BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Költségtérítés kedvezmény kérés

A regisztrációs és az azt követő héten kérhető költségtérítés kedvezmény, a "Nyomtatványok"-nál letölthető űrlapon, három esetben:  A Térítési és Juttatási Szabályzat

  • 22.§ (4) alapján, mely szerint "az a költségtérítéses hallgató, aki egy tantárgyból annak ismételt felvételekor érvényes aláírással rendelkezik és ezt beiratkozáskor jelzi, ezen tantárgyra az adott képzésben meghatározott költségtérítés harmadát fizeti";
  • a 22.§ (6) alapján, mely szerint "a 2006. december 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató esetében költségtérítés fizetési kötelezettség nem állapítható meg".  A mentességről a hallgató minden félévben - a szükséges igazolások (most: február 5. vagy azutáni keltezésű) benyújtásával együtt - tájékoztatja KTH-t, (a 175/2006. (VIII. 14.) korm. rend. 33§ szerint);
  • a 22.§ (3) alapján, mely szerint "a költségtérítés összegét, a költségtérítés alóli mentesség, kedvezmény eseteit, a kedvezmény mértékét és a mentességben, kedvezményben részesülők számát, valamint a költségtérítés befizetésének határidejét a dékán határozza meg."

« Vissza