BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 23. csütörtök   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hírlevél hallgatóknak a 2012/13/1 félév kezdéséről - 2012. augusztus 24., augusztus 30-án kiegészítve

Az utolsó pont korrektúrával javítva

 

Kedves Hallgató!

 

Hírlevelünkben a félévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendőkről, határidőkről, a 2012. június 25-én módosított Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) módosításairól és egyéb szabályzati változásokról adunk tájékoztatást. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket áttanulmányozni, felmerülő esetleges kérdéseit a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.

2012/2013 tanév időbeosztása, időszakok:

Az adott tanév időbeosztásáról rektori utasítás rendelkezik. A 2012/2013-as tanév időbeosztásáról szóló rektori utasítás elérhető a KTH honlapján a Hirdetmények/Tanévek időbeosztása menüpont alatt. A legfontosabb időszakok a hallgatói Neptun web Információ/Időszakok felületén is nyomon követhetőek a félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva. A 2012/13/1 félév regisztrációs hete 2012. augusztus 27-től 2012. augusztus 31-ig tart.

 1. 1.            A regisztrációs hét végéig elvégzendők:

2011/12/2 félévi eredmények ellenőrzése:

 • Kérjük a 2012/13/1 félév regisztrációs időszaka előtt szíveskedjék a 2011/12/2 félévre felvett tantárgyak esetében a Neptunban szereplő eredmények és a saját nyilvántartása szerinti eredmények egyezőségét ellenőrizni. Amennyiben a jegyek között eltérés van, az eltérés kivizsgálását a 006 Jegyeltérés bejelentése elektronikus kérvényen kezdeményezheti.
 • Az eltéréseket a második oktatási hét végéig lehet díj fizetése nélkül bejelenteni. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a harmadik kifizetéstől számított 15. munkanap.

E-mail, egyéb adatok ellenőrzése:

 • A BME TVSZ előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként való rögzítését, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.
 • Célszerű a félév elején valamennyi személyes adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni.

Bejelentkezés, tartozás ellenőrzése:

 • A BME TVSZ 7. § (1) és a Tanulmányi ügyrend 5.1. szakasza alapján a hallgató – a hallgatói információs rendszeren keresztül – köteles a regisztrációs hét végéig minden félévre vonatkozóan bejelenteni, hogy aktív vagy passzív kíván lenni az adott félévben. A 2012/13/1 félévben a bejelentkezési időszak 2012. augusztus 27. 16.00-tól 2012. szeptember 2. 23.59-ig tart.

Bejelentkezési kötelezettségének a hallgatói Neptun web Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés felületén tehet eleget az adott félév kiválasztását követően a Lehetőségek opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat-félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. Amennyiben a bejelentkezés sikeres volt, a Neptun visszaigazoló üzenetet küld a bejelentkezés megtörténtéről. Ha több képzése van, valamennyi képzésén el kell végeznie a bejelentkezést.

 • Az aktív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű (nem kollégiumi) tartozása. A passzív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előzetesen felvett tantárgyait törölje. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív félévre történő bejelentkezés mellett lejárt határidejű tartozás esetén a hallgató nem vehet fel tantárgyat, nem jelentkezhet kurzusra. A NEPTUN hallgatói web felületén az aktív státuszú tételeket úgy kérdezheti le, ha a Pénzügyek/Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés illetve Visszafizetés fülön megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor a program csak passzív státusszal engedi bejelentkezni a következő félévre.
 • A be nem jelentkezett hallgatót a regisztrációs hetet követő hét végéig az adatkezelő jelentkezteti be a TVSZ-ben előírtak szerint. Amennyiben a hallgató vett fel kurzust és nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozása, a KTH aktív félévre jelentkezteti be, feltételezve, hogy nem mulasztotta el egymás után harmadszor a bejelentkezést. A be nem jelentkezett hallgató féléve passzív.
 • A bejelentkezést elmulasztó hallgatót a KTH a Neptun tanulmányi rendszerben küldött üzenetben és e-mailben értesíti a bejelentkezés elmulasztásának jogkövetkezményéről. Változás a TVSZ módosítás alapján, hogy a BME akkor szünteti meg egyoldalú jognyilatkozattal a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató egymást követő harmadik alkalommal mulasztja el bejelentkezési kötelezettségét.
 • A BME TVSZ 3. § (4) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, és a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (félévekben felfelé kerekítve). Ettől eltérni csak a 036/B elektronikus kérvény alapján dékáni engedéllyel lehet. A kérvény 2012. augusztus 21-én 16 órától 2012. szeptember 2-án éjfélig elérhető a Neptun web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén.

Tantárgyfelvétel:

2012/13/1 félévi kurzuskínálat:

 • A Tanszékek a regisztrációs hét első napján, 2012. augusztus 27. 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzuskínálatról. 16 óra után már valamennyi kurzusnak, amelyet tanórák megtartásával hirdet meg a tanszék, órarendi információval kell rendelkeznie. 16 óra után a tanszék már csak maximális létszámot emelhet, illetve új kurzust hozhat létre. Ha a kurzus nem indul, a tanszéki adminisztrátor törli a kurzusra jelentkezett hallgatókat, valamint Neptunon küldött üzenetben és e-mailben értesíti őket a törlésről.
 • Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a továbbiakban: Tanulmányi ügyrend) értelmében, ha augusztus 27-én 16 órakor egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, akkor a tanszék dönthet a kurzus törléséről, vagy későbbre halaszthatja a döntést. Ha törli a kurzust, a hallgatói jelentkezéseket is törli, és erről a hallgatóknak üzenetet kell küldjön. Amennyiben a kurzus indításáról később hoz döntést, a kurzusról a lejelentkezést akkortól letilthatja.
 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakra szigorúbb szabályok érvényesek, ld. a 17/2009. (08.29.) Rektori Utasítást a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól (http://www.nyi.bme.hu).

Tantárgyfelvétel véglegesítése:

 • A végleges tantárgy- és kurzusfelvétel a 2012/13/1 félévben 2012. augusztus 27-én 16.00-tól 2012. szeptember 2-án 23.59-ig tart.
 • A végleges tantárgyfelvételi időszakban a hallgató köteles ellenőrizni, hogy az előzetes tantárgyfelvétele módosult-e, valamint véglegesíteni felveendő tantárgyait. Az esetleges utólagos tantárgyfelvételi kérvények beadása során nem hivatkozhat a hallgató arra, hogy nem volt internet közelében.
 • Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun tanulmányi rendszer mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt elektronikus kérvényen jelezheti a regisztrációs hét végéig. A tantárgyak előkövetelményét a Neptun web Tárgyfelvétel felületén a tantárgy kiválasztása után a Lehetőségek opción belül a Tárgy adatok felületen Alapadatok fülön a Végső követelmény mezőben tekintheti meg.
 • Amennyiben a kurzus létszáma betelt, és emiatt nem tud az adott kurzusra jelentkezni, a létszám emelése miatt kérjük, szíveskedjék a tantárgyat meghirdető Tanszéket megkeresni. A kurzus cseréjére is a Tanszék jogosult.
 • Amennyiben a Neptun technikai problémája (tehát nem kurzus limit probléma, vagy fennálló tartozás stb.) miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, kérjük problémáját a regisztrációs héten 2012. augusztus 31-én, pénteken, éjfélig a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben jelezni szíveskedjék.
 • Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának érvényessége: ha a hallgató az aláírást 2007. szeptember 1-jét követően szerezte meg, a megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2007. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett aláírás öt évig (volt) érvényes. Kérjük, a vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizze aláírásának érvényességét.

Költségtérítés 1. részletének befizetése:

 • Azoknak a költségtérítéses hallgatóknak, akiknek a költségtérítést két részletben kell fizetniük, a költségtérítés első részlete már kiírásra került 2012. augusztus 26-i befizetési határidővel. Az első részlet befizetése feltétele az aktív félévre való bejelentkezésnek. A költségtérítés 1. részlet fizetési határidejének módosítása a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvény beadásával kérelmezhető.
 1. 2.            A regisztrációs hét utáni fontos határidők, teendők:

Utólagos tantárgyfelvétel/tantárgyleadás:

 • Utólagos tantárgyfelvételre és leadásra vonatkozó indokolt kérelmeket a 2012/13/1 félévben 2012. szeptember 10-én 23.59-ig lehet beadni a Neptun tanulmányi rendszerben elérhető 018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából) és a 019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából) elektronikus kérvényeken.

Költségtérítés csökkentése:

 • Költségtérítés csökkentés a 003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén), a 009 Költségtérítés csökkentés kérelem (GYES, GYED stb. alapján) és 010 Költségtérítés csökkentés kérelem (egyéb indok alapján) kérvényeken kérhető. A kérvények az első oktatási hét végéig küldhetők el díjmentesen, az első oktatási hetet követően a kérvény 1200 Ft díjfizetési kötelezettség mellett adható be. A 010. számú kérvény esetében a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet a kérvény beadási határidejének lerövidítéséről. Kérjük, a kérvény leadása kapcsán a kérvény érvényesség vége mezőben szereplő dátumot szíveskedjék figyelemmel kísérni.

Hallgatói jogviszony igazolás:

 • A 2012/13/1 félévről hallgatói jogviszony igazolás a regisztrációs héten történő bejelentkezést követően az első oktatási hét első napjától kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információnál, amennyiben a Neptunban bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Aki nem jelentkezett be, az csak napokkal később, a manuális státuszállítást követően kaphat igazolást.
 • A 2011/12/2 félévről hallgatói jogviszony igazolás a 2012/13/1 félévre történő bejelentkezés elvégzéséig kérhető az R. ép. aulájában az információnál. A bejelentkezést követően az előző félévről a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése kérvény elküldésével igényelhető hallgatói jogviszony igazolás.

Diákigazolvány:

 • A 2011/12/2 félévi matricák 2012. október 31-ig érvényesek. A diákigazolvány megrendelést, az ideiglenes igazolványt helyettesítő igazolás átvételét, a diákigazolvány érvényesítést érintő információkat folyamatosan frissítjük a KTH honlapján. Kérjük, a diákigazolvánnyal kapcsolatos információkról honlapunkon tájékozódjon.

Elektronikus kérvények:

 • Az ügyintézéshez használható adott időszakban rendelkezésre álló kérvények a hallgatói Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén érhetők el. Az elektronikus űrlap kitöltését követően a kérvény a Kérvény elküldése gombra kattintva küldhető el. A kérvény elküldésének sikerességét és pontos kitöltöttségét a Leadott kérvények fülön tudja ellenőrizni. A kérvények érvényességének idejét az egyetemi szabályzatok alapján állítja be a KTH. Az éppen beadható kérvények érvényességének kezdete és az érvényesség vége (=beadási határidő) a Kitölthető kérvények felületen tekinthető meg.
 • Az elküldött kérvényhez a kérvény elküldését követően elektronikusan melléklet csatolható a Leadott kérvények fülön a kérvény sorára állva a Lehetőségek opción belül a Kérvénymelléklet opciót választva. A kérvényhez annak elküldését követően általában 48 órán belül elektronikus mellékletet lehet csatolni. A csatolható mellékletek típusa és maximális mérete: .pdf(300K) .doc(300K) .xls(300K) .jpg(500K) .tif(500K).

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem:

Adott félévre kedvezményes tanulmányi rend a 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elektronikus kérvényen kérelmezhető (a szociális és egészségügyi indokok kivételével) a félév első hetének végéig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot bocsát ki, ami a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában vehető át a kérvény döntésében közöltek szerint. Az engedéllyel a hallgatónak fel kell keresnie a tantárgy(ak) oktatóját, és egyeztetnie kell a tantárgy teljesítésének módjáról.

Kérelem nx15 ellenőrzés módosítására akkreditált tantárgyak beszámításával:

Ha a hallgató korábban megszerzett kreditekkel rendelkezik, akkor a TVSZ szerint ezek befogadása után kérvényt adhat be a Kari Tanulmányi Bizottsághoz a tavaszi félév lezárása után esedékes nx15 ellenőrzés módosítására. A kérelemre a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén 2012. szeptember 24-től elérhető 053. sz. kérvény szolgál, amit 2012. október 28-ig lesz lehetősége beadni.

Egyéb szabályzati változások:

 • A Szenátus 2012. június 25-i ülésén módosított TVSZ 3. § (6) e.) bekezdése szerint a BME megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot. Ez az előírás a szigorlatokra is vonatkozik. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően beiratkozott hallgatók esetében a vizsgák (szigorlatok) számát a 2012/13/1 félévtől számolják.
 • A tanulmányait 2012. augusztus 15-ét követően megkezdő, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében az összes előírt kreditet 10 %-kal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel. Az ezen felül felvett kreditekért a hallgatónak térítési díjat kell fizetnie.A Szenátus 2012. június 25-i ülésén módosított TVSZ 11. § (14) bekezdése szerint „Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel. Az ezen felül felvett kreditekért a hallgatónak térítési díjat kell fizetnie. A tanulmányait 2012. augusztus 15. előtt megkezdett, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató a képzése befejezéséhez 2012. szeptember 1-jén még szükséges kreditértékű tantárgyat, ezen felül az összes előírt kredit tíz százalékával megegyező kreditértékű tantárgyat külön önköltség illetve költségtérítés fizetése nélkül felvehet, függetlenül a képzésen korábban felvett tantárgyai kreditértékének összegétől.”


Sikeres félévkezdést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza