BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2018. október 20. szombat   ·   2018/2019/1 félév 8. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hírlevél bejelentkezésről, előzetes tantárgyfelvételről, elbocsátásokról és átsorolásokról

Kedves Hallgató!

 

Mielőtt kezdetét veszi a nyári pihenés, a következő félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb határidőkről és tudnivalókról, valamint a szabályzataink előírásai szerinti elbocsátások és átsorolások feltételeiről és folyamatáról szeretnénk hírlevelünkben tájékoztatni.

 

Időszakok, határidők:

 

 

időszak neve

időtartam, határidő

Bejelentkezési időszak

2015.06.15. 06:10 – 2015.09.06. 23:59

Előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés

a legtöbb hallgatónak
az ÉMK, ÉPK és KJK „jobb tanulóinak”

2015.06.24. 18:00 – 2015.08.28. 12:00
2015.06.24. 12:00 és 17:00 között is

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az órarendszerkesztő modul technikai problémái miatt a karok órarendkészítői valószínűleg a nyár folyamán bizonyos kurzusok időpontjait változtatni kényszerülnek. Kérjük, hogy — amennyire a nyári programjai engedik — a kurzuskínálatot kísérje figyelemmel, és ha szükséges a kurzusfelvételén módosítson az előzetes tantárgyfelvételi időszak végéig, azaz 2015. augusztus 28. délig

A tudnivalókról részletesen:

 1.   Félévre bejelentkezés:

 • a Neptun Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén lehetséges az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • minden képzésen, ahol hallgatói jogviszonya van, nyilatkozni kell a félév státuszáról;
 • amennyiben a bejelentkezést egymást követő 3 alkalommal elmulasztja, a BME a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai alapján egyoldalú elbocsátó jognyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát;
 • aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül lehetséges a bejelentkezés;
 • tantárgyfelvétel nélkül is lehet aktív a féléve;
 • passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be a hallgató, további maximum két passzív félévet a dékán engedélyezhet a hallgató 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére Neptun kérvénye alapján. A passzív félévek száma összességében nem lehet több mint a képzési idő fele (felfelé kerekítve).

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2015.06.24. 06:00

2015.09.06. 23:59

 • Amennyiben kérelmezett tantárgybefogadást/tantárgyátvezetést, és a 2015/16/1 félévben passzív félévre szeretne bejelentkezni, az elismert tantárgyak leadását nem tudja megtenni. Ebben az esetben a passzív félév iránti igényéről a regisztrációs hét végéig, 2015. szeptember 6-én 23:59 –ig, a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések elektronikus kérvényben nyilatkozhat. Nyilatkozata alapján a KTH passzív félévre jelentkezteti be.

2.   Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel:


A legtöbb hallgatónak és a „jó tanulóknak”
:

 • a legtöbb hallgató számára 2015. június 24-én 18 órakor kezdődik;
 • az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karokon a „jobb eredményt” elért hallgatók számára június 24-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz. Azok a tantárgyak vehetők fel ebben az időszakban, amire más Karok hallgatói nem jelentkezhetnek.
  • Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és MSc képzésekben részt vevő hallgatók részesülnek kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.
  • Az Építészmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és osztatlan képzéses hallgatók vehetik fel korábban a tantárgyaikat, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,70.
  • A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsága azokat a hallgatókat részesíti kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévi ösztöndíjindexe legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.
  • A három Karon a tanulmányi eredmények megállapításához 2015. június 24-én délelőtt a KTH elvégzi a 2014/15/2 félév átlagolását, majd a kedvezményben részesülő hallgatókat Neptun üzenetben értesíti a tárgyjelentkezés kezdetéig. A félévi ösztöndíjindex és a kumulált átlag a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhető.
  •  a tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozás, a tantárgy végleges követelményét teljesíteni szükséges;
  • Továbbra is javasoljuk a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen az órarend tervező funkció használatát, aminek segítségével már a tantárgyfelvételt megelőzően összeállítható az órarend.


Teendők sikertelen tantárgyfelvétel esetén
:

 • a tantárgy végleges követelményének teljesülése ellenére is sikertelen tantárgyfelvételt a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt Neptun kérvényen lehet jelezni.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2015.06.24. 12:00

2015.09.06. 23:59

 • a Neptun működési hibája miatti tantárgyfelvételi probléma a neptun@bme.hu címre küldött levélben jelezhető;
 • amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Tanszék segítségét kérheti.
 • A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizni szükséges az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2015/16/1 félévben a 2012/13/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások (=a dátuma 2012.09.01 utáni) lesznek érvényesek.


Javító célú ismételt tantárgyfelvétel
:

Amennyiben korábbi félévben már teljesített tantárgyat javítás céljából ismételten fel szeretne venni, kérését a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból kérvényen nyújthatja be. A kérvény beadási határideje Karonként eltérhet.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2015.06.24. 06:00

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen az érvényesség vége mezőben szereplő határidő


Nyelvi tantárgyak felvétele, leadása
:

 • A KTH honlapján közzétettük a rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek számát. A közzétett adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni jogvesztő határidő mellett.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

2015.06.24. 06:00

2015.07.09. 23:59

 

 • 0 kredites nyelvi tantárgyak 2015. augusztus 28-án délig adhatóak le, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A nyelvi tantárgyak felvételét érintő további előírásokról a BME GTK Idegen Nyelvi Központ honlapján a Tevékenység/Hallgatói Nyelvoktatás/Tárgyfelvétel/Rektori Utasítás felületén talál információkat (http://www.nyi.bme.hu/index.php?targyfelvetel).


Tárgyfelvétel újra a regisztrációs héten
:

 • Az előzetes tantárgyfelvételi időszak augusztus 28-án 12 óráig tart. Ezt követően tantárgyfelvételre a regisztrációs hét első napján, augusztus 31-én 16 órától lesz lehetősége szeptember 6-án 23:59-ig


3.  
Elbocsátások, átsorolások:


Elbocsátások, átsorolások a félévzárás előtt
:


Támogatási idő lejárta miatti átsorolások
:

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a 2014/15/2 félévvel bezárólag lejárt a 12 féléves egyéni vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2félév) támogatási ideje, és a 2015/16/1 félévben tanulmányaikat csak költségtérítéses/önköltséges finanszírozásban folytathatják, a KTH postázta az átsoroló határozatot. A támogatással kapcsolatos féléves adatokat a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) tartja nyilván. A hazai felsőoktatási intézmények folyamatosan javítják a FIR-be küldendő adatokat, így előfordulhat, hogy további hallgatók kapnak értesítést az egyéni támogatási idő lejárta miatti átsorolásról. A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html honlapon megtekinthetők az egyes felsőoktatási intézményekben elhasznált támogatási idő. A képzéshez rendelkezésre álló időbe beleszámítandó az előző azonos képzésen elhasznált támogatási idő is.


Képzési idő kétszerese lejárta miatti elbocsátások
:


Amennyiben a hallgató a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzi meg a végbizonyítványt (abszolutóriumot), ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidőig nem szerez végbizonyítványt, a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát. A KTH által kiküldött elbocsátó határozat feltételes. Amennyiben a hallgató befejezi a tanulmányait, vagyis legalább abszolutóriumot szerez, vagy saját kérésre már kérelmezte az elbocsátását, illetve engedéllyel rendelkezik a tanulmányainak meghosszabbítására, akkor tanulmányi okból nem kerül elbocsátásra.

 


Elbocsátás, átsorolások a félévzárás után
:

A tanulmányi okból történő elbocsátásban és átsorolásokban érintett hallgatók értesítése a Tanszékek számára június 23-án éjfélig lehetséges jegybeírás, majd a 2014/15/2 félév június 24-én történő átlagolását követően – várhatóan – június 26-ig történik meg. Az átlagolást követően a féléves és kumulált tanulmányi eredmények a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhetőek.


6 elégtelen miatti elbocsátás
:

Elbocsátásra kerül az egyetem által, ha azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás támogatottról költségesre
:

 • A 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyt létesített állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók közül azt sorolják át önköltséges finanszírozásba, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet.
 • A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók közül az kerül átsorolásra költségtérítéses képzésbe, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe (ÖKKI) a saját homogén hallgatói csoportja legrosszabb 15 %-ában van. Az ÖKKI értéke a Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületen a félév sorszáma előtti + jelet kinyitva az Össz.korr.kredit: mezőben tekinthető meg.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás költségesről támogatottra
:

Költségtérítéses finanszírozásból az kerülhet át kérelmére államilag támogatott képzésbe, aki nem használta el még a támogatási idejét, felszabadul számára betölthető támogatási hely, valamint aki az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett. Az ÖKKI szerinti rangsor dönt a betölthető helyekről. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesítettek esetében még az is követelmény, hogy az ÖKKI-je jobb legyen, mint a homogén hallgatói csoport legrosszabb 20 %-ának ÖKKI-je Az átsoroló határozatban részletesen leírásra kerül, milyen határidővel és hogyan kell kérelmeznie a hallgatónak a támogatott képzésre átjelentkezést.


Elbocsátó és átsoroló határozatok postázása
:

Az elbocsátó és átsoroló határozatokat a hallgató a Neptun rendszerben bejegyzett értesítési, tartózkodási, állandó címére (ebben a sorrendben vizsgálva az első megfelelően kitöltöttre) postázza a KTH. A határozatról Neptun üzenetben és a hallgató alapértelmezett e-mailjére küldött levélben is értesítjük.
 

4.   Egyéb információk:

 • A 2015/16/1 félévi költségtérítés/önköltség 1. részlete (alapdíj) várhatóan augusztusban kerül kiírásra. A kiírással és befizetéssel kapcsolatban további információkat augusztusban küldendő, félévkezdésről szóló hírlevelünkben közlünk.
 • A KTH nyáron is nyitva tart, az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat.
 • A nyári időszakban lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése elektronikus kérvényben kérhető. Ebben az esetben az igazolás 500 Ft szolgáltatási díj köteles.


A 2015/16/1 félév kezdését érintő információkról augusztus második felében újabb hírlevélben tájékoztatjuk.


A nyárra kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!

Üdvözlettel:


Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza