BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél a 2012/13/2 félévben várhatóan záróvizsgázóknak

Kedves Hallgató!

A záróvizsga-időszak közeledtével összefoglaltuk a záróvizsga jelentkezéssel, adatellenőrzéssel és a jogviszony megszűnésével kapcsolatos legfontosabb információkat, teendőket. (Ezek részben eltérnek attól függően, ha valaki már korábban megszerezte az abszolutóriumot.)


1. A záróvizsga szándék bejelentése

Záróvizsga jelentkezésre a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető záróvizsga kezdetű, 033-063 számokkal jelölt kérvények szolgálnak. A kérvények közül a Karnak, ill. képzésének megfelelőt szíveskedjék kiválasztani, majd kitöltést követően a kérvény leadása gombra kattintva elküldeni. A kérvény elküldésének sikeressége a Leadott kérvények felületen ellenőrizhető. A kérvény kitöltésével jelzi szándékát a záróvizsgáztató Tanszék, illetve a KTH felé, hogy a 2012/13/2 félévi záróvizsga-időszakban záróvizsgázni szeretne. A záróvizsga jelentkezésre szolgáló kérvényekről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Karkód

Kérvény megnevezése

Kérvény érvényesség kezdete

Kérvény érvényesség vége

EÖK

041 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1N-EŐK

2013.05.17. 12:00

2013.05.28. 12:00

EÖK

042 Záróvizsga jelentkezés Építő BSc EŐK

2013.05.17. 12:00

2013.05.28. 12:00

EÖK

045 Záróvizsga jelentkezés Építő 2000 1L-EŐK

2013.05.17. 12:00

2013.05.28. 12:00

EÖK

063 Záróvizsga jelentkezés Építő MSc

2013.05.17. 12:00

2013.05.28. 12:00

GPK

033 Záróvizsga jelentkezés GPK

2013.05.13. 6:00

2013.05.26. 23:59

EPK

046 Záróvizsga jelentkezés Építész EPK

2013.05.03. 00:00:00

2013.06.02. 23:59:00

VBK

037 Záróvizsga jelentkezés /Vegyészm. VBK

2013.04.26. 6:00

A Kar kérése alapján kéretik a kérvényt 2013. május 15-ig beadni, a 2013.06.10-i beadási határidő az esetleges módosításokra szolgál.

VBK

038 Záróvizsga jelentkezés /Környezetm. VBK

2013.04.26. 6:00

A Kar kérése alapján kéretik a kérvényt 2013. május 15-ig beadni, a 2013.06.10-i beadási határidő az esetleges módosításokra szolgál.

VBK

039 Záróvizsga jelentkezés /Biom. VBK

2013.04.26. 6:00

A Kar kérése alapján kéretik a kérvényt 2013. május 15-ig beadni, a 2013.06.10-i beadási határidő az esetleges módosításokra szolgál.

VBK

039A Záróvizsga jelentkezés /Műanyag és száltechn. VBK

2013.04.26. 6:00

A Kar kérése alapján kéretik a kérvényt 2013. május 15-ig beadni, a 2013.06.10-i beadási határidő az esetleges módosításokra szolgál.

VBK

039B Záróvizsga jelentkezés /Gyógyszervegyész VBK

2013.04.26. 6:00

A Kar kérése alapján kéretik a kérvényt 2013. május 15-ig beadni, a 2013.06.10-i beadási határidő az esetleges módosításokra szolgál.

VIK

040 Záróvizsga jelentkezés VIK

2013.04.26. 6:00

2013.06.10. 23:59

KJK

043 Záróvizsga jelentkezés KJK

2013.05.06. 06:00

2013.05.24. 23:59

TTK

035 Záróvizsga jelentkezés TTK

2013.04.26. 6:00

2013.06.02. 23:59

GTK

044 Záróvizsga jelentkezés GTK

2013.05.01. 6:00

2013.06.10. 23:59


2. Féléves adatok ellenőrzése (ha korábban megszerezte az abszolurótiumot, akkor ez a rész Önre nem vonatkozik)

A 2012/13/2 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, akkor szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük, szíveskedjék KTH-s ügyintézőjét e-mailben küldött üzenetben tájékoztatni.


3. Személyes adatok ellenőrzése


A személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok illetve a Képzettség/Előképzettség és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. Amennyiben eltérést talál, akkor a „888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem” elektronikus kérvényen jelezze. Ha a kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor ügyfélfogadási időben a KTH-ban az R. épület aulájában található információs pultnál tudja eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát bemutatni.


4. Tartozásmentesség ellenőrzése

Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat figyelemmel kísérni, mert a TJSZ 31. §. (2) bekezdése értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”.


5. Oklevél megszerzéséről szóló igazolás kiállítása, átvétele, feltöltése a felvételi jelentkezéshez

A felvételi eljárásról szóló szabályozás alapján a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje 2013. július 10., az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. A szabályozás szerint, ha a jelentkező a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás évében szerzi meg a felvételhez szükséges végzettséget, akkor legkésőbb a fenti határidőig be kell küldenie, ill. e-felvételi esetében elektronikus formában fel kell töltenie oklevele másolatát, vagy a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy záróvizsgáját teljesítette, valamint rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A felvételi eljárás szabályozásában előírtak szerint oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben a jelentkező a 2013. évi tavaszi szemeszterben tett záróvizsgát, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevélmásolatot benyújtani!

Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást a többi dokumentumhoz hasonlóan a jelentkezőnek kell feltöltenie. Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást ügyfélfogadási időben a KTH iratkiadójában (információs) pultjánál veheti át az R. ép. aulájában. Azt, hogy mikortól veheti át az oklevél-igazolást, a Neptun hallgatói weben tudja figyelemmel kísérni. Amikor a záróvizsgát követően a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén a Státusz Diplomát szerzett-re módosul, és ugyanezen a felületen az oklevél száma és ideje kitöltésre kerül, akkor a záróvizsgáztató Tanszék megküldte a záróvizsga anyagát a KTH-ba, az feldolgozásra került, és az oklevél-igazolás átvételére lehetősége van.

Az igazolás átvételéhez kérjük, szíveskedjék magával hozni személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát. Az igazolás meghatalmazással is átvehető. A meghatalmazáshoz használható űrlap letölthető a KTH honlapján a Hirdetmények/E-ügyintézés felületről.

Az oklevél megszerzéséről szóló igazolás angol és német nyelven is igényelhető lesz a státusz Diplomát szerzett-re módosítását követően a KTH honlap GY.I.K. (Gyakran Ismétlődő Kérdések) felületén közölt módon.


6. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

A 2012/13/2 félév záróvizsga-időszakai Karonként az alábbiak szerint alakulnak:

Kar megnevezése

Záróvizsga-időszak

Építőmérnöki Kar

2013. június 17 - 21.

Gépészmérnöki Kar

2013. június 10 - 28.

Építészmérnöki Kar

2013. június 10 - 21.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2013. június 17 - 28.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2013. június 3 - 21. BSc-s hallgatók számára, 2013. június 3 - 28. MSc-s és egyetemi képzéses hallgatók számára

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2013. június 10 - 21.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2013. május 21. – 2013. június 21.

Természettudományi Kar

2013. május 20. – 2013. június 28.


(Ha korábban megszerezte az abszolurótiumot,
akkor Önnek már megszűnt a hallgatói jogviszonya. Ennek pontos dátumát a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén tekintheti meg a befejezés időpontja mezőben. Ez a rész Önre nem vonatkozik)Az abszolutórium megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony, a jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 3. § (5) d) bekezdése alapján az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napja. A 2012/2013-as tanév időbeosztásáról szóló 23/2011 (2011.XII.12.) sz. Rektori Utasítás alapján a záróvizsga-időszak utolsó napja a 2012/13/2 félévben 2013. június 28., ezért a hallgatói jogviszony 2013. június 28-án szűnik meg.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a TVSZ 2012. június 25-i módosítása a záróvizsga letételének határidejében is változásokat hozott az alábbiak szerint:

„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnését követően, két éven belül, bármelyik záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsga az érvényes mintatanterv szerint tehető. Ennek feltétele, hogy a záróvizsga szervezéséért felelős tanszék vezetője a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén a hallgatónak új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készíteni. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”


7. Saját ügyintéző elérése

Amennyiben a záróvizsgával kapcsolatban további kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.


8. Oklevél átvétele

Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. Ha a záróvizsga időpontjában rendelkezik az előírt nyelvvizsgával, akkor az oklevél kibocsátásának határideje a sikeres záróvizsga napjától számított 30. nap. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető a KTH-ban ügyfélfogadási időben oklevél ügyek végzetteknek sorszámmal, vagy a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadó ünnepségen. Az oklevéllel együtt a leckekönyv és az oklevélmelléklet is átvehető. Amennyiben oklevelét az ünnepélyes diplomaosztó előtt a KTH-ban már átvette, lehetőség van a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaosztón is az oklevél ünnepélyes átvételére. Az átvétel módjáról a Dékáni Hivatal tud részletes tájékoztatást adni.

Ha a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgát a sikeres záróvizsgát követően teljesíti, az oklevél kiállításához a nyelvvizsga bizonyítványt ügyfélfogadási időben a KTH információs pultjánál az R. épület aulájában be kell mutatnia. Az oklevél kiállításához csak az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány fogadható el, a nyelvvizsga hely által kiadott igazolás alapján az oklevél kiállítása nem kérvényezhető. Az oklevél a nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül készül el.

Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem vezetése úgy döntött, díszes oklevelet ad mindazoknak a végzett hallgatóinak, akik a BME bármely karán, szakán oklevelet szereztek, és azt előzetesen megrendelik. További információt itt talál.

Ha Ön diákhitelet vett fel, akkor hasznos lehet a Diákhitel Zrt. tájékoztatója, melyet itt talál.


Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

 

« Vissza