BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Vizsgáról távollévők díjtörlése

A KTH a 18/2009. (VIII.29.) Rektori utasítást pontosan betartva 2010. március 11-én (összesen 7517 db esetben) kiírta az igazolatlan távollét miatti különeljárási díjat. Ez 3,5-szer annyi, mint a megelőző félévek átlaga. A díjak kirovása óta számtalan reklamáló levelet kaptunk a tanszékektől, illetve sok hallgató adott be felszólalást elektronikus kérelemben. A visszajelzések alapján az Egyetemi Hallgatói Képviselettel egyetértésben a KTH igazgatója javasolta Rektor úrnak, hogy az alábbi esetekben töröljük a kiírt különeljárási díjat:

1)    A vizsgaalkalom a BKV sztrájk idejére esett (2010.01.12. - 2010.01.15.)

(Bár ebben az időszakban sem volt relatíve több hiányzó.)

 

2)    A tanszék kivette a pipát a "Beszámít a vizsgába" jelölőnégyzetből.

(Alapértelmezésben a jelölőnégyzet be van jelölve, a tanszék nyilván azért vette ki, mert a vizsga valamiért nem számít bele a hallgató vizsgaalkalmaiba.)

 

3)    A tanszék listát küld a KTH-nak, amelyben közli azon hallgatók, tantárgyak és vizsgaalkalmak adatait, amelyeknél nem a vizsgaalkalomhoz vitte be a hallgató érdemjegyét.

(A hallgató nem volt távol, a tanszék adminisztratív hibája a vizsgaalkalomnál hiányzó bejegyzés.)

 

4)    A tanszék listát küld a KTH-nak, amelyben közli azon hallgatók, tantárgyak és vizsgaalkalmak adatait, amelyeknél nem kellett vizsgabejegyzést tegyenek.

(Egyes tantárgyaknál írásbeli és szóbeli vizsga külön alkalomra kerül a Neptunban (a teremfoglalás miatt), de csak a szóbelire adnak érdemjegyet, így az írásbeli alkalma vizsgáról távolmaradásként jelentkezik a hallgatónál, illetve pót-pót zh-t íratott a tanszék, de mégsem aláíráspótló típusú vizsgát hirdetett.)

 

Az 1) és 2) esetben a kiírást kérés nélkül törli a KTH.

 

A 3) és 4) esetben a tanszékek a nekik elektronikusan megküldött listában (ápr. 7-ig) jelezhetik, ha törölni kell a kiírást. (Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a "Kapcsolódó dokumentumok"-nál olvashatók.)

 

Megtörtént a tanszéki listák feldolgozása és a törlések. Ha az ezzel kapcsolatban beadott kérvény "oka fogyottá vált",  akkor azt a KTH munkatársa "elfogadással" lezárja. Ha a kérvényben reklamált tétel nem került törlésre, akkor a leírtak alapján egyedi elbírálásra kerül sor.

« Vissza