BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 23. csütörtök   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Vizsgaidőszakon kívüli vizsga

A BME TVSZ szerint: "A hallgató különösen indokolt esetben kérelmére, a  kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakon kívül is - de legkésőbb a következő félév szorgalmi időszakának kezdetéig - tehet vizsgát. Az ilyen vizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni. A vizsgaidőszakon túl letett vizsgák száma félévente legfeljebb 1 lehet."

A kérelmet a kapcsolódó dokumentumoknál elérhető űrlapon lehet beadni,  a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának a KTH-ba. A kérvényeket a KTH július 5-én 15:15-ig veszi át.

A Villamosmérnöki és Informatikai valamint a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak a döntéshez a leckekönyvet is le kell adni a kérvénnyel együtt. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az utolsó vizsga után, az elindított ügyre hivatkozva, a kapcsolódó dokumentumoknál található űrlappal együtt kell leadni. (Az "ügyszám" a KTH honlapján Neptun kóddal és jelszóval belépve a "Futó ügyeknél" található.)

Hiányosan, vagy rosszul kitöltött (javított, firkált) adatlapot a KTH nem vesz át, és javításra a kérelem beadását követően nem ad vissza.

A döntéshozó döntését a kérelemben leírtak, és a kérelem mellé becsatolt dokumentumok alapján hozza meg, így a hallgatónak kell arról gondoskodnia, hogy minden adat --mely a döntést bármely okból befolyásolhatja-- helyesen szerepeljen.

A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntés a KTH honlapján (Neptun kóddal és jelszóval belépve) tekinthető meg.

A tanszékek kizárólag az engedéllyel rendelkező hallgatókat vizsgáztathatják. Az engedélyt és (kartól függően) a leckekönyvet fogadási időben -az ügyfélhívón iratkiadás gombot megnyomva- lehet megkapni.

« Vissza