1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Hamarosan megtörténik a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben fogjuk kiküldeni. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postázni fogjuk. 


A beiratkozásig tartó időszak teendőit külön foglaltuk össze.


A BME 2017/2018-as Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

  • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.

  • Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.

  • Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, illetve a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.

  • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.

  • Hallgatói élet címszó alatt érhető el a "Csatlakozó" kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el:

BME Tanulmányi Tájékoztató 2017/2018

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. július 27. csütörtök   ·   2017 nyár 6. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Aktuális hírek


Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!

A tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információk...

Bővebben »

Kémszámtábor 2017

2017. július 20. csütörtök

VBK-s Elsőéveseknek...

Bővebben »

HJB ülések időpontjai

2017. július 12. szerda

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság üléseinek időpontjai

Bővebben »

KTH 2. hallgatói hírlevél a 2016/17/2 félévzárásról

2017. június 21. szerda

Bejelentkezés, előzetes tantárgyfelvétel az őszi félévre, átsorolások, elbocsátások, nyári ügyintézés

Bővebben »

A 2017/18/1 félévi tárgyfelvételhez rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek

2017. június 12. hétfő

A következő félévben felvehető ingyenes nyelvi egységekről

Bővebben »

KTH hallgatói hírlevél 2016/17/2 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsgaidőszak

2017. május 5. péntek

A vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsga-időszak legfontosabb tudnivalói

Bővebben »

Diplomaátadó ünnepségek

2017. február 7. kedd

A dékáni hivataloktól kapott tájékoztatás alapján

Bővebben »

A BME GYŰJTŐSZÁMLA SZÁMLASZÁMA

2014. november 17. hétfő

Befizetési kötelezettségeik teljesítéséhez a BME Gyűjtőszámlán (száma: 10032000 - 01425279 - 01120008 ) kell fedezetet biztosítani. Ennek módja:

Bővebben »

Díszes oklevél

2011. január 2. vasárnap

Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy díszes oklevelet ad mindazoknak a végzett hallgatóinak, akik a BME bármely karán, szakán oklevelet szereztek, és azt előzetesen megrendelik.

Bővebben »