BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. május 26. csütörtök   ·   2021/2022 II. félév 16. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2020/21/1 félévzárásról – vizsgajelentkezés, pótlási- és vizsgaidőszak

2020. december 7. hétfő

Kedves Hallgató!

  • 2020. december 8-án 18 órától lehet vizsgára jelentkezni,
  • a pótlási időszak 2020. december 12-től december 18-ig tart,
  • a vizsgaidőszak 2020. december 21-én kezdődik és vizsgázni 2021. január 26-ig lesz lehetséges,
  • (rövidesen) elérhetők a képzési idő hosszabbítási, tantárgy/aláírás átvezetési, tantárgyekvivalencia, átvételi, valamint az önköltséges költségviselési formára átsoroláshoz benyújtandó Neptun kérvények, 
  • az év végén nem fog tudni pénzügyi műveleteket végezni (pl. kiírt tételt befizetni) a Neptunban. A pontos dátumokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A fentiekben a mindenki számára fontos időpontokat, időszakokat és tudnivalókat emeltük ki, a hírlevél további részében a vizsgajelentkezést, a pótlási- és vizsgaidőszakokat meghatározó további teendőkről, valamint a félév- és az évvégét érintő egyéb tudnivalókról olvashat részletesen.

 

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: info@kth.bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. A pótlási időszakról:

időszaka: 2020. december 12 – 18.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére, vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról: GYIK

 

2. A vizsgajelentkezésről:

időszaka: 2020. december 8. 18 órától – 2021. január 26. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye.

 

3. A vizsgaidőszakról:

időszaka: 2020. december 21. – 2021. január 26.

 

Az Egyetem járványügyi Intézkedési Tervéhez kapcsolódóan az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) a TVSZ egyes rendelkezéseihez kapcsolódóan a távolléti oktatási formában alkalmazandó irányelveket tett közzé. Javasoljuk, hogy a tanulmányi teljesítményértékelések szervezését érintő változásokat a honlapunkon közzétett Irányelvekből ismerheti meg.

 

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni (alapértelmezetten) a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 3 napos befizetési határidővel. Tekintettel arra, hogy a BME gazdálkodási rendszert vált, a kirovás időpontja az év végéről átkerülhet a következő év elejére.

 

3.2. Halasztott vizsgák:

Az Egyetem járványügyi Intézkedési Tervéhez kapcsolódóan az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) a TVSZ egyes rendelkezéseihez kapcsolódóan a távolléti oktatási formában alkalmazandó irányelveket tett közzé. Eszerint halasztott vizsgákra a 2020/21. tanév őszi félévének vizsgaidőszakát követően nincs lehetőség.

A vizsgakövetelményeket a neki fel nem róható okból nem teljesítő hallgató számára a 2020/21. tanév 2. féléve regisztrációs időszakában, továbbá szorgalmi időszakának első hetében előrehozott vizsga szervezhető. Sikeres vizsga esetén a hallgató nem saját hibás tantárgyfelvételi kérelmet adhat be a ráépülő tantárgyak késedelmes felvétele érdekében.

 

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2020.12.21. 06:00

2021.02.03. 23:59
4. Aktuális Neptun kérvények:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2021.01.05. 06:00

2021.01.30. 23:59*

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2020.12.09. 06:00

2021.01.24. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2020.12.09. 06:00

2021.01.24. 23:59

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2020.12.09. 06:00

2021.01.24. 23:59

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2020.12.09. 06:00

2021.02.05. 23:59

025/A Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2020.12.09. 06:00

2021.01.24. 23:59

025/B Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2020.12.09. 06:00

2021.02.05. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2020.10.16. 06:00

2021. 01. 31. 23:59

 *A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont. Javasolt a kérvényt a félév átlagolása után leadni. Az utolsó jegy beírását követően emailben kérheti ügyintézőjétől a félév soron kívüli átlagolását.5. Egyéb információk:

5.1. Jegybeírások nyomon követése:

A tanszékek 2021. január 28-án 14 óráig jegyezhetik be a 2020/21/1 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a tantárgyat oktató tanszék adminisztrátorát megkeresni.5.2. Diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylése:

A 066-os számú Neptun kérvényeken 2020. december 20-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2020. december 21. és 2021. január 4. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni.5.3. KTH év végi nyitva tartása:

A KTH ügyfélfogadási rendje 2020. december 18-ig a járványhelyzetben meghirdetett rend szerint alakul. Az adott napi ügyfélfogadási időről a honlapunkon tájékozódhat. A 2020. december 24. és 2020. január 3. közötti időszakban zárva tartunk. Az újévben január 7-én lesz először ügyfélfogadás.

Az idei évben szolgáltatási díj köteles másolatokat kizárólag a december 10-i ügyfélfogadáson tudunk kiadni a pénzügyi zárás miatt.


 

A következő időszakra jó tanulást, valamint Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 

 

 

« Vissza