3 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2017.06.25.)

2017. június 23. péntek

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2017. június 25-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R épületben, az Egyetem egyéb más épületeivel együtt.

Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 2017. június 25. (vasárnap) 06:00 és 20:00 óra között nem lesznek elérhetőek.
Továbbá a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) leállása miatt a Neptun rendszerbeli pénzügyi műveletek már 2017. június 24-én (szombaton) 18:00-tól nem lesznek elérhetőek előreláthatólag június 25-én (vasárnap) 20:00-ig.
Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje ezen a hétvégén terv szerint így alakul:

2017.06.24 00:00 - 04:00 rendes üzem
2017.06.24 04:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
2017.06.24 06:00 - 18:00 rendes üzem
2017.06.24 18:00 - 24:00 rendes üzem pénzügyi funkciók nélkül
2017.06.25 00:00 - 04:00 rendes üzem pénzügyi funkciók nélkül
2017.06.25 04:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
2017.06.25 06:00 - 20:00 üzemszünet (áramszünet, karbantartás)
2017.06.25 20:00 - 24:00 rendes üzem
2017.06.26 00:00 - 04:00 rendes üzem
2017.06.26 04:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
2017.06.26 06:00 - 24:00 rendes üzem

Kérjük a felhasználókat, hogy a szolgáltatásainkat igénylő munkáikat eszerint ütemezzék!

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük.


BME KTH Neptun Üzemeltetés

KTH 2. hallgatói hírlevél a 2016/17/2 félévzárásról

2017. június 21. szerda

Kedves Hallgató!

 

Véget ért a vizsgaidőszak, a nyári szünet megkezdése előtt hírlevelünkben szeretnénk a figyelmét felhívni néhány aktuális időszakra, teendőre és változásra, továbbá tájékoztatást adunk a nyári ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókról is.

Lényeges változás, hogy a 0 kredites nyelvi kurzusokat szabályozó új Rektori-Kancellári Utasítás jelenik meg rövidesen. A szabályzat elérhető lesz a BME GTK Idegen Nyelvi Központ honlapján (www.inyk.bme.hu). A nyelvoktatással, valamint a nyelvi tantárgyak felvételével kapcsolatban több változást fog tartalmazni. A tantárgyfelvételt érintő legfontosabb változásokat közzétettük hírlevelünk 3.3.2. bekezdésében.  

Tartalomjegyzék:

1. Bejelentkezés a 2017/18/1 félévre

2. A 2016/17/2 félévi bejegyzések ellenőrzése

3. Tantárgy- és kurzusfelvétel

3.1. A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvétel

3.2. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel

3.3. Nyelvi tantárgyak felvétele

3.4. Ha sikertelen a tantárgy- és kurzusfelvétel

3.5. Tantárgy ismételt felvétele

4. Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások

4.1. Átsorolások

4.2. Elbocsátások

5. Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók

5.1. KTH nyári ügyfélfogadási ideje

5.2. Hallgatói jogviszony igazolás és tanulmányi teljesítményekről szóló igazolás kérése

5.3. Diákigazolványt helyettesítő igazolás igénylése vidéki helyszínű szakmai gyakorlathoz


 

1. Bejelentkezés a 2017/18/1 félévre:

időszaka: 2017. június 20. 06:00 – 2017. szeptember 3. 23:59

 •  a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

 • Minden képzésen, ahol jogviszonnyal rendelkezik, el kell végezni a bejelentkezést. A képzések között vál(asz)tani a Neptun ablak bal felső sarkában található Képzés menüpontra kattintva megjelenő Képzésválasztás ablakban tud.

 • Aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül jelentkezhet be.

 • Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be, a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti. A kérelem a 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére Neptun kérvényen nyújtható be 2017. június 26-tól szeptember 3-ig.

 • A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján a passzív félévek összesített száma korlátozott az alábbiak szerint: alapképzésen 4, mesterképzésen 4, osztatlan képzésen 6 passzív féléve lehet összesen. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek összesített száma elérte a szabályzat szerint engedélyezettet és a 2017/18/1 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére. 
   
 • Hallgatói jogviszonya abban az esetben is megszűnik, ha a félévre bejelentkezést egymást követően harmadik alkalommal is elmulasztja, vagyis nem jelenti be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését.

[tartalomjegyzék]

2. 2016/17/2 félévi bejegyzések ellenőrzése:


A Tanszékek 2017. június 21-én 23:59-ig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba.
A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén követheti nyomon. Ha eltérést talál, június 21-ig közvetlenül a Tanszéken jelezheti, június 21-ét követően pedig a 006 Jegyeltérés bejelentése Neptun kérvényen.

[tartalomjegyzék]

3.     Tantárgy- és kurzusfelvétel:

 • A tantárgyfelvételhez a Neptun hallgatói web Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a Csak a meghirdetett tárgyak jelölőnégyzet bepipálását követően a féléveknél a 2017/18/1 félévet kiválasztva, a tárgytípusnál a mintatanterv tárgyait bejelölve, majd a mintatantervek közül a megfelelőt kiválasztva listázhatóak a meghirdetett tantárgyak. A + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. A felvenni kívánt kurzusok kiválasztása után a Mentés gombra kattintva felvételre kerül a tantárgy a megjelölt kurzusokkal.

 • A tantárgyleadáshoz a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen a 2017/18/1 félévre felvett tantárgyak listázását követően a leadni kívánt tantárgynál a + (Lehetőségek) opción belül a Tárgyleadást választjuk.

 • A tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozása és a tantárgy felvételi követelményét, esetlegesen a kurzushoz beállított követelményt is teljesíteni szükséges. A kurzushoz beállított jelentkezési követelményt az alábbiak szerint nézheti meg: a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen kiválasztott tantárgy sorára állva a + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjeleníthetőek a meghirdetett kurzusok, majd adott kurzusra kattintva a Kurzus adatok ablak Alapadatok fülén az Előkövetelmény mezőben látszik a jelentkezési követelmény.
   
 • A kurzusok Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, a létszám nem emelhető a terem kapacitása miatt, stb.).

 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt szíveskedjék ellenőrizni az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, de a tantárgykövetelmény rendelkezhet ettől eltérően. Ha a tantárgykövetelmény nem tartalmaz eltérő rendelkezést, akkor a 2017/18/1 félévben a 2014/15/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások lesznek érvényesek.

 • Amennyiben a hallgató több szakon (képzésen) is folytat tanulmányokat, az adott szak mintatantervéhez tartozó kurzusokat a másik szak (képzés) irányából kizárólag az anyakar és a másik érintett kar Kari Tanulmányi Bizottságának együttes engedélye alapján veheti fel. Az ilyen irányú kérelem a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések Neptun kérvényen nyújtható be.  

[tartalomjegyzék]

3.1. A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvétel:

időszaka: 2017. június 22. 12:00 – 2017. június 22. 17:00


A 2017/18/1 félévi tantárgy- és kurzusjelentkezéseknél az Építőmérnöki, Építészmérnöki, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai részesítik előnyben a hallgatókat az alábbi feltételek teljesülése esetén:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azokat a BSc-s és MSc-s hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2016/17/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,50.

azokat a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2016/17/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azokat a hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2016/17/2 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 


A KTH
a június 22-én délelőtt elvégzett átlagolást követően Neptun üzenetben értesíti a kedvezményben részesített hallgatókat. A féléves és kumulált eredmények az átlagolást követően ellenőrizhetőek a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén.

[tartalomjegyzék]

3.2. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel:

időszaka: 2017. június 22. 18:00 – 2017. augusztus 25. 12:00


Az előzetes tantárgyfelvételi időszakot követően a regisztrációs hét első napján – 2017. augusztus 28-án – 18 órától lesz ismét lehetősége tantárgyat felvenni. 

[tartalomjegyzék]

3.3. Nyelvi tantárgyak felvétele:

3.3.1.        Tárgyfelvételhez rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek:


A 2017/18/1 félévben ingyenesen felvehető nyelvi egységek megtekinthetőek a Neptun hallgatói web Saját adatok/Személyes adatok felületén az Ex17 – Ex21 mezőkben. A közzététellel kapcsolatos tájékoztató olvasható a KTH honlapján (http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/aktualis/1769/).

A közzétett adatokkal szemben a 051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben Neptun kérvényen élhet felszólalással 2017. július 7-ig.

3.3.2.        Nyelvi tantárgyak felvételével kapcsolatos változások:


A 0 kredites nyelvi kurzusokat szabályozó rektori-kancellári utasítás frissítése folytán sok változás várható.

Ezek közül a tárgyfelvételt illetően a legfontosabbak:

 

 • CSOPORTMÉRETEK: Az eddigi kis és nagycsoportok helyett egységesen min. 10 max. 18 fős kurzusok indulnak.

 • ÚJ TÍPUSÚ KURZUSOK: A megszokott 2x2 órás kurzusok mellett 0 kredites 1x2 órás szintentartó, nyelvi készségfejlesztő és nyelvtani rendszerező kurzusok is indulnak.

 • TÁMOGATÁS: A nyelvi támogatási egységeket ezentúl nem a csoportnagyság, hanem az óraszám szabja meg: 2x2 órás kurzusért 2, 1x2 órás kurzusért 1 támogatási egységet számítanak fel.

 • TÁRGYFELVÉTEL: A 0 kredites nyelvi tárgyak felvétele és leadása a TVSZ vonatkozó szabályai szerint történik.

Kérjük, a bővebb tájékoztatásért keresse fel az Idegen Nyelvi Központ honlapját (www.inyk.bme.hu).

[tartalomjegyzék]

3.4. Ha sikertelen a tantárgy- és kurzusfelvétel:


A tantárgy végleges követelményének teljesülése ellenére sikertelen tantárgyfelvételt a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt Neptun kérvényen jelezheti a kedvezményes tantárgyfelvételi időszak kezdetétől a regisztrációs hét végéig.


Kurzuslétszám bővítésével kapcsolatban a tantárgyat oktató Tanszéken kérhet segítséget.


A Neptun működési hibája
miatt sikertelen tantárgyfelvételt a neptun@bme.hu címre küldött levélben tudja jelezni. Kérjük, leveléhez szíveskedjék képernyőképet is csatolni.

[tartalomjegyzék]

3.5. Tantárgy ismételt felvétele:

3.5.1. Korábban felvett, de nem teljesített tantárgy ismételt felvétele:


A 2012. szeptember 1-jétől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók valamely tantárgy korábban nem teljesített kurzusának ismételt felvételéért felvett kurzusonként különeljárási díjat kötelesek fizetni. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft/kurzus.


Nem díjköteles
az alábbi tantárgyak és kurzusok ismételt felvétele:

 • szakmai gyakorlat;
 • szigorlat;
 • laborfelmentett kurzus (amennyiben a hallgató valamennyi követelményt teljesített az előző tantárgyfelvétel során).


3.5.2.
Korábban felvett és teljesített tantárgy javító célú ismételt felvétele:


A tantárgy javító célú ismételt felvétele a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre/javító célú újrateljesítésre korábban már teljesített tárgyból Neptun kérvényen kérelmezhető a legtöbb Karon a regisztrációs hét végéig. A kérvény pontos beadási határideje a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén látható az érvényesség vége oszlopban. A kérvény díjköteles, beadása 4500 Ft összegű különeljárási díj megfizetéséhez kötött. A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt, aki a tantárgyhoz tartozó kurzusok függvényében további különeljárási díj megfizetését határozhatja meg. A befizetett díj nem téríthető vissza.

A kérvény elfogadása esetén a 2017/18/1 félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történik, a KTH az engedélyről határozatot állít ki, amit a hallgatónak a tantárgyat oktató Tanszéken le kell adnia. A félév végén a Tanszék az eredményt a határozaton rögzíti és megküldi a KTH-nak. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre.

A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni.

Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.

[tartalomjegyzék]

4.Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások:


A KTH a június 22-én elvégzett átlagolás segítségével megállapítja a féléves és kumulált tanulmányi eredményeket, és előre láthatólag a június 26-i héten a Neptun tanulmányi rendszerben küldött üzenetben, majd az értesítési, ennek hiányában állandó lakcímre küldött határozatban értesíti az átsorolásban és a tanulmányi okból történő elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni a határozatban leírtak szerint lesz lehetőség. A fellebbezéssel és a jogorvoslati eljárással kapcsolatos tudnivalókat a nyár folyamán a KTH honlap Hirdetmények felületén tesszük közzé.

[tartalomjegyzék] 

4.1. Átsorolások:

4.1.1. Átsorolás tanulmányi eredmény alapján:


A KTH honlap Szabályzatok felületén elérhető a tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendjéről szóló tájékoztató, ami a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesített hallgatók tekintetében tartalmazza az átsorolási szabályokat a felvétel tanéve szerinti bontásban. A tájékoztató részletesen ismerteti a jogszabályi előírásokat és azok változásait, továbbá példákkal is magyarázza az előírásokat.

4.1.2. Átsorolás támogatási idő lejárta alapján:


A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akiknek a 2016/17/2 félév végén lejár a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév) támogatási ideje.

A támogatási időt a másik felsőoktatási intézményben felhasznált félévek is csökkenthetik, ezért a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html oldalon javasolt utánanézni az egyes felsőoktatási intézményekben nyilvántartott felhasznált féléveknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időbe bele kell számítani az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is.

4.1.3. Átsorolás önköltséges/költségtérítéses képzésre hallgatói kérelem alapján:


2017. július 28-ig a 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen kérelmezhető
, ha a 2017/18/1 félévtől önköltséges/költségtérítéses költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni). A kérvény elfogadása esetén a besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

[tartalomjegyzék]

4.2. Elbocsátások


A BME
a 2016/17/2 félév vizsgaidőszakának lezárását követően tanulmányi okból az alábbi indokok alapján szüntetheti meg hallgatói jogviszonyát egyoldalú nyilatkozattal:

 • Amennyiben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő kétszerese lejár és nem szerez végbizonyítványt (abszolutóriumot). Ha a hallgató más felsőoktatási intézményből történő átvétellel, vagy intézményen belüli képzésváltás után került a képzésre, akkor a Kari Tanulmányi Bizottság által az átvételi döntésben meghatározott határidőig kell a végbizonyítványt megszereznie.

A végbizonyítvány megszerzésére rendelkezésre álló határidő a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén is megtekinthető a Várható befejezés mezőben.

 • Amennyiben azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. Sikertelen vizsgának azt a vizsgát kell tekinteni, amit a hallgató megkísérel teljesíteni, de elégtelen (1) jegyet kap.

A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.

 • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt mesterképzésben és a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő második aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket.  
   
 • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt és az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditet, feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatóak,

  vagy az adott képzésre újra felvételt nyert és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditet, feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatóak.

[tartalomjegyzék]

5.     Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók:

5.1. KTH nyári ügyfélfogadási ideje:

A KTH nyáron is nyitva tart. Június végétől kedd, szerda és csütörtöki napokon délelőtt lesz ügyfélfogadás. Az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://www.kth.bme.hu/) tájékozódhat. Nyáron is bizalommal fordulhat hozzánk ügyfélfogadási időben személyesen vagy információs e-mail címünkre (info@kth.bme.hu) küldött levélben. A legfontosabb információkat honlapunkon is közzé tesszük. Kérjük, rendszeresen tájékozódjék honlapunkon is.

[tartalomjegyzék]

5.2. Hallgatói jogviszony igazolás és tanulmányi teljesítményekről szóló igazolás kérése:


Hallgatói jogviszony igazolás
személyesen ügyfélfogadási időben az R. ép. aulájában található iratkiadóban kérhető, a nyári időszakban (augusztus 25-ig) is lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott értesítési, annak hiányában állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése Neptun kérvényben kérhető. Az igazolásért 500 Ft szolgáltatási díj fizetendő gyűjtőszámláról.

Tanulmányi teljesítményekről szóló igazolás ügyfélfogadási időben az ügyfélhívón "Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről" sorszámot választva kérhető díjmentesen, amennyiben a 2016/17/2 félévben aktív vagy passzív volt a státusza és 2009. szeptember 1-jétől kezdte meg tanulmányait.

Ha jogviszony kezdete vagy státusza alapján nem ebbe a hallgatói csoportba tartozik, a GY.I.K.-ben (http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/gyik/#lkvmasolat) leírtak szerint igényelhet leckekönyvmásolatot, vagy a tanulmányi eredményekről igazolást.

[tartalomjegyzék]

5.3. Diákigazolványt helyettesítő igazolás igénylése vidéki helyszínű szakmai gyakorlathoz:


Amennyiben nyári szakmai gyakorlatát nem budapesti helyszínen tölti, felhívjuk a figyelmét a 066sz Vidéki helyszínű oktatás, szakmai gyakorlat miatti igazolás kérése Neptun kérvényen igényelhető igazolásra, amely birtokában a diákigazolvánnyal azonos kedvezményt vehet igénybe a lakhelye és a szakmai gyakorlat helyszíne között.


Kellemes pihenést és szép nyarat kívánnak a KTH munkatársai!

Ui.: Várhatóan augusztus közepén újabb hírlevéllel jelentkezünk a félévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról.

[tartalomjegyzék]

 

KTH hallgatói hírlevél 2016/17/2 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsgaidőszak

2017. május 5. péntek

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben a vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsgaidőszakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást, aminek keretében

 • közöljük az időszakok pontos időtartamát;
 • összefoglaljuk azokat az eljárásbeli változásokat, amiket a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás hatálybalépése vezetett be;
 • megemlítjük a teljesség igénye nélkül az időszakokat érintő szabályzati előírásokat;
 • felsoroljuk az aktuális Neptun kérvényeket, ill. ehhez kapcsolódóan szólunk az egyes kérvényeket érintő változásokról;
 • továbbá hírt adunk egyéb félévzárással kapcsolatos információkról is.

A változásokra (VÁLTOZÁS!) a hírlevél soraiban külön is felhívjuk a figyelmet.

Egyik lényeges változás, hogy az összegző teljesítményértékelés második alkalommal történő pótlására, javítására (pót-pót zh) csak akkor tud jelentkezni, ha a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén a második pótlásért fizetendő 5500 Ft összegű különeljárási díjat saját magának előre kiírja és befizeti.További  változás, hogy a második pótláshoz ún. Díjköteles pótlás típusú vizsgára kell feljelentkeznie. A tétel kiírás – befizetés – vizsgajelentkezés folyamatáról részletes leírást talál a 2. A pótlási időszakról (előírások, hallgatói teendők, változások): c. bekezdésben, valamint a lépéseket egy másfél perces videón is megtekintheti a KTH honlapjánJavasoljuk, legyen figyelemmel gyűjtőszámlája egyenlegére is annak érdekében, hogy a szükséges fedezet mindig rendelkezésére álljon.

Tartalomjegyzék

1. Az időszakok

2. A pótlási időszakról (előírások, hallgatói teendők, változások)

Késedelmes feladatleadás

Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, pótlása

Tétel kiírás lépései - a második pótlásért fizetendő különeljárási díj kiírása példáján

3. A vizsgajelentkezésről

Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései

Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára

Vizsgázni érvényes aláírással lehet

Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés

4. A vizsgaidőszakról

Javító- és ismétlő javító vizsgák

Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása

Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken

Halasztott vizsga

Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén

5. Aktuális Neptun kérvények, változások egyes kérvények beadásában

 

1. Az időszakok:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

vizsgajelentkezési időszak

2017. május 8. 18:00

2017. június 19. 23:59

pótlási időszak

2017. május 15.

2017. május 19.

vizsgaidőszak

2017. május 22.

2017. június 19.

[vissza] 

2. A pótlási időszakról (előírások, hallgatói teendők, változások):

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

 

Késedelmes feladatleadás:

Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetővé teszi, az otthon készített feladat, terv, hallgatói mű, stb. a tantárgykövetelményben előírt határidő után késedelmesen beadható a pótlási időszak végéig. Az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani. A késedelmes feladatleadásért különeljárási díjat kell fizetni. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás előírásai szerint a fizetendő különeljárási díj összege (VÁLTOZÁS!) 3200 Ft. A különeljárási díjat a tanszék adatszolgáltatása alapján a Dékáni Hivatal írja ki (VÁLTOZÁS!) a késedelmes teljesítést követő 8 napon belül. A kirovandó különeljárási díjról már előre tájékozódhat, mivel a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A feladat valamennyi tantárgynál Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma néven látható. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor kerül sor, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 3200 Ft különeljárási díj lesz fizetendő. (VÁLTOZÁS!) A befizetési határidő a kirovást követő 15 nap. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 napon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. (VÁLTOZÁS!) A kérvény 2017. május 8-tól az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felület helyett a Pénzügyek/Befizetés felületen adható be. A kérvény beadásával kapcsolatos további tájékoztatást olvashat a 5. Aktuális Neptun kérvények, változások egyes kérvények beadásában: c. bekezdésben.  

[vissza] 

Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, pótlása:

A tanszék által javításra, ill. pótlásra meghatározott első alkalom igénybevételére a kurzust felvett minden hallgató díjmentesen jogosult, ha a tantárgykövetelményben, illetve BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt jelenléti követelményeket teljesítette.

Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetőséget biztosít, a hallgató a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést második alkalommal is pótolhatja, ill. javíthatja. Az összegző teljesítményértékelések második pótlási és javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási vagy javítási lehetőségén részt vett.

A második pótlás ún. díjköteles pótlás, vagyis különeljárási díj megfizetéséhez kötött, a pótlás teljesítésére a vizsgaidőszak első hetének harmadik napjáig (2017. május 24-ig) van mód.

A tanszék abban az esetben köteles a második pótlási, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírás bejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

(TÖBB VÁLTOZÁS!) A tanszékek a második pótlási/javítási lehetőséget a Neptunban „Díjköteles pótlás” típusú vizsgaalkalomként írják ki, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni. Az előre megfizetendő különeljárási díjat a hallgató saját magának írja ki a Neptunban. A különeljárási díj összege a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás 1. § (1) a) pontja előírása szerint 5500 Ft. A különeljárási díjat a pótlásra jelentkezésig kell megfizetni. Amennyiben a díjfizetés nem történik meg előzetesen, a hallgató nem kezdheti meg a pótlást, ill. a javítást, továbbá azok nem értékelhetőek.

[vissza] 

Tétel kiírás lépései - a második pótlásért fizetendő különeljárási díj kiírása példáján:

A hallgató saját magának a hallgatói Neptun web Pénzügyek/Befizetés felületen a Műveletek közül a Tétel kiírás gombra kattintva tud díjat kiírni. A megjelenő Kiírt tétel létrehozása nevű ablakban a legördülő listából először a fizetési jogcímet kell kiválasztaniami a második pótlás esetében Szolgáltatás jogcím. A jogcím kiválasztását követően jelennek meg a további mezők, amiket a második pótlás érdekében történő tételkiíráshoz az alábbiak szerint töltünk ki: a Félévek: mezőben a 2016/17/2 félévet, a Szolgáltatás típusa: mezőben a Teljesítményértékelés második pótlása, javítása opciót, a Tárgyak: mezőben pedig azt a tantárgyat kell a legördülő mezőből kiválasztani, amiből igénybe szeretné venni a második pótlási alkalmat. Ha minden mező megfelelően beállításra került, akkor a Tétel létrehozása gombra kattintva történik meg a tétel kiírása. A kiírás sikerességéről Siker nevű ablakban kapunk visszajelzést.

A kiírt tétel a Pénzügyek/Befizetés felületen a Befizetés fülön a Befizetendő kiírt tételek között jelenik meg. A tétel neve a Szolgáltatás típusa: mezőben kiválasztott díjtípus (pl. Teljesítményértékelés második pótlása, javítása) lesz. A tétel megjelenítéséhez javasolt ugyanezen a felületen a Szűréseknél a Félévek: mezőben a 2016/17/2 félévet vagy a Minden félév opciót, a Státusz: mezőben az Aktív opciót bejelölni, majd a Listázás gombra kattintani.

A tétel befizetése a már ismert módon történik, vagyis a tétel sorára állva a sor végi jelölőnégyzettel a befizetendő tételt kijelölve a Befizet gombra kattintunk, majd a rendszer által küldött kérdést (Biztosan befizeti?) az Igen gombra kattintva nyugtázzuk. Az Igen gombra kattintást követően megjelenő 2.) Befizetés típusa - Kiírt tétel befizetés felületen ellenőrizzük a Gyűjtőszámlás fizetés kiválasztását, majd ismét a Befizet gombra kattintunk. A sikeres befizetést a Siker feliratú ablak jelzi, valamint a tétel státusza Aktívról Teljesítettre változik.

A hallgató a saját maga által kiírt és még teljesítetlen (=Aktív státuszú) tételeket tudja törölni. A törléshez a tétel sorára állva a sorvégi jelölőnégyzettel a tételt kijelölve a Törlés gombra kell kattintani. A rendszer rákérdez, hogy biztosan töröljük-e a tételt, majd az Igen gomb megnyomását követően Siker feliratú ablakban jelzi vissza a törlés megtörténtét. A tétel a törlést követően Törölt státusszal jeleníthető meg a Pénzügyek/Befizetés felületen.

A Tanszék által kiírt Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomra a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén jelentkezhet, ha a vizsga sora végén a +(Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés opcióra kattint. A sikeres jelentkezésről a jelentkezést követő felugró ablakban kap visszajelzést. A sikeres jelentkezésnek feltétele az előzőleg befizetett különeljárási díj.

Ahogyan a bevezető sorokban jeleztük, a folyamat áttekintését a Neptun Üzemeltetés által készített videó is segíti, ami letölthető <<innen>> 

 [vissza]

 

3. A vizsgajelentkezésről:

Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felülete szolgál a vizsgára/szigorlatra való jelentkezésre. A 2016/17/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva jelennek meg a meghirdetett vizsgaalkalmak. A megfelelő vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva tehető meg a jelentkezés. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.

Az adott tantárgyból korábbi és a jelenlegi félévben elért valamennyi eredménye egyben megtekinthető, ha a vizsga sorában a tantárgy előtti + ikonra kattint.

Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 órájáig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületénaz adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok  opciót kiválasztva megjelenőVizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

[vissza] 

Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.

[vissza] 

Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.

Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásáltalában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2016/17/2 félévben a 2013/14/2 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesekA BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen. A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért (VÁLTOZÁS!) 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

[vissza] 

Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét. Vizsgajelentkezés hiányában a tanszék nem fogja tudni beírni az eredményt a Neptunba.

[vissza] 

4. A vizsgaidőszakról:

Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. A 2016. szeptember 1-jétől ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga (szigorlat) azonban díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft. Figyelem! Ha Ön az őszi félévben egy tantárgyból kétszer sikertelenül vizsgázott, akkor már az első tavaszi vizsgája is díjköteles!

A 2016/17/2 félévben a harmadik, ill. további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni a vizsgaidőszak első három hetében legalább hetente történő ellenőrzést követően, majd a vizsgaidőszak hátralevő részében naponta ellenőrizve a vizsgák számát. A tétel befizetésére 3 nap fog rendelkezésre állni.

A Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat eleve javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók.

Megfelelően indokolt kérés esetén a javítóvizsga, ill. az ismételt javítóvizsga más oktató vagy bizottság előtt tehető le. A kérelmet a tantárgyat oktató tanszék vezetőjéhez, ha a tanszékvezető is érintett a vizsgáztatásban, akkor a dékánhoz lehet benyújtani legkésőbb a vizsga kezdete előtt 3 munkanappal.

A hallgató kérése alapján az adott vizsgaidőszakban ismétlő javítóvizsgának minősülő vizsgát (3. vizsgát) legalább kéttagú bizottság előtt kell letenni.

[vissza] 

Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

A vizsga előtt az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát, ami bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolható.

[vissza] 

Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolniaAmennyiben a tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.

Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül(VÁLTOZÁS!) 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. A különeljárási díjat utólagos ellenőrzés alapján a KTH írja ki. 

[vissza] 

Halasztott vizsga:

A hallgató a 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára Neptun kérvényen benyújtott kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően – legkésőbb a következő félév kezdetéig – tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatni, a halasztott vizsga időpontját a tanszékkel egyeztetni kell. A halasztott vizsga időpontját a tanszék írja ki a Neptunban, a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet.

[vissza] 

Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.

[vissza] 

 

5. Aktuális Neptun kérvények, változások egyes kérvények beadásában:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2017.04.10. 06:00

2017.08.31. 23:59 A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont, javasolt a kérelmet június végéig benyújtani, hogy a következő félév időben előkészíthető legyen.

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba

2017.05.22. 06:00

2017.07.28. 23:59

 

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2017.06.16. 06:00

2017.06.21. 23:59

 

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)

2017.05.22. 06:00

2017.06.19. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2017.05.08. 06:00

2017.08.18. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2017.05.08. 06:00

2017.09.01. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2017.05.08. 06:00

2017.09.01. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2017.03.20. 06:00

2017.06.19. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

052 Vizsgáról távollét igazolása

2017.05.22. 06:00

2017.06.27. 23:59

A kérvényt csak abban az esetben kell benyújtania, ha a vizsgáról távolmaradását a Tanszéken már igazolta, és a Tanszék az igazolást elutasította. Amennyiben pl. betegség miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, a betegségről szóló igazolást kötelező a kérvényhez mellékletként csatolni.

 

A pénzügyi kérvényekről – a 007 és 070 sz. Neptun kérvények beadása változik

A kiírt tételek elleni felszólalásra szolgáló 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen és kollégiumi díj elleni felszólalásra alkalmazott 070-KOLL  Felszólalás kollégiumi fizetési kötelezettség kirovása ellen Neptun kérvények 2017. május 8-tól ún. pénzügyi kérvényként működnek és az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felület helyett a Pénzügyek/Befizetés felületen lesznek elérhetőek. A pénzügyi kérvények segítségével közvetlenül egy adott kiíráshoz kapcsolódóan, a kiírás adataira vonatkozóan lesz lehetősége kérvényt leadni. A kérvény a hallgatói Neptun web Pénzügyek/Befizetés felületén a befizetendő kiírt tétel sorára állva a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót választva jelenik meg. A kérvény megnyitását követően a kitöltés a már ismert módon történik, a kérvény a Kérvény leadása gombra kattintva adható le.  A sikeres leadásról egy ablakban megjelenő Neptun üzenetben kap visszajelzést, majd a Neptun visszalép a Pénzügyek/Befizetések felületre. A leadott kérvény a többi kérvénnyel azonos módon az Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen lesz látható. A pénzügyi kérvények csak aktív státuszú (=még be nem fizetett) tételekhez kapcsolódóan nyújthatóak be.

[vissza] 

A 2017/18/1 félévre bejelentkezéssel és előzetes tantárgyfelvétellel kapcsolatban a következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

Felmerülő kérdéseivel bizalommal fordulhat hozzánk elektronikus levélcímünkön: info@kth.bme.hu

Eredményes vizsgaidőszakot kívánva üdvözlik a KTH munkatársai!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 117.   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. június 23. péntek   ·   2017 nyár 1. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Hírarchívum


Az oldal elavult, archív híreket tartalmazhat!

2017. június 22-én (csütörtök) 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2017. június 22. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

2017. június22-én (csütörtök) 18:00-kor indul a Neptunban a 2017/18/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között.
Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - adatbázis karbantartás (2017.06.15. csütörtök) - VÁLTOZÁS!

2017. június 14. szerda

VÁLTOZÁS! 

Mivel 2017. június 15-én (csütörtökön) reggel több karon számos záróvizsga indul, a sürgős adatbázis karbantartást (egyes mentési lépések kihagyásával) csütörtök hajnali 4 és 6 óra között végezzük el. A NEPTUN rendszer így előreláthatólag 6:00 órakor, a megszokott módon fog újraindulni!

2017. június 15-én (csütörtökön) halaszthatatlan adatbázis karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszer kapcsán, így előreláthatólag 6:00 és 09:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ismételt vizsga díj

2017. június 9. péntek

A javító- és ismétlő javító vizsgák díjáról

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2017. május 8. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.05.11. csütörtök)

2017. május 5. péntek

2017. május 11-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - adatbázis karbantartás (2017.03.11. szombat)

2017. március 10. péntek

2017. március 11-én (szombaton) karbantartást végzünk a Neptun adatbázis szerveren, ezért előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2017.02.07. kedd)

2017. február 3. péntek

2017. február 7-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN...

Bővebben »

2017. január 24-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2017. január 24. kedd

Tisztelt Hallgató!

2017. január 24-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH év vége - fontosabb tudnivalók

2016. december 20. kedd

Gyűjtőszámla, diákigazolvány, nyitvatartás

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2016. december 5. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

OHV kitöltés

2016. augusztus 26. péntek

Még 2016. szeptember 14-én 8:00 óráig van módja, hogy kitöltse a 2015/16/2 félévre vonatkozó OHV kérdőíveket. Ezzel tud hozzájárulni a BME-n folyó oktatás minőségének javításához. Kérjünk, éljen ezzel a lehetőséggel! (OHV kérdőíveit a Neptun hallgatói web alkalmazás Ügyintézés / Kérdőívek felületén éri el.)

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Adatbázis karbantartás (2016.08.12-14.)

2016. augusztus 8. hétfő

A NEPTUN adatbázis (lemezhely hiány miatti) karbantartása vált szükségessé, amit 2016. augusztus 12-14-én (péntek - vasárnap) végzünk el. A művelet NEPTUN leállással fog járni. FIGYELEM! VÁLTOZÁS!

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2016.07.27. szerda)

2016. július 25. hétfő

2016. július 27-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Új TVSZ szeptember 1-től

2016. július 12. kedd

A BME Szenátusa...

Bővebben »

Neptun üzemszünet – Poszeidon leválasztás (2016.07.11-13.)

2016. július 5. kedd

A KTH által használt Poszeidon irat és dokumentumkezelő rendszer a Neptun rendszerrel integrált módon működik. A rendszerfejlesztő ezt az integrációt most átalakítja, amihez a Neptun rendszert is le kell állítani.

Bővebben »

2016. június 27-én (hétfő) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2016. június 27. hétfő

Tisztelt Hallgató!

2016. június 27-én (hétfő) 18:00-kor indul a Neptunban a 2016/17/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2016.06.12.)

2016. június 6. hétfő

A NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 2016. június 12. 06:00 és 2016. június 13. 06:00 óra között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun kliens üzenetküldés hiba

2016. május 23. hétfő

Kedves Felhasználók!

A Neptun kliensben jelenleg fennálló hiba miatt az elküldött üzenetek szövege törlődik, így a címzett Neptun üzenetében és e-mailjében sem jelenik meg.

Jeleztük a fejlesztőknek a hibát, nagyon sürgős javítást kérve, ez folyamatban van. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önöket.

Addigis kérjük szíves megértésüket!


Üdvözlettel: Neptun Üzemeltetés

Bővebben »

Vélemény a KTH-ról

2016. február 18. csütörtök

Kérjük, segítse munkánkat véleményével!

Bővebben »

Neptun éles adatbázis migrálás 2016. február 6-7-én.

2016. február 2. kedd

A NEPTUN adatbázis kinőtte a rendelkezésre álló lemezterületet, ezért teszt adatbázisokat kellett törölnünk, és az éles adatbázist teljesen újra kellett telepítenünk. Az adatok migrálását 2016. február 6-7-én végezzük el.

Bővebben »

Neptun BEJELENTKEZÉSI PROBLÉMA

2016. január 29. péntek

A hiba elhárítása folyamatban van, türelmet kérünk.

Bővebben »

2016. január 29-én (péntek) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2016. január 28. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

2016. január 29-én (péntek) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH hallgatói hírlevél az év végével kapcsolatos tudnivalókról

2015. december 19. szombat

A gyűjtőszámlára utalás és a diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylésének év végi rendjéről, valamint a KTH év végi nyitva tartásáról 

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés (2015.12.04. péntek)

2015. december 2. szerda

2015. december 4-én (pénteken) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 8:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2015. november 30. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet 2015. október 9-10-én (péntek, szombat)

2015. október 5. hétfő

A Neptun adatbázis kinőtte a rendelkezésre álló lemezterületet, mert az idénre tervezett beruházások sajnos késlekednek. Ezért teszt adatbázisok törlésére, és az éles adatbázis teljes újratelepítésére kényszerülünk. Ennek egyik lépéseként NEPTUN leállás lesz 2015. október 9-10-én.

Bővebben »

Neptun elérési problémák...

2015. szeptember 29. kedd

Tisztelt Felhasználóink!

A Neptun rendszer elérésében időszakosan problémák vannak.
Folyamatosan a hiba kijavításán dolgozunk.

Kérjük türelmüket és megértésüket.

2015.09.29. (kedd)

BME KTH
Informatikai csoport

Bővebben »

KTH telefon

2015. szeptember 28. hétfő

Műszaki hiba miatt a KTH telefonszámainak többsége időszakosan nem érhető el.

Bővebben »

Munkatársat keresünk

2015. szeptember 18. péntek

Tanulmányi ügyintézői munkakör betöltésére hirdetünk pályázatot...

Bővebben »

Beiratkozási sablon nyomtatás - átmeneti szünet

2015. augusztus 14. péntek

A most felvett hallgatók beiratkozási lapjának nyomtatása átmenetileg nem lehetséges, a türelmüket kérjük.

Bővebben »

2015. július 22-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben

2015. július 21. kedd

2015. július 22-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.
A frissítés kötelező törvénykövetést, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket tartalmaz.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.07.12.)

2015. július 7. kedd

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2015. július 12-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben, az egyetem egyéb más épületeivel együtt. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 15:00 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

2015. június 24-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/1. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka

2015. június 24. szerda

Tisztelt Hallgató!

2015. június 24-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2015/16/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.06.14.) kiegészítés

2015. június 14. vasárnap

A Neptun rendszerben a szombati napon és vasárnap 20 óráig nem volt lehetséges pénzügyi műveleteket végezni. Jelenleg már elérhető a Neptunból az MGR rendszer, így lehet gyűjtőszámlás műveleteket végezni. A kiesések miatt a hétfői vizsgára történő vizsgajelentkezési határidőt vasárnap éjfélig meghosszabítottuk...

Bővebben »

Neptun gyűjtőszámlás befizetések (2015.06.13.)

2015. június 13. szombat

A Neptun (Hallgató Web alkalmazás) gyűjtőszámlás befizetés funkciója jelenleg nem érhető el...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet (2015.06.14.)

2015. június 8. hétfő

A Kancelláriától kapott értesítés szerint 2015. június 14-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Neptun lassulás lemez hiba miatt

2015. május 13. szerda

Ma reggel többszörös lemezhiba történt a Neptun adattárolási rendszerében.

Emiatt a Neptun alkalmazás erősen lelassult.

A hiba javítása folyamatban van.

Bővebben »

A gyűjtőszámláról történő teljesítésekor jelentkező adatbázis hiba elhárítása

2015. május 6. szerda

Neptun HWEB-en a kiírt tételek gyűjtőszámláról történő teljesítésekor jelentkező adatbázis hibát sikerült elhárítani. A továbbiakban a szokott ügymenet szerint történik a hallgatók gyűjtőszámláról történő utalása.

Bővebben »

Neptun gyűjtőszámla: kiírt tétel teljesítési hiba

2015. május 4. hétfő

Ma délelőttől ismétlődő hibajelzéseket kaptunk a hallgatóktól. Neptun HWEB-en a kiírt tételek gyűjtőszámláról történő teljesítésekor adatbázishibát jelez a rendszer...

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2015. május 4. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére.

Bővebben »

Munkatársakat keresünk

2015. április 27. hétfő

A KTH pályázatot hirdet...

Bővebben »

2015. április 14-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben

2015. április 10. péntek

2015. április 14-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.
A frissítés kötelező törvénykövetést, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket tartalmaz.

Bővebben »

Költségtérítés/önköltség kiírás - hibás dátum

2015. március 19. csütörtök

Megtörtént a 2014/15/2 félévi költségtérítés/önköltség 2. részlet kiírása. Egy technikai hiba miatt...

Bővebben »

KTH és NEPTUN üzemszünet - karbantartás (2015.02.20. péntek)

2015. február 16. hétfő

Karbantartás miatt 2015. február 20. péntek 15:00 és előreláthatólag 18:00 óra között szünetelni fog a KTH összes szolgáltatása, így elsősorban a NEPTUN rendszer...

Bővebben »

Vélemények a KTH-ról

2015. február 13. péntek

Kérjük Kolléganőinket, Kollégáinkat, segítsék véleményükkel munkánkat...

Bővebben »

2015. január 27-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi előzetes tantárgyfelvétel időszaka.

2015. január 27. kedd

Tisztelt Hallgató!

2015. január 27-én (kedd) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:30 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

KTH hírlevél 2014/15/2 félévi bejelentkezésről és előzetes tantárgyfelvételről

2015. január 23. péntek

Bejelentkezés, előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés, órarendtervezés, önköltség/költségtérítés 1. részlet

Bővebben »

Neptun hallgatói web órarend tervező

2015. január 23. péntek

Tárgyfelvétel előtti órarendi nézet (órarend tervező) a Neptun HWEB-en...

Bővebben »

Neptun üzemszünet elmarad!

2015. január 23. péntek

A korábban megjelent hírünkkel ellentétben a szombatra (január 24.) előre jelzett karbantartás miatti Neptun üzemszünet a GMF Gazdasági Osztály kérésére elmarad.
Új időpont még nincs, de a félévkezdés miatt legalább 3 héttel tolódik el a karbantartás.
 

Bővebben »

BME gyűjtőszámlára utalás az ünnepek alatt

2014. december 16. kedd

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t az év végéig 2014. december 17 és 19 között naponta, azt követően 2014. december 22-én és 29-én lesz lehetőségünk érkeztetni a gyűjtőszámlára...

Bővebben »

Vizsgajelentkezés ma 18:00-tól

2014. december 1. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Bővebben »

NEPTUN verzió frissítés 2014. november 25-én (kedden)

2014. november 24. hétfő

2014. november 25-én (kedden) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH felújítás - félfogadás

2014. október 3. péntek

Az aulai munkahely felújítása miatt igazolás- és iratkiadás (fogadási időben) a 4-es szobában.

Bővebben »

Neptun üzemszünet - Áramszünet

2014. szeptember 22. hétfő

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. szeptember 27-e szombat estétől 28-a vasárnap reggelig áramszünet lesz az R épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, az OHV és Alfa portálok, továbbá a Neptun - MGR interfész szombat 17 óra és vasárnap 10 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - áramszünet

2014. szeptember 11. csütörtök

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. szeptember 19-e péntek estétől 20-a szombat reggelig áramszünet lesz az R épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész péntek 17 óra és szombat 10 óra között nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

NEPTUN verzió frissítés 2014. július 24-én (csütörtökön)

2014. július 23. szerda

2014. július 24-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 08:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun verziófrissítés a héten

2014. július 22. kedd

Az eredetileg 2014. július 22-re tervezett, majd 23-ra áttett Neptun verziófrissítés tovább tolódik...

Bővebben »

Elnézést kérünk a balul sikerült tantárgyfelvételért!

2014. június 25. szerda

Bár több hónapos munkánk fekszik benne, ezúttal sem sikerült a tantárgyfelvételt úgy levezényelnünk, ahogy azt elgondoltuk.

Bővebben »

Június 25-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2014/15/1. félévre

2014. június 24. kedd

Tisztelt Hallgató!

Június 25-én (szerda) 18:00-kor indul a Neptunban a 2014/15/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Bővebben »

Rendkívüli Neptun üzemszünet

2014. június 24. kedd

Kedves Látogatóink!

A mai napon 8:00-tól 9:00-ig rendkívüli Neptun üzemszünet lesz, halaszthatatlan szoftver karbantartás miatt.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2014. június 11. szerda

A GMF-től kapott értesítés szerint 2014. június 15-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Gyűjtőszámlás befizetés

2014. május 10. szombat

A KTH-n kívülálló okok miatt problémák vannak a banki és a Neptun rendszer közötti kapcsolattal. 

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka

2014. május 5. hétfő

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére...

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2014.04.18. péntek)

2014. április 15. kedd

Hálózat karbantartás miatt 2014. április 18-án pénteken, 15:00 és 20:00 óra között fennakadások várhatóak a KTH hálózati elérhetőségében.

Bővebben »

Neptun pénzügyi műveletek felfüggesztése 2014.04.11. (péntek) 14 órától 2014.04.14. (hétfő) 06 óráig

2014. április 11. péntek

A Neptun rendszer pénzügyi része összeköttetésben áll az MGR gazdasági rendszerrel, amelynek migrációja a hét végén fog megtörténni...

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verziófrissítés

2014. április 8. kedd

2014. április 10-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor, így előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2014.02.21. péntek)

2014. február 19. szerda

Hálózat karbantartás miatt 2014. február 21-én pénteken, előreláthatólag 16:00 és 20:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2013/14/2. félévre

2014. január 30. csütörtök

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/2. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2013.11.25)

2013. november 21. csütörtök

2013. november 25-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 17:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ma (2013.11.08. péntek) 15:00-tól szünetelnek a hallgatói befizetések a Neptunban!!

2013. november 8. péntek

Ma reggel kaptuk az alábbi értesítést a BME GO-tól:

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2013.11.08 - péntek)

2013. november 4. hétfő

Hálózat karbantartás miatt 2013. november 8. péntek 16:00 és előreláthatólag 2013. november 9. szombat 02:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2013.10.25 - péntek)

2013. október 18. péntek

Hálózat karbantartás miatt 2013. október 25. péntek 14:00 és előreláthatólag 2013. október 26. szombat 02:00 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

Neptun jogosultságok ideiglenes korlátozása

2013. október 10. csütörtök

A jogosultságok visszaállítása megtörtént, köszönjük az érintettek türelmét!

A Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő adattovábbítás érdekében a napokban a Neptunba nagy számban kerülnek be személyes adatok, amelyeket a felhasználók a munkavégzéshez szükségesnél szélesebb körben tekinthetnek meg, és ez többekben aggályokat vetett fel...

Bővebben »

Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz

2013. október 7. hétfő

„Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz” címmel oktatásokat tartunk a kari és tanszéki dolgozóknak az alábbi időpontokban:

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés problémákkal

2013. augusztus 17. szombat

A Neptun adatbázis migrációja során számos probléma adódott, amelyek megoldásán még dolgozunk. Ezért a NEPTUN rendszer üzemszünete a tervezettnél jóval hosszabb lesz, az alábbiak szerint...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés

2013. augusztus 12. hétfő

2013. augusztus 16-án (pénteken) a Neptun adatbázist új szerverre helyezzük át, és egyúttal verziót frissítünk rajta. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Pályázat tanulmányi előadó munkakör betöltésére

2013. augusztus 7. szerda

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Tanulmányi Hivatala pályázatot hirdet tanulmányi előadó munkakör betöltésére.

Bővebben »

Konzultáció Neptun adminisztrátoroknak, új felhasználóknak

2013. július 26. péntek

Felhívjuk a BME Neptun adminisztrátorok figyelmét, hogy 2013. július 30-tól lehetőséget biztosítunk a Neptun használatával kapcsolatos általános és BME specifikus kérdések tisztázására személyes és telefonos konzultáció keretében.

Bővebben »

Neptun verzió frissítés

2013. július 17. szerda

2013. július 18-án (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés törvényileg előírt fejlesztéseket, továbbá fontos hibajavításokat tartalmaz, ezért az upgrade tovább nem halasztható.

Bővebben »

Neptun - kérvények hiba

2013. június 25. kedd

A Neptunban a kitöltött kérvények megnyitásánál előfordul, hogy bizonyos mezők üresnek látszanak. A hiba javítása folyamatban van, a kérvényt emiatt nem kell újra leadni.

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a tantárgyfelvétel a 2013/14/1. félévre

2013. június 24. hétfő

Tisztelt Hallgató!

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi előzetes (de végleges feltétel ellenőrzést alkalmazó) tantárgyfelvétel időszaka.

Egyes karokon (a KTB döntése alapján) a jó tanulmányi eredményt elért hallgatók számára előrehozott tantárgyfelvételi időszakot nyitunk a Neptunban 12:00 és 17:00 óra között. Az érintettek erről Neptun üzenetet fognak kapni hétfőn délelőtt.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2013. május 24. péntek

A GMF-től kapott értesítés szerint 2013. június 1-én, szombaton (éves karbantartás miatt) részleges áramszünet lesz a régi campus területén, ami érinti az R épületet is. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 20:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2013. május 6. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/2. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

Bővebben »

Neptun üzemszünet - verzió frissítés (2013.03.25)

2013. március 20. szerda

2013. március 25-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00 órától

2013. január 24. csütörtök

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/2. félévi tantárgyak felvételi időszaka. FONTOS TUDNIVALÓK...

Bővebben »

Neptun verzió frissítés

2012. november 19. hétfő

2012. november 21-én (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Ma 15:45 és 17:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége

2012. augusztus 27. hétfő

Tisztelt Látogatóink!

A mai napon 15:45 és 17:00zött korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége.

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2012.07.19)

2012. július 18. szerda

2012. július 19-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

KTH és Neptun újra elérhető

2012. július 14. szombat

A hálózat karbantartással végeztünk, a KTH számítástechnikai infrastruktúrája újraindult.

Bővebben »

Neptun dokumentációk letöltése

2012. július 5. csütörtök

A régi Neptun weboldaltól eltérő helyen és módon tölthetők le a Neptun dokumentációk.

Bővebben »

Elindult a KTH új portálja

2012. június 29. péntek

Üdvözöljük a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) új portálján!

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2012. június 28. csütörtök

A GMF-től kapott értesítés szerint 2012. július 1-én, vasárnap (éves karbantartás miatt) áramszünet lesz a teljes régi campus területén. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá a Neptun - MGR interfész előreláthatólag 6:00 és 17:00 között nem lesznek elérhetőek.

Bővebben »

Neptun elérési probléma a mai napon...

2017. május 31. szerda

Tisztelt Felhasználóink!

A mai napon 13 órától fennakadások voltak a Neptun rendszer elérésében.

Bővebben »

OHV kitöltés

2016. szeptember 11. vasárnap

Még 2016. szeptember 25-én 23:59:59 óráig van módja, hogy kitöltse a 2015/16/2 félévre vonatkozó OHV kérdőíveket. Ezzel tud hozzájárulni a BME-n folyó oktatás minőségének javításához. Kérjünk, éljen ezzel a lehetőséggel! (OHV kérdőíveit a Neptun hallgatói web alkalmazás Ügyintézés / Kérdőívek felületén éri el.)

Bővebben »

Neptun WEB hiba

2016. április 11. hétfő

Kedves Felhasználók!


A Neptun WEB egyes menüpontjain felületi hibák tapasztalhatók.
Átmeneti megoldásként a böngésző előzményeinek törlésével, illetve másik böngésző használatával áthidalható a probléma.
A fejlesztőknek már jeleztük a hibát, kértük annak javítását, ez folyamatban van. Addigis kérjük szíves türelmüket és megértésüket!


Üdvözlettel: KTH Neptun Üzemeltetés

Bővebben »

025 kérvény probléma

2015. szeptember 2. szerda

Kedves Hallgatók!

A "025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén" nevű kérvény hibára fut. A probléma elhárítása folyamatban van, addigis szíves türelmüket kérjük!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Bővebben »

Neptun üzemszünet és funkciókorlátozás

2014. november 14. péntek

A BME gyűjtöszámla átállás miatt ma (2014. november 14-én) rövid üzemszünetek és funkciókorlátozások lesznek a Neptun hallgatói weben...

Bővebben »

Neptun üzemidő hosszabbítás

2014. szeptember 1. hétfő

2014. szeptember 1-től éjszaka 2 helyett 4 órakor állítjuk le a szolgáltatást. Így az eddiginél 2 órával hosszabb, vagyis napi 22 óra lesz a Neptun üzemideje...

Bővebben »

Informatikai szakértői állás

2014. szeptember 1. hétfő

A BME Központi Tanulmányi Hivatal főállású informatikai szakértőt keres napi 8 órás munkaidőre az Informatikai Csoportba...

Bővebben »

Hallgatóink jobb kiszolgálása érdekében...

2014. április 6. vasárnap

Hallgatóink jobb kiszolgálása érdekében egy kérés és a tanulmányokhoz kapcsolódó információk olvashatók a hírben. 

Bővebben »

OHV - tájékoztatás oktatóknak

2014. február 12. szerda

Az OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) kérdőívek kitöltése ettől a szemesztertől új technikai alapokra helyeződött...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - adatbázis költözés (2014.01.18)

2014. január 13. hétfő

2014. január 18-án (szombaton) a Neptun adatbázist új háttértárolóra helyezzük át, továbbá bővítjük szervereink memóriáját. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások és a Neptun - MGR interfész nem lesznek elérhetőek...

Bővebben »

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.

2013. december 2. hétfő

Tisztelt Hallgató!
Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2013/14/1. félévi vizsgajelentkezés időszaka.
Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

Bővebben »

Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz

2013. július 26. péntek

„Oktatói adatok rögzítése a Neptunban FIR feladáshoz” címmel oktatásokat tartunk a kari és tanszéki dolgozóknak az alábbi időpontokban:

Bővebben »

Hírlevél a hallgatóknak a 2012/13/1 félév zárásáról

2012. november 27. kedd

A közelgő vizsgaidőszak előtti legfontosabb határidőket, teendőket foglalja össze a hírlevél.

Bővebben »

Ma 17:30 és 19:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége

2012. november 26. hétfő

Tisztelt Látogatóink!

A mai napon 17:30 és 19:00 között korlátozott lesz a KTH portál elérhetősége, a vizsgajelentkezés indulásával kapcsolatos terhelésnövekedés miatt.


Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

Bővebben »

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2012. november 26. hétfő

Ma 18:00-kor indul a Neptunban a 2012/13/1. félévi (téli) vizsgaidőszakra való jelentkezés. FONTOS TUDNIVALÓK...

Bővebben »

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés (2012.09.10)

2012. szeptember 6. csütörtök

2012. szeptember 10-én (hétfőn) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Tanulmányi ügyekkel és Neptunnal kapcsolatos információk....

2012. augusztus 29. szerda

Kedves Látogatóink!

Amennyiben tanulmányi ügyekkel, illetve a Neptun használatával kepcsolatos információkat keresnek ....

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet - hálózat karbantartás (2012.08.16)

2012. augusztus 14. kedd

Hálózat karbantartás miatt 2012. augusztus 16. csütörtök 16:30 és előreláthatólag 17:30 óra között szünetel a KTH hálózati elérhetősége.

Bővebben »

KTH és Neptun üzemszünet

2012. július 11. szerda

Hálózat karbantartás miatt 2012. július 13. péntek 11:00 és előreláthatólag július 15. vasárnap 06:00 óra között leáll a KTH teljes számítástechnikai infrastruktúrája.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel - problémákkal

2012. június 28. csütörtök

A 2012. június 20-án 18:00-kor indult tantárgyfelvétel során eddig soha nem tapasztalt, az elmúlt hetekben lefolytatott számtalan terhelési teszt során egyetlen alkalommal sem észlelt, komoly probléma lépett fel a Neptun infrastruktúrájában.

Bővebben »

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00 órától

2012. június 20. szerda

Ma 18:00-kor kezdődik a Neptunban a 2012/13/1 félévre szóló tantárgyfelvétel. Az Építőmérnöki és az Építészmérnöki karon a hallgatók egy-egy csoportjának a tárgyfelvétel néhány órával korábban kezdődik. Az ezzel kapcsolatos részletek a KTH honlapján olvashatók.

Bővebben »

Váratlan áramszünet

2012. május 29. kedd

2012. május 28-án (hétfőn) hajnalban váratlan (részleges) áramszünet volt a BME terültén. Ez a Neptun infrastruktúráját is érintette. Ezért 6:00 és 11:45 között nem volt elérhető a Neptun rendszer.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Bővebben »

Neptun automatikus üzenet küldési hiba jegybeírásnál

2012. május 14. hétfő

A hallgató nem kap automatikus üzenetet a Neptunban, valamint E-mail-t sem, az utóbbi időben a tárgyaihoz beírt eredményeiről, hiába pipálja be az automatikus értesítéseknél a jegybeírással kapcsolatos üzeneteket.

Sajnos nem tudjuk megmondani, hogy ez a más oktatási intézményeknél is fennálló hiba mikor kerül javításra.

Addig is szeretnénk kérni hallgatóinkat, hogy a Neptunban a Tanulmányok-leckekönyv menüponton ellenőrizzék jegyeik helyességét.

A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

Neptun vizsgajelentkezés ma 18:00 órától

2012. május 2. szerda

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 5-10 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A Neptun belépő oldal megjelenése, és a rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel. (Miután bejutott, már lényegesen rövidebbek lesznek a válaszidők.)
 • Előfordulhat, hogy a csúcs indulásakor nem fér be rögtön a Neptunba. Ugyanis az összeomlás elkerülése érdekében viszonylag alacsonyabb felhasználói limittel indítjuk a rendszert, amely limitet azonban fokozatosan, pár perc alatt felemelünk úgy, hogy mindenki be tudjon lépni. Ilyenkor egy felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet az időleges helyhiányra, és minden felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan beléptet, amint hely adódik a hallgatói webszervereken.
 • Ezúttal 5 perces tétlenségi időt állítottunk be a rendszerben.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert, különösen akkor, ha a tétlenségi idő hosszabbra van állítva!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal tényleg gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

2012. május 2. szerda

KTH Hallgatói hírlevél a 2011/12/2 félév zárásáról

2012. április 30. hétfő

Kedves Hallgató!

A 2011/12/2 félév zárásáról szóló, a Neptun hallgatói web belépési felületén és a KTH honlapján elhelyezett hírlevélben tájékoztattuk a vizsgaidőszakot, vizsgajelentkezést érintő legfontosabb szabályokról és határidőkről. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket elolvasni.

Ha a hírlevél elolvasása után kérdése merül fel, azt a KTH információs e-mail címére küldött levélben teheti fel.

Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2012. április 6. péntek

2012. április 12-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés olyan hibajavításokat, fejlesztéseket tartalmaz, amelyek kihelyezésével tovább nem várhatunk.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 12-én, csütörtökön terv szerint így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2012. április 6.

Neptun regisztráció ma 16:00-tól

2012. január 30. hétfő

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, regisztráció, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 10-15 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A Neptun belépő oldal megjelenése, és a rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel. (Miután bejutott, már lényegesen rövidebbek lesznek a válaszidők.)
 • Előfordulhat, hogy a csúcs indulásakor nem fér be rögtön a Neptunba. Ugyanis az összeomlás elkerülése érdekében viszonylag alacsonyabb felhasználói limittel indítjuk a rendszert, amely limitet azonban fokozatosan, pár perc alatt felemelünk úgy, hogy mindenki be tudjon lépni. Ilyenkor egy felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet az időleges helyhiányra, és minden felhasználói beavatkozás nélkül, automatikusan beléptet, amint hely adódik a hallgatói webszervereken.
 • Ezúttal 30 perces tétlenségi időt állítottunk be a rendszerben.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert, különösen akkor, ha a tétlenségi idő hosszabbra van állítva!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal tényleg gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

2012. január 30. hétfő

Neptun tantárgyfelvétel ma 18:00-tól

2012. január 16. hétfő

Tisztelt Hallgatók!

Néhány tanácsot szeretnénk adni a Neptun nagy terhelésének (tantárgyfelvétel, vizsgajelentkezés) idejére:

 • Az indulási időpont előtt 10-15 perccel lépjen be a Neptunba.
 • A rendszerbe való belépés (a felhasználónév és jelszó megadása után) a leghosszadalmasabb művelet a programban, ezért ennél különösen legyen türelemmel.
 • Csúcs idején szándékosan rövid (5 perc) a tétlenségi idő. Ezért legkevesebb 5 percenként kattintson egyet a felületen. Különben kilépteti az alkalmazás.
 • Legyen türelmes: még ha komótos is a rendszer, ne kattintgasson sűrűn ismételve, mert ezzel önmagát, de a többieket is hátráltatja.
 • Amikor végezett, a felület jobb felső sarkában található "Kijelentkezés" feliratra kattintva lépjen ki a programból. (Az ablak direkt bezárása (x) végeredményben lassítja a rendszert!)

A mostani csúcsterhelésre is hosszas terhelési tesztekkel, a rendszer aprólékos hangolásával készültünk, amelyben a Neptunt fejlesztő cég munkatársai is segítettek minket.

Bízunk benne, hogy ezen erőfeszítések, és a hallgatók fentiek szerinti eljárása együtt azt eredményezi, hogy a rendszer ezúttal gördülékenyen, mindenki megelégedésére fog működni...

BME KTH Neptun Üzemeltetési Csoport

Neptun vizsgajelentkezés zökkenővel

2011. november 28. hétfő

Sajnos szinte egy az egyben a 2011. június 7-i tárgyfelvétel után született közleményünket kell megismételnünk...

A hallgatói kéréseket fogadó terheléselosztó, a hallgatói webszerverek minden eddiginél jobban teljesítettek. Ennek következtében viszont példa nélküli terhelés érte az adatbázisszerverünket. Most elegendő volt a nyáron felbővített memória, a tárgyfelvételkor megemelt rendszerlimitek. Viszont adódott további két rendszerparaméter, amelyek miatt összeroggyant az adatbázisszerver. Ezeket megemelve, majd az adatbázisszervert és a Neptun webes alkalmazást újraindítva (ezen folyamatok lassúsága miatt 19:13 óra körül) helyreállt a rend: immáron a teljes infrastruktúra hibátlanul működött.

Az első körben 18:02-kor láttuk a legmagasabb egyidejű felhasználószámot: 4897 főt. A második körben 19:22-kor regisztráltuk a legtöbb egyidejű user-t: 3913 főt. 18:00 és 18:03 között 7496 vizsgát, 19:13 és 19:23 között pedig 14366 vizsgát vettek fel a hallgatók. Jelen sorok írásának időpontjáig 37496 vizsgajelentkezés történt.

Mentségünkre annyit tudunk felhozni, hogy ezt a mostani induláskor lökésszerűen jelentkezett terhelést a feldolgozási lánc végét képező adatbázisszerveren (a rendelkezésünkre álló eszközökkel, minden ráfordított munka ellenére) sem tudjuk szimulálni. Csak az éles roham során derülhetett ki az újabb szűk keresztmetszet, amelynek korrigálása bő egy órába tellett.

Az okozott kellemetlenségért ismételten kérjük a tisztelt felhasználók elnézését!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. november 28. (hétfő) 22:40

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. november 18. péntek

2011. november 23-án (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 11:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A frissítés olyan hibajavításokat, fejlesztéseket tartalmaz, amelyek kihelyezésével tovább nem várhatunk.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje november 23-án, szerdán így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. november 18.

Neptun üzemszünet - karbantartás

2011. október 27. csütörtök

Hardver karbantartás miatt 2011. október 28-án (pénteken) 14:00 és 20:00 óra között a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak csak szakaszosan lesznek elérhetőek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. október 27.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2011. október 20. csütörtök

Hardver karbantartás miatt 2011. október 21-én (pénteken) 14:00 és 20:00 óra között a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak csak szakaszosan lesznek elérhetőek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. október 20.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2011. augusztus 9. kedd

A GMF-től ma kaptuk az értesítést, hogy 2011. augusztus 13-án, szombaton (az érintésvédelmi hálózat ellenőrzése miatt) rendkívüli áramszünet lesz az R. épületben. Emiatt a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH és Neptun weboldalak, továbbá az MGR rendszer előreláthatólag 6:00 és 12:00 között nem lesznek elérhetőek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 13-án szombaton terv szerint így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 12:00 üzemszünet (áramszünet)
12:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. augusztus 9. kedd

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. július 15. péntek

2011. július 18-án, hétfőn verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje július 18-án, hétfőn így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem
02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)
06:00 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. július 15.

Neptun tárgyfelvétel zökkenővel

2011. június 7. kedd

Miután az elmúlt hónapok során nagyszámú és beható terhelési teszttel optimalizáltuk a hallgatótól a Neptun webszerverekig (alkalmazásig) terjedő bonyolult lánc minden elemét, a tárgyfelvételi roham 18 órai indulásakor a lánc legutolsó eleme, az adatbázisszerver rogyott meg a minden eddiginél nagyobb igénybevétel (kb. 6000 egyidejű felhasználó) alatt. Ennek a szituációnak a tesztelésére nem volt módunk, mert a Neptunban ma este 6-ig nem volt tárgy- és kurzusfelvétel időszak. Amint megindult a tényleges tárgyfelvétel (vagyis sorok tömeges beszúrása az adattáblákba), az adatbázisszerver memóriája percek alatt betelt. A probléma kiküszöböléséhez le kellett állítani a webszervereket, újra kellett indítani és át kellett paraméterezni az adatbázisszervert, majd visszaindítani a webszervereket. Mindez (a rendszer komplexitása miatt) eltartott úgy 19:15-ig. Az így átkonfigurált infrastruktúra már tökéletesen működött: szűk 10 perc alatt közel 6000 hallgató tudott gyorsan belépni a Neptunba és csaknem 25000 tárgyat felvenni. Szerettük volna, ha mindez egy órával korábban történik, de ahogy az már lenni szokott: ezt a leckét is a felhasználókkal együtt kellett megtanuljuk…

Az okozott kellemetlenségért kérjük a tisztelt felhasználók elnézését!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. június 7. 22:25

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2011. május 16. hétfő

2011. május 21-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem lesznek elérhetőek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 21-én szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. május 16.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2011. április 11. hétfő

2011. április 14-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 14-én, csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2011. április 11.

NEPTUN üzemszünet - adatbázis problémák továbbra is

2011. február 25. péntek

A Neptun adatbázis csütörtöki javítása sajnos csak részlegesen sikerült. Ezért elkerülhetetlen egy hosszabb, általános leállás, amelynek során lementjük az összes adatbázisunkat, újraformázzuk a lemezterületet, végül visszatöltünk mindent. Ebből kifolyólag a Neptun rendszer nem lesz elérhető

2011. február 28. hétfő 5:55 óra

és várhatóan

2011. március 2. szerda 5:55 óra

közötti időintervallumban.

A fenti műveletek miatt a KTH és Neptun weboldalak elérése sem lesz folyamatos.

Adatvesztést ezek a lépések értelemszerűen nem fognak okozni (mint ahogy csütörtökön sem okoztak).

Kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy munkáikat (a lehetőségekhez mérten) eszerint ütemezzék.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 25. péntek

NEPTUN üzemszünet - adatbázis problémák

2011. február 23. szerda

A Neptun adatbázisnál az elmúlt napokban észlelt hibák helyreállításával az adatok biztonsága érdekében nem várhatunk a hétvégéig. Ezért a Neptun rendszer nem lesz elérhető a

2011. február 24. csütörtök 5:55 óra

és

2011. február 25. péntek 5:55 óra

közötti időintervallumban.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 23.

NEPTUN pénzügyek

2011. február 18. péntek

A Neptunnal integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) karbantartása miatt a pénzügyi műveletek (köztük a gyűjtőszámlás befizetések) nem fognak működni a Neptun alkalmazásban 2011. február 20-án, vasárnap 14:00 órától 2011. február 21-én, hétfő reggel 8:00 óráig.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 18.

NEPTUN admin kliens problémák

2011. február 15. kedd

Sikerült megtalálni a Neptun alkalmazás bizonytalánságát okozó problémát. Egy gyors beavatkozással az SDA elhárította a hibát, de készül egy hosszú távú javítás is a hasonló jelenségek megelőzésére.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 15.

NEPTUN admin kliens problémák

2011. február 10. csütörtök

Tegnap óta gondojaink vannak a Neptun klienseket kiszolgáló alkalmazással. A hiba felderítését az SDA segítségével megkezdtük. Rögtön jelezzük, amint megnyugtató megoldás születik a problémára. Addig kérjük a kollégákat, hogy "óvatosan" használják a Neptun admin klienst.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 10.

NEPTUN és KTH üzemszünet

2011. február 4. péntek

Hálózatkarbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a NEPTUN és KTH weboldalak nem lesznek elérhetőek 2011. február 5-én (szombaton) 14 és 15 óra között.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. február 4.

NEPTUN és KTH üzemszünet

2011. január 14. péntek

Hálózatkarbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a NEPTUN és KTH weboldalak nem lesznek elérhetőek 2011. január 15-én (szombaton) délelőtt 9 és 11 óra között.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. január 14.

NEPTUN üzemszünet

2011. január 12. szerda

Technikai okokból ma 17 és 18 óra között a Neptun rendszer oktatói és hallgatói felülete nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2011. január 12.

Év vége a Neptunban

2010. december 15. szerda

A Neptun üzeme (a szokásos napi menetrend szerint, ld. lent jobbra) folyamatos lesz. A BME zárvatartása idején, 2010. december 24. és 2011. január 2. között távfelügyelettel biztosítjuk a rendszer zavarmentes működését. Ezen időszakban nem tartunk telefonos ügyeletet.

A gyűjtőszámlás utalások beolvasása a Neptunba a BME zárvatartása idején is megtörténik. A hibásan, rosszul kitöltött, a rendszer által fel nem ismert utalások pedig hetente egyszer kerülnek visszafordításra az Erste Electra rendszerén keresztül.

A neptun@bme.hu tanácsadás és a rendszerrel kapcsolatos bejelentések feldolgozása a zárvatartás alatt korlátozott.

Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. december 15.

Tantárgyfelvétel

2010. december 14. kedd

A karok oktatási délkánhelyettesei és az Egyetemi Hallgató Képviselet egyetértésével a 2010/2011/2-es félévre vonatkozó tantárgy- és kurzusfelvételi időszak (kísérleti jelleggel) a megszokotthoz képest később indul.

A tantárgyfelvétel kezdete: 2011. január 10. hétfő 18 óra.

Az Építőmérnöki Kar dékánjának kezdeményezésére a korábbi tájékoztatással ellentétben a Kar hallgatói számára a 2010/2011/2-es félévre a tantárgyfelvétel 2010. december 22-én 6.00 órakor indul.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. december 14 - 21.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. december 8. szerda

2010. december 9-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 10:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 9-én, csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
10:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a vizsgaidőszakban nélkülözhetetlen funkciók miatt sajnos nem halasztható későbbre.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

Az átállásig is javasoljuk az új NEPTUN változattal való ismerkedés lehetőségét itt:

Hallgatói TESZT:
https://frame.neptun.bme.hu/teszthallgatoi

Oktatói TESZT:
https://frame.neptun.bme.hu/tesztoktatoi

FIGYELEM! A teszt rendszerben található adatok nem azonosak az éles rendszer adataival, annál régebbiek, tehát a hiányzó vizsgajelentkezések, stb. nem az új programverzió hibái. A tesztben végzett műveletek NEM kerülnek át az éles rendszerbe, a próbaidőszak végével törlésre kerülnek.

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. december 8.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 27. szerda

2010. október 29-én (pénteken) 14 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 27.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 21. csütörtök

2010. október 22-én (pénteken) 14 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR).

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 21.

NEPTUN üzemszünet

2010. október 18. hétfő

2010. október 19-én (kedden) 17 és 18 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető a Neptun rendszer, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR).

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 18.

Rendkívüli Neptun üzemszünet

2010. október 4. hétfő

Ma 11:55-kor rendkívüli módon le kellett állítsuk a Neptun rendszert, hogy az ösztöndíj kifizetések határidejét tartani tudjuk a fejlesztőtől ma 10:56-kor kapott (a pénzügyi funkcionalitást) javító csomag élesítésével.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH Neptun Üzemeltetés

2010. október 4.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. augusztus 26. csütörtök

2010. augusztus 27-én, pénteken verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 27-én, pénteken így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a regisztrációs héten és az azt követő hetekben nélkülözhetetlen funkcionalitások miatt nem halasztható későbbre.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. augusztus 26.

NEPTUN üzemszünet

2010. július 12. hétfő

2010. július 15-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a Neptunban, és a vele integrált Műegyetemi Gazdálkodási Rendszerben (MGR). Így előreláthatólag 5:55 és 11:00 között nem lesz elérhető a Neptun.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje 2010. július 15-én (csütörtökön) így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 11:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

A frissítés miatt a KTH félfogadása 2010. július 15-én (csütörtökön) kivételesen az alábbiak szerinti lesz:

08:30 - 11:30 ügyelet az aulában lévő munkahelyen (Neptun nélkül intézhető ügyek)
12:30 - 15:15 rendes félfogadás

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. július 12.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2010. június 8. kedd

2010. június 13-án, vasárnap az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje június 13-án vasárnap:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. június 8.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2010. május 7. péntek

2010. május 15-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun weboldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 15-én szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

2010. május 7.

Vizsgajelentkezés

2010. május 3. hétfő

A Neptun új verziójának pénzügyi funkcióit csak a Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer) tesztkörnyezetének 1-2 nappal megkésett aktualizálását követően volt lehetőség kipróbálni. Ez az MGR miatti csúszás veszélyeztette volna a vizsgajelentkezés biztonságos kezdését. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet hozzájárulásával ezért a vizsgajelentkezés kezdete két nappal később, május 5-én, szerdán 18:00-kor lesz.

NEPTUN üzemszünet

2010. május 1. szombat

Az MGR (Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer) adatbázis és egyéb műveletei miatt 2010. május 2-án, vasárnap este a Neptun rendszert előreláthatólag a szokásosnál korábban, 18:00-kor le kell állítanunk.

A leállás miatt a NEPTUN rendszer üzemideje (vasárnap - hétfőn) az alábbi lesz:

18:00 - 01:55 üzemszünet (az MGR miatt)
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. május 1.

NEPTUN üzemszünet

2010. május 1. szombat

A Neptunnal integrált új Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszerrel (MGR) kapcsolatos bonyodalmak miatt a Neptun rendszer frissítésére az eredetileg tervezetthez képest 1 nappal később, 2010. április 29-én (csütörtökön) reggel kerül sor. A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje 2010. április 29-én csütörtökön így alakul:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. április 28.

NEPTUN üzemszünetek

2010. április 23. péntek

1. A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) frissítése miatt a Neptun rendszer 2010. április 25-én (vasárnap) kivételesen hamarabb, 21:00 órakor zár. Másnap, 2010. április 26-án (hétfőn) a szokásos időben, 5:55 órakor indul újra a Neptun.

2. 2010. április 28-án (szerdán) verziófrissítésre kerül sor a Neptun rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem lesz elérhető a Neptun.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. április 23.

NEPTUN üzemszünet

2010. február 17. szerda

A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) karbantartása miatt a Neptun rendszer holnap, 2010. február 18-án (csütörtökön) reggel kivételesen később, 5:55 óra helyett csak 8:00 órakor indul el.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 17.

NEPTUN üzemszünet

2010. február 15. hétfő

A Neptunnal integrált új MGR (Műegyetemi Gazdaságirányítási Rendszer) frissítése miatt a Neptun rendszer ma, 2010. február 15-én (hétfőn) kivételesen hamarabb, 21:30 órakor zár. Holnap, 2010. február 16-án (kedden) a szokásos időben, 5:55 órakor indul újra a Neptun.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 15.

NEPTUN vakbarát gondok

2010. február 1. hétfő

Azon hallgatók, aki az előző Neptun verzióban vakbarát (Kontraszt) beállítást választottak, és most meg szeretnének szabadulni ettől az opciótól, azok a Neptunba való belépés után válasszák ki az "Odaltérkép" funkciót (baloldalt legalul), azon belül meg a Saját adatok / Beállítások menüpontot. Itt a "Téma" fülre kattintva némi ügyeskedéssel átállítható a skin valami más, jól olvasható változatra.

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. február 1.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2010. január 25. hétfő

2010. január 26-án, kedden verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje január 26-án kedden:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

A új verzió kihelyezése a törvényi előírások követése (pl. adóigazolások kiadása), és a regisztrációs héten elengedhetetlen funkcionalitások miatt tovább nem halasztható.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2010. január 25.

Neptun korlátozások, pénzügyek

2009. december 31. csütörtök

A 2010. januárban bevezetésre kerülő egyetemi gazdaságirányítási rendszerre való áttérés miatt a Neptun rendszer üzemében az alábbi változások, korlátozások lesznek:

 • 2009. december 31-én, csütörtökön 23:55-kor, a szokásosnál korábban áll le a Neptun;
 • 2010. január 1-én, pénteken 5:55-kor, a megszokott időben indul újra a Neptun, de az összes pénzügyi funkció le lesz tiltva;
 • 2010. január 2-án, szombaton 15:00 és előreláthatólag 18:00 között az új gazdaságirányítási rendszerrel történő összekötés miatt Neptun üzemszünet lesz;
 • 2010. január 4-én, hétfőn 5:55-kor, a megszokott időben úgy indul a Neptun, hogy előreláthatólag az összes pézügyi funkció elérhető lesz.

Amennyiben az ismertetett ütemtervben bármilyen változás történik, arról honlapunkon adunk tájékoztatást.

Kérjük, hogy a kiírt tételek rendezésénél, a vizsgajelentkezésnél, a tárgyfelvételnél szíveskedjenek a fentieket figyelembe venni.

(Néhány korábban kiírt, de 2010-es határidejű tétel törlésre került. Ezek az új pézügyi rendszer bevezetését követően lesznek újra kiírva és ekkor lesz lehetőség a befizetésükre.)

Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk!

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. december 4. péntek

2009. december 7-én, hétfőn verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 7-én hétfőn:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH NEPTUN Üzemeltetés

2009. december 4.

Záróvizsga lebonyolító program ismertetése

2009. december 3. csütörtök

Tisztelt Tanszékek!

A záróvizsga lebonyolítására készült Access program kezelését négy szabadon választható időpontban ismertetjük a Zf04 teremben. Kérjük az érintett jegyzőkönyvvezetőket, hogy az itt található jelentkezési lapon válasszák ki a számukra megfelelő időpontot.

Neptun és KTH üzemszünet

2009. november 9. hétfő

Karbantartás miatt a NEPTUN rendszer és a KTH POSZEIDON rendszere egyáltalán, a NEPTUN és KTH weboldalak időszakosan nem lesznek elérhetőek a

2009.11.13 péntek 05:55

és legkésőbb

2009.11.16 hétfő 05:55

közötti időszakban.

Az informatikai rendszerek karbantartása miatt 2009.11.13-án, pénteken a KTH zárva lesz, a félfogadás szünetel.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

KTH Neptun Üzemeltetés

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. október 12. hétfő

Karbantartás miatt a NEPTUN rendszer, a KTH POSZEIDON rendszere, a NEPTUN és KTH weboldalak, a KTH-s levelezés és a KTH IP telefonhálózata nem lesznek elérhetőek

 • 2009.10.16 péntek 05:55
 • 2009.10.17 szombat 05:55

közötti időszakban.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. október 12.

NEPTUN Admin kliens konfigurációs hiba

2009. szeptember 1. kedd

Az adminisztrációs klienst futtató új szerveren konfigurációs hibát követtünk el. Emiatt bizonyos munkaállomásokon "hálózati kommunikációs hiba" üzenetet kaptak a felhasználók. A hiba javítható, ha az illetékes kari/tanszéki rendszergazda letölti és telepíti a honlapunkról az Admin klienst. Telepítés az Admin csomagban található részletes leírás szerint.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. augusztus 26. szerda

2009. augusztus 27-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje augusztus 27-én csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. augusztus 26.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. augusztus 5. szerda

2009. augusztus 6-án, csütörtökön karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 16:00 és 19:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH weboldala.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. augusztus 5.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. június 29. hétfő

2009. július 2-án, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje július 2-án csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. június 29.

NEPTUN Hallgatói web - OHV probléma

2009. május 28. csütörtök

2009. május 25-től elérhetővé tettük a 2008/09/2 félévre szóló OHV kérdőíveket a Hallgatói weben.

Sajnos a kérdőívek kitöltése jelenleg csak FireFox 3 böngészővel lehetséges. Internet Explorer 7 és 8 esetében a kérdőívre kattintva hibára fut az alkalmazás.

A probléma elhárításán dolgozunk, addig is kérjük a felhasználók türelmét.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 28.

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2009. május 14. csütörtök

2009. május 16-án, szombaton az egyetem elektromos hálózatának éves karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 6:00 és 18:00 között nem üzemelnek.

Az áramszünet miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 16-án szombaton:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 18:00 üzemszünet (áramszünet)
18:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 14.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. május 13. szerda

2009. május 14-én, csütörtökön verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 09:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje május 14-én csütörtökön:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. május 13.

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 20. hétfő

A NEPTUN rendszer újraindult!

A késésért és az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 20. 10:45

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 20. hétfő

Az átalakítások után a NEPTUN rendszert sajnos nem sikerült a tervezett időben újraindítanunk.

Kis türelmet kérünk még a tisztelt felhasználóktól!

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 20.

NEPTUN + KTH üzemszünet

2009. április 12. vasárnap

A Központi Tanulmányi Hivatal informatikai infrastruktúrájának jelentős átalakítása miatt a 2009. április 16. csütörtök 02:00 és 2009. április 20. hétfő 06:00 közti időszakban NEM LESZNEK ELÉRHETŐEK a NEPTUN rendszer, a KTH-s levelezés, továbbá a KTH és NEPTUN honlapok.

Kérjük, hogy a NEPTUN-ban elvégzendő műveleteiket (vizsgajelentkezések, pénzátutalások, vizsgakiírások stb.) ennek megfelelően ütemezni szíveskedjenek!

Az okozott kellemetlenségért előre is elnézésüket kérjük.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Neptun Üzemeltetés

2009. április 12.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. április 9. csütörtök

2009. április 10-én, pénteken rövid karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 15:00 és 16:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. április 9.

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. április 6. hétfő

2009. április 8-án, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 09:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje április 8-án szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 09:00 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. április 6.

NEPTUN üzemszünet - karbantartás

2009. március 25. szerda

2009. március 27-én, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 14:00 és 18:00 óra között nem lesz elérhető a Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2009. március 25.

NEPTUN üzemszünetek - áramszünetek

2009. február 19. csütörtök

2009. február 16-án, hétfőn hajnali 3 óra körül, illetve 2009. február 19-én 13:17 perckor bekövetkezett áramszünetek miatt a rendszer elérhetetlen volt.

A kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN ismét elérhető

2009. február 13. péntek

A Neptun adatbázis 2009. február 12-én (csütörtökön) 18:20 körül bekövetkezett sérülését sikerült helyreállítanunk. A Neptun alkalmazás, továbbá a KTH és Neptun weboldalak ismét elérhetők.

NEPTUN Üzemeltetés

2009. február 13. péntek 16:00

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2009. február 10. kedd

2009. február 11-én, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje február 11-én szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. december 22. hétfő

2008. december 23-án, kedden verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés elsősorban az Oktatói web alkalmazásnál nagy számban fellépett problémát hivatott orvosolni.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 23-án kedden:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN Oktatói web problémák

2008. december 22. hétfő

Az 2008. december 12-én bevezetett új (3-as) Oktatói web alkalmazással sajnálatos módon nagyon sok probléma, hiba jött elő, amiért a tisztelt oktató kollégák elnézését és megértését kérjük. A felmerült hibákat bejelentettük és folyamatosan jelentjük a Neptunt fejlesztő cégnek.

Sajnos ennek a verziónak a bevezetését nem halaszthattuk tovább, mert a Neptun más funkcióinak, adatkapcsolatainak frissítése már elengedhetetlen volt. Felmerült ugyan, hogy az Oktatói web esetében maradjunk a régi (2-es) változatnál, de ezzel a vegyes megoldással (új adatbázis, régi webalkalmazás) novemberben gondjaink voltak (nem volt teljes a kompatibilitás).

Ami bíztató: pár napja kaptunk egy újabb Neptun verziót, teli az Oktatói webre vonatkozó hibajavítással, fejlesztéssel. Ezeket most teszteljük, és pozitív tapasztalatok esetén rövidesen kiélesítjük ezt a friss Neptun változatot.

Az okozott kellemetlenségért ismételten elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. december 11. csütörtök

2008. december 12-én, pénteken (sajnos elkerülhetetlen) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 08:30 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje december 12-én pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)
08:30 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN - vizsgajelentkezés

2008. december 2. kedd

A Neptun október - november hónapban futott változatain végzett több hetes éjjel-nappalos kemény előkészület és finomhangolás után megkaptuk a 372.2-es verziót, amelyet a benne levő hibajavítások és fejlesztések miatt kénytelenek voltunk kiélesíteni 2008. november 26-án (szerdán). Erről a változatról viszont hamar kiderült, hogy drasztikusan csökkent benne a Hallgatói web alkalmazás performanciája. Volt rá 3 napunk meg egy hétvégénk, hogy valamit kipréseljünk az alkalmazásból. A fejlesztőtől kaptunk még valami javítást és instrukciót a vizsgajelentkezés indulása előtt 6 órával. De ez sem segített: ahogy mindenki tapasztalhatta, a vizsgajelentkezés első két órájában gyakorlatilag elérhetetlen, utána meg bizonytalan volt a Neptun. A rendszer most sem működik: dolgozunk a felélesztésén.

A folyamatos próbálkozás miatti túlterhelés alatt a www.neptun.bme.hu és www.kth.bme.hu weboldalak sem voltak elérhetőek. Mivel ez a jövőben is előfordulhat, célszerű a Neptunt közvetlenül meghívni az alábbi címek valamelyikén:

https://frame.neptun.bme.hu

https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi

https://frame.neptun.bme.hu/oktatoi

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk minden felhasználótól, noha nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk: ez nem a mi dolgunk lenne!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. november 25. kedd

2008. november 26-án, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 11:00 között nem érhető el a NEPTUN.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje november 26-án szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 24. hétfő

Az adatbázisszerver újrakonfigurálásával, beállításával végeztünk.

A Neptun újraindult, használható!

Az okozott késésrét elnézést kérünk a felhasználóktól.

Kérjük, ha hibát észlelnek, akkor azt jelezzék az alábbi e-mail címen:

neptun kukac bme.hu

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 24.

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 23. vasárnap

Az adatbázisszerver újrakonfigurálásával,

beállításával ma jól haladtunk, de holnapra is maradt még néhány tennivaló.

Ezért a Neptunt várhatóan 2008. november 24-én hétfőn, a délelőtt folyamán tudjuk csak újraindítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Honlapunkon továbbra is folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 23.

NEPTUN üzemszünet - helyzetjelentés

2008. november 22. szombat

Az adatbázisszerver mentése, de különösen visszatöltése a vártnál nagyságrenddel hosszabb időt vett igénybe.

Következésképp a halaszthatatlan (és a vizsgajelentkezés 2008. december 1-i indulása előtt feltételnül elvégzendő) karbantartási munkálatokkal csúszunk.

Így a Neptunt várhatóan csak 2008. november 24-én hétfőn reggel tudjuk majd újraindítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

Honlapunkon továbbra is folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

NEPTUN Üzemeltetés

2008. november 22.

NEPTUN üzemszünet - adatbázisszerver karbantartás

2008. november 18. kedd

Az adatbázisszerver karbantartása miatt Neptun üzemszünet lesz 2008. november 21-én pénteken reggel 5:55 órától.

A Neptun legrosszabb esetben 2008. november 24-én hétfőn reggel 5:55 órakor indul újra. Amennyiben nem adódik rendkívüli esemény, és jó ütemben haladunk a munkával, elképzelhető, hogy már 2008. november 22-én szombaton visszatérhet a rendes üzem.

Honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a fejleményekről.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. október 27. hétfő

2008. október 29-én, szerdán verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje október 29-én szerdán:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - technikai karbantartás

2008. október 9. csütörtök

2008. október 10-én, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így 15:50 és 17:00 óra között fennakadásokra lehet számítani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

Páros-páratlan hetek immár jól jelennek meg az Összevont órarendben

2008. szeptember 11. csütörtök

Hallgatók figyelem!

A hiba javítása után immár jól jelennek meg a páros-páratlan hetek az Összevont órarendben a Hallgatói Weben (366 2008.08.27 verzió).

Mostantól tehát tetszés szerint lehet választani az Összevont, a Heti, vagy a Teljes féléves órarend közül.

Az elcsúszással okozott esetleges kellemetlenségért kérjük a hallgatók elnézését!

NEPTUN Üzemeltetés

Páros-páratlan hetek hibásan jelennek meg az Összevont órarendben

2008. szeptember 8. hétfő

Hallgatók figyelem!

A jelenlegi (366 2008.08.27) verziójú Hallgatói Weben a páros-páratlan hetek hibásan, felcserélve jelennek meg az Összevont órarendben.

A hiba javításáig mindenképp tanácsos a Heti, vagy Teljes féléves órarend használata, amelyben az adatok helyesen jelennek meg.

Az okozott kellemetlenségért (a Neptun fejlesztője nevében) kérjük a hallgatók elnézését!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. szeptember 2. kedd

A Neptun adatbázisszerver merevlemezeinél felmerült probléma a vártnál komolyabbnak bizonyult, ezért a rendkívüli Neptun üzemszünet 2008. szeptember 2-án kedden 17:00 órától előreláthatólag 2008. szeptember 3-án szerdán 06:00 óráig fog tartani.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

Ügyintézőknek: Neptun listák kezelésének változása

2008. szeptember 1. hétfő

Amennyiben a Neptunból exportált listák megnyitásával probléma adódik, akkor az exportálási formátumot állítsák át (így) Excel 97-2003-ra.

Másik lehetőség a Microsoft Office kompatibilitási csomag a 2007-es Word, Excel és PowerPoint fájlformátumokhoz letöltése és telepítése. A csomag innen tölthető le.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. szeptember 1. hétfő

2008. szeptember 1-én hétfőn a Neptun rendszer nem lesz elérhető:

 • 5:55-től 8:00-ig mindenkinek (Neptun karbantartás miatt)
 • 8:00-tól 16:00-ig a hallgatóknak (ld. A tantárgyfelvétel véglegesítése, bejelentkezés a 2008/09/1 félévre)

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - technikai karbantartás

2008. augusztus 5. kedd

2008. augusztus 8-án, pénteken karbantartásra kerül sor a NEPTUN rendszert működtető szervereken, így előreláthatólag 5:55 és 12:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje augusztus 8-án pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 11:55 üzemszünet (karbantartás)
12:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - rendkívüli áramszünet

2008. július 17. csütörtök

2008. július 17-én, csütörtökön az egyetem szervertermének elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 16:00-tól holnap 9:00 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. július 16. szerda

2008. július 18-án, pénteken verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 5:55 és 9:00 között nem üzemel a NEPTUN rendszer.

A verziófrissítés miatt a Neptun rendszer üzemideje július 18-án pénteken:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 08:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
09:00 - 24:00 rendes üzem

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - áramszünet

2008. július 3. csütörtök

2008. július 6-án, vasárnap az egyetem elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 5:55 és 12:00 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2008. július 1. kedd

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy 2008. július 14-től 25-ig, illetve 2008. augusztus 4-től 15-ig a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára érkező utalásaikat, illetve a gyűjtőszámláról a saját számlára történő visszautalásaikat a Neptun nem fogadja, ezért pénzműveleteiket időben rendezzék.

Ha mégis a jelzett időszakokban utalnak, akkor az utalás meg fog érkezni a gyűjtőszámlára, de csak július 25-e, illetve augusztus 15-e után.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. június 18. szerda

A Kari Neptun alkalmazást ma 17:30-kor leállítjuk maximum egy óra hosszára. Ezen idő alatt visszaköltözünk az eredeti, erősebb szerverre. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. június 18.

Windows 2000 munkaállomások frissítése

2008. június 9. hétfő

Amennyiben Windows 2000-es gépen futtatjuk az új kari ill. tanszéki klienst, feltétlenül szükséges a Frissítés letöltése linken található program telepítése!

Ehhez az adott gépen rendszergazdai jog szükséges.

Telepítés lépései:

1. Másoljuk be a gdiplus.dll-t a Neptun kliens könyvtárába a Neptun_reloaded.exe mellé.

2. A gdiplus.dll-t másoljuk be a telepített Windows System32 könyvtárába. Például: C:\Winnt\System32 könyvtárba.

Már most felhívta figyelmünket a Neptunt fejlesztő cég, hogy a Neptun következő verzióira már nem garantálják, hogy Windows 2000 munkaállomáson futni fognak. (Windows XP a preferált platform.)

NEPTUN Üzemeltetés

Frissítés letöltése

Június 10-i vizsgákra le illetve feljelentkezés

2008. június 9. hétfő

A holnapi(június 10-i) vizsgákra való le illetve feljelentkezéssel kapcsolatban a hallgatók tájékozódjanak az illetékes tanszékektől, oktatóktól.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

NEPTUN Üzemeltetés

Hallgatói Web 3

2008. június 6. péntek

2008. június 9-én áttérünk a Neptun Hallgatói Web 3-as verziójára. Ennek külső megjelenése alapvetően eltér a régitől, továbbá számos funkcionális újdonsággal is rendelkezik. Ezért készítettünk egy rövid leírást róla, amely itt olvasható:

Hallgatói Web 3 fontos változások

Továbbá itt a lapon, a Kapcsolatok alatt olvasható a Hallgató Web 3 felhasználói dokumentációja, és egy összefoglaló az újdonságokról.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet - verziófrissítés

2008. június 5. csütörtök

2008. június 9-én kerül sor a Neptun következő verziófrissítésére.

Ehhez előzetesen szükséges

 • a "Neptun kliens" frissítése
 • a hallgatói web használatához pedig az Internet Explorer 7.x, vagy a Firefox (és klónjai) 2.x böngésző telepítése.

A verziófriisítés miatt a Neptun rendszer üzemideje június 9-én hétfőn:

00:00 - 01:55 rendes üzem
01:55 - 05:55 üzemszünet (mentés)
05:55 - 10:55 üzemszünet (frissítés telepítés)
11:00 - 24:00 rendes üzem

Kérjük, hogy a vizsgajelentkezéseknél, a vizsgák előkészítésénél vegyék figyelembe, hogy a Neptun rendszer hétfőn előreláthatólag 11 óráig nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

NEPTUN Üzemeltetés

Rövidesen verziófrissítés (360.x)

2008. május 30. péntek

Kedves Kollegák!

Rövidesen esedékes a Neptun rendszer verziófrissítése. Az új (360.x) változat sok funkcionális újdonságot tartalmaz. Most csak a rendszergazdákat érintő, igen lényeges változásokra hívjuk fel a figyelmet.

Bővebben »

Tárgyfelvétel - helyzet

2008. május 23. péntek

A Neptun gyakorlatilag elszállás nélkül bírta a tegnapi tárgyfelvételi rohamot, a 18:30-kor észlelt maximum 2400 egyidejű felhasználóval. Az előző, május 6-án 18 órától zajlott rohamnál még csak maximum 1600 egyidejű felhasználót bírtunk fogadni.

Az előrelépés a kölcsön kapott hálózati eszközöknek, az EIK-tól kapott segítségnek, és a több napos, az új rendszergazda kollégákkal közösen (a hálózaton, webszervereken, Neptun alkalmazáson) végzett finomhangolásnak köszönhető. Mindezt az eredményt az adatbázisszerver 90 százalékos, a webszerverek 95-100 százalékos kihasználtsága mellett sikerült hozni.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2008. május 15. csütörtök

2008. május 17-én, szombaton az egyetem elektromos hálózatának karbantartása miatt a NEPTUN rendszer, továbbá a KTH és Neptun web oldalak előreláthatólag 8:00 és 17:30 között nem üzemelnek.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

Neptun SSL tanúsítvány

2008. május 13. kedd

A böngészőkben eddig tanúsítványproblémák voltak. Ezt elkerülendő kérjük, hogy mindenki, aki problémamentesen kívánja használni a Neptunt, az az általunk kiállított hitelesítő tanúsítványt importálja a böngészőjébe. Ezután minden általunk kiadott tanúsítványt a böngészők hitelesnek fognak elfogadni.

NEPTUN Üzemeltetés

Hitelesítő tanúsítvány letöltése

NEPTUN üzemszünet

2008. április 2. szerda

Verziófrissítés miatt 2008.04.03-án csütörtökön 05:55 órától 09:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN ismét működik

2008. január 19. szombat

Az áramszünet után újraindult és használható a NEPTUN rendszer.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. január 19. szombat 11:00

NEPTUN üzemszünet

2008. január 19. szombat

Az egész egyetmere kiterjedő áramszünet miatt 2008.01.18-án pénteken 22:30-tól nem érhető el a NEPTUN.

Az áram visszajötte után a szerverek és alkalmazások újraindításán dolgozunk, így rövidesen újra elérhető lesz a NEPTUN.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

2008. január 19. szombat 10:30

NEPTUN üzemszünet

2008. január 15. kedd

Verziófrissítés miatt 2008.01.16-án szerdán 05:55 órától 09:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Személyes konzultáció az egyetemi dolgozóknak

2008. január 14. hétfő

A Neptun üzemeltetés személyes konzultációt tart február 1-ig minden kedden 10:00-12:00-ig az egyetemi dolgozóknak.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy a munka megkönnyítéséhez kérdéseit küldje el a neptun@bme.hu e-mail címre, lehetőleg 2 nappal a konzultáció előtt!

Neptun üzemeltetés

A TÁRGYFELVÉTEL SZÜNETEL

2008. január 6. vasárnap

A Neptun rendszer túlterheltsége miatt 2008. január 7-én hétfőn 12:00 és 16:00 között a hallgatói hozzáférés szünetelni fog. Ebben az időben csak a tanszékeknek lesz lehetőségük jegybeírásra és egyéb adminisztrációra.

A TÁRGYFELVÉTEL SZÜNETEL

2008. január 3. csütörtök

A Neptun rendszer túlterheltsége miatt 2008. január 4-én pénteken 12:00 és 16:00 között a hallgatói hozzáférés szünetelni fog. Ebben az időben csak a tanszékeknek lesz lehetőségük jegybeírásra és egyéb adminisztrációra.

NEPTUN évelejei üzemideje

2008. január 1. kedd

Tekintettel az előzetes tárgyjelentkezés indulására (2008. január 2. szerda 00:00), a NEPTUN évelejei üzemideje az alábbiak szerint módosul.

2008.01.01 22:30 - 24:00: üzemszünet (mentés)

2008.01.02 00:00 - 24:00: rendes üzem

2008.01.03 00:00 - 01:55: rendes üzem

2008.01.03 01:55 - 05:55: üzemszünet (mentés)

Utána meg visszaáll a szokásos üzemrend. (Ld. az oldal jobb alsó sarkában!)

NEPTUN üzemeltetés

NEPTUN ismét működik

2007. december 31. hétfő

Az adatbázis hibájának elhárítása után a NEPTUN rendszer újra elérhető.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2007. december 31. 15:50

NEPTUN üzemszünet

2007. december 31. hétfő

Az adatbázis hibája miatt jelenleg nem érhető el a NEPTUN rendszer. A probléma megoldásán dolgozunk.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

2007. december 31. 06:00

NEPTUN üzemszünet

2007. december 12. szerda

Verziófrissítés miatt 2007.12.13-án csütörtökön 05:55 órától 08:30 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2007. december 4. kedd

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy 2007. december 21-től a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára érkező utalásaikat, illetve a gyűjtőszámláról a saját számlára történő visszautalásaikat 2008. január 3-ig a rendszer nem fogadja, ezért pénzműveleteiket időben rendezzék.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN hétvégi üzemideje

2007. november 30. péntek

Tekintettel a vizsgajelentekzések indulására (2007. december 1. szombat 00:00), a NEPTUN üzemideje a hétvégén az alábbiak szerint módosul.

2007.11.30 21:00 - 24:00: üzemszünet (mentés)

2007.12.01 00:00 - 24:00: rendes üzem

2007.12.02 00:00 - 01:55: rendes üzem

2007.12.02 01:55 - 05:55: üzemszünet (mentés)

Utána meg visszaáll a szokásos üzemrend. (Ld. az oldal jobb alsó sarkában!)

NEPTUN üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 30. kedd

Hirtelen szükségessé vált, és a vártnál hosszadalmasabb verziófrissítés miatt 2007.10.30-án kedden 05:55 órától 12:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 9. kedd

Verziófrissítés miatt 2007.10.10-én szerdán 05:55 órától 08:30 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. október 4. csütörtök

Hardverkarbantartás miatt 2007.10.05-én pénteken 14:00 és 21:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN tanszéki alkalmazás

2007. szeptember 24. hétfő

A NEPTUN verziófrissítés 2007.09.23-án, vasárnap megtörtént.

A tanszéki alkalmazást sajnos nem tudtuk újraindítani, mert hibás frissítő csomagot kaptunk a fejlesztőtől. A javítás várhatóan ma (2007.09.24 hétfő) 10 óráig megérkezik, és utána ismét elérhető lesz a tanszéki NEPTUN.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. szeptember 22. szombat

Verziófrissítés miatt 2007.09.23. vasárnap 05:55 órától 10:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

E-mail küldés a NEPTUN-ban

2007. szeptember 13. csütörtök

Mostantól a NEPTUN az automatikus üzeneteket a Hallgatói (webes) alkalmazáson túl E-mail-ben is kiküldi a hallgató által megadott hivatalos drótposta címre.

A kiküldött levél feladója mindig:

no-reply@frame1.eik.bme.hu

lesz.

Az üzenetek körét mindenki maga állíthatja be igénye szerint a Hallgatói (webes) alkalmazás Üzenetek > Üzenetszabályok menüpontjában.

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. július 26. csütörtök

Verziófrissítés miatt 2007.07.26. csütörtökök 21:00 órától 2007.07.27. péntek 07:00 óráig nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

Pénzügy, gyűjtőszámla

2007. június 27. szerda

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy a vizsgaidőszak befejezésével gyűjtőszámlás pénzműveleteiket rendezzék - gyűjtőszámlára utalás, pénzvisszautalás - mert 2007. július 6-tól a nyári időszakra való tekintettel a Neptun.net-ben a szorgalmi időszakhoz képest az utalási időszakok meghosszabbodnak.

Neptun Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. június 20. szerda

Áramszünet miatt 2007.06.20-án szerdán 05:55 és 09:15 óra között nem volt elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. június 12. kedd

Verziófrissítés miatt 2007.06.13-án szerdán 05:55 és 10:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. május 18. péntek

Áramszünet miatt 2007.05.19-én szombaton 08:00 és 18:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 29. csütörtök

Szerverhiba miatt a NEPTUN rendszer jelenleg nem érhető el. A hiba elhárítását követően, feltehetően 2007. március 29-én (csütörtökön) délelőtt lesz ismét használható a NEPTUN.

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 26. hétfő

Hardverkarbantartás miatt 2007.03.27-én kedden 15:00 és 21:00 óra között nem lesz elérhető a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 23. péntek

Az adatbázisszerver hibáját sikerült elhárítani: A NEPTUN rendszer ismét használható.

Aki a meghibásodás idején, 2007. március 22. csütörtök este 23 óra körül dolgozott a NEPTUN-ban, ellenőrizze, hogy minden változtatott adata rendben van-e!

A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 7. szerda

Hardverkarbantartás miatt most szombaton, 2007.03.10-én 08:30 és 15:00 óra között nem lesz elérhetó a NEPTUN rendszer.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 5. hétfő

Az adatbázisszerver hibája miatt ma csak kb. 11 órától lesz elérhető a NEPTUN rendszer. A kellemetlenségért elnézést kérünk a felhasználóktól!

NEPTUN Üzemeltetés

NEPTUN üzemszünet

2007. március 2. péntek

Az adatbázisszerver hibája miatt ma 6 órától 10:40 óráig kényszerű NEPTUN üzemszünet volt, amiért elnézést kérünk a felhasználóktól.

NEPTUN Üzemeltetés

Hónap végi utalások

2007. március 2. péntek

Tisztelt Hallgatók!

Az ERSTE Bank tájékoztatója szerint a hónapok végén rendszeresen lassabban fognak megérkezni a gyűjtőszámlára utalt összegek, mivel ilyenkor akár több napot is igénybe vehet az ERSTE banki összesítő programok futása.

A 2007.02.28, 03.01 és 03.02-i gyűjtőszámlára történő utalások várhatóan hétfőre jelennek meg a Neptunban.

Az ERSTE BANK tájékoztatása alapján kérjük a hallgatókat, hogy hónap végén vegyék figyelembe fentieket, és időben utaljanak a gyűjtőszámlára.

Neptun + VBuster kölcsönhatás

2007. január 26. péntek

Egy ideje problémák adódtak a Neptun.Net automatikus frissítésével azokon a munkaállomásokon, amelyeken VirusBuster vírusvédő szoftver van telepítve.

A jelek szerint sikerült a hibát elhárítani. Új központi programfrissítésig a mellékelt DLL fájlt kell letölteni és (mentés után) felülírni vele a régit a VirusBuster\bin mappában.

Itt a Neptun üzemeltetésen teszteltük: tökéletesen működik, akkor is, ha a Content Filter komponens telepítve van.

VBLsp.dll

Gesztor bizottsági ülés

2007. január 9. kedd

A következő gesztor bizottsági ülés időpontja 2007. jan. 18. (csütörtök). A megfhívókat és programot jan 12-én küldjük.

Fő témák:

 • Adóigazolások kiadása mindkét rendszerben
 • Oklevélmellékletek
 • Áttérés 3R-re.