BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2019. október 23. szerda   ·   2019/2020 I. félév 8. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

E-ügyintézés (Ügyintézéshez használható űrlapok)

Ügyeit nem szükséges személyesen intéznie, amennyiben a képviseletében eljáró személy rendelkezik (az innen letölthető, vagy ezzel azonos adattartalmú) MEGHATALMAZÁS -sal.

 

Az ügyintézéséshez használható űrlapokat a Neptun hozzáféréssel:

 • nem rendelkezők a KTH portál "űrlapok" menüpontjában tudják kitölteni, a jelenleg elérhető űrlapokról itt talál információt; 
 • rendelkezők a Neptun rendszerben küldhetik. Az űrlapok csak abban az időszakban láthatók és küldhetők, amikor a szabályzatok lehetővé teszik. Kérjük, hogy a korábbi, papír alapú nyomtatványokat ne használják, azokat már nem dolgozzuk fel.

 

A Neptunban a kérvények max. 500 karakter terjedelmű indoklást tartalmazhatnak. Ennél hosszabb indoklás, illetve mellékletek a kérvények többségéhez a mentésüket követően, elektronikusan, a Neptunban csatolhatók. Amikor erre nincs lehetőség, akkor a melléklet A4 formátumú, egyoldalas lapokon adhatók be a KTH-ban, a kérvény azonosítójára hivatkozva. Ha a beadott melléklet meghaladja a három oldalt, akkor külön kell választani a legfontosabb adatokat, információkat, ezeket elektronikusan rögzítjük. A negyedik és további oldalak irattárba kerülnek, ahol a kérvény elbírálói megtekinthetik azokat.

 

Igazolás, leckekönyv:

 • 027 Különleges igazolás kérése
 • 028/A Angol nyelvű leckekönyv másolat kérése végzett hallgatóknak
 • 028/B Törzslap-kivonat kérése végzett hallgatóknak (elbocsátott /legalább egy aktív félévvel/, abszolvált, záróvizsgát tett /nyelvv. hiányzik/, diplomát szerzett)
 • 066 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" kérése
 • 066sz Vidéki helyszínű oktatás, szakmai gyakorlat miatti igazolás kérése
 • 067 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" ismételt kérése

Hallgatói jogviszony

 • 031 Utólagos passzív félév kérése
 • 031/A Bejelentkezés visszavonása
 • 032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát)
 • 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás
 • 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére
 • 100P Pótbeiratkozási kérelem
 • 100PP Pótbeiratkozó passzív félévre
 • 102 Kérvény félév utólagos aktíválására

Tárgyfelvétel

 • 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre/javító célú újrateljesítésre korábban már teljesített tárgyból
 • 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt (a tárgyfelvételre jogosult lenne, teljesítette az előkövetelményeket, de a Neptun nem engedélyezi a tárgyfelvételt, illetve a korábban felvett tárgy törlésre került, beadható a regisztrációs hét végéig)
 • 018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !) (ha tanszéki, vagy egyéb oktatás szervezési hiba miatt kéri, a második oktatási hét első napjáig adható be)
 • 019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL) (a második oktatási hét első napjáig adható be, szolgáltatási díj köteles)
 • 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Vizsga, jegybeírás

 • 006 Jegyeltérés bejelentése (ha hibás a Neptunban lévő bejegyzés, az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles, a kérvény nem minősül ösztöndíj reklamációnak)
 • 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára
 • 052 Vizsgáról távollét igazolása
 • ZV0__ Záróvizsga jelentkezés (karonként, szakonként eltérő)

Pénzügyek

 • 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen
 • 007/2 Pénzügyi korrekciós kérvény
 • 010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
 • 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba
 • 026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem
 • 034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése
 • 070-KOLL  Felszólalás kollégiumi fizetési kötelezettség kirovása ellen
 • 070A - Részletfizetési/Halasztási kérelem kollégiumi fizetési kötelezettség(ek)re
 • 076 Részletfizetési kérelem – lejárt kintlévőségekre
 • 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására
 • 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására
 • 103 Adategyeztetés az egyéni és a képzéshez rendelkezésre álló támogatási idővel kapcsolatban
 • 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra
 • 111 Gyűjtőszámla feltöltés vizsgálat kérése
 • 903 Fellebbezés rendszeres szociális ösztöndíj, illetve alaptámogatás pályázat elutasítása ellen
 • 906 Kérelem - lejárt kintlévőség esetén
 • 907 Külügyi Ösztöndíj
 • 908 Műegyetemi Versenycsapat Ösztöndíj
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj:
  • 904 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat
  • 904B Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat visszavonása
  • 905 Jogorvoslati kérelem Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatban

Jogorvoslati kérelem

 • 001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt
 • 001M Jogorvoslat, MÉLTÁNYOSSÁGI kérelem elutasítása miatt
 • 002 Méltányossági kérelem
 • 014 Felmentési kérelem elbocsátási feltételek vizsgálata alól
 • 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen
 • 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen
 • 023/1 Jogorvoslati kérelem egyoldalú (3-szor be nem jelentkezés miatt) elbocsátó nyilatkozat ellen
 • 036 Jogorvoslati kérelem egyoldalú (passzív félév miatti) elbocsátó nyilatkozat ellen
 • 051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

Intézmény, szak változtatás (átvétel), tárgybefogadás

 • 011 Átvételi kérelem (a BME-n belül egyik karról/szakról másikra akar átjelentkezni) díjmentesen és Átjelentkezési kérelem (más intézményből BME-re átjelentkező hallgatóknak) az "Űrlapok" menüpontnál érhető el, illetve ugyanitt  olvasható részletes tájékoztató a külső intézményből átjelentkezéssel kapcsolatban.
  • Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel. (Kérjük, átvételi kérelme beadása előtt szíveskedjék tájékozódni, hogy megfelel-e a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szerinti felvételi követelményeknek.) 
  • Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető, kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe történő átvétel.
  • Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54...55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást
  • Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.” Kérjük, a hivatkozott előírásra figyelemmel átvétel esetén az új képzésre történő beiratkozásig ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését. Átvétele esetén a beiratkozást követően a Központi Tanulmányi Hivatal elvégzi a hallgatói jogviszonya megszüntetését az előző képzésen. A jogviszony megszűnéséről postai úton küldött határozatban is értesíti Önt. 
  • Az átvételi kérelem a 2019/20/1 félévre várhatóan 2019. július 15-ig 2019. augusztus 15-ig nyújtható be. (Módosítás az új TVSz hatályosság alapján.) 
   A 2019/20/1 félév regisztrációs időszaka 2019. szeptember 2-án elkezdődik, így javasolt a kérelmet 2019. június 30-ig beadni. Amennyiben alkalmassági vizsga is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 10 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.
  • A kérelemmel egyidejűleg beadható a másik szakon, intézményben teljesített, a BME-n befogadtatni kívánt tárgyak listája az innen letölthető táblázatban. A kitöltött táblázatot az elektronikus kérelemhez kell csatolni/feltölteni. (A kitöltéshez segítség a karok honlapján található.) Amennyiben másik intézményből jelentkezik át, a  táblázathoz mellékelni szükséges a befogadtatni kérvényezett tárgyak teljesítését igazoló leckekönyvmásolatot, vagy kredit igazolást, valamint a tantárgyak programját, tematikáját.
  • Ha a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra kéri átvételét, akkor a tantárgybefogadáshoz további mellékletként csatolni szükséges a GTK-s hallgatók számára készült formanyomtatványt elektronikus formában. A nyomtatvány a GTK Hallgatói Képviseletének honlapjáról (www.gtkhk.hu) az Oktatás/Kérvényminták menüponton belül elérhető Tantárgyakkreditációs kérelem sablonra kattintva tölthető le. A tantárgybefogadáshoz a formanyomtatvány kitöltése kötelező, a formanyomtatvánnyal a befogadtatni kért tantárgyat oktató tanszéket kell megkeresni és a formanyomtatványt jóváhagyás céljából aláíratni, majd az aláíratott nyomtatványt a kérelemhez mellékletként csatolni.
 • 024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)
 • 024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)
  A kérvényekhez kötelezően csatolandó táblázat.

 • 025/A Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén)
 • 025/B Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén)
  A kérvényekhez kötelezően csatolandó Tantárgyak-aláírások átvezetése táblázat

 • 049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata
 • 049B ERASMUS szakmai gyakorlat ekvivalencia vizsgálata
 • 050 Részképzésről (kivéve: ERASMUS) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata
  A kérvényekhez csatolható táblázat, ha több tárgyat kér.

Egyéb

 • 055 A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van
 • 064 Jelentkezési lap Erasmus tanulmányi ösztöndíjra PÓTpályázat 
 • 065 Fellebbezés Erasmus ösztöndíj pályázat eredménye ellen
 • 071 Adatok Erasmus támogatási szerződéshez
 • 075 Erasmus dokumentum feltöltés
 • 075B Erasmus záró dokumentum feltöltés
 • 902 Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt
 • 902B Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt gólyáknak
 • 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések (olyan kérésekre, amelyekre speciális kérvény nem vonatkozik)


Fogyatékosság bejelentése
, kérjük kitöltése előtt vegye fel a kapcsolatot a HSZI esélyegyenlőségi koordinátorával!


A KTH portálon elérhető űrlapok

 • Átjelentkezési kérelem (más intézményből BME-re átjelentkező hallgatóknak). 
 • Oklevéllel és oklevél melléklettel kapcsolatos reklamáció
 • Díszes oklevél rendelése
 • Nyelvvizsga bejegyzése, oklevél gyártása
 • Korábbi végzettség, jogviszony igazolása
 • Doktori végzettségről igazolás kérése
 • Oklevél igazolás kérése
 • Oklevél fordítás kérése
 • Oklevél másolat kérése (az egyetem által "hitelesített", az eredeti okiratról készített fénymásolat)
 • Oklevél másodlat rendelése (az eredetileg kiállított oklevéllel mindenben megegyező okirat)

Az űrlapok használatát azoktól kérjük, akik régebben végeztek, nincs hallgatói jogviszonyuk a BME-n, nem rendelkeznek Neptun kóddal, nem tudnak belépni a Neptun rendszerbe. (A hallgatói jogviszonyban lévőket a Neptunban elérhető űrlapok, kérvények használatára kérjük)

Ide kattintva érheti el az "Űrlapok" oldalt.