BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a hallgatóknak a 201213/2 félév kezdéséről

Kedves Hallgató!

 2013. február 4-én kezdődik a 2012/13/2 félév regisztrációs időszaka. Adminisztrációs teendőinek áttekintésében hírlevelünkkel szeretnénk segíteni. A legfontosabb időszakokat, határidőket és a félév kezdetén aktuális kérvények érvényességét a hírlevél elején elhelyezett eseménynaptárban foglaltuk össze. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket átolvasni, felmerülő esetleges kérdéseit a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.

2012/13/2 félév kezdetét érintő időszakok, határidők:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

regisztrációs hét

2013. február 4.

2013. február 8.

végleges tantárgyfelvételi időszak

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

bejelentkezési időszak (aktív/passzív státusz beállítása)

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

első tanítási nap

2013. február 11.

2013. február 11.


A legfontosabb időszakok a hallgatói Neptun web Információ/Időszakok felületén is nyomon követhetőek a félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva.

A 2012/13/2 félév kezdetén aktuális kérvények érvényessége:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége (=beadási határidő)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2013.01.24. 12:00

2013.02.10. 23:59

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2013.01.14.

2013.02.10. 23:59

003 Költségtérítés csökkentéskérelem (aláírás esetén)

folytonosan beadható, javasolt az 1. oktatási hét végéig beadni, mert 2013.02.17-ét követően 1200 Ft összegű szolgáltatási díj megfizetése esetén adható be

010 Költségtérítés csökkentés kérelem személyes okokból

2013.01.25. 06:00

Karonként eltérő határidő, megtekinthető a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a kérvény során állva az érvényesség vége mezőben

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

folyamatosan nyitva van

2013.02.10. 23:59, szociális és egészségügyi indokok esetén az indok felmerülésekor

018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak, ill. aláírás esetén

2012.12.01. 06:00

2013.02.08. 23:59

 


Hírlevelünk további részében a bejelentkezést, a tantárgyfelvételt, és az egyéb adminisztrációt érintő teendőkről, szabályzati előírásokról olvashat részletesen:

1.            A regisztrációs hét végéig elvégzendők:

2012/13/1 félévi eredmények ellenőrzése:

 • 2013. január 22-én a Neptun belépési felületén és a KTH honlap hirdetményei között elhelyezett előzetes tantárgyfelvételről szóló hírlevelünkben már felhívtuk figyelmét előző félévi eredményei bejegyzésének nyomon követésére. Amennyiben a jegyek között továbbra is eltérés van, az eltérés kivizsgálását a 006 Jegyeltérés bejelentése elektronikus kérvényen kezdeményezheti.
 • Az eltéréseket a második oktatási hét végéig lehet díj fizetése nélkül bejelenteni. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a harmadik kifizetéstől számított 15. munkanap.

E-mail, egyéb adatok ellenőrzése:

 • A BME TVSZ előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként és alapértelmezettként való rögzítését, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.
 • Célszerű a félév elején – amennyiben azt az előző hírlevelünk alapján még nem tette meg – valamennyi személyes adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem elektronikus kérvényen.

Bejelentkezés, tartozás ellenőrzése:

 • A BME TVSZ 7. § (1) és a Tanulmányi ügyrend 5.1. szakasza alapján a hallgató – a hallgatói információs rendszeren keresztül – köteles a regisztrációs hét végéig minden félévre vonatkozóan bejelenteni, hogy aktív vagy passzív kíván lenni az adott félévben.

Bejelentkezési kötelezettségének a hallgatói Neptun web Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés felületén tehet eleget az adott félév kiválasztását követően a Lehetőségek opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat-félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. Amennyiben a bejelentkezés sikeres volt, a Neptun visszaigazoló üzenetet küld a bejelentkezés megtörténtéről. Ha több képzése van, valamennyi képzésén el kell végeznie a bejelentkezést. Képzést váltani a Kijelentkezés gombbal azonos sorban, a bal felső sarokban elhelyezett Képzés gombra kattintva tud.

 • Az aktív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű (nem kollégiumi) tartozása. A passzív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előzetesen felvett tantárgyait törölje. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív félévre történő bejelentkezés mellett lejárt határidejű tartozás esetén a hallgató nem vehet fel tantárgyat, nem jelentkezhet kurzusra. A NEPTUN hallgatói web felületén az aktív státuszú tételeket úgy kérdezheti le, ha a Pénzügyek/Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés, illetve Visszafizetés fülön megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor a program csak passzív státusszal engedi bejelentkezni a következő félévre.
 • A be nem jelentkezett hallgatót a regisztrációs hetet követő hét végéig az adatkezelő jelentkezteti be a TVSZ-ben előírtak szerint. Amennyiben a hallgató vett fel kurzust és nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozása, a KTH aktív félévre jelentkezteti be, feltételezve, hogy nem mulasztotta el egymás után harmadszor a bejelentkezést. A be nem jelentkezett hallgató féléve passzív.
 • A bejelentkezést elmulasztó hallgatót a KTH a jelen tájékoztatóban értesíti a bejelentkezés elmulasztásának jogkövetkezményéről. A BME akkor szünteti meg egyoldalú jognyilatkozattal a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató egymást követő harmadik alkalommal mulasztja el bejelentkezési kötelezettségét.
 • A BME TVSZ 3. § (4) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, és a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (félévekben felfelé kerekítve). Ettől eltérni csak a 036B elektronikus kérvény alapján dékáni engedéllyel lehet.


Tantárgyfelvétel
:

2012/13/2 félévi kurzuskínálat:

 • A Tanszékek a regisztrációs hét első napján, 2013. február 4-én 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzuskínálatról. 16 óra után már valamennyi kurzusnak, amelyet tanórák megtartásával hirdet meg a tanszék, órarendi információval kell rendelkeznie. 16 óra után a tanszék már csak maximális létszámot emelhet, illetve új kurzust hozhat létre. Ha a kurzus nem indul, a tanszéki adminisztrátor törli a kurzusra jelentkezett hallgatókat, valamint Neptunon küldött üzenetben és e-mailben értesíti őket a törlésről.
 • Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a továbbiakban: Tanulmányi ügyrend) értelmében, ha február 4-én 16 órakor egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, akkor a tanszék dönthet a kurzus törléséről, vagy későbbre halaszthatja a döntést. Ha törli a kurzust, a hallgatói jelentkezéseket is törli, és erről a hallgatóknak üzenetet kell küldjön. Amennyiben a kurzus indításáról később hoz döntést, a kurzusról a lejelentkezést akkortól letilthatja.
 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakra vonatkozó szigorúbb szabályokra már előző hírlevelünkben is felhívtuk figyelmét. A részletes szabályokról a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól szóló 17/2009. (08.29.) Rektori Utasításban tájékozódhat a www.nyi.bme.hu honlapon.


Tantárgyfelvétel véglegesítése
:

 • A végleges tantárgyfelvételi időszakban a hallgató köteles ellenőrizni, hogy az előzetes tantárgyfelvétele módosult-e, valamint véglegesíteni felveendő tantárgyait. Az esetleges utólagos tantárgyfelvételi kérvények beadása során nem hivatkozhat a hallgató arra, hogy nem volt internet közelében.
 • Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun tanulmányi rendszer mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt elektronikus kérvényen jelezheti a regisztrációs hét végéig. A tantárgyak előkövetelményét a Neptun web Tárgyfelvétel felületén a tantárgy kiválasztása után a Lehetőségek opción belül a Tárgy adatok felületen Alapadatok fülön a Végső követelmény mezőben tekintheti meg.
 • Amennyiben a kurzus létszáma betelt, és emiatt nem tud az adott kurzusra jelentkezni, a létszám emelése miatt kérjük, szíveskedjék a tantárgyat meghirdető Tanszéket megkeresni. A kurzus cseréjére is a Tanszék jogosult.
 • Bizonyos kurzusokhoz a tanszékek, dékáni hivatalok előkövetelményt állítottak be. Ezek általában szakokra, évfolyamokra korlátozzák a kurzus felvehetőségét. Az ilyen előkövetelményekkel kapcsolatban a tanszékek/dékáni hivatalok tudnak tájékoztatást adni.
 • Amennyiben a Neptun technikai problémája (tehát nem kurzus limit probléma, vagy fennálló tartozás stb.) miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, problémáját a regisztrációs héten 2013. február 8-án, pénteken, éjfélig a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben jelezheti.
 • Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának érvényessége: ha a hallgató az aláírást 2007. szeptember 1-jét követően szerezte meg, a megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. Kérjük, a vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizze aláírásának érvényességét.

Költségtérítés/Önköltség 1. részletének befizetése:

 • Azoknak a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak, akiknek a költségtérítést/önköltséget két részletben kell fizetniük, a költségtérítés/önköltség első részlete már kiírásra került. Az első részlet befizetése feltétele az aktív félévre való bejelentkezésnek. A költségtérítés/önköltség 1. részletfizetési határidejének módosítása a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvény beadásával kérelmezhető. Akiknél a Kar a képzés és kezdési évtől függően megadott 1. részletet, de valamely ok miatt ez nem került kiírásra, azoknál a kreditenként kiírandó 2. részlet fogja tartalmazni a teljes költségtérítés/önköltség összegét.

 


2.           
A regisztrációs hét utáni fontos határidők, teendők:

Utólagos tantárgyfelvétel/tantárgyleadás:

 • Utólagos tantárgyfelvételre és leadásra vonatkozó indokolt kérelmeket a 2012/13/2 félévben 2013. február 18-án 23.59-ig lehet beadni a Neptun tanulmányi rendszerben elérhető 018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából) és a 019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából) elektronikus kérvényeken. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasítás alapján a saját hibából beadott utólagos tantárgyfelvétel/tantárgytörlés szolgáltatási díja tantárgyanként 1200 Ft. Amennyiben a hallgató a kérelmet nem saját hibából adja be és a Kari Tanulmányi Bizottság a kérést saját hibából beadottnak minősíti, illetőleg a hallgató ennek ellenére kéri az utólagos tantárgyfelvételt, a szolgáltatási díj mértéke 2400 Ft.

Költségtérítés/önköltség csökkentése:

 • Költségtérítés/önköltség csökkentése a 003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén), a 009 Költségtérítés csökkentés kérelem (GYES, GYED stb. alapján) és 010 Költségtérítés csökkentés kérelem (egyéb indok alapján) kérvényeken kérhető. A kérvények az első oktatási hét végéig küldhetők el díjmentesen, az első oktatási hetet követően a kérvény 1200 Ft díjfizetési kötelezettség mellett adható be. A 010. számú kérvény esetében a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet a kérvény beadási határidejének módosításáról. Kérjük, a kérvény leadása kapcsán a kérvény érvényesség vége mezőben szereplő dátumot szíveskedjék figyelemmel kísérni.

Hallgatói jogviszony igazolás:

 • A 2012/13/2 félévről hallgatói jogviszony igazolás a regisztrációs héten történő bejelentkezést követően az első oktatási hét első napjától kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információnál, amennyiben a Neptunban bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Aki nem jelentkezett be, az csak napokkal később, a manuális státuszállítást követően kaphat igazolást.
 • A 2012/13/1 félévről hallgatói jogviszony igazolás a 2012/13/2 félévre történő bejelentkezés elvégzéséig kérhető az R. ép. aulájában az információnál. A bejelentkezést követően az előző félévről a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése kérvény elküldésével igényelhető hallgatói jogviszony igazolás.


Diákigazolvány
:

A 2012/13/1 félévi matricák 2013. március 31-ig érvényesek. A 2012/13/2 félévre történő érvényesítés kezdetéről honlapunkon fogjuk tájékoztatni. A diákigazolvány megrendelést, az ideiglenes igazolványt helyettesítő igazolás átvételét, a diákigazolvány érvényesítést érintő információkat folyamatosan frissítjük a KTH honlapján.


Elektronikus kérvények
:

 • Az ügyintézéshez használható adott időszakban rendelkezésre álló kérvények a hallgatói Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén érhetők el. Az elektronikus űrlap kitöltését követően a kérvény a Kérvény elküldése gombra kattintva küldhető el. A kérvény elküldésének sikerességét és pontos kitöltöttségét a Leadott kérvények fülön tudja ellenőrizni. A kérvények érvényességének idejét az egyetemi szabályzatok alapján állítja be a KTH. Az éppen beadható kérvények érvényességének kezdete és az érvényesség vége (=beadási határidő) a Kitölthető kérvények felületen tekinthető meg.
 • Az elküldött kérvényhez a kérvény elküldését követően elektronikusan melléklet csatolható a Leadott kérvények fülön a kérvény sorára állva a Lehetőségek opción belül a Kérvénymelléklet opciót választva. A kérvényhez annak elküldését követően általában 48 órán belül elektronikus mellékletet lehet csatolni. A csatolható mellékletek típusa és maximális mérete: .pdf(300K) .doc(300K) .xls(300K) .jpg(500K) .tif(500K).


Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem
:

Adott félévre kedvezményes tanulmányi rend a 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elektronikus kérvényen kérelmezhető (a szociális és egészségügyi indokok kivételével) a félév első hetének végéig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot bocsát ki, ami a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában vehető át a kérvény döntésében közöltek szerint. Az engedéllyel a hallgatónak fel kell keresnie a tantárgy(ak) oktatóját, és egyeztetnie kell a tantárgy teljesítésének módjáról.


Egyebek
:

 • 2013.01.28-tól érvényes az „1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás
  a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról”, amelynek az 1. § (1) g.) pontja előírja, hogy a 2012.09.01, vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetében egy nem teljesített tantárgy ismételt felvétele után 1800,-Ft/kredit különeljárási díjat kell kiróni.
 • Ugyenezen utasítás a különeljárási díjak mértékét emeli, az eddigi 1200,- Ft-os díjakat 1800,- Ft-ra, a 3000,- Ft-os díjakat 4500,- Ft-ra.
 • Emlékeztetőül: A Szenátus 2012. június 25-i ülésén módosított TVSZ 3. § (6) e.) bekezdése szerint a BME megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot. Ez az előírás a szigorlatokra is vonatkozik. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően beiratkozott hallgatók esetében a vizsgák (szigorlatok) számát a 2012/13/1 félévtől számolják.
 • A BME Térítési és Juttatási Szabályzata is módosult január 28-án. A módosított szabályzat elérhető honlapunk Szabályzatok felületéről.


Sikeres félévkezdést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza