BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Teendők nyertes pályázóknak

Az Erasmus Iroda részére leadandó dokumentumok a Dokumentumtárban találhatók:

  • learning agreement (mindkét intézmény által aláírva)
  • alapadatok szerződéskötéshez
  • nyilatkozat
  • támogatási szerződés (sárgán kiemelt részek kitöltése után EMAIL-en küldendő az Erasmus Iroda email címére)
  • EU TB kártya másolata

Az Erasmus Iroda részére leadandó dokumentumokat legkésőbb 2012. november 15-ig kérjük leadni.

FONTOS! A learning agreementet a fogadó intézmény által is aláírva kell leadni erre a határidőre.

Figyelem! A fogadó intézmény jelentkezési határideje a fentiektől eltérő lehet!

Kérjük, hogy amennyiben a BME learning agreement formanyomtatványát használják, ne felejtsék el azt a kari koordinátor mellett a kar oktatási dékánhelyettesével is aláíratni. Az intézményi koordinátor aláírását (utolsó aláírásként) az Erasmus Iroda intézi. A learning agreementet először mindig a küldő intézmény (BME) írja alá, utána a fogadó intézmény.

Figyelem! A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nyertes pályázóinak az előzetes tárgybefogadási űrlapot a learning agreementtel együtt kell leadniuk a kari koordinátor részére!

Kérjük, hogy saját érdekükben a Neptunban található elérhetőségeiket ellenőrizzék, különös tekintettel az email címre.

Tanulmányozzák a TVSZ vendéghallgatói jogviszonyra és tárgybefogadásra vonatkozó pontjait, valamint tájékozódjanak, hogy a kari szabályzat hogyan rendelkezik a külföldön töltött félév(ek)ről. A külföldön teljesített tárgyak befogadásának feltételeiről, részleteiről a Kari Kreditátviteli Bizottság, ill. adott BME tárgy tárgyfelelőse tud felvilágosítást adni.

A minimális teljesítendő kreditek száma 21 ECTS/félév. E feltétel nem teljesülése esetén az Erasmus ösztöndíjból arányosan vissza kell fizetni. A külföldön teljesített tárgyak eredményeinek ECTS megfeleltetéséről a fogadó (kinti) intézménynek kell igazolást kibocsájtani (jellemzően az a tanulmányok befejezésekor kiadott transcript of records része).

Az EILC (European Intensive Language Course) NEM KÖTELEZŐ nyelvi kurzusról itt olvashatnak: http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/aktualis/1341/.

Ha a fogadó intézmény hiteles transcript of recordsot kér a kiutazás előtt a jelentkezéskor, azt a KTH-ban indexfordításként kell megrendelni. Az indexfordítás elészülte a Neptun kérvény elindításától, és a szolgáltatási díj befizetésétől számítva akár 2-3 munkanapot is igénybe vehet.

Az Erasmus ösztöndíj utalásához CSAK olyan magyarországi banknál vezetett deviza (euró alapú) bankszámla számot fogadunk el, amely a hallgató saját nevére szól.

Kérünk minden hallgatót, hogy kiutazáskor vigyék magukkal a honlapon található időigazolást, és azt még az ottlétük alatt írassák alá a fogadó intézménnyel. A nyomtatványt a „Hazaérkezés utáni teendők” között találják.

« Vissza