1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Megtörtént a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben küldtük ki a felvételi eljárásban megadott címre. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postáztuk. 


A beiratkozásig tartó időszak teendőit külön foglaltuk össze, itt található a Neptun "induló" jelszava is.


A BME 2017/2018-as Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

 • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.

 • Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.

 • Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, illetve a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.

 • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.

 • Hallgatói élet címszó alatt érhető el a "Csatlakozó" kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el:

BME Tanulmányi Tájékoztató 2017/2018

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 102.   ·   Telefon: +361 463 1256, +361 463 3764   ·   E-mail:
flag-hu
2017. augusztus 20. vasárnap   ·   2017 nyár 9. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Tevékenységi kör


A Nemzetközi és Tudományos Csoport

 • Ellátja a Tudományos Bizottság titkársági feladatait.

 • Előkészíti, illetve rendszeresen felülvizsgálja az összegyetemi szempontból stratégiai fontosságú, nemzetközi együttműködéseket, szerződéseket.

 • Szervezi a külföldi egyetemekkel kötendő megállapodásokat és munkatervek kidolgozását.

 • Nyilvántartja az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek által gondozott nemzetközi együttműködési megállapodásokat, szerződéseket, szakmai segítséget nyújt az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek közvetlen kapcsolatainak előkészítéséhez és ápolásához.

 • A szervezeti egységektől gyűjtött és a saját szervezetében regisztrált információk alapján – a GMF-fel egyeztetve – eleget tesz az Egyetem nemzetközi tevékenységeiből adódó tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

 • A külföldi kapcsolatokkal összefüggő minden fontosabb hírről – a KTH honlapján - a „Nemzetközi Hírlevél”-ben rendszeresen tájékoztatja az egyetem közvéleményét.

 • Intézi az Egyetem felső vezetése és annak képviseletében kiutazók külföldi útjait, illetve az összegyetemi szempontból stratégiai fontosságú vendégfogadásokat.

 • Ellátja az Egyetemnek, mint intézménynek a nemzetközi szervezetekbe történő belépésével és tagságával ráháruló központi feladatokat.

 • Együttműködik a nemzetközi területen tevékenykedő egyetemi szervezeti egységekkel, kapcsolatot tart különösen a magyar és külföldi külképviseletekkel, társegyetemekkel.