BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Pályázati felhívás ERASMUS+ oktatói és személyzeti mobilitásra 2018/2019 tanév

Oktatói mobilitás

Az oktatói mobilitási program a felsőoktatási intézmények oktatói oktatási célú tevékenységét segíti elő külföldi partnerintézményben. Céljai között szerepel elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, azon hallgatók számára is, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban; szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését; illetve a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.

Az oktatói mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A kar által támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

Minden kar 4-4 oktatót nevezhet oktatói mobilitásra, a GTK Idegennyelvi Központ munkatársai külön karként pályázhatnak. Amennyiben a fent megadottnál több fő pályázik egy karról, akkor a kar támogatása és rangsora alapján várólista születik.

A pályázatok elbírálása a karokon történik, ezért az igényt a kari koordinátorok felé kell jelezni. A kari koordinátornál a kitöltött STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT dokumentummal kell pályázni. A kari koordinátor az elfogadott pályázatokat (általa aláírt mobility agreementeket) az Erasmus Irodának továbbítja további ügyintézésre.

Személyzeti mobilitás

A személyzeti mobilitás oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett tapasztalatszerzése tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

A személyzeti mobilitás minimális időtartama 2 nap, maximális időtartama 60 nap. A támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.

 

A karok munkatársain kívül a BME átfogó szervezeti egységeinek dolgozói is pályázhatnak ERASMUS+ személyzeti mobilitásra. Minden érintett egység (kar vagy átfogó szervezeti egység) 1-1 főt nevezhet. Az átfogó szervezeti egységek dolgozóinak pályázatát közvetlenül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell elküldeni, a kari munkatársak pedig a kari koordinátoruknál jelezzék igényüket a STAFF MOBILITY FOR TRAINING AGREEMENT dokumentum kitöltésével és elküldésével.

Egyéb tudnivalók

Minden kari koordinátornak 2018. október 23-ig kell jelentenie a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság felé az oktatói vagy személyzeti mobilitásban részt venni kívánó, az adott kar által támogatott kollégák nevét, lehetőség szerint a célország és a kiutazás hónapjának megjelölésével. A fenti határidőig le nem jelentett helyek már nem kari, hanem egyetemi szinten kerülnek elosztásra, figyelembe véve az esetleges várólistákat.

Az ezután esetlegesen fennmaradó mobilitási keretre kari koordinátori támogatás mellett egyedileg lehet pályázni a tanév során folyamatosan, a kari koordinátor által aláírt mobility agreement dokumentumot ez esetben is a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságnak kell eljuttatni.

Az utazások tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a mobilitásnak minden esetben véget kell érnie legkésőbb a tanévet követő szeptember 30-ig.

A pályázat lezárulta után a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság a kiutazás időpontjához igazodva felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, és tájékoztatja őket a további teendőikről.

A mobilitási formákról és a támogatási összegekről az alábbi honlapokon találnak bővebb ismertetőt (a támogatás mértékére a 2018-as pályázati felhívás vonatkozik):

- oktatói célú mobilitás

- képzési célú mobilitás

 

Az ösztöndíj utazási támogatási részének kiszámításához az Erasmus+ távolsági kalkulátor használható.

 

A megpályázható intézmények listája itt található:

ERASMUS+ kétoldalú szerződések listája (az OM Ki oszlop (J) ad információt arról, van-e szerződés oktatói mobilitásra.)

 

A kari koordinátorok elérhetőségeit ITT találja.

Az Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság oktatói és személyzeti mobilitásért felelős munkatársa: Lafferton Luca (lafferton.luca@mail.bme.hu)Budapest, 2018. szeptember 21.