BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

A GYES, GYED, GYNT ellátásban részesülő hallgatóknak biztosított kedvezmény

A felsőoktatási intézmények TGYÁS, GYES, GYED, GYNT ellátásban részesülő hallgatóknak biztosított kedvezményekről a 2007. augusztus 1-től hatályos, 2007. szeptember 12-től módosult, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36. §. (1) bekezdése rendelkezik.

Ennek megfelelően azok a hallgatók mentesíthetők, akiknek

  • hallgatói jogviszonya 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben jött létre és
  • 2007. augusztus 1-e előtt valamelyik félév első napján GYES-ben-, GYED-ben, stb. részesültek és
  •  ennek alapján már ténylegesen mentesültek a költségtérítés megfizetése alól konkrét szakon, szakképzésen és
  • az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-en, GYED-en, stb vannak ezen konkrét szakon, szakképzésen folytatott tanulmányaik mellett.

A feltételek teljesülése esetén azok a hallgatók is szerepeltethetők az OKM felé küldendő adatszolgáltatásban, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 50. §. (2) bekezdésében meghatározott esetek (pl. szülés) miatt a fent meghatározott időszak alatt (2006. december 31. és 2007. augusztus 1. között bármikor) szünetelt és e miatt ténylegesen nem mentesültek a költségtérítés megfizetése alól, ám amennyiben nem szünetelt volna a hallgatói jogviszony a rendkívüli eseményre hivatkozással, úgy egyébként mentesültek volna.

A jogosultságot megfelelően igazolni kell! Az igazolás dátumának nagyobbnak kell lennie, mint az aktuális félév első napja (2008. február 4.).

Az igazolás és kérelem leadásának legvégső határideje a a második oktatási hét első napja, (2008. febr. 18.) félfogadási idő vége. A határidő lejárta után benyújtott kérelmek esetében a 17/2007.(12.12.) Rektori utasítás szerinti szolgáltatási díj fizetendő.

(Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz elküldött adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítését követően a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni.)

« Vissza