BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 25. szombat   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hírlevél a 2012/13/1 félév kezdéséről tanszéki oktatási felelősöknek, Neptun adminisztrátoroknak


Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Tanszéki Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!

 

A 2012/13/1 félév indulását megelőzően az alábbi hírlevélben összefoglaltuk a félévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendőket, határidőket, amiket egyetemi szabályzataink, így a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a továbbiakban: Tanulmányi ügyrend) a tanszékek feladataként írnak elő.

A tanszéki tantárgyakra jelentkezők nyomon követése

Az előzetes tantárgy és kurzusfelvételi időszak 2012. június 20-án 18 órától 2012. augusztus 24-én 18 óráig tart. Az előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés időszakában a szűrés a végleges tantárgyfelvételi időszakhoz hasonlóan „kemény”, vagyis csak abban az esetben vehetnek fel egy tantárgyat, ha a tantárgy „végleges követelmény” mezőjében lévő követelményt, vagyis annak a tanterv szerinti előzetes követelményeit teljesítették. Ebben az időszakban (az esélyegyenlőség biztosítása érdekében) a 2012. évi felsőoktatási felvételi eljárásban a BSc/BA képzésekre felvett, valamint átvett hallgatók tantárgyfelvételét a KTH letiltotta.

A tanszékek a Neptun.net tanulmányi rendszer Adminisztráció (95400) Általános lekérdezések (98400) felületén közös lekérdezésként elérhető Tsz001-es lekérdezés futtatásával követhetik nyomon a tantárgyfelvételt. Korábbi javaslatunknak megfelelően, reméljük, a lekérdezést már a regisztrációs hetet megelőzően is futtatták, mert a regisztrációs hét első napján, 2012. augusztus 27-én 10 és 16 óra között a tanszék végleges döntést kell hozzon az induló kurzusokról. Ismételten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a tanszékek alig élnek a kurzus minimális létszámának beállításával, ez számtalan helyen 0. Ezzel lemondanak arról a lehetőségről, hogy a meghirdetett minimális létszám alatti jelentkező esetén egyáltalán nem indítják a kurzust, vagy az indításról (a hallgatói lejelentkezés megakadályozásával) később döntenek. Kérjük, nézzék át a saját listájukat, és ennek megfelelően döntsenek a minimális létszám esetleges beállításáról.

A regisztrációs hét első napján 10 és 16 óra között elvégzendő feladatok:

Döntés a végleges kurzuskínálatról

A kurzusmódosítások átvezetésének határideje a 2012/13/1 félévben 2012. augusztus 27-én 16 óra. A tanszékek által végzendő teendőket a Tanulmányi ügyrend 22-29. bekezdései szabályozzák részletesen. A pontos végrehajtás azért is fontos, mert tanszéki kompenzációs díj terhe mellett 2012. augusztus 27-én 16 órától kezdődően nem lehet tanórás kurzus órarendi időpont nélkül, (ha ilyen van, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a kari órarendkészítővel), illetve tilos a meghirdetett kurzusokat szűkíteni.

A kurzuskínálat módosítása során a BME TVSZ 11. § (11) bekezdése és a Tanulmányi ügyrend 22. bekezdése alapján az alábbiak szerint kell a tanszéknek eljárnia:

  • A kurzust el kell indítani, ha az arra jelentkező hallgatók száma a kurzus meghirdetésekor előírt minimumot eléri, vagy azt meghaladja az előzetes tantárgyfelvételi időszak végén.
  • A kurzus nem indul, vagy az indulásról a regisztrációs időszakban később dönt a tanszék, ha az előzetes tantárgyfelvételi időszak végén a kurzusra jelentkezők száma a kurzus meghirdetésekor előírt minimum alatt marad. Ha a tanszék úgy dönt, hogy nem indítja el az adott kurzust, akkor köteles a hallgatót erről értesíteni, és a tantárgyról a jelentkezetteket törölni. Az értesítéshez a Szervezeti egységek (28000) Tárgyak (46800) Tárgy kurzusai (48200) Kurzus hallgatói (50600) menüpontban listázzuk a hallgatókat, a jobb egérgombbal a listába kattintva valamennyit kijelöljük, és ugyancsak a jobb egérgombbal üzenetet küldünk nekik (az E-mailben is megkapja opciót is bejelölve) a kurzusról történő törlésükről. Ezután a törlés (szintén valamennyi hallgatót kijelölve) elvégezhető. Figyelemmel kell lenni arra is, ha az adott tantárgynak más típusú kurzusa is van, így a hallgató arra is jelentkezett. Ebben az esetben azokról is törölni kell a hallgatókat. A törlés a hallgató valamennyi kurzusáról egyszerre lehetséges a Szervezeti egységek (28000) Tárgyak (46800) Tárgy hallgatói (47600) felületen. Ezen a felületen a hallgatók törlését az alábbiakra figyelemmel kell elvégezni: egyrészt vigyázni kell arra, hogy az erre a félévre a tantárgyat akkreditált hallgatókat ne töröljük, másrészt, (ha több kurzus közül van induló is), mivel a kurzuskód oszlopszerkesztéssel nem jelölhető ki, a törlendő kurzust felvett hallgatókat egyesével kell kijelölni. Ha ezen a felületen törlünk, az akkreditált hallgatókat úgy listázhatjuk, hogy a fejlécbe jobb egérgombbal klikkelve oszlopszerkesztéssel bejelöljük az Elismert jelölőnégyzetet, azt esetleg a listában legfelülre küldjük, majd a fejlécbe klikkelve a listát az Elismert oszlop szerint rendezzük. Ezek után a nem akkreditált, az adott, törlendő kurzushoz tartozó kiválogatott hallgatók törölhetők. A hallgatók törlését követően munkánk ellenőrzését segíti a Tsz003 lekérdezés, aminek segítségével azok a hallgatók listázhatóak, akiknek van felvett tantárgya, de kurzusa nincs (ez csak a tanulmányi ügyintéző által felvitt akkreditált tantárgyaknál lehet; ha a tantárgy akkreditált, a lekérdezés futtatása eredményeként kapott listában az Akkreditáció oszlopban „Igaz” bejegyzés szerepel.). (Ez azért fontos, mert, ha a hallgató (valamilyen jelentkez(tet)ésekor bekövetkezett hiba következtében) csak a tantárgyon van, de nincs kurzuson, vizsgás tantárgy esetén a hallgató vizsgára sem fog tudni jelentkezni, illetve nem lehet majd jegyet beírni!)

Halasztott döntés esetén is értesíteni kell a hallgatót. Az üzenetben fel kell hívni a hallgató figyelmét, hogy a halasztott döntést követően, az annak eredményeként induló kurzusról a lejelentkezés nem lehetséges.  

  • A hallgató kurzusának cseréje csak azonos időpontban meghirdetett kurzusok között lehetséges. A hallgató kérésére, a kurzusok cseréjére a tanszék jogosult. A kurzusváltoztatás végrehajtása a Neptunban a Szervezeti egységek (28000) Tárgyak (46800) Tárgy kurzusai (48200) Kurzusváltoztatás (51400) felületen lehetséges. A Tárgy kurzusai (48200) menüben azt a kurzust kell kiválasztani, amelyikről át akarjuk tenni a hallgatót. Az alsó mezőben megjelenő mezőben kell a hallgatót kiválasztani, és a felső mezőben az adott félévben meghirdetett azonos típusú kurzusok közül azt kiválasztani, amelyikre át akarjuk tenni, majd a Kurzusváltoztatás gombot megnyomni.
  • Amennyiben a kurzusnál a tanszék várakozólistát állított be, és vannak a várólistán jelentkezettek, a tanszék dönt a kurzuslétszám emeléséről, ill. új kurzus meghirdetéséről.

A regisztrációs hét első napja 16 óra után elvégzendő feladatok:

  • A tanszék 2012. augusztus 27-én 16 óra után csak maximális létszámot emelhet, ill. új kurzust hozhat létre, a kurzuskínálatot nem változtathatja meg.
  • A hallgatók számára a 2012/13/1 félév végleges tantárgyfelvételi időszaka 2012. augusztus 27-én 16:00-tól 2012. szeptember 2-án 23:59-ig tart. A végleges tantárgyfelvételi időszak után az első oktatási hét első napján a tanszéki adminisztrátornak az induló kurzusok várakozó listájáról törölnie kell a hallgatók kurzus- és tárgyjelentkezéseit.
  • A tanszéki adminisztrátor a regisztrációs hetet követően a hallgatót más kurzusra csak a hallgató írásbeli kérésére és a tantárgyfelelős hozzájárulásával teheti át.

Javító célú ismételt tantárgyfelvétel:

A BME TVSZ lehetőséget biztosít a hallgatónak, hogy megfelelően indokolt kérésére javító céllal ismételten felvegyen korábban már teljesített tantárgyat. A hallgató kérelmét a 008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére elektronikus kérvényen adhatja be a félév első napja előtti 14. napig (2012. augusztus 13-ig), amennyiben a Kari Tanulmányi Bizottság úgy dönt, a végleges tantárgyfelvételi időszak végéig (2012. szeptember 2-ig). A kérelemről a KTB dönt. A kérelem elfogadása esetén tényleges tantárgyfelvétel nem történik, hanem a KTH engedélyt ad ki a hallgató számára, amit a hallgatónak a tanszéken le kell adnia, ill. a tantárgy teljesítésének módját egyeztetnie kell a tanszéken. A tanszéknek az engedélyt a félév végéig meg kell őriznie, mivel az engedélyen igazolja vissza a hallgató eredményét.

Kérdés esetén a KTH munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

A további jó együttműködés reményében sikeres félévkezdést kíván a Központi Tanulmányi Hivatal!

 

« Vissza