BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2013/14/1 félévkezdésről – 2013. augusztus 28.

Kedves Hallgató!

A félévre bejelentkezés szabályainak módosulásáról már a 2012/13/2 félév zárásáról szóló 2. hírlevelünkben is tájékoztatást adtunk. A módosításokat összefoglalva, és a félévkezdést érintő egyéb hasznos információkkal kiegészítve jelen hírlevelünkkel a 2013. szeptember 2-án kezdődő regisztrációs heti és a regisztrációs időszakot követő teendőinek megszervezésében szeretnénk segíteni.


1. Bejelentkezéssel kapcsolatos információk:


A 2013/14/1 félévre bejelentkezni
:

 • köteles aktív vagy passzív félévre,
 • 2013.09.08. 23:59-ig van lehetősége (de javasoljuk 2013.09.06 péntek munkaidő végéig ezt megtenni, mert egy esetleges hétvégi informatikai hiba némi kockázatot jelenthet),
 • a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén tud az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva (automatikus rendszerüzenetet kap a bejelentkezés megtörténtéről),
 • több képzés esetén minden olyan képzésen kötelező, ahol még hallgatói jogviszonyban van.


Aktív félévre bejelentkezni
akkor tud, ha nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tartozása.


Passzív félévre bejelentkezés
előtt az esetlegesen felvett tantárgyait törölni szükséges. Egybefüggően két félévig jelentkezhet be passzív félévre, különösen indokolt esetben a dékán további maximum két passzív félévet engedélyezhet. További passzív félév iránti kérelem a 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére elektronikus kérvényen nyújtható be 2013. szeptember 8-ig. A passzív félévek száma azonban összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (felfelé kerekítve). A passzív félévekre vonatkozó korlátozás abban az esetben is igaz, ha a KTH jelentkezteti be passzív félévre (ld. alábbiakban).


Ha nem jelentkezik be a 2013/14/1 félévre
:

 • a KTH jelentkezteti be passzív félévre a regisztrációs hetet követő hét végéig.
 • Amennyiben a bejelentkezést egymást követő három alkalommal elmulasztja, a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát.


A KTH a regisztrációs hetet követően passzívra módosítja az aktív státuszt, ha
:

 • a bejelentkezést követően kirótt és 2013. szeptember 8-ig lejárt határidejű fizetési kötelezettségét nem rendezte.
 • Amennyiben a tartozását a bejelentkezési időszakot követő egy héten belül – 2013. szeptember 15-ig – befizeti, a félév ismételt aktiválását a 102. sz. elektronikus kérvényben kérelmezheti. A félév aktiválása szolgáltatási díjhoz lesz kötve.


2. Tantárgy- és kurzusjelentkezéssel kapcsolatos információk:

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel 2013. augusztus 30-án 12 órakor lezárul. Tantárgy- és kurzusfelvételre 2013. szeptember 2-án 16 órától lesz ismét lehetősége, a tantárgyfelvételeket szeptember 8-án 23:59-ig véglegesítheti.


Tantárgyat akkor tud felvenni, ha

-        a 2013/14/1 félévre bejelentkezett aktív félévre, és

-        nincs lejárt határidejű tartozása, és

-        a tantárgy végleges követelményét teljesítette és

-        a tantárgyat oktató Tanszék nem tett a tantárgy kurzusára a felvételt megakadályozó megszorítást (pl. jelentkezés letiltva, vagy a maximális létszám felett próbál tantárgyat felvenni).


A Tanszékek a regisztrációs hét első napján 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzuskínálatról. Ha egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, akkor a tanszék dönthet úgy, hogy a kurzus nem indul, vagy a kurzus indulásáról későbbre halaszthatja a döntést. Amennyiben a kurzus a tanszék döntése alapján nem indul el, a tanszéki adminisztrátor törli a hallgatókat a kurzusról és a tantárgyról és a hallgatókat Neptun üzenetben és e-mailben értesíti a törlésről. Amennyiben a kurzus indításáról a tanszék később hoz döntést, a hallgatókat a döntés elhalasztásáról értesíti, viszont a kurzusról a lejelentkezést a tanszék a halasztott döntést követően letilthatja.


Amennyiben a tantárgyfelvétele sikertelen, de a tantárgy mintatanterv szerinti végleges követelményét teljesítette
, a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt elektronikus (Neptun) kérvényen szeptember 8-án 23:59-ig kérheti a tantárgyfelvételi probléma kivizsgálását. Ha a Neptun működési hibájából nem tudja a tantárgyat felvenni, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a neptun@bme.hu e-mail címre küldött levélben jelezheti.


Amennyiben a kurzus létszáma betelt, és emiatt nem tud az adott kurzusra jelentkezni, a létszám emelésében a tantárgyat meghirdető tanszék segítségét kérheti. A kurzus cseréjére is a tanszék jogosult.


Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása
a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. Kérjük, a vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizze aláírásának érvényességét.


Korábbi képzésén megszerzett érvényes aláírásának átvezetését
a 025 Kérelem tantárgyak átvezetésére elektronikus kérvényen kérelmezheti 2013. szeptember 6-án 23.59-ig.


Ha tantárgyait saját vagy adminisztratív hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja felvenni vagy leadni, akkor
utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelmet adhat be az alábbiak szerint:

kérvény megnevezése

beadási határidő

szolgáltatási díj (ha van)

018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából)

2013.09.16. 23:59

ha a KTB a kérelmet saját hibából beadottnak minősíti és a hallgató így is kéri a tantárgy felvételét/törlését, akkor 2400 Ft/tantárgy

019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából)

2013.09.16. 23:59

1200 Ft/tantárgy


3. Költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatos információk:


A 2013/2014 tanévben fizetendő költségtérítés/önköltség összegéről a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Mennyi költségtérítést/önköltséget kell fizetnem? c. tanulmányi hírben (táblázatban) talál tájékoztatást. A táblázat képzésenként, ill. beiratkozási évenként tartalmazza a félévenként kiírásra kerülő összeget. A táblázat utolsó oszlopában szerepel a beiratkozáskori költségtérítés/önköltség (=költségtérítés/önköltség 1. részlete), ami a 2013/14/1 félévre már kiírásra került 2013. augusztus 26-i fizetési határidővel (akiknek a képzés-beiratkozási év sorában nem szerepel beiratkozáskori költségtérítés, azoknál csak kreditenkénti összeg kerül kiírásra, akár tanulmányai kezdetétől költségtérítéses/önköltséges, akár időközben lett átsorolva).


A kreditenként fizetendő költségtérítés/önköltség várhatóan október végéig kerül kiírásra.

A költségtérítés/önköltség 1. részlete azoknak a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak is kiírásra került, akik a 2013/14/1 félévre passzív státusszal jelentkeztek be, mivel a félévi státusz a regisztrációs hét végéig módosítható. Amennyiben a félévi státusz a regisztrációs hetet követően is passzív marad, akkor a kiírt költségtérítés/önköltség 1. részlet a KTH által központilag törlésre kerül.


A kiírt költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítása
a 101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására elektronikus kérvényen kérelmezhető 2013. szeptember 29-ig. A 101. sz. Neptun kérvényt kell beadnia akkor is, ha Diákhitelből kívánja rendezni a kiírt tétel befizetését, vagy számlát kér a befizetéséről és a befizetési határidő módosítását kéri. A Diákhitel alapján befizetési határidő módosítást kérő hallgatóknak a kérvényhez csatolni kell a diákhitel szerződés első oldalának másolatát, amely a személyi adatok mellett tartalmazza az átvétel dátumát is.


Költségtérítés/önköltség csökkentése 2013. szeptember 29-én 23:59-ig kérelmezhető
a

 • 003 Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem (aláírás esetén),
 • 010 Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból,
 • 009 Költségtérítés csökkentés kérelem (GYES, GYED, stb. alapján) kérvényeken.

A kérvények az első oktatási hét végéig küldhetők el díjmentesen, az első oktatási hetet követően a kérvény 1200 Ft díjfizetési kötelezettség mellett adható be.


4. Egyéb hasznos információk:


A félév elején aktuális egyéb kérvények
:

kérvény megnevezése

kérvény célja

beadási határidő

006 Jegyeltérés bejelentése

Amennyiben hibás a Neptunban 2012/13/2 félévi eredményének bejegyzése, ebben a kérvényben kérheti a tanszékkel történő adategyeztetést. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a harmadik kifizetéstől számított 15. munkanap.

2013.09.22. 23:59 (határidő után csak díj fizetése ellenében)

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

A kérvény elfogadásával a hallgató olyan engedélyt kaphat, ami alapján a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges

felmentésben részesülhet, feladatainak beadási határideje módosulhat, ill. egyéb kedvezményben részesülhet.

2013.09.08. 23:59 (kivéve, ha szociális vagy egészségügyi alapon kéri)


A 2013/14/1 félévről hallgatói jogviszony igazolás
az első oktatási hét első napjától kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információnál, amennyiben a Neptunban bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Aki nem jelentkezett be, az csak napokkal később, a központi státuszállítást követően kaphat igazolást.


A 2013/14/1 félévi diákigazolvány érvényesítés kezdetéről
honlapunkon (www.kth.bme.hu) helyezünk el tájékoztatást. A 2012/13/2 félévi matricák 2013. október 31-ig érvényesek.


Diákhitel szerződés
2013. augusztus 27-től a KTH-ban is köthető. A szerződéskötéssel kapcsolatban honlapunkon
értesítjük.


A negyedik oktatási hét végéig a KTH ellenőrzi, kik azok a hallgatók, akik a 2012/13/2 félévben a megengedett egynél több tantárgyból éltek az ismétlő javítóvizsga/javítószigorlat lehetőségével. Ellenőrzést követően a harmadikként megszerzett eredmény minden tantárgyból törlésre kerül, ha az nem elégtelen (1) volt.


Ha a hírlevél elolvasása után is maradt megválaszolatlan kérdése, kérdését szíveskedjék a KTH információs e-mail címére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.


Félévkezdésének megszervezéséhez minden jót kívánva, üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal

 

« Vissza