BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

BME-re felvett hallgatók! Néhány fontos időpont

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint: “Kérelme alapján ... a felvett személy tanulmányai megkezdé­sére legfeljebb kétévi halasztást kaphat. A halasztási kérelmet a regisztrációs időszak végéig be kell nyújtani a kar dékánjához." Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván, kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb szeptember 3-ig juttassa el a Központi Tanulmányi Hivatalba a kar és a szak megjelölésével. (A halasztásról írásban fog értesítést kapni a tanévkezdést követően.)

 

A tanévnyitó ünnepség 2004. szeptember 3-án, pénteken 10.00 órakor kezdődik a Köz­ponti épület (Bp. XI. Műegyetem rakpart 3.) Aulájában.

 

A beiratkozás 2004. szeptember 6-án, hétfőn karonként eltérő időpontban és helyen lesz, erről személyre szóló tájékoztatást küldtünk

A beiratkozáshoz szükséges

·     a kiküldött "Beiratkozási füzet" kitöltése és leadása;

·     (kék színű) íróeszköz;

·     személyi igazolvány;

·     a felvételi döntésről kapott értesítés.

A beiratkozásnál be kell mutatni azokat az okmányokat (pl.: középiskolai bizonyítvány, érettségi, nyelvvizsga, technikusi oklevél, leckekönyv, főiskolai oklevél stb.), melyek alapján felvételt nyert, függetlenül attól, hogy a másolatukat a felvételi eljárás során már beküldte. Beiratkozása csak az eredeti okmányok bemutatását követően lehetséges!

Ha a felvett személy a beiratkozást elmulasztja és elmaradásának okát hitelt érdemlően nem igazolja, illetve tanulmányai megkezdésének halasztását a megadott időpontig nem kéri, akkor felvétele hatályát veszti!

 

Diákigazolvány: Aki a felvételi eljárás során határidőre befizette a térítési díjat, igazolványát a beiratkozást követően fogja megkapni. Aki rendelkezik a 2003/2004-es tanévre diákigazolvánnyal, az október 31-ig érvényes, használható. Akinek nincs érvényes diákigazolványa, úgy a beiratkozást követően fog ideiglenes iga­zolványt kapni, a Központi Tanulmányi Hivatalban. Ekkor kerül sor a "végleges" diákigazolványhoz szükséges igénylőlap kitöltésére is. (Ezekhez további egy-egy db. igazolványkép kell.)

A költségtérítéses képzésre felvettek a térítést pontos összegéről, a befizetés módjáról (pl.: számla kérése) a beiratkozást követően fognak tájékoztatást kapni. A befizetés határideje 2004. november 30.

« Vissza