BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a várhatóan záróvizsgázóknak

KTH hírlevél a potenciálisan záróvizsgázó hallgatóknak – 2012. november 27.

Kedves Hallgató!

Mivel hamarosan kezdetét veszi a záróvizsga-időszak, összefoglaltuk a záróvizsga jelentkezéssel, adatellenőrzéssel és a jogviszony megszűnésével kapcsolatos legfontosabb információkat, teendőket.


1. A záróvizsga szándék bejelentése

Záróvizsga jelentkezésre a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető záróvizsga kezdetű, 033-063 számokkal jelölt kérvények szolgálnak. A kérvények közül a Karnak, ill. képzésének megfelelőt szíveskedjék kiválasztani, majd kitöltést követően a kérvény leadása gombra kattintva elküldeni. A kérvény elküldésének sikeressége a Leadott kérvények felületen ellenőrizhető. A kérvény kitöltésével jelzi szándékát a záróvizsgáztató Tanszék, illetve a KTH felé, hogy a 2012/13/1 félévi záróvizsga-időszakban záróvizsgázni szeretne. A záróvizsga jelentkezésre szolgáló kérvényekről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Karkód

Kérvény megnevezése

Kérvény érvényesség kezdete

Kérvény érvényesség vége

EÖK

041 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1N-EŐK

2012.11.23.

2012.12.20.

EÖK

042 Záróvizsga jelentkezés Építő BSc EŐK

2012.11.23.

2012.12.20.

EÖK

045 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1L-EŐK

2012.11.23.

2012.12.20.

EÖK

063 Záróvizsga jelentkezés Építő MSc

2012.11.23.

2012.12.20.

GPK

033 Záróvizsga jelentkezés GPK

2012.11.26.

2012.12.09.

EPK

046 Záróvizsga jelentkezés Építész EPK

2012.11.21.

2013.01.14.

VBK

037 Záróvizsga jelentkezés /Vegyészm. VBK

2012.11.15.

2013.01.18.

VBK

038 Záróvizsga jelentkezés /Környezetm. VBK

2012.11.15.

2013.01.18.

VBK

039 Záróvizsga jelentkezés /Biom. VBK

2012.11.15.

2013.01.18.

VBK

039A Záróvizsga jelentkezés /Műanyag és száltechn. VBK

2012.11.15.

2013.01.18.

VBK

039B Záróvizsga jelentkezés /Gyógyszervegyész VBK

2012.11.15.

2013.01.18.

VIK

040 Záróvizsga jelentkezés VIK

2012.11.16.

2013.01.25.

KSK

043 Záróvizsga jelentkezés KSK

2012.11.15.

2012.12.31.

TTK

035 Záróvizsga jelentkezés TTK

2012.11.26.

2013.01.25.

GTK

044 Záróvizsga jelentkezés GTK

2012.11.15.

2013.01.10.


2. Féléves adatok ellenőrzése

A 2012/13/1 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, akkor szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük, KTH-s ügyintézőjét e-mailben küldött üzenetben tájékoztatni, hogy a tantárgyat nem fogja teljesíteni.


3. Személyes adatok ellenőrzése

Kérjük, az adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok illetve a Képzettség/Előképzettség és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. Amennyiben eltérést talál, akkor a „888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem” kérvényen jelezze. Ha a kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor ügyfélfogadási időben a KTH-ban az R. épület aulájában található információs pultnál tudja eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát bemutatni.


4. Tartozásmentesség ellenőrzése

Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat figyelemmel kísérni, mert a TJSZ 31. §. (2) bekezdése értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”.

5. Oklevél megszerzéséről szóló igazolás kiállítása, átvétele, feltöltése a felvételi jelentkezéshez

A felvételi eljárásról szóló szabályozás alapján a 2013. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban a dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje 2013. január 10., az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. A szabályozás szerint, ha a jelentkező a 2013. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás évében szerzi meg a felvételhez szükséges végzettséget, akkor legkésőbb a fenti határidőig be kell küldenie, ill. e-felvételi esetében elektronikus formában fel kell töltenie oklevele másolatát, vagy a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy záróvizsgáját teljesítette, valamint rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A felvételi eljárás szabályozásában előírtak szerint oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben a jelentkező a 2012. évi őszi államvizsga időszakban tett záróvizsgát, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevélmásolatot benyújtani!

A korábbi években lehetőség volt arra, hogy a KTH a jelentkezők számára megadott határidő után (papíron) juttassa el az Oktatási Hivatalnak az igazolásokat. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban az oklevél-igazolások beküldésének módja megváltozott, a jelentkezőnek kell feltöltenie a dokumentumot. Mivel az egyetemen 2013. január 2. és 2013. január 9. között szervezték a BSc/BA képzésen záróvizsgázó, mesterképzésre jelentkező hallgatók záróvizsgáit, ezért ebben az időszakban megnövelt ügyfélfogadási időben biztosítunk lehetőséget az oklevél megszerzéséről szóló igazolások átvételére. Azt, hogy mikortól veheti át az oklevél-igazolást, a Neptun hallgatói weben tudja figyelemmel kísérni. Amikor a záróvizsgát követően a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén a Státusz Diplomát szerzett-re módosul, és ugyanezen a felületen az oklevél száma és ideje kitöltésre kerül, akkor a záróvizsgáztató Tanszék megküldte a záróvizsga anyagát a KTH-ba, az feldolgozásra került, és az oklevél-igazolás átvehető ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál az R. épület aulájában. Az ügyfélfogadási időről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) talál tájékoztatást.

Az igazolás átvételéhez kérjük, szíveskedjék magával hozni személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát. Az igazolás meghatalmazással is átvehető. A meghatalmazáshoz használható űrlap letölthető a KTH honlapján a Hirdetmények/E-ügyintézés felületéről. 


6. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

A 2012/13/1 félév záróvizsga-időszakai Karonként az alábbiak szerint alakulnak:

Kar megnevezése

Záróvizsga-időszak

Építőmérnöki Kar

2013. január 14-18.

Gépészmérnöki Kar

2013. január 2.- 2013. február 1.

Építészmérnöki Kar

2013. január 14-23. BSc képzéses hallgatók számára; 2013. január 24. - február 1. osztatlan, hagyományos egyetemi és kiegészítő képzéses hallgatók számára;

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2013. január 3-9. BSc képzéses hallgatók számára, 2013. január 21-25. MSc és egyetemi képzéses hallgatók számára

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2013. január 2. - 25.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2013. január 2-8. BSc képzéses hallgatók számára, 2013. január 14-22. MSc és egyetemi képzéses hallgatók számára

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2012. december 17. - 2013. január 25.

Természettudományi Kar

2012. december 10. - 2013. január 25.

Az abszolutórium megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony, a jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 3. § (5) d) bekezdése alapján az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napja. A TVSZ 2012. június 25-i módosítása alapján nem szűnik meg az alapképzésen részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert. A 2012/2013-as tanév időbeosztásáról szóló 23/2011 (2011.XII.12.) sz. Rektori Utasítás alapján a záróvizsga-időszak utolsó napja az első félévben 2013. február 1., ezért a hallgató jogviszony a hagyományos egyetemi, a 2006. szeptember 1-jét követően indult osztatlan és a mesterképzéseken 2013. február 1-jén szűnik meg. Az alapképzésen záróvizsgázó, mesterképzésre felvételt nyert hallgatók esetében a hallgatói jogviszony folytonossága úgy biztosítható, ha az alapképzésükön a hallgatói jogviszony végének dátuma 2013. január 31. lesz, a mesterképzésen pedig 2013. február 1-jével jön létre a hallgatói jogviszonyuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a TVSZ 2012. június 25-i módosítása a záróvizsga letételének határidejében is változásokat hozott az alábbiak szerint:

„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnését követően, két éven belül, bármelyik záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsga az érvényes mintatanterv szerint tehető. Ennek feltétele, hogy a záróvizsga szervezéséért felelős tanszék vezetője a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén a hallgatónak új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készíteni. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”


7. Saját ügyintéző elérése

Amennyiben a záróvizsgával kapcsolatban további kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.


8. Oklevél átvétele

Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. Ha a záróvizsga időpontjában rendelkezik az előírt nyelvvizsgával, akkor az oklevél kibocsátásának határideje a sikeres záróvizsga napjától számított 30. nap. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető a KTH-ban ügyfélfogadási időben oklevél ügyek végzetteknek sorszámmal, vagy a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadó ünnepségen. Az oklevéllel együtt a leckekönyv és az oklevélmelléklet is átvehető. Amennyiben oklevelét az ünnepélyes diplomaosztó előtt a KTH-ban már átvette, lehetőség van a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaosztón is az oklevél ünnepélyes átvételére. Az átvétel módjáról a Dékáni Hivatal tud részletes tájékoztatást adni.

Ha a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgát a sikeres záróvizsgát követően teljesíti, az oklevél kiállításához a nyelvvizsga bizonyítványt ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál az R. épület aulájában be kell mutatnia. Az oklevél kiállításához csak az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány fogadható el, a nyelvvizsga hely által kiadott igazolás alapján az oklevél kiállítása nem kérvényezhető. Az oklevél a nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül készül el.

Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

 

 

« Vissza