1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Megtörtént a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben küldtük ki a felvételi eljárásban megadott címre. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postáztuk. 


A beiratkozásig tartó időszak teendőit külön foglaltuk össze, itt található a Neptun "induló" jelszava is.


A BME 2017/2018-as Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

  • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.

  • Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.

  • Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, illetve a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.

  • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.

  • Hallgatói élet címszó alatt érhető el a "Csatlakozó" kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el:

BME Tanulmányi Tájékoztató 2017/2018

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. augusztus 21. hétfő   ·   2017 nyár 10. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Munkatársak


Központi Tanulmányi Hivatal

Dr. Szabó Mihály

igazgató

E-mail cím: szabo.mihaly@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2555

Dr. Komócsin Zoltán

igazgatóhelyettes

E-mail cím: komocsin.zoltan@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2588

Veressné Balogh Beáta

igazgatóhelyettes

E-mail cím: veress.bea@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3444

Micsu Attiláné

titkárnő

E-mail cím: micsu.attilane@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2551

Ruszin Rita

titkárnő

E-mail cím: ruszin.rita@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2571

Bajkai Mariann

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: bajkai.mariann@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4603

Bajusz Ádám

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: bajusz.adam@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4619

Bördén Pál

rendszergazda

E-mail cím: borden.pal@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3404

Bulóczky Rita

tanulmányi szakértő

E-mail cím: rita@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3738

Csabay Bálint

ügyvivő szakértő

E-mail cím: csabay.balint@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4600

Csonka Ágnes

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: csonka.agnes@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4606

Denke Mónika

gazdasági ügyintéző

E-mail cím: denke.monika@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-4094

Dienes Éva

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: dienes.eva@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4613

Fukker Lászlóné

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: fukker.laszlone@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4616

Gáspár Nóra

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: gaspar.nora@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4604

Gazdag-Takács Márta

tanulmányi szakértő

E-mail cím: takacs.marta@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3463

Juhászné Tímár Franciska

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: juhaszne.franciska@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4614

Kecskés Beáta

dokumentációs munkatárs (oklevélmelléklet)

E-mail cím: kecskes.beata@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3715

Kisdeákné Horváth Zsófia

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: horvath.zsofia@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4631

Kiss Tünde

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: kiss.tunde@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4617

Kunsági László

angol nyelvű képzés tanulmányi szakértője

Telefonszám: 463-2461

Lénártné Kelemen Sarolta

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: kelemen.sarolta@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4634

Mag Barbara

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: mag.barbara@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4608

Márton Gabriella

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: marton.gabriella@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4630

Máté Tímea

tanulmányi ügyintéző

Munkakör: KÖZ

E-mail cím: mate.timea@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4602

Mayer Diána

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: mayer.diana@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4633

Megyei Krisztina

ügyvivő szakértő

Munkakör: gazdasági szakértő

E-mail cím: megyei.krisztina@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-4090

Nagy Margit

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: nagy.margit@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4609

Németh Virág Judit

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: nemeth.virag@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4605

Oraveczné Gyöngyösi Ágnes

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: oraveczne.agnes@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4612

Orbán Mária

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: orban.maria@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4636

Pélyiné Kiss Éva

tanulmányi ügyintéző

Munkakör: VIK

E-mail cím: pelyine.eva@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4610

Pregun Róbertné

tanulmányi ügyintéző

Munkakör: GTK-TTK

E-mail cím: pregun.robertne@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4615

Szabóné Lup Beatrix

technikai munkatárs

E-mail cím: lup.beatrix@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2551

Szilvásiné Ozsváth Andrea

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: szilvasine.andrea@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4620

Török Adrienn

tanulmányi szakértő

E-mail cím: torok.adrienn@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3462

Truckenbrod Szilvia

szakértő (oklevél ügyek)

E-mail cím: truckenbrod.szilvia@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-2244

Vassné Szegfű Izabella Kinga

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: vassne.kinga@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4618

Veress János

szakértő

E-mail cím: veress.janos@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-3452

Wappler Teréz Beáta

gazdasági ügyintéző

E-mail cím: wappler.terez@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1018

Zsadányi Csaba

tanulmányi ügyintéző

E-mail cím: zsadanyi.csaba@kth.bme.hu

Telefonszám: 463-1111/4607