BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük felvett és átvett hallgatóinkat!

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2016/2017 őszi félévre felvett hallgatóinkat!


A pótfelvételivel felvetteknek emailben küldtük ki a Neptun kódjukat.
A jogorvoslattal felvetteknek folyamatosan küldjük emaliben a Neptun kódjukat.
A félévkezdéssel kapcsolatos hírekben leírtak értelemszerűen vonatkoznak rájuk.

Beiratkozás: 2016. szeptember 2. (péntek) 9:00 E épület I. em. B terem (kivéve: marketing, MBA, számvitel mesterszakok, ők a beiratkozásról külön értesítést kapnak)


Megtörtént a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben küldtük ki. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postáztuk. 

Az átvett és képzést váltó hallgatóknak postán küldtük el a határozatot. A félév kezdéssel, beiratkozással kapcsolatos tudnivalók <<itt>> érhetők el.

A beiratkozásig tartó időszak teendőit egy külön hírben foglaltuk össze.


A BME 2016/2017-es Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

  • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.
  • A Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.
  • A Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.
  • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.
  • A Hallgatói élet címszó alatt érhető el a Csatlakozó 2016 kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el.

BME Tanulmányi Tájékoztató 2016/2017

« Vissza