BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2012/13/2 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

2013. május 6-án 18 órától indul a vizsgajelentkezés, majd a pótlási időszakot követően kezdetét veszi a vizsgaidőszak. A félév végi feladatainak megszervezését szeretnénk segíteni azáltal, hogy összegyűjtöttük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos legfontosabb információkat.


Amit a vizsgajelentkezésről tudni érdemes …

 • Vizsgát csak érvényes aláírás birtokában tehet. A Tanszékek az aláírásokat, ill. az aláírás megtagadását 2013. május 24-ig jegyzik be a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások legkésőbb 2013. június 4-ig kerülnek rögzítésre. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
 • Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.
 • Vizsgára/szigorlatra a hallgatói Neptun web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén jelentkezhet a 2012/13/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.
 • Lejárt határidejű, tanulmányi jellegű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítást követő listázással.
 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.


Vizsgák számával, vizsgán megjelenéssel, vizsgaidőszakkal kapcsolatos információk:


vizsgaidőszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára:

vizsgaidőszak

2013. május 27. – 2013. június 21.


vizsgaidőszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

vizsgaidőszak

2013. május 21. – 2013. június 28. • Vizsgát akkor tehet, ha a személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal igazolni tudja.
 • Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.
 • Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be legkésőbb 2013. július 13-ig. A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot.


Pótlási időszak, késedelmes feladatleadás, pót-pót zh

 • A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak (a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása nem jár alanyi jogon!). A tantárgykövetelmény azonban rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

pótlásokra szolgáló időszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

2013. május 21. – 2013. május 24.

pótlásokra szolgáló időszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

2013. május 21. – 2013. június 7.

 •  A pótlási időszak végéig van lehetőség az otthoni feladat késedelmes leadására, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft különeljárási díjat kell fizetni. Egy eredménytelen zárthelyi dolgozat is a pótlási időszakban pótolható 4500 Ft különeljárási díj megfizetése mellett. A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon jelentkezni kell.

A különeljárási díjak a pótlási időszakot követő 15 napon belül kerülnek kiírásra a Dékáni Hivatalok által. A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


Vizsgaidőszakon kívüli vizsgák

 • Különösen indokolt esetben a vizsgaidőszakon kívül is tehető ún. halasztott vizsga.
 • A halasztott vizsgát a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 013 sz. kérvény leadásával kérelmezheti 2013. június 21-től 2013. július 2-ig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatnia, a halasztott vizsga időpontjáról a tanszékkel egyeztetni szükséges. A vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkeznie kell a vizsgaidőpont kiírását követően.


Az előzetes tantárgyfelvételről előzetesen

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak várhatóan 2013. június 24-én 18 órakor kezdődik „kemény szűréssel”.

Az előzetes tantárgyfelvétel részleteiről, ill. a félévzárást érintő egyéb teendőkről, a nyári elbocsátásokról és átsorolásokról külön hírlevélben fogjuk tájékoztatni. A 2012/13/2 félévben potenciálisan záróvizsgázó hallgatók is külön értesítést kapnak a záróvizsga előtt elvégzendő teendőikről. Addig is kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére a KTH munkatársai. Kérdését az info@kth.bme.hu címre küldött levélben szíveskedjék feltenni.

A vizsgákra jó felkészülést és sikeres vizsgaidőszakot kívánnak a KTH munkatársai!

Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal  

« Vissza