért felelős munkatársa: Zsadányi Gabriella, erasmus@mail.bme.hu, 16-22

A mobilitási formákról és a támogatási összegekről ITT találnak bővebb ismertetőt.

Az ösztöndíj utazási támogatási részének kiszámításához az alábbi kalkulátor használható.


A megpályázható intézmények listája itt található:

ERASMUS+ kétoldalú szerződések listája (az OM Ki oszlop (J) ad információt arról, van-e szerződés oktatói mobilitásra.)


A kari koordinátorok elérhetőségeit ITT találja.

>>>TOVÁBB A JELENTKEZÉSRE


Felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására - 2017/2018-as tanév

Pályázati űrlap