BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 23. csütörtök   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a hallgatóknak a 2012/13/1 félév zárásáról

KTH hírlevél a 2012/13/1 félév zárásáról 1. – 2012. november 23.

Kedves Hallgató!

Pár hét múlva ismét itt a vizsgaidőszak, ezért az alábbi hírlevélben összefoglaltuk a legfontosabb időszakokat, határidőket és teendőket, amivel segíteni szeretnénk a vizsgaidőszak megtervezésében. A hírlevél elején egy rövid összesítést talál a legfontosabb időszakokról, az aktuális és a vizsgaidőszakot érintő kérvények beadási határidejéről. (Ahol jelentősége van az óra, percnek, azt is feltüntettük.) A hírlevél második részében témánként a félévzárást érintő legfontosabb szabályokat gyűjtöttük egybe.

Ha a tájékoztató elolvasása után további kérdése merül fel, kérdését a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben teheti fel.

I. Időszakok, határidők, kérvények beadási időtartamai:


vizsgajelentkezés, pótlási időszak, vizsgaidőszak

a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára:

időszak megnevezése

időszak

vizsgajelentkezési időszak

2012. november 26. 18:00 – 2013. január 22. 23:59

pótlási időszak

2012. december 10. – 2012. december 14.

vizsgaidőszak

2012. december 17. – 2013. január 22.

vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgaidőszak

nincs


vizsgajelentkezés, pótlási időszak, vizsgaidőszak

a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára:

időszak megnevezése

időszak

vizsgajelentkezési időszak

2012. november 26. 18:00 – 2013. január 25. 23:59

pótlási időszak

2012. december 10. – 2013. január 4.

vizsgaidőszak

2012. december 10. – 2013. január 25.

vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgaidőszak

nincs


előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel valamennyi képzés hallgatói számára VÁRHATÓAN:

időszak megnevezése

időszak

előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2013. január 24. 18:00 – 2013. február 1. 18:00


félévzárás, ill. a vizsgaidőszak időszakában aktuális, és a következő félév kezdetét érintő elektronikus kérvények érvényessége:

kérvény megnevezése

kérvény érvényessége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2012.12.10. 06:00 – 2013.02.09. 23:59

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2012.12.01. 06:00 – 2013.01.25. 23:59

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2012.12.01. 06:00 – 2013.02.08. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n telesített azonos kódú tantárgyak esetén

2012.12.01. 06:00 – 2013.02.08. 23:59

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2013.01.14. 06:00 – 2013.02.10. 23:59

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2013.01.24. 18:00 – 2013.02.10. 23:59

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2013.01.01 06:00 – 2013.01.20. 23:59 (a KTB a beadási határidőt meghosszabbíthatja)

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

2013.01.24. 06:00 – 2013.02.08. 23:59

II. Fontosabb szabályok, előírások, teendők:

Vizsgaidőszak, vizsgajelentkezés, vizsgáról távolmaradás:

 • Vizsgára/szigorlatra a hallgatói információs rendszeren, a Neptun rendszeren keresztül a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen lehet jelentkezni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig.
 • A Tanulmányi Ügyrend 47. bekezdése, továbbá a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 12/2011. (VI.29.) számú Rektori Utasítás 2. § (6) bekezdése alapján lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozás esetén – egyéb következményeken túl – a hallgató nem jelentkezhet vizsgára, amíg tartozása áll fenn. A Neptun hallgatói web-en az aktív státuszú, lejárt határidejű, nem kollégiumi befizetés jellegű tartozásokat úgy kérdezheti le, ha a Pénzügyek - Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés, illetve Visszafizetés fülön megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor lejárt határidejű tartozása van, ami meg fogja akadályozni a vizsgajelentkezésben.
 • Amennyiben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozás nem áll fenn, de mégsem tud vizsgára jelentkezni, javasolt az alábbiakat ellenőrizni:

-          a Neptun hallgatói web-en a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen a félév mezőben a 2012/13/1 félévet választotta-e ki;

-          a tantárgyhoz nincs-e egyedi vizsgajelentkezési időszak beállítva; (Az egyedi vizsgajelentkezési időszak a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen a Félév és a Tantárgy kiválasztása után listázva a vizsgákat, majd a vizsga sorára állva a Lehetőségek opción belül a Vizsga adatoknál tekinthető meg.)

-          nincs-e letiltva a vizsgajelentkezés.

 • A vizsgán a hallgató személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolhatja. A vizsgáztató a személyazonosításra használt okmány sorszámát a vizsgalapra felírhatja. Ha a hallgató nem tudja a személyazonosságát igazolni, úgy nem tehet vizsgát.
 • A vizsgáról/szigorlatról lejelentkezni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetőség. Ezt követően visszalépni sem a hallgatói információs rendszerben, sem személyesen nem lehet.
 • Kérjük a vizsgára való jelentkezés, ill. a vizsgáról való lejelentkezés során körültekintően szíveskedjék eljárni, hiszen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) a hallgató kötelezettségeként írja elő a hallgatói információs rendszerben felvett vizsgán való megjelenést. A vizsgán való megjelenés kötelezettség elmulasztása, vagyis a vizsgáról igazolatlanul távolmaradás különeljárási díj fizetéséhez kötött. A különeljárási díj mértéke 3000 Ft. A hallgatónak lehetősége van a vizsgáról távolmaradás igazolására, amire a vizsgaalkalom után 15 nap áll rendelkezésre. A hallgató vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig az oktatónál igazolhatja, az igazolás elutasítása esetén a vizsgáról távolmaradás igazolására a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása elektronikus kérvény szolgál. Az igazolás elfogadásáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben adott tantárgyból az aláírást nem szerzi meg, és a tantárgyból már jelentkezett vizsgára, javasolt a vizsgáról lejelentkezni, ellenkező esetben a tanszék a vizsgaalkalomhoz bejelöli, hogy nem jelent meg a vizsgán, ami különeljárási díj kirovását vonja maga után.
 • Ismétlő javítóvizsgát/javítószigorlatot (azaz harmadik vizsgát/szigorlatot) alanyi jogon félévenként csak egy tantárgyból tehet. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/javítószigorlat lehetőségével, az adatkezelő a teljesítést követő félév második oktatási hetének végéig a hallgatóknak valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredményét törli, feltéve, hogy az nem elégtelen. Az ismétlő javítóvizsga díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 3000 Ft.
 • A BME TVSZ 2012. június 25-i módosítása alapján a BME megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot. Ez az előírás a szigorlatokra is vonatkozik.

Pótlási időszak, tanszéki különeljárási díjak:

•     A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak. Kivételes esetben a tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

•    Szabályzat szerint a pótlási időszakban lehetőség van az otthoni feladat késedelmes leadására, valamint egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, ami a TVSZ alapján tanszéki különeljárási díj megfizetéséhez kötött.

Az otthoni feladat késedelmes leadásáért 1200 Ft, a pót-pót zárthelyi dolgozatért 3000 Ft fizetendő.

•     A kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek a Neptun „Tárgyak/Feladatok” menüpontjában rögzítik. Valamennyi kurzusnál két virtuális feladat látszik: [„Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLMM), ill. Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPMM)]. A feladatok a Neptun hallgatói web „Tárgyak/Feladatok” felületén az aktuális félév kiválasztása után listázhatóak. A feladatok létrehozása nem jelenti azt, hogy Önnek különeljárási díjat kell fizetnie. Ha pl. Önnek van egy „Cseresznyetermelő (8N-A6)” nevű képzése, és ezen felvette a „BMEXXYYY166” kódú, „A cseresznyeszedés rejtelmei” c. tantárgy „CSR” kódú kurzusát, akkor a Tárgyak/Feladatok felületen lévő listában megtalálja az alábbi sort:

Feladat neve

Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLMM)

Feladat típusa

majd kiírandó tanszéki különeljárási díj

Feladat vége

2012.12.18. (a 2012/13/1 félévben)

Tárgynév

A cseresznyeszedés rejtelmei

(BMEXXYYY166)

Kurzuskód

CSR


A feladat nevére kattintva egy külön ablakban a feladat részletes adatait megtekintheti, ahol a „Leírás” mezőből is tájékozódhat. Itt a feladatnak látja a sorszámát is, ez legyen „AB”.

Amennyiben a tanszék „Gipsz Jakab” nevű oktatója/adminisztrátora Önt 2 db feladat késedelmes leadása miatt különeljárási díj fizetésére kötelezi, az adott feladathoz „eredményt” rögzít, ekkor a feladat előbb említett sorában az eredmény oszlop kitöltötté válik, azaz

Eredmény

2(kettő)

Az „eredmény” azt jelöli, hogy Önnek a késedelmes feladatleadásért majd 2*1200 Ft különeljárási díjat fognak kiróni.

Az „eredmény”’ beírásáról Ön automatikus rendszerüzenetben is értesül. Az üzenet szövege a fenti példában:

„Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy Cseresznyetermelő (8N-A6) képzésén a 'BMEXXYYY166-A cseresznyeszedés rejtelmei' tárgyhoz tartozó 'CSR' kódú kurzuson lévő Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma AB félévközi feladatra 2(kettő) eredmény lett beírva! Módosító: Gipsz Jakab”

•     Felhívjuk figyelmét, a kiírás ezen módszere lehetőséget biztosít arra, hogy az eredmény rögzítését követően, de még a különeljárási díj kiírást megelőzően vitatott esetben a tanszékhez/oktatójához forduljon. Ha ezt elmulasztotta, később, a különeljárási díj tényleges kirovásakor, a Neptunban a „007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen” elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni.


Tantárgyfelvétel
:

A 2012/13/2 félévre az előzetes tantárgyfelvétel ”kemény szűréssel” VÁRHATÓAN 2013. január 24-én 18 órakor fog indulni, és 2013. február 1-jén 18 óráig lesz lehetősége a tantárgyak, ill. kurzusok előzetes felvételére. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalókról külön hírlevélben fogjuk tájékoztatni.


E-mail, egyéb adatok
:

 • A BME TVSZ előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként való rögzítését és változás esetén annak karbantartását, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.
 • Célszerű a félév végén is valamennyi személyes, hivatalos és elérhetőségre vonatkozó adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni.


Egyéb tudnivalók
:

 • A 2012/13/1 félévben záróvizsgázó hallgatókat külön Neptun üzenetben és e-mailben tájékoztatjuk a záróvizsgára jelentkezés módjáról, valamint az esetleges adminisztratív teendőikről.
 • A diákigazolvány megrendelést, az ideiglenes igazolványt helyettesítő igazolás átvételét, a diákigazolvány érvényesítést érintő információkat folyamatosan frissítjük a KTH honlapján. Kérjük, a diákigazolvánnyal kapcsolatos információkról honlapunkon tájékozódjon.  
 •  A KTH honlapját az egyéb tanulmányi hírek miatt is javasoljuk figyelemmel kísérni.

Budapest, 2012. november 23.


A vizsgákra hatékony felkészülést, eredményes vizsgaidőszakot, valamint

BÉKÉS, SZERETETTELJES, SZÉP ÜNNEPEKET
kívánnak a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársai!

« Vissza