BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 25. szombat   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hírlevél 2012/13/2 félév zárásáról 2. – bejelentkezés, előzetes tantárgyfelvétel

Kedves Hallgató!

A 2013/14/1 félévi előzetes tantárgyfelvételt és a félévre bejelentkezést az előző félévhez képest több lényeges változás is érinti, amelyekről a napokban született döntés. Hírlevelünket – összegyűjtve a legfontosabb módosításokat – segédletnek szántuk a változások áttekintéséhez.


A legfontosabb információk:

 • A tantárgy(ak) felvételére aktív félévre bejelentkezést követően lesz csak lehetőség.
 • Valamennyi lejárt határidejű tartozás – a kollégiumi tartozás is – megakadályozza a tantárgyfelvételt/kurzusra jelentkezést.
 • Bizonyos tantárgyakról a regisztrációs héten már nem lehet lejelentkezni.
 • Javító célú ismételt tantárgyfelvétel a tantárgyfelvétel kezdetétől karonként eltérő határidőig lehetséges.
 • A bejelentkezési időszak szeptember 8-ig tart, ez alatt módosítható az aktív/passzív státusz.
 • A bejelentkezési időszak végén a KTH ellenőrzi a lejárt határidejű tartozásokat és a megváltozott szabályok szerint módosítja a félév státuszát.
 • A KTH nyári nyitva tartása a web lapunkon olvasható.
 • A nyári időszakban kérhető a hallgatói jogviszony igazolás postázása.


Részletesen:


1. Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel:

 • Tantárgy(ak) felvételére aktív félévre bejelentkezést követően lesz csak lehetőség. Első lépésként be kell jelentkezni a 2013/14/1 félévre a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően. A bejelentkezési időszak 2013. június 21-én (pénteken) 14 órakor kezdődik.

A tantárgyak felvételére a legtöbb hallgatónak 2013. június 24-én 18 órától lesz lehetősége, az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2013. augusztus 30-án 12 óráig tart.

 • Tantárgyat akkor tud felvenni, ha

-        a 2013/14/1 félévre bejelentkezett aktív félévre, és

-        nincs lejárt határidejű tartozása, és

-        a tantárgy végleges követelményét teljesítette.

Valamennyi lejárt határidejű tartozás – a kollégiumi tartozás is – megakadályozza a tantárgyfelvételt/kurzusra jelentkezést. Esetleges tartozását a hallgatói Neptun web Pénzügyek/Befizetés felület Befizetés/Visszafizetés fülein ellenőrizheti a Féléveknél a Minden félév a Státusznál az Aktív opciót kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva.

A tantárgy végleges követelményét a Neptun Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a félévek, tárgytípus, mintatantervek szűrések beállítása után a felvenni kívánt tantárgy során a + (Lehetőségek) opcióra állva a Tárgy adatok felület Alapadatok fülén a végső követelmény mezőben tekintheti meg.

 • A Kari Tanulmányi Bizottság a meghatározott tanulmányi eredményt elért hallgatókat előnyben részesítheti a tantárgyfelvételnél azáltal, hogy számukra a tantárgyfelvétel már 2013. június 24-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz, de csak azokból a tantárgyakból, amit más Karok hallgatói nem vehetnek fel. Az Építőmérnöki, Építészmérnöki, és a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai részesítik kedvezményben a „jobb” eredményt elért hallgatókat.

Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és MSc képzésekben részt vevő hallgatók részesülnek kedvezményben, akiknek a 2012/13/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.

Az Építészmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és osztatlan képzéses hallgatók vehetik fel korábban a tantárgyaikat, akikre teljesül, hogy a 2012/13/2 félévben legalább 25 kreditpontot szereztek és félévi súlyozott tanulmányi átlaguk legalább 4,00.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése szerint a TDK eredmény és a szakkollégiumban végzett tevékenység alapján részesülnek kedvezményben a hallgatók.

A három Karon a tanulmányi eredmények megállapításához a 2012/13/2 félév átlagolását a KTH elvégzi 2013. június 24-én délelőtt, majd a kedvezményben részesülő hallgatókat Neptun üzenetben értesíti a tárgyjelentkezés kezdetéig. (A félévi teljesített kreditet, a félévi súlyozott tanulmányi átlagot és a kumulált átlagot a hallgató a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén tudja ellenőrizni).

 • Amennyiben a tantárgyhoz a mintatantervben megadott végleges követelmény alapján a tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt kérvényen jelezheti 2013. június 24. 12.00 és 2013. szeptember 8. 23:59 között.

Ha a Neptun működési hibájából nem tudja a tantárgyat felvenni, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a neptun@bme.hu e-mail címre küldött levélben jelezheti.

 • A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, vagy az adott kurzus az angol nyelvű képzéshez tartozó kurzus, stb.).
 • A tantárgyfelvételnél kérjük, legyen figyelemmel a TVSZ azon előírására, miszerint „az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel. Az ezen felül felvett kreditekért – az akkreditált krediteken kívül – a hallgatónak térítési díjat kell fizetnie. A tanulmányait 2012. augusztus 15. előtt megkezdett, államilag finanszírozott, vagy államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató a képzése befejezéséhez 2012. szeptember 1-jén még szükséges kreditértékű tantárgyat, ezen felül az összes előírt kredit tíz százalékával megegyező kreditértékű tantárgyat külön önköltség illetve költségtérítés fizetése nélkül felvehet, függetlenül a képzésen korábban felvett tantárgyai kreditértékének összegétől.”
 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakat az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak végéig lehet szabadon leadni, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A 0 kredites nyelvi kurzusok felvétele előtt javasolt a BME Idegennyelvi Központ honlapján a nyelvi tantárgyak felvételével kapcsolatos tájékoztató áttanulmányozása (http://www.nyi.bme.hu/?cikk_id=102).
 • Az ingyenes nyelvi egységek számát június 24-ig közzétesszük a KTH honlapján (www.kth.bme.hu). A megadott adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni 2013. július 9-ig. A határidő jogvesztő.
 • Karonként eltérően előfordulhat, hogy bizonyos kurzusokat csak az elsős tárgyfelvételeket követően lehet majd felvenni. Szintén kari szabályok alapján tiltják le a „lejelentkezést” egyes tárgyak kurzusainál. Ezekkel kapcsolatban a dékáni hivatalok tudnak tájékoztatást adni.
 • A Villamosmérnöki és Informatikai Kar BSc képzéses hallgatóinak a mintatanterv szerinti 1. szemeszteres tantárgy és kurzus felvétele csak a regisztrációs héten lehetséges, a felvett hallgatók központi tárgyfelvételét követően.


2. Javító célú ismételt tantárgyfelvétel:

 • Amennyiben korábbi félévben már teljesített tantárgyat javítás céljából ismételten fel szeretne venni, kérését a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból kérvényen nyújthatja be.
 • A kérvény beadására 2013. június 24-én 18 órától lesz lehetősége. Mivel a kérvénybeadási határidő Karonként eltérő lehet, a határidőről a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén tájékozódhat a kérvény érvényesség vége mezőjében szereplő dátumból.
 • A kérvény elfogadása esetén a KTH határozatot bocsát ki, amit a tantárgyat oktató tanszéken le kell adnia. Felhívjuk figyelmét, hogy a KTB határozata tartalmazza a tantárgy nem teljesítésének következményeit is (a KTB dönthet úgy is, hogy a tantárgyból valamennyi eredménye törlésre kerül).


3. Bejelentkezés:

 • A hallgató a regisztrációs hét végéig köteles a Neptunban aktív vagy passzív félévre bejelentkezni a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat-félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun üzenetet küld a bejelentkezés megtörténtéről. Ha több képzése van, valamennyi képzésén el kell végeznie a bejelentkezést.Képzést váltani a Kijelentkezés gombbal azonos sorban, a bal felső sarokban elhelyezett Képzés gombra kattintva tud.
  • Mivel a 2013/14/1 félévtől a tantárgyfelvételt megelőzi az aktív félévre bejelentkezés, a bejelentkezésre hosszabb időszak áll rendelkezésre:

Időszak megnevezése

Időszak kezdete

Időszak vége

Bejelentkezési időszak

2013.06.21. 14 óra

2013.09.08. 23:59 óra

 • Az aktív félévre való bejelentkezés feltétele, hogy ne legyen a BME-vel szemben lejárt határidejű tartozása (kollégiumi tartozása sem lehet).
 • Amennyiben passzív félévre jelentkezik be, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra:

-        hallgatói jogviszonyát egybefüggően két félévig szüneteltetheti,

-        a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét,

-        a dékán különösen indokolt esetben további maximum 2 passzív félévet engedélyezhet,

-        további passzív félévet a 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére kérvényen kérelmezhet 2013. június 24. és 2013. szeptember 8. között.

-        ha már vett fel tantárgyat, azokat a passzív félévre bejelentkezés előtt törölnie kell

 • A KTH jelentkezteti be passzív félévre, ha a bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, ebben az esetben féléve automatikusan passzív félévnek minősül. Amennyiben a bejelentkezést egymást követő három alkalommal elmulasztja, a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát.
 • Mivel a nyár folyamán is írhatnak ki fizetési kötelezettséget (pl. nyári kollégiumi díj, költségtérítés/önköltség 1. részlete), a KTH a bejelentkezési időszakot követően ellenőrizni fogja a tartozások rendezését. Ha a hallgató aktív félévre jelentkezett be és vett fel tantárgyat, de a 2013. szeptember 8-ig lejárt határidejű fizetési kötelezettségét nem rendezte, az új szabályok alapján a KTH passzív félévre jelentkezteti be. Amennyiben a hallgató tartozását a bejelentkezési időszakot követő egy héten belül (2013. szeptember 15-ig) rendezi, szolgáltatási díj megfizetése mellett kérelmezheti féléve ismételt aktiválását. A kérelmezés módjáról a félévkezdést megelőzően kiküldött hírlevélben adunk tájékoztatást.


4. Vizsgaidőszakon kívüli vizsgák

 • A vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgalehetőségről 2013. április 23-án a KTH honlapon és a Neptun belépési felületén közzétett hírlevélben már tájékoztatást adtunk. A nyár eleji árvíz viszont indokolttá tette a korábbi tájékoztatás kiegészítését.
 • Emlékeztetőül: Különösen indokolt esetben a vizsgaidőszakon kívül is tehető ún. halasztott vizsga. A halasztott vizsgát a 013 sz. kérvény leadásával kérelmezheti 2013. június 21-től 2013. július 2-ig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatnia, a halasztott vizsga időpontjáról a tanszékkel egyeztetni szükséges. A vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkeznie kell a vizsgaidőpont kiírását követően.
 • Módosítás: A 2013. június 18-i dékánhelyettesi értekezleten döntés született arról, hogy a KTB a hallgatónak halasztott vizsgalehetőséget engedélyez, amennyiben a hallgató a nyár eleji árvízi védekezésben részt vett és ezt igazolni tudja.


5. Nyári időszakra vonatkozó egyéb hasznos információk:

 • A KTH nyáron is nyitva tart, a nyári ügyfélfogadásról a honlapon tájékozódhat.
 • A nyári időszakban lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése elektronikus kérvényben kérhető. A postázásért 500 Ft szolgáltatási díjat számolunk fel.
 • Július és augusztus hónapokban a gyűjtőszámlára érkező utalások hetente kétszer lesznek a Neptun rendszerbe érkeztetve, és hetente egyszer lesz visszautalás a gyűjtőszámláról a hallgató saját bankszámlájára.
 • Kérjük, a Neptun rendszerben rögzített e-mail címét és értesítési címadatait szíveskedjék ellenőrizni, mert valamennyi, a tanulmányi, vagy pénzügyi státuszát érintő változtatásról az értesítési címére küldött határozatban, valamint Neptun üzenetben és e-mailben értesítjük.
 • Az oktatás szervezéséről szóló Rektori Utasítás mellett a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, Térítési és Juttatási Szabályzata, valamint az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzata is módosulni fog júniusban. A módosulásokat a KTH honlap Szabályzatok felületén, valamint a Diákközpont honlapján kísérheti figyelemmel.


Budapest, 2013. június 19.


Kellemes, élményekkel teli nyarat és jó pihenést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza