BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Különeljárási - és ismétlő javítóvizsga díjak kirovása

Az elmúlt félévi adatok alapján megtörtént a különeljárási - és ismétlő javítóvizsga díjak kirovása, a következő esetekben:

  • Akik az előírt módon előzetesen nem jelezték vizsgáról történő távolmaradásukat és a vizsgáztató ezt a Neptunban beállította (=igazolatlan távollét) Az esetleg tévesen kirótt díjak reklamációjával a KTH csak a tanszékkel történt egyeztetés után foglalkozik. A kapcsolódó dokumentumoknál található nyomtatványon a tanszék (az érintett hallgató kezdeményezésére) bejelentheti tévedését.
  • Akik az előző félévben felvettek, de nem teljesítettek valamilyen tárgyat. Ennek a díjnak a kirovása a képzés adatainál szereplő felvett és teljesített kreditek különbsége alapján történt. Eltérést okozhat, ha valamely osztályzat még mindig nem került be a Neptunba, ha az átlagszámítás megtörténte után került be egy osztályzat, vagy ha a diplomatervezés tárgy aláírása nem került be. (Reklamációra elsősorban e-mailben van lehetőség)
  • Akiknél egy tárgyból három osztályzat szerepel. Ha több tárgyból szerepel három osztályzat, akkor a KTH munkatársai a Tanulmányi Ügyrendnek megfelelően a 3. jegyeket törölték.

A jogszabály alkotókkal történt egyeztetés alapján a díjak kirovása  a 2007/08/1 félévi stáusztól függetlenül történt. A (nem teljesített kreditek miatti) különeljrási díj csak azoknak került kiírásra, akik államilag támogatott képzésben vettek részt az előző félévben, tehát a költségtérítéseseknek (a 2000/2001-ben kezdettek is ide tartoznak) nem. 

A tételeket egységesen november 30-ig lehet befizetni retorzió nélkül, ezután, ha marad befizetetlen tétel, (a befizetésig) nem lehet vizsgára jelentkezni, leckekönyvet és tárgyat felvenni sem. Ugyanez a helyzet a befizetetlen kollégiumi díjakkal is. Ez utóbbiakkal kapcsolatos problémákat a GMF Kollégiumok Osztályán lehet jelezni.

A befizetés megtörténik, ha a gyűjtőszámláról (tehát nem a gyűjtőszámlára) intézkedett a befizetésről ("befizet" gomb). Ha banki átutalással fizet, akkor a befizetést az Egyetem számláján az összeg jóváírását követő két munkanapon belül jegyzik be teljesítettként a Neptunba.

Az e félév során keletkező befizetési kötelezettségek (otthoni feladat pótleadás, pót-pótZH) kirovása a tervek szerint leghamarabb a vizsgaidőszakban fog megtörténni. Ha ilyen befizetési kötelezettsége keletkezik, ebben a félévben nem érheti hátrány a vizsgajelentkezés, tárgy és indexfelvétel kapcsán.

(Az EHK juttatási és térítési referensével egyeztetett szöveg.)

« Vissza