2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Nyitva-tartás változás

2017. augusztus 21. hétfő

Felvett hallgatóink beiratkozása miatt augusztus 28...31 között változik a félfogadás:

 • 08.28 hétfő: nincs félfogadás
 • 08.29 kedd: nincs félfogadás
 • 08.30 szerda: 8:00...12:00
 • 08.31 csütörtök: 8:30...12:00
 • 09.01 péntek: 8:30...12:00

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Megtörtént a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben küldtük ki a felvételi eljárásban megadott címre. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postáztuk. 


A beiratkozásig tartó időszak teendőit külön foglaltuk össze, itt található a Neptun "induló" jelszava is.


A BME 2017/2018-as Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

 • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.

 • Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.

 • Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, illetve a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.

 • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.

 • Hallgatói élet címszó alatt érhető el a "Csatlakozó" kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el:

BME Tanulmányi Tájékoztató 2017/2018

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. augusztus 23. szerda   ·   2017 nyár 10. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tanulmányi alapon történő átsorolás

A 2015/2016. tanévet követően a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásra az alábbiak szerint kerül sor.

Támogatottról költségesre:

Átsorolásra kerül …  

 • a 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyt létesített állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók közül önköltséges finanszírozásba az a hallgató, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet.
 • a 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók közül költségtérítéses képzésbe az a hallgató, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe (ÖKKI) a saját homogén hallgatói csoportja legrosszabb 15 %-ában van. A saját homogén hallgatói csoport (szak-csoport) 15%-os határértékét a KTH honlapján közzétettük, a saját ÖKKI értéke pedig a Tanulmányok / Tanulmányi átlagok felületen a 2015/16/2 félév sorszáma előtti + jelet kinyitva a Kumulált korrigált kreditindex mezőben tekinthető meg.


Költségesről támogatottra
:


Átsorolásra kerülhet …

 • a 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyt létesített önköltséges finanszírozású hallgató kérelmére állami ösztöndíjas képzésbe, ha nem használta el még a támogatási idejét, felszabadul számára betölthető támogatási hely, valamint az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett. A betölthető helyekről az ÖKKI szerinti rangsor dönt.
 • a 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesített költségtérítéses finanszírozású hallgató kérelmére államilag támogatott képzésbe, ha nem használta el még a támogatási idejét, felszabadul számára betölthető támogatási hely, valamint az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett. További követelmény, hogy a hallgató ÖKKI-je jobb legyen, mint a homogén hallgatói csoport legrosszabb 20 %-ának ÖKKI-je.


Az ÖKKI-jük alapján állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre átsorolható hallgatók határozatban kapnak értesítést az átsorolásra való jogosultságról és az átsorolás kérelmezésének módjáról[1].  A határozatban megjelölt időszakon belül a Neptun Ügyintézés/Átsorolási kérelem felületen a 2016/17/1 félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva, majd az időszak kijelölése után az Átsorolás kérése gombot megnyomva lesz lehetőségük kérelmezni az átsorolást.


Az állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatóknak az átsorolást követően nyilatkozni kell a magyar állami ösztöndíjas képzés jogszabályban rögzített feltételeinek vállalásáról. Javasolt az Oktatási Hivatal honlapján a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban közzétett tájékoztatók áttanulmányozása. A tájékoztatók az alábbi oldalon érhetőek el: http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek


A KTH az átsoroló határozatokat a hallgató értesítési, ennek hiányában tartózkodási/állandó lakcímére postázza a július 4-i héten. A határozatok kivonata Neptun üzenet és e-mail formájában is kiküldésre kerül az érintetteknek.[1] Ha a megüresedő támogatott helyek száma kevesebb, mint az erre jogosultaké, akkor csak a szabad helyek számával megegyező számú hallgató kap értesítést az ÖKKI rangsoruk alapján, továbbá feltételes lehetőséggel a „várólistán” szereplők legjobb 5%-a, arra az esetre, ha nem kérvényezik a rangsorban előtte lévők.

« Vissza