BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2020. szeptember 18. péntek   ·   2020/2021 I. félév 3. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Átvételi kérelem más intézményből

Átvételi kérelem nyújtható be - más magyar vagy külföldi - intézményben jogviszonyban álló, BME-re átjelentkező hallgatók számára. Az átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettségi szintet eredményező (kivéve: osztatlan képzésről alapképzésre) szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel.
(Egyetemen belüli szakváltás/képzésváltás, a „011 Átvételi kérelem” leadásával a Neptunban kérhető.)

Az átvételi kérelem 3000 Ft összegű szolgáltatási díj ellenében az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre január 30-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt.

A szolgáltatási díj befizetése átutalással (A közlemény rovatot minden esetben töltse ki!)
Számlatulajdonos neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszáma: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: „Szolgáltatási díj (29768-363)”, befizető neve, adóazonosító száma, lakcíme

Amennyiben alkalmassági vizsga is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 10 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.

Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák, a szabályzat a KTH honlapján az Aktualitások/Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.”

Beiratkozást követően, a korábbi intézményt a Központi Tanulmányi Hivatal értesíti az átvételéről és a BME-n létrejött hallgatói jogviszonyról, kérve a másik intézményben fennálló hallgatói jogviszony megszüntetését.

Engedélyezett átvétel esetén, a korábban teljesített tárgyak elfogadására, Neptunban a 024 Tárgyekvivalencia (ha másik BME szakon, másik intézményben teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni) és/vagy 025 Tárgyátvezetési (BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén) kérelmet kell beadni. 

A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • hallgatói jogviszony igazolás, amin szerepel a finanszírozási forma;
  • törzslap kivonat, vagy leckekönyvmásolat, vagy tanulmányi rendszerből nyomtatott, a teljesített tantárgyakat tartalmazó hitelesített igazolás;
  • alapképzésre vagy osztatlan képzésre átjelentkezés esetén érettségi – bizonyítvány /mesterképzésre átjelentkezésnél felsőfokú oklevél;
  • nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben rendelkezik vele);
  • felvételi pontszámot igazoló dokumentum, pl. az Oktatási Hivatal besoroló határozata;
  • szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Leadásához a kérelem véglegesítése szükséges, melynek sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük!

Kérelmek beadási határideje a 2020/21 tanév őszi félévre:
2020. május 4. – július 15. között nyújtható be itt.