BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 19. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 16. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tájékoztató a KTH szolgáltatási díjairól

1. Index-másolás

 

A Hallgatói előirányzat felhasználási rendjéről, a hallgatók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (TJSZ, elérhető: www.sc.bme.hu) 16. §-a szerint egyéb díjakat a képesítési követelményekben nem szereplő kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások esetén lehet szedni. Ezek összegét az Egyetemi Hallgatói Képviselettel egyetértésben lehet megállapítani. A hiteles index-fénymásolatok kiadása nem kapcsolódik a képesítési követelményekhez, tehát díjköteles szolgáltatás. Ez korábban a dékáni hivatalokban is az volt, de nem mindegyik hivatal szedte be.

Az index-fénymásolás díját korábban rektori, illetve EHK elnöki aláírással kiadott, 1998. február 20-án hatályba lépett körlevél szabályozta, a díjtétel 100 Ft volt oldalanként.

 

Az előző félévben a hallgatók jobb kiszolgálása érdekében bevezettük az internetes index-fénymásolat megrendelést. A korábbi tarifa nem volt alkalmazható, mivel a megrendeléskor nem tudható a másolt oldalszám. (Egy félév is lehet több oldal, illetve az index bejegyzéseinek terjedelme sem állapítható meg előre.) A tájékoztatóban jeleztük a hallgatóknak, hogy ez díjköteles szolgáltatás, de mivel, még nem egyeztettünk az EHK-val, nem adtunk meg konkrét összeget. Több kifogásoló levelet kaptunk. A hallgatók tudni szerették volna, hogy mennyibe kerül a megrendelés. Ekkor tettük közzé a honlapon, a megrendelés szövegében az EHK-nak is megküldött tarifa tervezetét. Az új tarifa azzal számol, hogy a ráfordítás nem arányos az oldalak számával, emiatt 400-900 Ft közé esik a díj.

 

Sajnos az EHK csak 2005. tavaszán válaszolt, először elutasította a tervezetet, majd később elfogadta. Emiatt az új kalkuláció csak 2005. április 1-től érvényes. Úgy egyeztünk meg az EHK-val, hogy akik korábban rendeltek meg fénymásolást, azokra a régi 100 Ft/oldal tarifát alkalmazzuk. Tavasszal annyit finomítotunk, hogy n példány megrendelése esetén nem n-szeres a díj, hanem (1+0,1n)-szeres.

 

A tételeket a megrendelést leadókra áprilisban róttuk ki szolgáltatási díjként a Neptunban. Utólag kiderült, hogy több hallgató esetében a megrendelés feladásakor látott, új tarifa szerinti ár alacsonyabb, mint a régi. Emiatt a kirótt tételeket módosítjuk.

 

A díjak befizetési határideje április 30., hasonlóan a tandíjhoz és költségtérítéshez.

 

 

2. Elmaradt index-bejegyzés díja

 

A Tanulmányi ügyrend 3. füzet (www.oktig.bme.hu) 24. bekezdése alapján a hallgató által a leckekönyvbe be nem jegyeztetett eredményeket a tanszékek írásos nyilatkozata alapján a KTH bejegyzi. A hallgató bejegyzésenként szolgáltatási díjat fizet. Az EHK-val egyeztetett tarifa: bejegyzésenként 500 Ft.

 

A KTH az indexzáráskor folyamatosan (egy hallgatóra egy összegben) rója ki a díjat. A befizetés határideje: április 30.

 

 

3. Leckekönyv-díj

A költségtérítéses hallgatók számára a beiratkozáskor jeleztük, hogy a leckekönyv árát kötelezettségként fogjuk előírni számukra a Neptunban. Ez megtörtént, 1000 Ft-os összeget találnak kirótt tételként az éribntettek.

 

A befizetés határideje: április 30.

 

« Vissza