BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. január 24. hétfő   ·   2021/2022 I. félév 22. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2021/22/1 FÉLÉVZÁRÁSRÓL – VIZSGAJELENTKEZÉS, PÓTLÁSI- ÉS VIZSGAIDŐSZAK

2021. november 30. kedd

Frissítve (2022.01.19.)

Kedves Hallgató!

  • 2021. december 7-én 18 órától lehet vizsgára jelentkezni,
  • a pótlási időszak 2021. december 11-től december 18-ig tart,
  • a vizsgaidőszak 2021. december 20-án kezdődik és vizsgázni 2022. január 24-ig lesz lehetséges,
  • a vizsgaidőszak alatt elérhetők a képzési idő hosszabbítási, tantárgy/aláírás átvezetési, tantárgyelismerési, átvételi, valamint az önköltséges költségviselési formára átsoroláshoz benyújtandó Neptun kérvények, 
  • az év végén nem fog tudni pénzügyi műveleteket végezni (pl. kiírt tételt befizetni) a Neptunban. A pontos dátumokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A fentiekben a mindenki számára fontos időpontokat, időszakokat és tudnivalókat emeltük ki, a hírlevél további részében a vizsgajelentkezést, a pótlási- és vizsgaidőszakokat meghatározó további teendőkről, valamint a félév- és az évvégét érintő egyéb tudnivalókról olvashat részletesen.

 

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2021. december 11 – 17.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére, vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról: GYIK

 

2. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL:

időszaka: 2021. december 7. 18 órától – 2022. január 24. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye.

Lejárt befizetési határidejű tartozással nem tud vizsgára jelentkezni.

 

3. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL:

időszaka: 2021. december 20. – 2022. január 24.

 

Javasoljuk, hogy a járványhelyzet miatti, a tanulmányi teljesítményértékelések szervezését érintő esetleges változásokat kövessék nyomon a BME honlapján közzétett tájékoztatóban, valamint figyelmesen olvassák el a tanszékek és az oktatók által küldött információkat.

 

3.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓ VIZSGÁK:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

 

3.2. HALASZTOTT VIZSGÁK:

Halasztott vizsgákra a 2021/22. tanév őszi félévének vizsgaidőszakát követően nincs lehetőség.

Halasztott vizsgákra a 2021/22. tanév őszi félévének vizsgaidőszakát követően 2022.02.11. péntekig van lehetőség.
A vonatkozó kérvény elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2022.01.19. 11:00

2022.01.24. 23:59

 

3.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2021.12.20. 06:00

2022.02.01. 23:59

 


4. AKTUÁLIS NEPTUN KÉRVÉNYEK:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2022.01.06. 06:00

2022.01.30. 23:59*

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2021.12.13. 06:00

2022.02.11. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2021.12.13. 06:00

2022.01.26. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2021.10.16. 06:00

2022. 01. 31. 23:59

 *A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont. Javasolt a kérvényt a félév átlagolása után leadni. Az utolsó jegy beírását követően emailben kérheti ügyintézőjétől a félév soron kívüli átlagolását.

 

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5.1. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE:

A tanszékek 2022. január 26-án 14 óráig jegyezhetik be a 2021/22/1 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a tantárgyat oktató tanszék adminisztrátorát megkeresni.

 

5.2. DIÁKIGAZOLVÁNYT HELYETTESÍTŐ IGAZOLÁSOK IGÉNYLÉSE:

A 066-os számú Neptun kérvényeken 2021. december 21-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2021. december 21. és 2022. január 3. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni.


Egyben tájékoztatom, hogy a vészhelyzetre tekintettel meghosszabbított érvényességűek a diákigazolvány matricák és a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások.

Részletesen: itt

 

5.3. KTH ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA:

A KTH ügyfélfogadási rendje 2021. december 21-ig a járványhelyzetben meghirdetett rend szerint alakul. Az adott napi ügyfélfogadási időről a honlapunkon tájékozódhat. A 2021. december 22. és 2022. január 3. közötti időszakban zárva tartunk. Az újévben január 4-én lesz először ügyfélfogadás.

Az idei évben szolgáltatási díj-köteles másolatokat kizárólag a december 21-i ügyfélfogadásig Neptun-kérvényben történő igénylés és befizetés esetén tudunk kiállítani.


 

A következő időszakra jó tanulást, valamint Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 

« Vissza