BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 19. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 16. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH Hírlevél a várhatóan záróvizsgázóknak

Kedves Hallgató!

A záróvizsga-időszak közeledtével összefoglaltuk a záróvizsga jelentkezéssel, adatellenőrzéssel és a jogviszony megszűnésével kapcsolatos legfontosabb információkat, teendőket. (Ezek részben eltérnek attól függöen, ha valaki már korábban megszerezte az abszolutóriumot. Az eltéréseket a szövegben jelezzük)

1. A záróvizsga szándék bejelentése


Záróvizsga jelentkezésre a Természettudományi Kar kivételével a többi Karon a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető záróvizsga kezdetű, 033-063 számokkal jelölt kérvények szolgálnak. A kérvények közül a Karnak, ill. képzésének megfelelőt szíveskedjék kiválasztani, majd kitöltést követően a kérvény leadása gombra kattintva elküldeni. A kérvény elküldésének sikeressége a Leadott kérvények felületen ellenőrizhető. A kérvény kitöltésével jelzi szándékát a KTH felé, hogy a 2013/14/2 félévi záróvizsga-időszakban záróvizsgázni szeretne. (A kérvény „státuszá”-nak nincs jelentősége a folyamatban.) Szándékát a záróvizsgáztató tanszéken is jelezni köteles. A szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó tanszék a záróvizsga jelentkezés kérvényen felül egyéb jelentkezési formát is előírhat. Kérjük, a jelentkezés egyéb formájáról a tanszéken tájékozódjék.  A záróvizsga jelentkezésre szolgáló kérvényekről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Karkód

Kérvény megnevezése

Kérvény érvényesség kezdete

Kérvény érvényesség vége

EÖK

041 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1N-EŐK

2014.05.16. 6:00

2014.06.04. 23:59

EÖK

042 Záróvizsga jelentkezés Építő BSc EŐK

2014.05.16. 6:00

2014.06.04.23:59

EÖK

045 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1L-EŐK

2014.05.16. 6:00

2014.06.04.23:59

EÖK

063 Záróvizsga jelentkezés Építő MSc

2014.05.16. 6:00

2014.06.04.23:59

GPK

033 Záróvizsga jelentkezés GPK

2014.05.12. 6.00

2014.05.25. 23:59

EPK

046 Záróvizsga jelentkezés Építész EPK

2014.05.07. 6:00

2014.05.30. 23:59

VBK

037 Záróvizsga jelentkezés /Vegyészm. VBK

2014.04.08. 6:00

2014.05.16. 23:59

VBK

038 Záróvizsga jelentkezés /Környezetm. VBK

2014.04.08. 6:00

2014.05.16. 23:59

VBK

039 Záróvizsga jelentkezés /Biom. VBK

2014.04.08. 6:00

2014.05.16. 23:59

VBK

039A Záróvizsga jelentkezés /Műanyag és száltechn. VBK

2014.04.08. 6:00

2014.05.16. 23:59

VBK

039B Záróvizsga jelentkezés /Gyógyszervegyész VBK

2014.04.08. 6:00

2014.05.16. 23:59

VIK

 040 Záróvizsga adategyeztetés a KTH felé (-VI)

 2014.05.05. 6:00

 2014.06.10. 23:59

KJK

043 Záróvizsga jelentkezés KSK

 2014.05.12. 6:00

2014.05.30. 23:59

GTK

044 Záróvizsga jelentkezés GTK

2014.05.05. 6:00

2014.05.16. 23:59

 


A Természettudományi Kar hallgatóinak 2014. május 25-én 23:59-ig a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Záróvizsgák felületén van lehetőség záróvizsgára jelentkezni az időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés opcióra kattintva.
Amennyiben a jelentkezés sikeres, akkor „A jelentkezés sikeresen megtörtént.” üzenetet kap a hallgató és a Jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa jelenik meg. A záróvizsga jelentkezési időszakon belül ugyanitt van lehetőség a záróvizsgáról történő lejelentkezésre. A záróvizsga szándékot a szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó tanszéken/intézetben is jelezni szükséges. 

2. Féléves adatok ellenőrzése  (ha korábban megszerezte az abszolutóriumot, akkor ez a rész Önre nem vonatkozik)


A 2013/14/2 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük KTH-s ügyintézőjét e-mailben küldött üzenetben tájékoztatni.


3. Személyes adatok ellenőrzése


A személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok illetve a Képzettség/Előképzettség és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. Amennyiben eltérést talál, akkor a „888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem” elektronikus kérvényen jelezze. Ha a kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor ügyfélfogadási időben a KTH-ban, az R. épület aulájában található információs pultnál tudja eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát bemutatni.


4. Tartozásmentesség ellenőrzése


Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat, valamint a könyvtári, ill. a BME egyéb szervezeti egységeivel (pl. kollégium) szemben fennálló tartozásaikat figyelemmel kísérni, mert a TJSZ 31. §. (2) bekezdése értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”.


5. Oklevél megszerzéséről szóló igazolás kiállítása, átvétele, feltöltése a felvételi jelentkezéshez


A felvételi eljárásról szóló szabályozás alapján a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje 2014. július 10., az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. A szabályozás szerint, ha a jelentkező a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás évében szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettséget, akkor legkésőbb a fenti határidőig be kell küldenie, ill. e-felvételi esetében elektronikus formában fel kell töltenie oklevele másolatát, vagy a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy záróvizsgáját teljesítette, valamint rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A felvételi eljárás szabályozásában előírtak szerint oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben a jelentkező a 2014. évi tavaszi-nyári záróvizsga időszakban tett záróvizsgát, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevélmásolatot benyújtani!


Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást a többi dokumentumhoz hasonlóan a jelentkezőnek kell feltöltenie. Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást ügyfélfogadási időben a KTH iratkiadójában (információs) pultjánál veheti át az R. ép. aulájában. Azt, hogy mikortól veheti át az oklevél-igazolást, a Neptun hallgatói weben tudja figyelemmel kísérni. Amikor a záróvizsgát követően a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén a Státusz Diplomát szerzett-re módosul, és ugyanezen a felületen az oklevél száma és ideje kitöltésre kerül, akkor
a záróvizsgáztató Tanszék megküldte a záróvizsga anyagát a KTH-ba, az feldolgozásra került, és az oklevél-igazolás átvételére lehetősége van.


Az igazolás átvételéhez kérjük, szíveskedjék magával hozni személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát. Az igazolás meghatalmazással is átvehető. A meghatalmazáshoz használható űrlap letölthető a KTH honlapján a Hirdetmények/E-ügyintézés felületről.


Az oklevél megszerzéséről szóló igazolás angol és német nyelven is igényelhető lesz a státusz Diplomát szerzett-re módosítását követően a KTH honlap GY.I.K. (Gyakran Ismétlődő Kérdések) felületén közölt módon.


6. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma


A 2013/14/2 félévi záróvizsga-időszakot a Karok az alábbiak szerint hirdették meg:

Kar megnevezése

Záróvizsga-időszak

Építőmérnöki Kar

2014. június 23-27.

Gépészmérnöki Kar

2014. június 16-30.

Építészmérnöki Kar

2014. június 16-27.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2014. június 16-27.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BSc

MSc

5 éves egyetemi képzés

közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2014.05.27. (vill/info) és 2014.06.03. (eü mérnök/gazdinfo)

szakdolgozat védések:

2014. június 2. – 23.

2014. június 2. – 23.

elkülönített vizsgák:

2014. május 26. – 30.

védések:

2014. június 2. – 27.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2014. június 16-27.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2014. május 19. - június 20.

Természettudományi Kar

2014. május 26. - június 30.Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázatban megadott záróvizsga-időszakok nem minden esetben foglalják magukban az elkülönített záróvizsgákat, valamint a közös BSc záróvizsga és MSc felvételi időpontjait. Mindenképpen javasolt előzetesen a záróvizsgáztató Tanszéken tájékozódnia.


Az abszolutórium megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony, a jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 3. § (5) d) bekezdése alapján az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napja. A 2013/2014-es tanév időbeosztásáról szóló 15/2012. (2012.XII.12.) sz. Rektori Utasítás alapján a záróvizsga-időszak utolsó napja a 2013/14/2 félévben 2014. június 30., ezért a hallgatói jogviszony 2014. június 30-án szűnik meg.

(Ha korábban megszerezte az abszolutóriumot, akkor Önnek már megszűnt a hallgatói jogviszonya. Ennek pontos dátumát a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén tekintheti meg a befejezés időpontja mezőben.)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a TVSZ 2012. június 25-i módosítása a záróvizsga letételének határidejében is változásokat hozott az alábbiak szerint:


„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnését követően, két éven belül, bármelyik záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsga az érvényes mintatanterv szerint tehető. Ennek feltétele, hogy a záróvizsga szervezéséért felelős tanszék vezetője a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén a hallgatónak új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készíteni. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”


7. Saját ügyintéző elérése


Amennyiben a záróvizsgával kapcsolatban további kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.


8. Oklevél átvétele


Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. Ha a záróvizsga időpontjában rendelkezik az előírt nyelvvizsgával, akkor az oklevél kibocsátásának határideje a sikeres záróvizsga napjától számított 30. nap. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető a KTH-ban ügyfélfogadási időben oklevél ügyek végzetteknek sorszámmal (kérjük, előtte érdeklődjön az oklevel@kth.bme.hu címen), vagy a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadó ünnepségen. Az oklevéllel együtt vehető át a leckekönyv és az oklevélmelléklet is.


Amennyiben oklevelét az ünnepélyes diplomaátadó előtt a KTH-ban már átvette, és szeretne részt venni a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadón, oklevelét a Dékáni Hivatalban kell leadnia. A leadás határidejéről ott tájékozódhat.


Ha a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgát a sikeres záróvizsgát követően teljesíti, az oklevél kiállításához a nyelvvizsga bizonyítványt ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál az R. épület aulájában be kell mutatnia. Az oklevél kiállításához csak az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány fogadható el, a nyelvvizsga hely által kiadott igazolás alapján az oklevél kiállítása nem kérvényezhető. Az oklevél a nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül készül el.

Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza