BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. október 23. szombat   ·   2021/2022 I. félév 8. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Részismereti képzés

Az Egyetem, a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti.

A részismereti képzés keretében a hallgatói jogviszony egy félév időtartamra létesíthető és korlátozás nélkül ismételten kezdeményezhető, de összesen legfeljebb hatvan kreditnyi tanegység teljesíthető. A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát –rendkívüli ok kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott vagy magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 78 – 80. § szabályozza, amely a KTH honlapján az Aktualitások/ Szabályzatok menüponton belül https://www.kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/ érhető el.

A felvételi kérelmet, 3000 Ft összegű szolgáltatási díj megfizetése mellett, legkésőbb a szorgalmi időszak kezdete előtt három héttel lehet benyújtani, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt.

 

A szolgáltatási díj befizetése átutalással történik. A kiállított számlát, a jelentkezésben megadott számlázási címre postázzuk.
A díj befizetésére 5 nap áll rendelkezésre a jelentkezés véglegesítése után! Amennyiben a befizetés határidőn belül nem történik meg, jelentkezése érvénytelen.
A közlemény rovatot minden esetben a példa szerint töltse ki: "KTH-jelentk/#74950"

Számlatulajdonos neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszáma: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: KTH-jelentk/ jelentkezés visszaigazoló e-mailben sorban szereplő azonosító


A felvételi kérelemben fel kell sorolni a felvenni kívánt tantárgyakat, megadva a tantárgy kódját, nevét, valamint kreditértékét. A tantárgyakról a Karok honlapján közzétett tantervekben, valamint a tantárgyat oktató Tanszék honlapján talál információkat.
A kérelemhez csatolni kell:

  • felsőfokú végzettséget igazoló irat hiteles másolata

A fizetendő önköltségről információt a Kar Dékáni Hivatalában kérhet.

Leadásához minden adat kitöltése, majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges.
A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük.

Kérelmek beadási határideje a 2021/22 tanév tavaszi félévre:
2022. január 15. – január 30. között nyújtható be itt.