BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. október 2. hétfő   ·   2023/2024 I. félév 6. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tájékoztató a hallgatói befizetések kezelésével kapcsolatos változásokról

2021. február 23. kedd

2021. január 1-jétől a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi előírásokra tekintettel a hallgatói szolgáltatási és egyéb fizetendő díjak kiírásával és az azokról kibocsátandó számlákkal kapcsolatban az alábbi változásokat lépteti érvénybe a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.


1. Az Egyetem részére fizetendő - az Adatkezelő által kirótt - díjak esetében a fizetési határidő nem eshet munkaszüneti napra.


2. A hallgató a kirótt díj tekintetében legkésőbb a fizetési határidőig tehet észrevételt, a határidő letelte után a kivetett díj elfogadott követelésnek számít. Észrevétel kizárólag a Neptun rendszerben, az adott tételről, a határidő lejárta előtt leadott kérvénnyel kezdeményezhető.


3. A tanulmányi rendszerben kirótt követelésekről a hallgató a fizetési határidőig személyétől eltérő magánszemély, vagy szervezet / cég részére átutalásos számlát kérhet. A fenti határidő jogvesztő, így amennyiben a hallgató ezt elmulasztja, a számla automatikusan a nevére készül el, a vevő partner továbbiakban nem cserélhető. Átutalásos számla kérés csak a Neptun rendszerben, a tételről határidőben indított, hiánytalanul kitöltött kérvény esetében teljesíthető. Számlakérő nyilatkozat kitöltése szükséges hozzá, melyben a cég nyilatkozik, hogy a tartozást átvállalja, a nyilatkozatot cégszerűen aláírja. Belföldi cég adatai a NAV nyilvántartásában ellenőrzésre kerülnek, a számla ez esetben csak az ott elérhető partneradatokkal állítható ki. A hallgatónak a kérvényen kell jeleznie, amennyiben egyéb megjegyzést (közleményt) is fel kíván tüntetni a számlán.

Amennyiben a kiírt tételt nem számla ellenében teljesítették akkor a befizetőt a neptun üzemeltetés törli és a hallgató nevére kerül kiállításra a számla.

A számlaigénylésről szóló tájékoztatás a GYIK vonatkozó fejezetében érhető el.


4. Devizás képzések esetében a féléves tandíj Forintra átszámított összege kerül kivetésre a Neptun tanulmányi rendszerben, az őszi félév tekintetében a folyó év június 15-én, a tavaszi félév esetében az előző év december 15-én érvényes MNB deviza középárfolyam szerint. A számla kiállítása Forintban történik, a tandíjat is Forintban kell megfizetni az Egyetem HUF elszámolású számlájára.


5. A HUF számlára devizában indított utalásokból származó költségek, ráfordítások a befizetőt terhelik.


6. Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek magyarországi bankszámlával, a továbbiakban rögzíthetnek a Neptun rendszerbe külföldi bankszámlaszámot. A Neptun rendszerben befizetett tételek esetében az esetleges jóváírások teljesítése csak ezen számlákra megengedett.


7. Hallgató által a TJSz. a 10. § szerinti önköltségi díj és a 11. § szerinti kollégiumi térítési díj csak gyűjtőszámláról, a 12.§ szerinti szolgáltatási díj, továbbá a 13. § szerinti különeljárási díj gyűjtőszámláról és bankkártyával is teljesíthető. Azon tételek esetében, amelyről a hallgató előzetesen átutalásos számlát kért, a fizetés kizárólag a számlán feltüntetett bankszámlára történő átutalással teljesíthető.


Budapest, 2021. február 23.


BME Központi Tanulmányi Hivatal
BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
BME Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

« Vissza