BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél a 2013/14/2 félév-zárásról (2)

Kedves Hallgató!

A vizsgaidőszak lezárulta és a 2014/15/1 félévet megelőző nyári pihenés előtt a következő félévre történő bejelentkezést, előzetes tantárgyfelvételt, a félév lezárását követő elbocsátási és átsorolási lehetőségeket és a nyári ügyintézést érintő legfontosabb információkról tájékoztatjuk. Ha a hírlevél elolvasása után további kérdése merül fel, szíveskedjék az info@kth.bme.hu e-mail címre küldött levélben megírni, örömmel állunk rendelkezésére.


1.   
Bejelentkezés, előzetes tantárgyfelvétel a 2014/15/1 félévre:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

bejelentkezés

2014.06.24 08:00

2014.09.07. 23:59

előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a legtöbb hallgató számára

2014.06.25. 18:00

(ÉMK, ÉPK és KJK Karokon meghatározott hallgatói csoportoknak már 12 órától)

2014.08.29. 12:00


Bejelentkezni …

 • aktív vagy passzív félévre minden képzésén köteles, ahol hallgatói jogviszonya van.
 • a Neptun Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén van lehetőség az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • aktív félévre akkor tud, ha nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tartozása.
 • passzív félévre is lehetséges, ha az esetlegesen felvett tantárgyait a bejelentkezés előtt letörli. Amennyiben a 2014/15/1 félévre más képzésről/intézményből átvezetett/elismert tantárgya van, és passzív félévre szeretne bejelentkezni, az elismert tantárgyak leadását nem tudja megtenni. Ebben az esetben a passzív félév iránti igényéről a regisztrációs hét végéig, 2014. szeptember 7-én 23:59 –ig, a  999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések elektronikus kérvényben nyilatkozhat. Nyilatkozata alapján a KTH passzív félévre jelentkezteti be.


Hallgatói jogviszonyát egybefüggően két félévig szüneteltetheti és a passzív féléveinek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét
(felfelé kerekítve).

A dékán különösen indokolt esetben további maximum 2 passzív félévet engedélyezhet; a további passzív félévet a 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére kérvényen kérelmezheti.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2014.06.24. 08:00

2014.09.07. 23:59


Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel …

 • akkor lehetséges, ha
  • a 2014/15/1 félévre bejelentkezett aktív félévre, és
  •  nincs lejárt határidejű tartozása, és
  •  a tantárgy végleges követelményét teljesítette.
 • kezdetén az Építőmérnöki, Építészmérnöki, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai előnyben részesítik a tantárgyfelvételnél a „jobb eredményt” elért hallgatókat azáltal, hogy 2014. június 25-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz számukra a tantárgy- és kurzusfelvétel. A korábbi tantárgyfelvétel során azokat a tantárgyakat vehetik fel, amire más Karok hallgatói nem jelentkezhetnek.
  • Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és MSc képzésekben részt vevő hallgatók részesülnek kedvezményben, akiknek a 2013/14/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.
  • Az Építészmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és osztatlan képzéses hallgatók vehetik fel korábban a tantárgyaikat, akiknek a 2013/14/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,70.
  • A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsága azokat a hallgatókat részesíti kedvezményben, akiknek a 2013/14/2 félévi ösztöndíjindexe legalább 3,90, vagy a TDK eredmény és a szakkollégiumban végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.
  • A három Karon a tanulmányi eredmények megállapításához 2014. június 25-én délelőtt a KTH elvégzi a 2013/14/2 félév átlagolását, majd a kedvezményben részesülő hallgatókat Neptun üzenetben értesíti a tárgyjelentkezés kezdetéig. A félévi ösztöndíjindexet és a kumulált átlagot a hallgató a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizheti.
  • Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszakában a kurzuskínálattal kapcsolatos észrevételeket (alacsony létszámkorlát, mintatantervi ütközés) a tantárgyat oktató Tanszék adminisztrátoránál, vagy a Kari Hallgatói Képviseleten keresztül a Kari Tanulmányi Bizottságnál jelezheti.


Amennyiben sikertelen a tantárgyfelvétel
:

 • és a tantárgy végleges követelménye teljesül, a tantárgyfelvételi probléma kivizsgálása a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt kérvényen kérelmezhető:

 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2014.06.25. 12:00

2014.09.07. 23:59

 • és a Neptun működési hibája okozza a tantárgyfelvételi problémát, a probléma a neptun@bme.hu címre küldött levélben jelezhető.


 • és azért nem tud kurzusra jelentkezni, mert a kurzus létszáma betelt, a létszám emelésében a tantárgyat meghirdető Tanszék segítségét kérheti. A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a mintatanterv első féléves tantárgyainál a 2014. évi felvételi eljárásban felveendő hallgatók tantárgyfelvétele miatt korlátozott a létszám. A felsőbb éves hallgatók a regisztrációs héten tudják csak felvenni a mintatanterv szerint első féléves tantárgyakat.  

 

 • és a kurzus előkövetelménye nem teljesül, a tárgyat meghirdető Tanszék segítségét kérheti
  • A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, vagy az adott kurzus az angol nyelvű képzéshez tartozó kurzus, stb.).
  • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizni szükséges az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, ezt a Neptun nem ellenőrzi automatikusan.


Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszakot követően a 2014/15/1 félév regisztrációs hetének első napján 16 órától lesz ismét lehetőség a tantárgy- és kurzusjelentkezésre.


Nyelvi tantárgyak felvétele és leadása
:

 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakat az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak végéig lehet szabadon leadni, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni.

 • Az ingyenes nyelvi egységek számát közzétettük a KTH honlapján. A közzétett adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni jogvesztő határidő mellett.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

2014.06.25. 06:00

2014.07.10. 23:59
Javító célú ismételt tantárgyfelvétel
:

 • Amennyiben korábbi félévben már teljesített tantárgyat javítás céljából ismételten fel szeretne venni, kérését a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból kérvényen nyújthatja be. A kérvény beadási határideje Karonként eltérhet.

 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2014.06.25. 06:00

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen az érvényesség vége mezőben szereplő határidő • Javító céllal tantárgyat felvenni a képzés mintatanterve szerinti összkredit 10%-áig, de legfeljebb öt alkalommal lehet.

 • A kérvény elfogadása esetén a KTH határozatot bocsát ki a feltételekről és a teendőkről.

 

2.    Elbocsátások:


a)   
jegybeírás a Tanszékek által:


A Tanszékek
a 2013/14/2 félévben megszerzett eredményeket a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan és a MSc/MA képzések esetében 2014. június 24-én éjfélig, a hagyományos egyetemi képzések esetében június 28-án éjfélig rögzítik a Neptunban.

b)    2013/14/2 félév átlagolása, státuszok rendezése:


A jegybeírási időszak lezárulta után néhány napon belül, július első hetében megtörténik a hallgatók 2013/14/2 féléves és összegzett tanulmányi eredményének megállapítása, a KTH leátlagolja valamennyi képzésen a 2013/14/2 félévet. A záróvizsga-időszak utolsó napját, 2014. június 30-át követően, rendezésre kerül azoknak a hallgatóknak a státusza, akik a 2013/14/2 félévben megszerezték a végbizonyítványt (abszolutóriumot), de nem tettek záróvizsgát, státuszuk a Neptunban abszolvált lesz. A hallgató a féléves és összegzett tanulmányi eredményeket a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizheti, a hallgató státusza a Tanulmányok/Képzés adatok felületen tekinthető meg.


c)   
elbocsátás megállapítása, elbocsátó határozatok elkészítése:


A megállapított tanulmányi eredmények alapján készíti el a KTH a tanulmányi okból történő elbocsátásokról szóló határozatot.


A hallgató a félév végén két esetben bocsátható el tanulmányi okból:

 • amennyiben a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzi meg a végbizonyítványt (abszolutóriumot), ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidőig nem szerez végbizonyítványt;
 • amennyiben azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot.


d)   
hallgató értesítése elbocsátásról:


A hallgató
a Neptun rendszerben bejegyzett értesítési címére (ennek hiányában állandó lakcímére) küldött határozatban értesül a jogviszony megszűnéséről, valamint a Neptunban megadott alapértelmezett e-mail címére is küldünk elektronikus levelet az elbocsátásról. A határozat tartalmazza a jogviszony megszüntetésének okát, indoklást, a hallgató képzéssel kapcsolatos adatait (jogviszony kezdete és vége, a hallgató által igénybe vett államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges aktív és passzív félévek száma), a jogorvoslati lehetőséget és tájékoztatást a leckekönyv átvételéről.


e)   
jogorvoslati lehetőség:


A határozat ellen fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a határozatban megjelölt időpontig lehet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál. A fellebbezést a 015 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (2*idő) ellen, ill. a 015/1 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (6 elégtelen) ellen Neptun kérvényen lehet benyújtani. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz benyújtott fellebbezés esetén a hallgatónak 3000 Ft szolgáltatási díjat kell fizetnie, ami a fellebbezés benyújtását követően a Neptunban kerül kiírásra és a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése előtt kell megfizetni. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság üléséről a hallgató tájékoztatást kap a fellebbezés benyújtását követően.


Amennyiben a hallgató nem él jogorvoslattal, a vizsgaidőszak utolsó napjával megszűnik a hallgatói jogviszonya.3.    Átsorolások:


a)   
A támogatási idő lejárta miatti átsorolás


A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 47. § (1) bekezdése rendelkezik az egy személy számára rendelkezésre álló „támogatási idő”-ről,
amelyet alapesetben tizenkét félévben jelöl meg, de egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. A párhuzamosan folytatott tanulmányok bizonyos kezdési időpontok esetén egy félévnek számítanak. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb 6 félév.

Az Nftv. végrehajtását a 79/2006-os Korm. rendelet (Vhr.) szabályozza. A Vhr. szerint az intézmények adatközlése alapján az Oktatási Hivatal által működtetett Felsőoktatási Információs Rendszer tartja nyilván az államilag támogatott (vagy állami ösztöndíjas) és a költségtérítéses (vagy önköltséges) formában eltöltött tanulmányi időt.

A FIR 2014 tavaszán küldött először információt arról, hogy kik azok a hallgatók, akik már túllépték, vagy éppen kimerítették az egyéni támogatási idejüket vagy a képzéshez rendelkezésre álló idejüket. A hamarosan megismételendő adatszolgáltatás alapján, július elején a KTH által kiküldendő határozattal ezeket a hallgatókat át fogjuk sorolni költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre a 2014/15/1-es félévtől kezdődően. A tervek szerint a magyarorszag.hu-n regisztrált hallgatók július 7-től a megtekinthetik az egyes intézményekben általuk igénybe vett féléveket.


b)   
Tanulmányi eredmény miatti átsorolás

Az Nftv., az 51/2007-es kormányrendelet és a TJSz előírásai alapján a tanulmányi eredmény alapján is oda-vissza sorolandók a hallgatók a finanszírozási formák között. A KTH által július elején kiküldendő határozattal finanszírozottról az kerül át „fizetősre”,

 • a 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyba lépett ösztöndíjasok közül, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet,
 • a 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyba került államilag támogatottak közül, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe (ÖKKI) a saját homogén hallgatói csoportja legrosszabb 15 %-ában van.


A felszabaduló helyek számának függvényében, a homogén hallgatói csoport ÖKKI rangsora szerint, értesítésünk alapján beadott kérelmére, „fizetősről” az kerülhet át „nem fizetősre”, aki az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett, és ÖKKI-je jobb, mint a homogén hallgatói csoport legrosszabb 20 %-ának ÖKKI-je.


Mindkét átsorolás szabályai a
BME „Térítési és juttatási szabályzat”-ban (www.sc.bme.hu) találhatók meg részletesen.


4.    Nyári ügyintézéssel kapcsolatos információk:

 • A KTH nyáron sem zár be, az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (www.kth.bme.hu) talál tájékoztatást.
 • A nyári időszakban lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése elektronikus kérvényben kérhető. A postázásért 500 Ft szolgáltatási díjat számolunk fel.
 • 2014. július 20. és augusztus 20. között a gyűjtőszámlára érkező utalások hetente kétszer lesznek a Neptun rendszerbe érkeztetve, és hetente egyszer lesz visszautalás a gyűjtőszámláról a hallgató saját bankszámlájára.


A 2014/15/1 félév regisztrációs időszaka 2014. szeptember 1-jén indul. A félévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról augusztus második felében küldött hírlevélben fogjuk tájékoztatni.


A nyárra kellemes pihenést és szép élményeket kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza